Go to Top

Как да избера ИТ курс за обучение и преквалификация?

В наши дни курсовете за преквалификация и допълнително обучение са основен инструмент за добиване на допълнителни и основни практически знания. Те могат да бъдат в пряка полза за изпълнение на служебните задължения или начало на нова кариера.

В сегашното забързано ежедневие се налага много бързо да се придобиват знания и умения, които веднага могат и се налагат да бъдат приложени.

Нека не забравяме каква е класическата схема на образование в  България – училище и след това университет, специализирано учебно заведение или колеж. Като е важно да се има предвид, че все повече млади хора след завършване на средното училище избират допълнителни специализирани курсове вместо да „губят 4-5 години“ (цитат от няколко души).

Факт е че при курсовете в различните компютърно-образователни центрове се получават практически познания за много по-кратко време и с много по-бързи темпове.

Защо да изберем курсове вместо да си „губим времето 4-5 години“ в следване?

Отговорът на този въпрос е комплексен. Може да се каже дори, че са няколко отговора, а не един. Нека да разгледаме няколко основни момента.

Разбира се, не отричам висшето образование под каквато и да е форма в България. То има своето място и смисъл. Въпросът е, че просто започва да не отговаря в голяма степен на изискванията и нуждите на съвременния пазар на кадри.

Освен това, начина на обучение във висшите учебни заведения не предполага добиване на реални практически умения, които веднага да бъдат приложени от млад специалист при първото си постъпване на работа. Тоест, винаги се налага да се провежда обучение на начинаещите кадри в една организация. Това е резултатът от висшето образование в момента в България и дълги години до днес. Тази ситуация започва все по-малко да се приема от идващите поколения. Те искат да могат да приложат наученото, ако не веднага, то в най-кратък срок.

Младите поколения нямат търпението и не виждат причина да чакат и да спазват определени порядки, които не отговарят на динамичното и напрегнато ежедневие. И поради това те все по-активно търсят алтернатива на „общоприетата образователна структура“.

Преквалификация и смяна на професията

В България дълго време беше прието човек да има една професия, която да работи дълги години. Същото нещо се отнасяше и за избора на работно място. Хората работеха години наред в една организация, предприятие или учреждение и др. Дори, беше срамно човек да смени работата си или да не работи по специалността, която е придобил след завършване на висше или средно специално образование.

Често, една от причините за търсене на обучение с професионална насоченост е именно избора на нова професия или намиране ново работно място. Поради динамиката на ежедневието хората все по-често им се налага да сменят работното място или професията. Също така, чисто поради търсене на развитие или разнообразие масово различните специалисти работят на едно място до пет години.

Освен това, битува разбирането, че е добре човек да сменя работното си място на всеки пет години с цел развитие и научаване на нови неща и придобиване на нови професионални качества. Именно, това е водещо при специалисти с доказани професионални качества и умения, които биват оценени високо.

Каква е мотивацията за избор на обучение?

Много важно е да се разбере кое е водещото и коя е движещата причина затова един човек да посещава специализирани професионални курсове за обучение.

Бихме могли да кажем, че мотивацията човек да ходи редовно на обучение може да се раздели на няколко вида в зависимост от целите, които преследва като краен резултат след неговото завършване.

По-висока позиция или длъжност

Много често, стремежът на даден човек за системно обучение и повишаване на неговата квалификация в професионално отношение, е именно неговото издигане по йерархията на дадената фирма или организация в която той работи. И това не е въпрос само на по-добра заплата, която в повечето случаи идва с по-високата позиция. А по-скоро се търси удовлетворение и реално развитие на човека като специалист. И точно това е развитие, именно неговото изкачване по фирмената йерархия и придобиване на нов статус.

По-добра заплата

По-високата заплата е също движещ фактор и основна причина за мотивацията, така че даден специалист непрекъснато да се обучава и да придобива по-добри професионални умения и знания. Този тип хора са разбрали, че заплатата не е даденост, а тя трябва да се изработи.

Именно, по-добрата квалификация дава основание за повишаване на заплатата на един служител. Може да се каже, че заплатата е сравнително стандартен мотивационен фактор за повечето хора.

 

ИТ обучения и преквалификация

Нови възможности

Много силен мотивационен фактор и също така причината за професионално развитие на определени кадри е предоставянето на възможността те да работят с нова апаратура техника или софтуерно осигуряване. И ако те имат желание да работят с най-новите технологични и софтуерни възможности, то като специалисти трябва да бъдат системно обучавани.

 

Избор на курс за обучение

Изборът на курс за обучение обикновено става по два основни начина. Единият вариант е човек сам да си избере и намери курс, а другият вариант е във фирмата в която работи да му бъде осигурено обучение, което е предварително избрано по някакви критерии независещи от него. Без значение по какъв начин е избран курса  основната цел е да се разчита на качество, което обучението ще предостави със съответните резултати.

За да се направи избор на курс за обучение с професионална насоченост голяма роля играят няколко основни причини, които ще разгледаме в следващите редове.

Цената на курса

Първото нещо, което гледат хората при избор на курс за професионално обучение е именно цената. Цената също така е определяща, когато се прави избор за курс от името на фирма, която желае да обучава своите кадри.

Цената е основен фактор затова да се избере един курс като се взима предвид какво ще се получи в резултат на обучението. Може да се каже, че се търси баланс между цена, качество и резултат.

Курсът за обучение може да бъде оценен на базата на няколко основни фактора, които са, брой на обучаваните хора, брой на занятията и това дали ще бъде изготвена индивидуална програма за обучение или ще се използва стандартна програма, която е предоставена от компютърно-образователния център, който осигурява обучението.

Важно нещо при формиране на цената на едно обучение е това дали центъра, който го осигурява предоставя различни видове отстъпки, индивидуални ценови политики спрямо клиентите си. Тоест, важен момент е дали даден център предоставя отстъпки, ваучери или различни варианти в които цената би могла да бъде много по-приемлива за кандидатите за обучение.

 

Програма на курса

Тематичното съдържание на курса е също толкова силен и основен фактор при избор на обучение, който влияе върху окончателното решение на човек или организация.

Съдържанието на материала на даден курс естествено в повечето случаи е разделено на различни нива, за начинаещи, средно напреднали и напреднали. В различни центрове тези нива на разделение на материала са определени и като отделни физически курсове, а пък на други места просто курсът е по-дълъг И всичките нива са включени в него.

Програмата на курса се приема за  основен фактор за неговия избор поради това, че всеки кандидат за обучение дали е фирма или физическо лице би могъл да се запознае с потенциалните умения и знания, които ще се придобият в хода на обучението. Също така, чрез материала, който ще се усвоява в процеса на учене кандидата за обучение има представа доколко дадения курс е интересен и актуален за неговите цели.

 

Авторитет на образователния център

Голямо влияние също така върху избора на центъра за обучение оказва и авторитета и доверието, което центъра е формирал у своите клиенти. Именно, неговият имидж често е решаващ за финалния избор на място за обучение от фирма или физическо лице.

Когато вече има изградено доверие към определен център за обучение, клиентите предпочитат него и са склонни да изчакат ако определен курс още не е наличен или да изберат негова алтернатива на същото място.

 

Преподавателят

Водещият преподавател на определен курс е основен стълб за изграждането на доверието към определен образователен център от клиентите. Често пъти, доволни клиенти желаят отново да се обучават на същото място само заради конкретен преподавател.

Преподавателят е и контактната точка за дълъг период от време между клиентите и образователния център в процеса на обучение. Също така, в случаите, когато клиентите търсят възможности за преквалификация и смяна на професията в дългосрочен план, често пъти преподавателят е и вдъхновител и ментор, който ги окуражава в процеса на обучение.

 

Технологично осигуряване

Много важен фактор за краен избор на място за обучение от клиентите представлява и технологичното обезпечаване на курса. Има се предвид, дали образователния център осигурява лаптопи например, тъй като често пъти много хора нямат възможност за личен лаптоп или пък им е много по-удобно да си спестят неговото носене за всяко занятие. Също така дали в процесът на обучение всеки курсист ще получи съответните учебни материали под една или друга форма.

За много хора вече стана много важно това дали даден център осигурява възможност за онлайн обучение или пък присъствено. А много хора пък предпочитат да сменят непрекъснато варианта на обучение в смисъл един път да бъдат присъствено един път да бъдат онлайн така както им е удобно. И разбира се друг много важен момент в процеса на онлайн обучение дали се осигуряват записи които курсистите могат да свалят и да запазят за себе си.

 

Избор на дисциплини за обучение

Дотук разгледахме някои общи моменти за избор на курс за обучение които са валидни за всякакъв тип професионално направление.

В последните години голяма популярност придобих различни професии от сферата на информационните технологии и работата със специализирани софтуерни инструменти, като например графичен дизайн, визуализация, анимация, чертане и други.

 

Курсове за обучение в сферата на информационните технологии

Информационните технологии се превърнаха в много популярна и желана сфера за реализация на хора с подходящо образование и такива от други професии. Главната причина която привлича все повече и повече желаещи да работят в тази професионална сфера е именно голямата заплата която за различни позиции би могла да стигне дори и 5-цифрена сума като месечно възнаграждение.

Една от най-популярните професии в тази сфера е именно – програмист или разработчик.

За да се направи подходящ избор на обучение на първо място е важно позиционирането на кандидата дали има въобще някаква представа или е напълно начинаещ. И тогава може да се избере курс за начинаещи средно напреднали или напреднали или ако човек вече има знания на средно ниво то би могъл да търси по специализиран курс от по-високо ниво на обучение.

Важно е да се има предвид че почти всички вкусове включват и упражнения в една или друга степен и редовно възлагане на задачи за домашна работа. Тяхното системно изпълнение гарантира придобиване на практически умения, знания и навици.

Също така някой курсове завършват не с изпит а с фактически проект, който курсистът трябва да представи в края на обучението.

 

Данните и информацията са всичко

Ако човек е решил да става програмист или разработчик е необходимо като встъпително обучение чрез специализирани курсове да избере такъв който осигурява възможност за научаване на основните принципи и положения в работата със системи за управление на бази от данни (СУБД).

Това е подходящия начин човекът който навлиза в сферата на разработката на софтуерни решения да се запознае с принципите на съхранение и организиране на данни, аз също така и тяхното използване.

Най-разпространеният тип бази данни, които се използват в широк диапазон по света в различни софтуерни решения е именно релационният тип.

Начинаещият, който навлиза в полето на софтуерната разработка може да избере специализиран курс по бази данни, който да му даде основните познания които ще са му необходими по-нататък в професията.

 

Десктоп или уеб решения

В зависимост от избраното професионално направление за развитие, начинаещия може да избере да работи в областта на десктоп софтуерните решения или уеб-базирани платформи.

Ако човек е решил да се развива в областта на десктоп или уеб решенията без значение, каква операционната система той може да разчита на различни видове технологии на които може да бъде обучен. Например, има различни курсове по програмиране, които са подходящи за начинаещи и други, които са предвидени за напреднали. Специализирани обучения може да се запишат в компютърно-образователен център Progress. За начинаещи това са следните курсове:

 

Програмиране с Java

Програмиране на C

Програмиране на C++

Програмиране с Python

Програмиране с C# и .NET

Програмиране на PHP с Laravel

Програмиране с Perl

 

Тези за напредали са:

Програмиране с Java – advanced level

Програмиране на C++ – advanced level

Програмиране на Python – advanced level

Програмиране с C# и .NET – advanced level

 

Независимо с какъв език за разработка човек е избрал да се занимава уменията за владеене на поне един програмен език ще са му от голяма полза. Така че, всеки желаещ може да си избере една или повече от горепосочените възможности за обучение. Ако има някакъв момент на колебание какъв курс да се избере човек винаги може да бъде професионално консултиран от учебния отдел на компютърно-образователен център Progress.

Човек ако реши да се занимава с уеб решения без значение от технологията то уменията по CSS, HTML и JavaScript са от ключово значение и ще му бъдат от голяма полза. Освен това е добре да владее поне един език за сървърната част. Например – PHP, Java, Python, C#, Perl.

Компютърно-образователен център Progress предоставя Курс по Web-Design (HTML, CSS, JavaScript), който дава основната парадигма на разработката на уеб решения,  касаеща видимата част, която се ползва от всеки стандартен браузър. Уменията и познанията по JavaScript са направо задължителна част от квалификацията на всеки уеб разработчик.Те могат да се получат чрез профилирания курс по JavaScript.

Общо взето, комбинацията между владеенето на програмен език за сървърната част (back end) и комбинацията от css html и javascript са основни за изграждането на различни решения в Интернет.

Освен това, основните технически умения в графичния дизайн също са изключително необходими на един разработчик, който е решил да се занимава с уеб базирани решения. Това се налага поради факта, че доста често се налага преоразмеряване на изображения, основни редакции на фон цветове или създаването на колажи. Курсът по графичен дизайн ще даде основни умения на обучаващите се в сферата на работата с изображения.

Умения за SEO (Search Engine Optimization)

Често пъти, в своята ежедневна работа уеб разработчиците се налага да изпълняват и технически задачи свързани с така наречената onsite оптимизация, която ще спомогне за по-добри seo показатели. Необходимо е разработчиците да са запознати с основните положения на работата с интернет търсачки и като цяло SEO.

Курсът по дигитален маркетинг и SEO ще даде основни умения на всеки специалист, който желае да добие познания по подходите и принципите по които се изгражда една кампания за дигитален маркетинг и SEO. Често пъти, разработчици с дългогодишен опит стават специалисти по SEO.

Софтуерни обучения

 

След като придобият определен опит разработчиците неминуемо се сблъскват със задължения, които са свързани с управление. Те могат да бъдат задачи свързани с управление на проекти и текуща работа или управление на персонала. В кариерата на един разработчик настъпва момент в който той трябва да усвои и определени софтуерни инструменти за управление на проекти, било то от страната на изпълнител или на възложител.

В заключение може да се каже, че изборът на курс за обучение е изключително комплексна работа, която кандидатът трябва да извърши самостоятелно или чрез консултация на специалисти. В случаите, когато обучението се възлага от фирма или друга организация нещата са по-лесни но когато човек е сам се налага той да направи предварително проучване, което може да стъпи на гореописаните идеи в настоящия материал.

Разбира се, процесът по избор на курс за обучение може да отнеме известно време, така че човек да е сигурен, че е попаднал на обучението, което му е необходимо или което е подходящо за него. Със сигурност може да се получи и ситуация в която кандидатът не е попаднал на подходящо обучение, което съответства на неговото ниво на професионално развитие или пък просто може да не е доволен. Тогава се налага отново да направи проучване за да избере място което го удовлетворява по един или друг начин.

Има една особеност, която кандидатите често пропускат или не се съобразяват с нея. А именно фактът, че самия курс на обучение и преподаватели няма как да им налеят зная с фуния, а има необходим минимум усилия и действия, които самият обучаващ се задължително трябва да предприеме. И това са най-малко редовните домашни и курсови проекти, които да бъдат написани и предавани в срок Това е златен шанс за участниците в даден курс, тъй като преподавателят може да нанесе корекции и да отговори на въпроси, които не са станали ясни.

В повечето случаи е доказано, че при редовно изпълнение на практически упражнения и домашна работа курсистът усвоява предадения материал и придобива практически умения и навици, които са подходящи в даденото професионално направление. Ако разбира се курсистът не участва активно в учебния процес чрез упражнения и домашни и задаване на въпроси не е много сигурно дали самото обучение ще има желания ефект.

Със сигурност ако всички обективни нужни изисквания са изпълнени то резултатът ще бъде удовлетворяващ, както за курсиста така и за преподавателя. И разбира се това е предпоставка за придобиване на следващи умения или надграждане на съществуващите.

Надяваме се, че настоящият материал ще ви помогне или поне ще ви даде яснота, как да направите най-добрия и подходящ избор за вас. И то по такъв начин, че да имате възможността да получите нова професия да смените съществуваща или просто да надградите вече съществуващи знания и умения. Пожелаваме успех в професионалното развитие на всички, които са решили да направят смелата крачка по един нов професионален път в страната или чужбина.

 

Автор: Теодор Колев

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ