Go to Top

Курс по Програмиране на PHP с Laravel

Предназначен за начинаещи

 

kurs po php i laravel

 • Какво е PHP?

  PHP е скриптиращ език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране. Той е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Windows. PHP може да работи с повечето модерни бази данни – MySQL, Oracle, и д.р.

  Цел на курса по програмиране на PHP с Laravel:

  Повреме на обучението курсистите ще се запознаят с основите на програмирането и особеностите в езика и неговия синтаксис, съхраняване на данни. Изучават се основите на уеб програмирането (HTTP протокол, настройка на уеб сървър Apache и конфигуриране на PHP), синтаксис на езика (скриптове, променливи, условни конструкции, цикли), работа с HTML форми и обработка на потребителски данни, работа с масиви (традиционни и асоциативни), стрингове и текстообработка и други. Масиви. Низове и регулярни изрази.

  Преизползване на код. Функции. Обектно-ориентиран PHP. Проектиране и създаване на база данни. Достъп от уеб с PHP. Електр. търговия и сигурност. В процесът на обучение ще се наблегне на няколко основни задачи и дейности, които са необходими за добиване на основни знания в работата с PHP Frameworks както и в частност с Laravel.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 • Учебна програма по ” Програмиране на PHP с Laravel ” :

   

  1. Въведение в програмния език PHP.
   1. Защо да изучаваме PHP?
   2. Инсталиране на PHP среда. Apache сървър, PHP –интерпретатор.
   3. Връзка между скриптови езици PHP, HTML, JavaScript.
  2. Основни езикови конструкции и оператори в езика PHP.
   1. Синтактични правила в езика PHP.
   2. Ключови думи в PHP.
   3. Дефиниране на променливи и типове данни в езика PHP.
   4.  Дефиниране на функции и извикване на функции в PHP.
   5.  Дефиниране и извикване на вложени функции в PHP.
   6.  Област на действие на променливите в езика PHP (variable scope).Глобални и локални променливи.
  3. Видове оператори в PHP.
   1. Аритметични оператори. Оператори за събиране, изваждане, умножение, деление, деление по модул.
   2. Логически оператори. Оператори за логическо умножение, събиране, отрицание, неравнозначност.
   3. Оператор за присвояване.
   4.  Условен оператор. (if – else).
   5.  Оператор за избор на вариант (switch).
   6.  Оператори за цикъл (for;while; do-while).
   7.  Оператори за прекратяване на цикли (break, continue).
  4. Работа с масиви.
   1.  Оператор за създаване на масив.
   2.  Присвояване на стойности на променливи от тип масив.
   3.  Определян на размерност на масив.
   4.  Оператори за добавяне на елементи към масив.
   5. Оператори за премахване на елементи от масив.
   6.  Задаване на ключове и стойности в масив.
   7.  Стартиране на индекс на елемент на масив от едно.
   8.  Манипулиране на масиви.
  5. Генериранена динамично съдържание на Web – страница с помощта на PHP.
   1.  Оператори и сървърни променливи за идентификация на браузера и платформата.
   2.  Генериране на дата и час на сървъра.
   3. Функция за създаване на генератор на случайни числа.
   4. Оператори и сървърни променливи за четене на стойности от HTML – формуляр.
   5.  Обработка на приетите стойности от формуляра.
   6.  Оператори за манипулиране на низове.
   7.  Презареждане на Web – страница.
   8.  Оператор за пренасочване на браузера.
   9. Приложение на PHP в мобилните устройства.
  6. Работа с файлове в среда PHP.
   1. Копиране и преименуване на файлове.
   2.  Изтриване на файлове.
   3.  Отваряне и затваряне на файлове.
   4. Четене на данни от файл.
   5.  Запис на данни във файл.
   6.  Записване на информация за потребителите.
   7.  Качване на файлове в системата PHP.
   8. Създаване на формуляр за качване на файлове.
   9.  Скриптове за качване и разлистване на файл.
  7. Сесии и „бисквитки“ в среда PHP.
   1. Задаване на стойности на бисквитки.
   2.  Ограничаване на достъпа до бисквитки.
   3.  Създаване на сесии в езика PHP.
   4. Стартиране на сесии.
   5.  Сесии без бисквитки.
   6. Задаване на сесийни настройки.
   7. Избор между бисквитки и сесии.
  8. Изпращанена електронна поща с PHP.
  9.  Активиране на електронна поща в PHP.
  10.  Изпращане на e-mail съобщение с обикновен текст.
  11.  Изпращане на HTML форматирано e-mail съобщение.
  12.  Създаване на формуляр за прикачване на файлове.
  13.  Изпращане на прикачен файл с e-mail съобщение.
  14. Скрипт за проверка на грешки и формата на e-mail съобщение.
  15. Въведение в Laravel. Какво е фреймуърк, цели и задачи за реализация?
  16. Понятите за MVC. Структура и архитектура.
  17. Инсталация и базова конфигурация на Laravel. Инсталиране и конфигуриране на системата.
  18. Структура на проект. Организация и структура на приложението.
  19. Конфигуриране на проект. Начална настройка на проект в Laravel. Работа с Artisan.
  20. Конфигуриране на пътища (Laravel Routing).
  21. Настройване на връзка към база данни. Работа с няколко бази данни.
  22. Основни действия – добавяне на данни, четене на данни, редакция на данни в сървъра на базата данни. Изготвяне на малък учебен проект.
  23. Controllers – създаване и управление.
  24. Views – създаване и управление.
  25. Въведение в Blade – създаване на шаблони.
  26. Механизъм за управление на потребители – вход, регистрация и изход.
 • График на курса по “Програмиране на PHP с Laravel”

  Продължителност на обучението – 76 учебни часа ( 2,5 месеца ).

  Следващата начална дата е:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:
  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и записване на курса:

  Цена: 750 лв.

  Сумата може да бъде заплатена на две вноски, първа вноска от 400 лева и втора вноска от 350 лева. Първата се заплаща при записване, а втората до 30 дена от началото от обучението.

  Полезни статии относно езика PHP:

  ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КАРИЕРА КАТО PHP ПРОГРАМИСТ

  8 причини да научим PHP

  10 PHP ВЪПРОСА, КОИТО ЩЕ ВИ ЗАДАДАТ НА ИНТЕРВЮТО ЗА РАБОТА

  ТРУДНО ИЛИ ЛЕСНО Е ДА СЕ ПРОГРАМИРА НА PHP?

  *Препоръка от екипа на “Progress” е след курса по “Програмиране на PHP с Laravel” да продължите своето развитие с курс по MySQL.

   

 • Записване за курса по Програмиране на PHP с Laravel

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Полина Тодорова

   Полина Тодорова

   Работи в IT сферата повече от 12 години, като 11 от тях са като QA.
   Бакалавър по „Информационни технологии” от Шуменски Университет.

   Проекти – Софтуер за бизнес пътувания. Система за мониторинг на социалните мрежи. Софтуер за изчисляване на себестойноста при производството на части.  Финансов софтуер за банки и финансовата борса.

   Програмни езици: Java, C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS
   Бази данни:  MySQL, MSSQL, PostgreSQL
   Инструменти за автоматизирано тестване: Selenium WebDriver, Cucumber BDD, JUnit, NUnit, TestNG
   Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ