Go to Top

Работа в екип и информираност на екипите

 • Какво са Soft Skills?

  Случвало ли се е някога да работите с екип от хора,  които не се понасят и не работят ефективно заедно?  „Меките  умения“  (преносими умения)  са такива социални  умения като например това  да бъдете  комуникативни,  да бъдете екипен играч,  да бъдете лидер,  да управлявате конфликтите. Меките  умения са станали все по-важни за успешна професионална кариера и изкачване по корпоративната стълбица,  като се комбинират със специфичните знания и опит.
  Все повече работодатели  са склонни да наемат по-малко квалифицирани кандидати, но притежаващи  меки умения. Дори и IT специалистите  вече не могат да се справят без меки умения при  успешното изпълнение на по-сложни  IT проекти (особено  ако са на ръководни позиции).  През последните няколко години, се наблюдава тенденция за интернационализация на пазара на труда.  IT специалистите много често работят в смесени екипи с участието на международни партньори.  Това също създава необходимост от „меки умения“.

  Цел на курса по Работа в екип и информираност на екипите:

  Курсът има няколко важни цели:

  • да се придобият знания за основните характеристики на екипите и екипната работа;
  • да се усвоят ефективни практически модели, допринасящи за успешната комуникация и взаимодействие в екипа;
  • да се подобрят знанията и уменията на участниците за разпознаване на проблемните ситуации в екипа и за справяне с тях;
  • да се осъзнае ролята на информацията и комуникацията в екипите.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е подходящ за всеки желаещ да придобие меки умения, както и особено подходящо за IT специалисти и всички специалисти в областта на техническите и точните науки.  Курсът е предназначен  и  за  мениджъри  (от всякакво ниво) на  малки и големи компании (както и за корпоративни обучения), за специалисти по управление на човешките ресурси.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група ограничена до 8 участника с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма по “Работа в екип и информираност на екипите”:

   

  Сесия 1: Същност на екипа.

  Съдържание:

  • Въведение
  • Основни характеристики на групата и екипа. Разлики между екип и група
  • Видове групи. Видове екипи
  • Мисия и визия на екипа
  • Принципи на екипното взаимодействие
  • Предимства и недостатъци на работата в екип

  Дейности и методи:

  • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
  • Загряване
  • Презентация – основни характеристики на екипите на работното място
  • Работа в малки групи: анализира се работната среда от гледна точка на теоретичните модели
  • Дискусия относно мисията и визията на екипите, в които участниците са включени

  Сесия 2: Екипни роли.

  Съдържание:

  • Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа
  • Роли в екипа – модел на Мередит Белбин
  • Преодоляване на различията в екипа и използването им като ресурс за постигане на екипните цели и подобряване на съвместната работа

  Дейности и методи:

  • Самооценка на предпочитаните роли в екипа чрез въпросник. Прави се профил на предпочитаните роли в реалните екипи
  • Презентация – характеристики на различните роли и приносът им за екипната ефективност
  • Дискусия – обсъждат се начините за използване на различията като екипен ресурс

   Сесия 3: Справяне с конфликти в екипа.

  Съдържание:

  • Генезис на конфликтите в екипа
  • Етапи в развитието на екипа и възможни конфликти на различните етапи
  • Подходът «печеля – печелиш» и управление на конфликтите
  • Стратегии за управление на конфликтите (пренебрегване, допускане, намаляване или задържане, разрешаване, предотвратяване)

  Дейности и методи:

  • Презентация – представят се различните източници на конфликти в екипите
  • Работа в малки групи по казуси – участниците анализират реалните си работни екипи, етапите им на развитие и актуалните конфликти в тях
  • Дискусия – възможности за прилагане на различни стратегии за управление на конфликти

  Сесия 4: Информиране на екипа.

  Съдържание:

  • Роля на информацията за постигане на екипните цели
  • Информационни потоци в организацията и екипа
  • Начини за тяхното управление
  • Вертикални и хоризонтални комуникационни канали и използването им в екипната работа
  • Вдъхновяващо послание към екипа

  Дейности и методи:

  • Работа в малки групи по реални казуси – дефинират се информационните потоци на работните места на участниците
  • Презентация –  типовете комуникационни канали и тяхното значение за екипното взаимодействие
  • Дискусия – обсъждат се методите за информиране на екипа
  • Интерактивно упражнение за формулиране на вдъхновяващи послания свързани с екипните цели
  • Анкета за оценка на обучението
 • График на курс Управление на времето и приоритети в работата

  Продължителност на обучението  – 1 ден, 8 уч.часа по 45 минутни блокове в 4 сесии

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. За повече информация се свържете с нас на: 0988 78 43 21

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти.

  Цена на курсa:

  Цена: 400 лв.

  Сумата на курса се заплаща при записването ви, което трябва да бъде поне седмица по-рано от стартовата дата.

  Видео представяне на курса “Работа в екип”

 • Записване на курс Работа в екип и информираност на екипите

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Галина Грозева

   От 1995 г. се занимава с обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. Проектира и ръководи различни обучителни програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. Има над 7 000 часа работа с групи.
   От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители. Член на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР). Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ “Св. Кл. Охридски”

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ