Go to Top

C++ Advanced

Подходящ за напреднали

курс по C++

Цел на курса по програмиране на C++:

Целта на курса е да запознае курсистите с по-сложни операции в езика C++ като работа с функции, работа с динамична памет, структуриране на данни и работа с файлове. Тези познания осигуряват нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи, които ще им помогнат да затвърдят наученото.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен за завършилите началния курс както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса:

Ангел Димитриев. Повече информация – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курсът е с обем от 60 учебни часа и е с продължителност два месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат преди началната дата на обучението като направят това на място в административния офис на компютърно образователен център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4), заплащайки първата вноска от сумата за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Ползване на личен лаптоп:

Тези, които искат да се обучават на собствен лаптоп, трябва да заявят за това при записването. За другите, ще бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Учебна програма:

 1. Изключения. Работа с файлове. ООП основни принципи.Преговор
  1.  Видове изключения.
  2.  try-catch-fuinally
  3.  Полиморфизъм. Преговор
 2. Рекурсия.
  1. Сравнения м.у рекурсия и итерация.
  2. Опашкова рекурсия
  3. Функционално програмиранате
 3. Въведение в структурите от данни.
  1.  Сложност на алгоритми/операции.
  2. Амортизирана сложност.
  3. Масив.
  4. Динамичен масив.
  5. Реализация на динамичен масив. Сложност
 4. Свързан списък (едносвързан, двусвързан). Работа със свързани списъци.
  1.  Реализация на свързан списък
  2. Предимства и недостатъци спрямо динамичен масив.
 5. Стек и опашка.
  1.  Абстрактни структури от данни.
  2. Стек и опашка – сложности на операциите.
  3. Реализация на стек и опрашка чрез масив.
  4. Реализация на стек и опашка чрез свързан списък.
 6. Дървета.
  1. Дървета.Видове дървета.
  2. Двоични дървета.
  3. Двоично наредено дърво за търсене.
  4. Двоична пирамида.
  5. Сложности на операциите при дървета.
 7. Двоична пирамида.
  1.  Реализация.
  2. Пирамидално сортиране.
 8. Хеш таблици. Хеширащи функции.
  1.  Реализация на хеш-мап.
  2. Видове хеширащи функции.
 9. Графи. Алгоритми в/у графи.
  1.  Графи.
  2. Представяне на граф в паметта.
  3. Алгоритми за обхождане – BFS и DFS.
 10.  Минимално покриващо дърво.
  1.  Алгоритми на Прим и Крускал
  2. Сложност на алгоритми. Редукция.
 11. Доказателсто за коректност на алгоритми.
  1.  Доказателство по индукция.
  2. Доказателство с инварианта.

Записване за курс по C++ Advanced

Цена: 480лв.

Продължителност на обучението – 60 учебни часа.

Цена и заплащане на курса – 480лв.

Курсът може да бъде заплатен на две вноски – първа вноска от 300 лева и втора вноска от 180 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дена от старта на обучението.

Следващите начални дати са:

01-ви декември 2018 г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 – 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 02-ри февруари 2019г.

Допълнителни условия:

 •  Записването се извършва на място в образователния център или по банков път.
 • Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата вноска в размер на 300 лева при записване, а втората вноска от 180 лева до 30 дена от началото на курса.
 • За нуждите на курса, залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
 •  Тези, които нямат личен лаптоп, могат да заявят предварително, за да им се осигури служебен лаптоп.
 •  Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението (безплатно).

Записване по банков път:

 • Номер на банкова сметка:
 • IBAN:BG49CECB979010E2257300
 • BIC:CECBBGSF
 • Основание за плащане: компютърно обучение по “C++ Advanced”

След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected] Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.