Go to Top

Курс по програмиране на C++ за напреднали

Подходящ за напреднали

курс по C++ advanced

 • Цел на курса по програмиране на C++:

  Целта на курса е да запознае курсистите с по-сложни операции в езика C++ като работа с функции, работа с динамична памет, структуриране на данни и работа с файлове. Тези познания осигуряват нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи, които ще им помогнат да затвърдят наученото.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за завършилите началния курс както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 • Учебна програма:

  1. Изключения. Работа с файлове. ООП основни принципи.Преговор
   1.  Видове изключения.
   2.  try-catch-fuinally
   3.  Полиморфизъм. Преговор
  2. Рекурсия.
   1. Сравнения м.у рекурсия и итерация.
   2. Опашкова рекурсия
   3. Функционално програмиранате
  3. Въведение в структурите от данни.
   1.  Сложност на алгоритми/операции.
   2. Амортизирана сложност.
   3. Масив.
   4. Динамичен масив.
   5. Реализация на динамичен масив. Сложност
  4. Свързан списък (едносвързан, двусвързан). Работа със свързани списъци.
   1.  Реализация на свързан списък
   2. Предимства и недостатъци спрямо динамичен масив.
  5. Стек и опашка.
   1.  Абстрактни структури от данни.
   2. Стек и опашка – сложности на операциите.
   3. Реализация на стек и опрашка чрез масив.
   4. Реализация на стек и опашка чрез свързан списък.
  6. Дървета.
   1. Дървета.Видове дървета.
   2. Двоични дървета.
   3. Двоично наредено дърво за търсене.
   4. Двоична пирамида.
   5. Сложности на операциите при дървета.
  7. Двоична пирамида.
   1.  Реализация.
   2. Пирамидално сортиране.
  8. Хеш таблици. Хеширащи функции.
   1.  Реализация на хеш-мап.
   2. Видове хеширащи функции.
  9. Графи. Алгоритми в/у графи.
   1.  Графи.
   2. Представяне на граф в паметта.
   3. Алгоритми за обхождане – BFS и DFS.
  10.  Минимално покриващо дърво.
   1.  Алгоритми на Прим и Крускал
   2. Сложност на алгоритми. Редукция.
  11. Доказателсто за коректност на алгоритми.
   1.  Доказателство по индукция.
   2. Доказателство с инварианта.
 • График на курс по C++ Advanced

   

  Продължителност на обучението – 60 учебни часа ( 2 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса

  Цена: 750лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 350 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дена от старта на обучението.

 • Записване за курс по C++ Advanced

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Мария Гроздева

   Мария Гроздева завършва английско-немската Първа езикова гимназия във Варна. Още тогава се проявява интересът й към точните науки – математика, физика, химия. Участва в множество олимпиади в споменатите области.
   Продължава своето образование в София, където през 2023г. успешно завършва Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Компютърни науки. Именно по време на обучението си в университета се заражда и задълбочава интересът й към преподаването. Вече три години тя споделя своите знания и опит със студенти, преподавайки различни дисциплини като „Увод в програмирането“, „Обектно-ориентирано програмиране“, „Структури от данни и програмиране“, „Дискретни структури“, „Дизайн и анализ на алгоритми“, „Вероятности и статистика“. В допълнение, активно преподава и бази данни в Компютърно образователен център Progress, където помага на студентите да изградят стабилна основа в тази критична област на компютърните науки. Освен преподаването, което Мария нарича “свое хоби и удоволствие”, тя работи като C++ софтуерен инженер в автомобилната индустрия.

   Интересите на Мария са насочени основно към C++, математическа логика, алгоритми и изкуствен интелект. Тя притежава обширни познания и умения в различни технологии и програмни езици, включително C++, C, Java, PHP и други. В областта на базите от данни работи с MySQL, MSSQL и MongoDB.

   През годините Мария натрупва богат опит в различни аспекти на софтуерното инженерство и преподаването, като вярва, че знанията и уменията трябва да бъдат достъпни и разбираеми за всеки. Тя се стреми не само да обучава, но и да вдъхновява своите студенти да продължават да се развиват и да изследват безкрайните възможности на компютърните технологии.

   Тихомир Теофилов

   Тихомир Теофилов

   ОКС Бакалавър със специалност „Електроника“ във Факултет „Авиационен“ към НВУ
   „Васил Левски“.Работил е като Ръководител на Полети в Българските
   Военновъздушни Сили.

   След като се запалва по програмирането се преквалифицира. Това е пример как всеки
   един човек може да се преквалифицира.

   От 2018-та година работи в ИТ сектора.
   Има опит в голяма международна компания, занимаваща се с Automotive Software. В
   момента работи като Back-End Developer за компания предлагаща търсачка за
   самолетни билети.
   Програмни езици: C#, C++, C.
   Бази данни: MSSQL, MySQL, MongoDB.
   Уеб програмиране: JavaScript, HTML, CSS.

   Преподавател от 2019-та година.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ