Go to Top

Курс по C++

Предназначен за начинаещи

курс по C++

Какво е C++?

C++ е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те той е един от най-популярните езици за програмиране.  C++ e разработен като разширение на езика C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени. В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

Цел на курса по програмиране на C++:

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането със C++. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи, които ще им помогнат да затвърдят наученото.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса:

Ангел Димитриев. Повече информация – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка (бутикова) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 120 учебни часа и е с продължителност 3,5 месеца.

Ползване на личен лаптоп:

Необходимо е курсистите да носят в учебния център личен лаптоп, на който да се обучават.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Учебна програма:

 1. Запознаване със С++, Структура на програма в С++, деклариране на променливи.
 2. Типове данни, особености.
 3. Пресмятане на изрази, приоритет на операции.
 4. If условие, булеви изрази.
 5. Структура за избор с повече от два варианта- switch.
 6. Цикли – дефиниция.
 7. For – цикъл.
 8. While, Do – While – цикъл.
 9. Функции – структура, използване, особености.
 10. Масиви – структура, обработка.
 11. Двумерни масиви.
 12. Файлове – четене и писане във файл.
 13. Структури.
 14. String и string.h библиотека.
 15. Класове и обекти.
 16. Полета и методи на клас. Типове и идентификатори за достъп
 17. Сет и гет методи. Указателят this.
 18. Конструктори, деструктор.
 19. Предефиниране на оператори.
 20. Наследяване.
 21. Полиморфизъм. Абстрактни класове и методи.
 22. Множествено наследяване. Диамантеният проблем.
 23. Наследяване. Приложения. Решаване на задачи.
 24. Структури от данни. Увод. Параметризирани класове.
 25. Стек. Приложения. Undo-Redo стек. DFS.
 26. Опашка. Приложения. BFS. Най-кратък път.
 27. Свързан списък. Приложения.
 28. Двоично дърво за търсене.
 29. Реализация на проект.

Записване за курс по C++

Цена: 640 лв.

Продължителност на обучението  – 120 учебни часа ( 3,5 месеца ).

Цена и заплащане на курса – 640лв.

Курсът може да бъде заплатен на две равни вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 240 лева. Първата се внася при записването, а втората в началото на втория месец от обучението.

Следващите начални дати са:

16-ти февруари 2019г. (съботно-неделна форма на обучение от 17:30 до 20:30 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 02-ри юни 2019г.

Допълнителни условия:

 •  Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
 •  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две равни вноски по 320 лева. Първата вноска при записване,  а втората при достигане на 50% от обема на учебните часове.
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

Записване по банков път:

 • Номер на банкова сметка:
 • IBAN:BG49CECB979010E2257300
 • BIC:CECBBGSF
 • Основание за плащане: компютърно обучение по  “C++”

След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected] Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти,  натиснете –  тук.