Go to Top

Visual Basic for Microsoft Excel

Курс по VBA за Ексел

 

 • VBA (Visual Basic for Applications) е обектно-ориентиран език за програмиране, вграден в MS Office и се използва в приложните програми на MS Office. VBA намира изключително голямо приложение за автоматизиране на задачи, когато в ежедневната работа често се налага да се извършват повтарящи се рутинни действия, за които не се изискват кой знае какви умения, но трябва да се изпълнят с голяма прецизност. Например: изчистване на първоначалните данни и подреждането на данните в таблици, удобни за анализ, задаване на един и същ формат на повече работни листа, автоматично актуализиране на данни в обобщаващите таблици (pivot tables), създаване на потребителски функции със сложни формули, автоматично импортиране на данни към други приложения на MS Office.

  Цел на курса по Visual Basic:

  Ще се научите как да записвате и редактирате макроси и различни начини на тестване и изпълнение. Макросите са основен момент в разбирането и „четенето“ на инструкциите, които се пишат на програмния език VBA. Те ще ви помогнат да се запознаете и да усвоите синтаксиса на VBA, за да редактирате записаните макроси, както и в написването на първите самостоятелни процедури. След завършване на курса, участниците ще могат да създават самостоятелно процедури, които ще използват в ежедневната си работа.

  За кого е предназначен курсът?

  Курсът е предназначен за всеки, който работи активно с MS Excel и иска да се усъвършенства, както и за тези, които искат да открият допълнителните възможностите на MS Excel. Не е необходимо да имате предварителен опит в програмирането.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” заплащайки таксата за обучението. Възможно е и заплащане по банков път. За повече информация – тук.

  Ползване на личен лаптоп:

  Учебната зала е оборудвана с лаптопи, така че не е необходимо носенето на персонален компютър от курсистите!

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Продължителност на курса:

  Обучението е с хорариум от 32 учебни часа. Занятията, ще се провеждат два пъти седмично по 4 учебни часа.

  Издаване на Сертификат по VBA:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и изработката на финалния дипломен проект, ще са основание за издаване на Сертификат.

 • Учебна Програма:

  1. Основни настройки и инструменти за работа с езика за програмиране VBA: меню Developer, файлови формати, степен на защита (macro security level).
  2. Инструментът Macro Recorder:
   1. Записване на макроси – допустими символи в името на макроса;
   2. Команди на Macro Recorder;
   3. Три важни стъпки, когато записвате макрос;
   4. Полезни клавишни комбинации за работа с Macro Recorder;
   5. Абсолютен и относителен режим на записване с Macro Recorder.
  3. Къде се съхраняват макросите – редакторът на VBA:
   1. Елементи на редактора – основни прозорци: Code Window, Properties Window, Project Window;
   2. Настройки и позициониране;
   3. Командно меню на редактора на VBA;
   4. Какво е модул и процедура?
   5. Редактиране на макрос – добавяне на коментари, добавяне на нови инструкции и изтриване на излишни инструкции;
   6. Тестване на макрос;
   7. Как се изпълнява макроса – 4 начина за изпълнение на макрос.
  4. Обектите на MS Excel: Range, Worksheet, Workbook, Application:
   1. Как VBA управлява обектите на MS Excel – property, method, collections;
   2. Range object – properties, methods;
   3. Worksheet object – properties, methods;
   4. Workbook object – properties, methods;
   5. Application object – properties, methods.
  5. Основни елементи на VBA:
   1. Променливи (variables),
   2. Константи (constants),
   3. Ттипове данни (data type);
   4. Деклариране на променливи и константи;
   5. Деклариране на обекти-променливи;
   6. Обхват и валидност на променливите и константите.
  6. Основни елементи на VBA – аритметични оператори и блок-оператори:
   1. Аритметични оператори – логически, текстови и числови;
   2. Блок-оператори – структура и видове;
   3. Блок-оператори за взимане на решение с едно условие: IF … THEN;
   4. Блок-оператори за взимане на решение с повече от едно условие: IF … THEN … ELSE; SELECT CASE;
   5. Блок-оператори за повторение – loops: FOR … NEXT, WHILE … WEND;
   6. Блок-оператори за повторение с условие: DO WHILE … LOOP, DO UNTIL … LOOP;
   7. Блок-оператори за управление на обекти: FOR EACH … NEXT;
   8. Вложени блок-оператори за повторение – важни правила.
  7. Три типа функции, които се използват във VBA:
   1. Функции на VBA – използват се само в процедури на VBA,
   2. Функции на MS Excel –използват се в процедури и в MS Excel,
   3. Функции, създадени от потребителя на MS Excel, т. нар. UDF (User Defined Functions)
  8. Създаване на потребителски функции – User Defined Functions (UDF);
   1. Тестване на UDF;
   2. Как се използват в MS Excel и в процедура;
   3. Personal Macro Workbook.
  9. Какво e масив (array):
   1. Елементи на масива;
   2. Видове;
   3. Основни функции за масиви.
  10. Инструменти за трасиране и откриване на логически грешки (debugging):
   1. Immediate Windows, Watch Windows. Разлика и предимства;
   2. Управление на логическите грешки в процедурата.
 • График на курса по VBA for MS Excel

  Продължителност на обучението  – 32 учебни часа ( 1 месец ).

   

  Следващите начални дати са:

  • 05-ти февруари 2022г. (съботно-неделна форма на обучение от 16:15 до 19:15 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 27-ми февруари 2022г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курса:

  Цена: 249 лв.

 • Записване за курса по VBA

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор и лаптопи.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението  (безплатно).
  • Курсистите носят със себе си задължително – тетрадка и химикал. Желателно e курсистите да бъдат в учебния център поне 10 минути преди започване на занятието.
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  • Бонус: При записване на следващ курс в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Visual Basic for MS Excel”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  Димитринка Вълкова

  Димитринка Вълкова

  ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

  Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

  Като лектор с 10+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с MS Excel” и VBA за MS Excel.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ