Go to Top

Курс по Програмиране с Java – Advanced

Подходящ за напреднали

 • Цел на курса по Java Програмиране – Advanced:

  Задълбочено запознаване на курсистите с нужните технологии за разработка на професионални Java приложения. Курсът ще Ви помогне да усъвършенствате познанията си и да ги приложите на практика. По време на обучението, курсистите ще изпълняват множество задачи и ще се справят с възникването на реални проблеми, които се появяват в процеса на разработка на софтуерните приложения. Новите способности, ще спомогнат за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсиста, ще е придобил знанията необходими за заемане на длъжностни позиции като стажант или Junior Java програмист.

  Компютърно образователен център „Progress“, ще поемаме ангажимент към най-ярко отличилите се курсисти и ще ги подкрепи при търсене на евентуален стаж или работа като разработчик на Java приложения.

  Необходими познания:

  Курсът е предназначен за хора, които вече са завършили начален курс по Java и/или имат базисни познания по програмиране с Java. Необходимо е добро владеене на английски език. Всеки курсист, който не е преминал началният курс по „Програмиране с Java – Beginners в компютърно образователен център „Progress“, трябва да положи входящ изпит.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране   ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 • Учебна програма:

  1. Object oriented programming in Java.
  2. Object oriented programming – Best practises.
  3. Threads in Java. Runnable. Creating and using threads.
  4. Using threads with Executor. Thread synchronization. Best practises.
  5. Databases introduction. Introduction to SQL – tables, columns, foreign keys. MySQL Server and MySql Workbench installation and usage.
  6. Creating and using advanced SQL queries. Making CRUD (Create, Read, Update, Remove) operations.
  7. Build tools and source control. Maven and Git Introduction. Examples and usage.
  8. Web fundamentals. WWW, Internet, Hosts, Ports. HTTP, HTTPS, Clients and Servers, Request and Response.
  9. Introduction to Spring – the best Java Web development framework.
  10. Creating Objects(Beans) in Spring. Annotating beans in Spring
  11. Introduction to Model–view–controller – most used Web Development Design Pattern. Autowiring Spring Beans.
  12. JDBC – Java Database Connectivity. Usage, examples, various cases.
  13. Spring data – accessing and managing data using Spring-based programming model.
  14. Introduction to Web Services (REST). Implementing Web Services using Spring RestTemplate.
  15. Creating web pages with HTML. HTML tags. Introduction to Spring Thymeleaf.
  16. Authenticating and authorizing users using Spring security.
  17. Introduction to Spring boot – fast development of online applications. Creating online store. Initial architecture of the project.
  18. Working on the Online store. Creating the database – tables, columns and foreign keys.
  19. Working on the Online store. Creating the models(entities) of the application.
  20. Working on the Online store. Introduction to DAO – Data Access Object. Creating the DAO with its CRUD operations (Create, Read, Update, Delete).
  21. Working on the Online store. Building views (the UI of the application) and controllers using RestTemplate.
  22. Finishing the online store. Explanation and Preparation for the final projects.
  23. Working on the final projects. Q&A.
  24. Working on the final projects. Q&A.
  25. Presentation of the final projects. Feedback.
 • График на курс по Програмиране с Java – Advanced

   

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  16-ти април 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа,  което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 20-ти юни 2024г.

  Участниците могат да избират между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 890 лв.

  • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски, първа от 500 лева при записване и втора от 390 лева до 1 месец от старта на обучението.

   

 • Записване за курс по Програмиране с Java - Advanced

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Димитър Съйков

   Димитър Съйков

   Димитър Съйков е Senior Java Developer. Има повече от 15 години опит в разработката на софтуерни проекти с Java SE, Java EE и Spring.
   Завършил е две магистратури в сферата на софтуерното инженерство и информационните системи (СУ “Св.Климент Охридски” – Магистър Информационни системи и University of Portsmouth – Master Computer Software Engineering).
   Има множество сертификати от престижни организации като Oracle и Sun.
   Любител е на отворения код.

   За Димитър най-важното е човек да разбира как всъщност работят нещата.
   Начинът му на преподаване е базиран на примери от реалната практика. Ангажира се персонално с всеки един участник в курса, дава обратна връзка за резултати от поставените задачи. Лекциите с Димитър Съйков протичат под формата на дискусии, по време на които курсистите получават ценни насоки за реалното приложение на изучавания материал.

   Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

   Умения:
   Java
   Spring (Core, Data, Boot)
   JEE (JSF, EJB, JPA, Servlets)
   Scala, Sllck, Play Framework
   Maven, Jenkins, Git, SonarQube, SVN, Ant
   React JS, Angular 5, TypeScript, JavaScript, CSS
   Web Services (JAX-RS, JAX-WS)
   Elasticsearch
   Apache Lucene / Solr
   Apache Kafka
   Apache Camel
   Apache ActiveMQ
   Apache Cassandra
   JBoss EAP
   JUnit,Mockito
   Jasper reports
   SQL, PL/SQL
   MySQL RDBMS, Oracle RDBMS
   Scrum, Jira
   Terraform
   AWS – SQS, S3, EC2, ECR
   Kubernetes
   Docker,
   Tomcat, Glassfish 3, 4,Wildfly,Oracle Weblogic Server

   Допълнителни умения – JavaScript, XML, CSS, OO analysis and design, ER models, SOA
   Adobe Flex 3, Generic Frame
   Основни познания – Flash, C#, Visual C++, C, ESRI GIS., Hadoop, Mahout and many more.

   Сертификати:
   Core Java Certificate (National Academy for Software Development – Bulgaria(NARS)
   Sun Certified Java Programmer (SCJP 5) (SUN Microsystems)
   Sun Certified Web Component Developer (SCWCD JEE5) (Sun Microsystem)
   Oracle SQL Fundamental Certification
   Certificate of Completion of Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Course
   Oracle PL/SQL Certified Associate

   Евгени Енчев

   Евгени е завършил морско право в University of Southampton, United Kingdom.
   Следва интереса си към програмирането – в продължение на 7 години работи като Java разработчик, а в последствие – лидер на екипи. Консултира на локация международни проекти в банковия и публичния сектори (Bank of Canada, Screen Actors Guild Los Angeles, London Metropolitan Police).

   Последните му проекти включват система за управление на съдържанието в голяма медийна група и работа по чатбот с изкуствен интелект, популярен сред S&P500 компании.

   Методът на преподаване на Евгени е базиран на перфекционизъм към учебния процес и лично отношение към всеки курсист. Обучението е обогатено с примери от реалната практика. Всеки един участник в курса получава обратна връзка за справянето си с домашните задания и за финалния проект. Въпросите, които възникват в процеса на обучение, се дискутират с внимание към детайлите. Знанията, които Евгени дава на курсистите, са ценна основа за професионалната им реализация.

   Технологичен опит:
   *  Програмни езици – Java(big data stack and Spring framework)/Python(data
   science stack)/PHP
   * Датабази – PostgreSQL/MongoDB/Redis/Kafka
   * Инфраструктура – Kubernetes (Certified Kubernetes Administrator), Jenkins, GitLab, Terraform, Linux

  One Response

  1. Николай Бояджиев юли 17, 2023

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ