Go to Top

Техники за анализ на проблеми и вземане на решения

 

 • Какво са Soft Skills?

  Случвало ли се е някога да работите с екип от хора,  които не се понасят и не работят ефективно заедно?  „Меките  умения“  (преносими умения)  са такива социални  умения като например това  да бъдете  комуникативни,  да бъдете екипен играч,  да бъдете лидер,  да управлявате конфликтите. Меките  умения са станали все по-важни за успешна професионална кариера и изкачване по корпоративната стълбица,  като се комбинират със специфичните знания и опит.
  Все повече работодатели  са склонни да наемат по-малко квалифицирани кандидати, но притежаващи  меки умения. Дори и IT специалистите  вече не могат да се справят без меки умения при  успешното изпълнение на по-сложни  IT проекти (особено  ако са на ръководни позиции).  През последните няколко години, се наблюдава тенденция за интернационализация на пазара на труда.  IT специалистите много често работят в смесени екипи с участието на международни партньори.  Това също създава необходимост от „меки умения“.

  Цел на курса по Техники за анализ на проблеми и вземане на решения:

  Курсът има три важни цели:

  • да се задълбочи разбирането на участниците за същността на проблемите на работното място;
  • да се развият умения за анализирането им с помощта на различни техники и инструменти;
  • да се усвоят различни подходи и техники за вземане на управленски решения.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е подходящ за всеки желаещ да придобие меки умения, както и особено подходящо за IT специалисти и всички специалисти в областта на техническите и точните науки.  Курсът е предназначен  и  за  мениджъри  (от всякакво ниво) на  малки и големи компании (както и за корпоративни обучения), за специалисти по управление на човешките ресурси.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група ограничена до 8 участника с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма по „Техники за анализ на проблеми и вземане на решения“:

   

  Сесия 1: Анализ на проблеми в организациите.

  Съдържание:

  • Въведение
  • Анатомия на проблема
  • Идентифициране на проблема и анализ на причините
  • Собственост на проблема
  • Етапи на систематичното разрешаване на проблеми и вземане на решения

  Дейности и методи:

  • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
  • Загряване
  • Презентация на особеностите и типовете проблеми в организацията
  • Интерактивни упражнения в малки групи за дефиниране на проблеми и на заинтересованите страни
  • Дискусия върху работата на малките групи

  Сесия 2: Структуриран подход за вземане на решения.

  Съдържание:

  • Поставяне на цели и определяне на ограничения
  • Генериране на алтернативни решения
  • Критични фактори за успех
  • Анализ на въздействието и техники за оценка
  • Планиране и изпълнение
  • Наблюдение и оценка

  Дейности и методи:

  • Симулация „Оцеляване“ за прилагане на структуриран подход за вземане на решения
  • Дискусия
  • Анализ и изводи

  Сесия 3: Помощни техники при вземане на решения.

  Съдържание:

  • Мисловни карти
  • “ Мозъчна атака“
  • Фокус групи
  • Диаграма на Ишикава
  • Дърво на целите

  Дейности и методи:

  • Презентация и демонстрация на различните техники
  • Работа в малки групи за прилагане на различните техники към реални организационни проблеми
  • Анализ на работата на малките групи
  • Дискусия относно приложимостта им в реални работни ситуации

  Сесия 4: Алтернативни подходи за вземане на решения в организацията.

  Съдържание:

  • Същност и приложение на дизайн мисленето
  • Латерално мислене
  • Практическо приложение на различните подходи

  Дейности и методи:

  • Презентация на различните подходи и ползите от прилагането им
  • Демонстрация на подходите чрез работа по реални практически казуси
  • Дискусия върху приложимостта на подходите
  • Оценка на обучението чрез анкета
 • График на курс Техники за анализ на проблеми и вземане на решения

  Продължителност на обучението  – 1 ден, 8 уч.часа по 45 минутни блокове в 4 сесии

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти.

  Цена на курсa:

  Цена: 400 лв.

  Сумата на курса се заплаща при записването ви, което трябва да бъде поне седмица по-рано от стартовата дата.

  Видео представяне на курса
  “Техники за анализ на проблеми и вземане на решения”

 • Записване на курс Техники за анализ на проблеми и вземане на решения

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Галина Грозева

   От 1995 г. се занимава с обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. Проектира и ръководи различни обучителни програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. Има над 7 000 часа работа с групи.
   От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители. Член на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР). Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ “Св. Кл. Охридски”

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ