Go to Top

Курс по AngularJS

kurs po angular

 • Кратко описание на AngularJS :

  В настоящият курс, задълбочено се разглеждат основите на AngularJS  – без съмнение най-популярният JavaScript фреймуърк през последните няколко години.

  Част от предимствата, които изстреляха Angular на челните позиции са:

  • Улеснява разработката на Rich Internet application (RIA).
  • Бърза и добре структурирана разработка на Single Page Application (SPA).
  • MVC/MVW client-side архитектура.
  • Автоматично решаване на проблема със съвместимостта между различните браузъри.
  • Богата екосистема – лесна интеграция с множество популярни Front-End/UI/Mobile Frameworks, като Twitter Bootstrap, Foundation, Ionic и пр.
  • Напълно безплатен, с отворен код, софтуер разработван и поддържан от Google!

  Темите са представени сбито, от преподавател с повече от 5 години опит с Angular. Илюстрирани са с множество примери и съпроводени с решаване на често срещани проблеми при реалната разработка.

  Повечето от примерите, илюстриращи всяка тема, са концептуално обединени около конкретни приложения, специално разработени за целите на курса. Така, курсистите ще могат да проследят и участват във всички стъпки от разработката на реално интерактивно AngularJS приложение. Някои от тези приложения са: TODO List, Quiz Wizard, Shopping List, Modern Weather App, The Music Recommender App.

  За кого е предназначен курсът по AngularJS:

  Курсът е предназначен за всички, които имат задълбочени познания и опит с HTML5, CSS3 и JavaScript.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Курсов проект:

  По време на обучението, курсистите ще имат възможността да разработят самостоятелно, с помощта на преподавателя, цялостно “real world” приложение по избрана от тях или предварително зададена тематика.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Програма на курса по AngularJS

  1. Preamble
   1. About the course and the online resources being used.
   2. A gentile introduction to Angular.
   3. Angular resources and communities.
   4. AngularJS ecosystem.
  2. Set up the development environment
   1. The IDE.
   2. Build tools.
  3. Say Hello to the World – the Angular way
   1. The Hello World App.
   2. Folder structure.
   3. File-naming conventions.
   4. How it works?
  4. Web Development with AngularJS – the key concepts
   1. Templating systems.
   2. Client-side MVC frameworks.
   3. UI routing.
   4. SPA – Single Page Applications.
   5. The Dependency Injection design pattern.
   6. A component-based application development.
   7. Data Binding.
   8. The A in MEAN stack.
   9. Live Demo: TODO List App.
  5. The anatomy of an AngularJS App
   1. The shell page.
   2. Defining the Angular’s boundaries in a page.
   3. Expressions and strings interpolations.
   4. The Model.
   5. The Views.
   6. The Controllers.
   7. The Routes.
   8. The Scope.
   9. AngularJS Modules.
   10. Live Demo – The Quiz Wizard App.
  6. Extend the HTML syntax by Directives
   1. Extending the set of HTML elements and attributes.
   2. Built-In Directives.
   3. Create custom Directives.
   4. Reusing Directives.
   5. How Angular’s HTML Compiler works?
   6. Live demo – The Music Recommender App.
  7. More on Angular’s data-binding mechanism
   1. Two way data-binding.
   2. Live demo – The Music Recommender App.
  8. Filters
   1. The power of build-in filters.
   2. Create your own filters.
   3. Live Demo: The Music Recommender App.
  9. The Scope and the Controller
   1. Scope objects and hierarchies.
   2. Understanding Controllers.
   3. Live Demo: The Quiz Wizard App
  10. Services and Dependency Injection
   1. Build-in AngularJS Services.
   2. Register your own Services.
   3. Live Demo: The Music Recommender App.
  11. Communicating with the back-end server
   1. Working with RESTful Resources.
   2. Call a JSON and JSONP APIs.
   3. Live Demo: Live Demo: The Music Recommender App.
  12. User Authentication
   1. AngularJS Authentication Service.
   2. Implement AngularJS User Service (Local Storage Based).
   3. The Login & Register Views.
   4. The Login & Register Controllers.
   5. Live Demo: User Authentication for The Music Recommender App.
  13. Testing with Karma
   1. Karma Setup and Configuration.
   2. Creating Test Specifications.
   3. Let’s test! The Quiz Wizard App.
  14. The brightest future of AngularJS
   1. What’s new in Angular 2.
   2. How its ecosystem grow?
   3. LIve Demo: The Modern Weather App.
 • Продължителност на курса по AngularJS:

  Курсът е с обем от 48 учебни часа и ще продължи месец и половина.

  Следващaта начална дата е:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена:

  Цена: 500 лв.

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ