Go to Top

Visual Basic for Microsoft Excel

VBA (Visual Basic for Applications) е обектно-ориентиран език за програмиране, вграден в MS Office и се използва в приложните програми на MS Office. VBA намира изключително голямо приложение за автоматизиране на задачи, когато в ежедневната работа често се налага да се извършват повтарящи се рутинни действия, за които не се изискват кой знае какви умения, но трябва да се изпълнят с голяма прецизност. Например: изчистване на първоначалните данни и подреждането на данните в таблици, удобни за анализ, задаване на един и същ формат на повече работни листа, автоматично актуализиране на данни в обобщаващите таблици (pivot tables), създаване на потребителски функции със сложни формули, автоматично импортиране на данни към други приложения на MS Office.

Цел на курса:

Ще се научите как да записвате и редактирате макроси и различни начини на тестване и изпълнение. Макросите са основен момент в разбирането и „четенето“ на инструкциите, които се пишат на програмния език VBA. Те ще ви помогнат да се запознаете и да усвоите синтаксиса на VBA, за да редактирате записаните макроси, както и в написването на първите самостоятелни процедури. След завършване на курса, участниците ще могат да създават самостоятелно процедури, които ще използват в ежедневната си работа.

За кого е предназначен курсът?

Курсът е предназначен за всеки, който работи активно с MS Excel и иска да се усъвършенства, както и за тези, които искат да открият допълнителните възможностите на MS Excel. Не е необходимо да имате предварителен опит в програмирането.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” заплащайки таксата за обучението. Възможно е и заплащане по банков път. За повече информация – тук.

Ползване на личен лаптоп:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да си осигурят собствен лаптоп с необходимият софтуер.

Лектор на курса: Димитринка Вълкова. Повече информация за преподавателя – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Учебна Програма:

1. Основни настройки и инструменти за работа с езика за програмиране VBA: меню Developer, файлови формати, степен на защита (macro security level).
2. Инструментът Macro Recorder:
Записване на макроси – допустими символи в името на макроса;
Команди на Macro Recorder;
Три важни стъпки, когато записвате макрос;
Полезни клавишни комбинации за работа с Macro Recorder;
Абсолютен и относителен режим на записване с Macro Recorder.
3. Къде се съхраняват макросите – редакторът на VBA:
Елементи на редактора – основни прозорци: Code Window, Properties Window, Project Window;
Настройки и позициониране;
Командно меню на редактора на VBA;
Какво е модул и процедура?
Редактиране на макрос – добавяне на коментари, добавяне на нови инструкции и изтриване на излишни инструкции;
Тестване на макрос;
Как се изпълнява макроса – 4 начина за изпълнение на макрос.
4. Обектите на MS Excel: Range, Worksheet, Workbook, Application:
Как VBA управлява обектите на MS Excel – property, method, collections;
Range object – properties, methods;
Worksheet object – properties, methods;
Workbook object – properties, methods;
Application object – properties, methods.
5. Основни елементи на VBA:
Променливи (variables),
Константи (constants),
Ттипове данни (data type);
Деклариране на променливи и константи;
Деклариране на обекти-променливи;
Обхват и валидност на променливите и константите.
6. Основни елементи на VBA – аритметични оператори и блок-оператори:
Аритметични оператори – логически, текстови и числови;
Блок-оператори – структура и видове;
Блок-оператори за взимане на решение с едно условие: IF … THEN;
Блок-оператори за взимане на решение с повече от едно условие: IF … THEN … ELSE; SELECT CASE;
Блок-оператори за повторение – loops: FOR … NEXT, WHILE … WEND;
Блок-оператори за повторение с условие: DO WHILE … LOOP, DO UNTIL … LOOP;
Блок-оператори за управление на обекти: FOR EACH … NEXT;
Вложени блок-оператори за повторение – важни правила.
7. Три типа функции, които се използват във VBA:
Функции на VBA – използват се само в процедури на VBA,
Функции на MS Excel –използват се в процедури и в MS Excel,
Функции, създадени от потребителя на MS Excel, т. нар. UDF (User Defined Functions)
8. Създаване на потребителски функции – User Defined Functions (UDF);
Тестване на UDF;
Как се използват в MS Excel и в процедура;
Personal Macro Workbook.
9. Какво e масив (array):
Елементи на масива;
Видове;
Основни функции за масиви.
10. Инструменти за трасиране и откриване на логически грешки (debugging):
Immediate Windows, Watch Windows. Разлика и предимства;
Управление на логическите грешки в процедурата.
11. Приложение на потребителски интерфейс
Полезни функции за потребителски интерфейс – MsgBox, InputBox;
Графични контроли (ActiveX Controls) – основни характеристики;
Какво представляват Event handling procedures във VBA?
Създаване и работа с потребителски форми (User Forms)– създаване на графичен потребителски интерфейс:
Правила за валидиране на данните;
Записване на въведените данни в таблица.
12. Управление на други приложения на MS Office от MS Excel:
Дефиниране на обекта-приложение;
Основни обекти на приложението MS Word;
Импортиране на данни в MS Word;
Основни обекти на приложението MS PowerPoint;
Импортиране на данни в MS PowerPoint.

Продължителност на курса:

Обучението е с хорариум от 40 учебни часа. Занятията, ще се провеждат два пъти седмично по 4 учебни часа.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и изработката на финалния дипломен проект, ще са основание за издаване на Сертификат.

Цена на курса:

Цена: 290лв.
Вижте график на следващите обучения по Visual Basic for MS Excel – тук.