Go to Top

Visual Basic for Microsoft Excel

Курс по VBA за Ексел

 

 • VBA (Visual Basic for Applications) е обектно-ориентиран език за програмиране, вграден в MS Office и се използва в приложните програми на MS Office. VBA намира изключително голямо приложение за автоматизиране на задачи, когато в ежедневната работа често се налага да се извършват повтарящи се рутинни действия, за които не се изискват кой знае какви умения, но трябва да се изпълнят с голяма прецизност. Например: изчистване на първоначалните данни и подреждането на данните в таблици, удобни за анализ, задаване на един и същ формат на повече работни листа, автоматично актуализиране на данни в обобщаващите таблици (pivot tables), създаване на потребителски функции със сложни формули, автоматично импортиране на данни към други приложения на MS Office.

  Цел на курса по Visual Basic:

  Ще се научите как да записвате и редактирате макроси и различни начини на тестване и изпълнение. Макросите са основен момент в разбирането и „четенето“ на инструкциите, които се пишат на програмния език VBA. Те ще ви помогнат да се запознаете и да усвоите синтаксиса на VBA, за да редактирате записаните макроси, както и в написването на първите самостоятелни процедури. След завършване на курса, участниците ще могат да създават самостоятелно процедури, които ще използват в ежедневната си работа.

  За кого е предназначен курсът?

  Курсът е предназначен за всеки, който работи активно с MS Excel и иска да се усъвършенства, както и за тези, които искат да открият допълнителните възможностите на MS Excel. Не е необходимо да имате предварителен опит в програмирането.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” заплащайки таксата за обучението. Възможно е и заплащане по банков път. За повече информация – тук.

  Ползване на личен лаптоп:

  Учебната зала е оборудвана с лаптопи, така че не е необходимо носенето на персонален компютър от курсистите!

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Продължителност на курса:

  Обучението е с хорариум от 32 учебни часа. Занятията, ще се провеждат два пъти седмично по 4 учебни часа.

  Издаване на Сертификат по VBA:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и изработката на финалния дипломен проект, ще са основание за издаване на Сертификат.

 • Учебна Програма:

  1. Основни настройки и инструменти за работа с езика за програмиране VBA: меню Developer, файлови формати, степен на защита (macro security level).
  2. Инструментът Macro Recorder:
   1. Записване на макроси – допустими символи в името на макроса;
   2. Команди на Macro Recorder;
   3. Три важни стъпки, когато записвате макрос;
   4. Полезни клавишни комбинации за работа с Macro Recorder;
   5. Абсолютен и относителен режим на записване с Macro Recorder.
  3. Къде се съхраняват макросите – редакторът на VBA:
   1. Елементи на редактора – основни прозорци: Code Window, Properties Window, Project Window;
   2. Настройки и позициониране;
   3. Командно меню на редактора на VBA;
   4. Какво е модул и процедура?
   5. Редактиране на макрос – добавяне на коментари, добавяне на нови инструкции и изтриване на излишни инструкции;
   6. Тестване на макрос;
   7. Как се изпълнява макроса – 4 начина за изпълнение на макрос.
  4. Обектите на MS Excel: Range, Worksheet, Workbook, Application:
   1. Как VBA управлява обектите на MS Excel – property, method, collections;
   2. Range object – properties, methods;
   3. Worksheet object – properties, methods;
   4. Workbook object – properties, methods;
   5. Application object – properties, methods.
  5. Основни елементи на VBA:
   1. Променливи (variables),
   2. Константи (constants),
   3. Ттипове данни (data type);
   4. Деклариране на променливи и константи;
   5. Деклариране на обекти-променливи;
   6. Обхват и валидност на променливите и константите.
  6. Основни елементи на VBA – аритметични оператори и блок-оператори:
   1. Аритметични оператори – логически, текстови и числови;
   2. Блок-оператори – структура и видове;
   3. Блок-оператори за взимане на решение с едно условие: IF … THEN;
   4. Блок-оператори за взимане на решение с повече от едно условие: IF … THEN … ELSE; SELECT CASE;
   5. Блок-оператори за повторение – loops: FOR … NEXT, WHILE … WEND;
   6. Блок-оператори за повторение с условие: DO WHILE … LOOP, DO UNTIL … LOOP;
   7. Блок-оператори за управление на обекти: FOR EACH … NEXT;
   8. Вложени блок-оператори за повторение – важни правила.
  7. Три типа функции, които се използват във VBA:
   1. Функции на VBA – използват се само в процедури на VBA,
   2. Функции на MS Excel –използват се в процедури и в MS Excel,
   3. Функции, създадени от потребителя на MS Excel, т. нар. UDF (User Defined Functions)
  8. Създаване на потребителски функции – User Defined Functions (UDF);
   1. Тестване на UDF;
   2. Как се използват в MS Excel и в процедура;
   3. Personal Macro Workbook.
  9. Какво e масив (array):
   1. Елементи на масива;
   2. Видове;
   3. Основни функции за масиви.
  10. Инструменти за трасиране и откриване на логически грешки (debugging):
   1. Immediate Windows, Watch Windows. Разлика и предимства;
   2. Управление на логическите грешки в процедурата.
 • График на курса по VBA for MS Excel

  Продължителност на обучението  – 32 учебни часа ( 1 месец ).

   

  Следващите начални дати са:

  • 07-ми октомври 2023г. (съботно-неделна форма на обучение от 16:30 до 19:30 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 29-ти октомври 2023г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курса:

  Цена: 249 лв.

 • Записване за курса по VBA

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Получател: Прогрес 2013 ЕООД
  Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
  (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

  Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

 • Преподаватели

  Димитринка Вълкова

  Димитринка Вълкова

  ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

  Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

  Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

One Response

 1. Галина Русева август 6, 2022

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ