Go to Top

Програмиране с PHP

е скриптиращ език с отворен код

php2

Какво е PHP?

PHP е скриптиращ език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране. Той е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Windows. PHP може да работи с повечето модерни бази данни – MySQL, Oracle, и д.р.

Цел на курса по програмиране на PHP:

По време на обучението курсистите ще се запознаят с основите на програмирането и особеностите в езика и неговия синтаксис, съхраняване на данни. Изучават се основите на уеб програмирането (HTTP протокол, настройка на уеб сървър Apache и конфигуриране на PHP), синтаксис на езика (скриптове, променливи, условни конструкции, цикли), работа с HTML форми и обработка на потребителски данни, работа с масиви (традиционни и асоциативни), стрингове и текстообработка и други. Масиви. Низове и регулярни изрази. Преизползване на код. Функции. Обектно-ориентиран PHP. Проектиране и създаване на база данни. Достъп от уеб с PHP. Електр. търговия и сигурност. Изграждане на практически проект. Материала ще бъде поднесен чрез интересни и подходящи примери от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.
Необходими предварителни познания по HTML и CSS.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Хостинг план:

Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 60 учебни часа и е с продължителност два месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Учебна програма по PHP / ниво начинаещи / :

1. Въведение в програмния език PHP.

1.1 защо да изучаваме PHP ?

1.2 Инсталиране на PHP среда.Apache сървър, PHP –интерпретатор.

1.3 Връзка между скриптови езици PHP, HTML, JavaScript.

2. Основни езикови конструкции и оператори в езика PHP.

2.1 Синтактични правила в езика PHP.

2.2 Ключови думи в PHP.

2.3 Дефиниране на променливи и типове данни в езика PHP.

2.4 Дефиниране на функции и извикване на функции в PHP.

2.5 Дефиниране и извикване на вложени функции в PHP.

2.6 Област на действие на променливите в езика PHP (variable scope).Глобални и локални променливи.

3. Видове оператори в PHP.

3.1 Аритметични оператори. Оператори за събиране, изваждане, умножение, деление, деление по модул.

3.2 Логически оператори . Оператори за логическо умножение, събиране, отрицание, неравнозначност.

3.3 Оператор за присвояване.

3.4 Условен оператор.( if – else ).

3.5 Оператор за избор на вариант (switch).

3.6 Оператори за цикъл (for ;while; do-while).

3.7 Оператори за прекратяване на цикли (break, continue).

4. Работа с масиви.

4.1 Оператор за създаване на масив.

4.2 Присвояване на стойности на променливи от тип масив.

4.3 Определян на размерност на масив.

4.4 Оператори за добавяне на елементи към масив.

4.5 Оператори за премахване на елементи от масив.

4.6 Задаване на ключове и стойности в масив.

4.7 Стартиране на индекс на елемент на масив от едно.

4.8 Манипулиране на масиви.

5. Генериране на динамично съдържание на Web – страница с помощта на PHP.

5.1 Оператори и сървърни променливи за идентификация на браузера и платформата.

5.2 Генериране на дата и час на сървъра.

5.3 Функция за създаване на генератор на случайни числа.

5.4 Оператори и сървърни променливи за четене на стойности от HTML –формуляр.

5.5 Обработка на приетите стойности от формуляра.

5.6 Оператори за манипулиране на низове.

5.7 Презареждане на Web – страница.

5.8 Оператор за пренасочване на браузера.

5.9 Приложение на PHP в мобилните устройства.

6. Работа с файлове в среда PHP.

6.1 Копиране и преименуване на файлове.

6.2 Изтриване на файлове.

6.3 Отваряне и затваряне на файлове.

6.4 Четене на данни от файл.

6.5 Запис на данни във файл.

6.6 Записване на информация за потребителите.

6.7 Качване на файлове в системата PHP.

6.8 Създаване на формуляр за качване на файлове.

6.9 Скриптове за качване и разлистване на файл.

7. Сесии и „бисквитки“ в среда PHP.

7.1 Задаване на стойности на бисквитки.

7.2 Ограничаване на достъпа до бисквитки.

7.3 Създаване на сесии в езика PHP.

7.4 Стартиране на сесии.

7.5 Сесии без бисквитки.

7.6 Задаване на сесийни настройки.

7.7 Избор между бисквитки и сесии.

8. Изпращане на електронна поща с PHP.

8.1 Активиране на електронна поща в PHP.

8.2 Изпращане на e-mail съобщение с обикновен текст.

8.3 Изпращане на HTML форматирано e-mail съобщение.

8.4 Създаване на формуляр за прикачване на файлове.

8.5 Изпращане на прикачен файл с e-mail съобщение.

8.6 Скрипт за проверка на грешки и формата на e-mail съобщение.

Срок за обучение на PHP – 60 уч. часа (8 седмица )

Цена: 480 лв.

Сумата, може да бъде заплатена на две равни вноски по 240 лева. Първата се заплаща при записване, а втората в началото на втория месец от обучението.

Вижте график на следващите групи на курса по PHP – тук.