Go to Top

Курс по JavaScript with React JS

JavaScript за напреднали

 

kurs po javascript advanced with reactjs

 • Кратко представяне на езика за програмиране JavaScript:

  JavaScript е интерпретиран език за програмиране, разпространяван с повечето Уеб браузъри. Поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране.Най-често се прилага към HTML-а на Интернет страница с цел добавяне на функционалност изареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове NodeJS, както и за много други приложения.

  Цел на курса по JavaScript- Advanced with React:

  Курсът по JavaScript – Advanced е продължение на JavaScript – Basic курса, като засяга по-задълбочени материaли. Курсистите ще бъдат запознати с по-напреднали техники, технологии и инструменти за автоматизация. Голяма част от занятията ще включват практически задачи, в които курсистите ще трябва да разработят сами (с помощ от лектора) приложения по предварително поставено задание.

  За кого е предназначен курсът:

  Препоръчително е курсистите да имат завършен курса по JavaScript – Basic, или да имат основни познания по HTML, CSS и JavaScript – синтаксис, типове данни, функции, DOM манипулации и AJAX.

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите са ограничени до 8 курсиста.

  Хостинг план:

  Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса по JavaScript with ReactJS

  Хорариум ( 100 уч. часа ) :

   

  Theme 1: Introduction

  -Course intro
  -About the course
  -What you’ll learn
  -Course github repos (slides and labs)

  JavaScript (and DOM)
  -Historical overview in 10 minutes (or how the history repeats itself)
  -JavaScript standards: ES5, ES6, …ES2018 and ES.Next?
  -The difference between JavaScript and other OOP languages
  -JavaScript data types: “is everything an object”?
  -DOM – overview, elements, events

  Theme 2: JavaScript Essentials

  -Functions and Function Expressions8
  -Defining Functions
  -Function Declaration vs. Function Expression vs. Function Constructor
  -Scope
  -Immediately-invoked function expressions (IIFE)
  -Closures
  -Recursion
  -Factorial example
  -Traversing the DOM
  -Recursion with expressions
  -Functional-based programming with JavaScript

  OOP in JavaScript
  -OOP in a nutshell
  -OOP in JavaScript
  -Object creation
  -Object Literal (object initializer)
  -Constructor Function
  -The Object.create() method
  -Object properties (including ES6 syntax)

  Go deep into the “this” context
  -“this” in global context
  -“this” in function invocation context (strict or non-strict)
  -“this” in method invocation context
  -“this” in constructor invocation context
  -“this” in call(), apply() and bind() methods

  OOP – Inheritance in JavaScript6
  -Classical (class-based) Inheritance vs. Prototypal Inheritance
  -Classical (class-based) Inheritance in JavaScript
  -Prototypal Inheritance in JavaScript
  -Prototypal Inheritance – How it works?

  Function as object
  -The Function object
  -The Function prototype object
  -The arguments object
  -bind(), apply(), and call() methods

  Other ES6 Features
  -Template literals
  -New string methods
  -The Arrow function syntax
  -Default parameter values
  -The spread operator
  -Rest parameters
  -Destructuring
  -New object literal features
  -Object.assign() method
  -The Class Syntax
  -The for-of loop
  -New data structures (Maps, Sets, Typed Arrays)

  JavaScript Exceptions
  -Exceptions
  -Exception handling
  -Try-catch block
  -Throwing exceptions
  -Custom exceptions

  Promises and Asynchronous Programming
  -Asynchrony in JavaScript
  -Callback-oriented programming?
  -JS Promises
  -Async/Await

  Regular Expressions in JavaScript8
  -Regular Expressions basis
  -Regex Syntax
  -Create RegExp in JavaScript
  -Use RegExp in JavaScript

  Theme 3:Design Patterns and Best PracticesTotal

  Concise review of JavaScript Good Practices
  -Naming in JavaScript
  -Scoping
  -Global and function
  -Fake block scope
  -Duplicated Object Identifiers
  -Variables
  -Strict mode

  Design Patterns Overview. Creational Patterns
  -What are design patterns?
  -the Constructor Pattern
  -The Factory Pattern
  -The Singleton Pattern
  -The Module Pattern

  Member patterns
  -Public/Private/Privileged – clarify the concepts.
  -Private and Privileged Members – the Crockford Pattern.
  -Private and Privileged Members in object prototype.

  Structural Patterns
  -Mixins
  -Decorator
  -Iterator
  -Observer

  Theme 4: HTTP Basics

  Client-Server Communications on HTTP
  -HTTP protocol overview: Request and Responde Message Formats
  -HTTP Request Methods.
  -The “GET” Request Method
  -The “POST” Request Method
  -Other HTTP Request Methods
  -The concepts: IP, Port, host, DNS.
  -Setting up a node.js localhost server. Look at conf and hosts file.
  -Let’s code – The guts of Simple User Registration App

  Web Storages
  -Cookies
  -SessionStorage
  -LocalStorage

  Theme 5: Web Services, AJAX and SPA

  WebServices
  -Overview
  -XML vs JSON
  -JSON syntax and tooling

  AJAX: consuming Remote Data with JavaScript2
  -XMLHttpRequest object
  -A historical overview
  -Creating Pure JS HTTP request through XMLHttpRequest
  -Demo with jQuery Ajax
  -Demo with promises
  -The callback hell
  -The modern way – Fetch API

  Third Party APIs
  -What is API?
  -Backend Services REST API
  -Examples
  -GitHub API
  -Google Maps API
  -YouTube API

  Single-Page Applications and Patterns2
  -What is a SPA app?
  -Architectural Design Patterns
  -MV* patterns – MVC, MVVM and MVP
  -Sample implementation in JavaScript
  -An overview of the “big three” for SPA: Vue, React and Angular

  Theme 6: react.js

  Introduction to React
  -Overview
  -Setup the environment. Tooling.
  -Write your first react app
  -Get familiar with create-react-app cli
  -Design notes on the DemoApp we’re going to build.
  -Splitting our DemoApp on Components

  JSX
  -What is JSX and why you’d want to use it
  -Embed Expressions in JSX (and JSX into JSX)
  -Define Attributes with JSX
  -JSX transpilitaion
  -Hands on DemmoApp

  React Elements
  -What’s in an element
  -React Elements vs DOM Elements
  -React Virtual DOM
  -How React updates the DOM Elements
  -Hands on DemmoApp

  React Components and Props
  -Function and Class Components
  -How a component is rendered?
  -Components composition
  -Props and props types
  -Hands on DemmoApp

  State and Lifecycle in a React component
  -State in react.js
  -Components Lifecycle
  -Hands on DemmoApp

  Events handling in React
  -DOM Events and Event Bubbling
  -The Event Loop
  -React Event Handlers
  -Async Event Handlers
  -Hands on DemmoApp

  Lists in react
  -Arrays and lists of elements
  -Basic List Component
  -Keys
  -Embedding map() in JSX
  -Hands on DemmoApp

  Forms and Authentication
  -Forms management in React
  -Token-based Authentication (JWT)
  -Authorization, public and private pages
  -Hands on DemmoApp

  State Management. Flux. Redux.4
  -Manage the state outside of React
  -Get familiar with Flux
  -Level up with Redux
  -Hands on DemmoApp

  Course projects discussion

 • График на курса по “JavaScript – Advanced with React”:

  Курсът е с обем от 100 учебни часа и ще продължи три месеца.

  Следващите начални дати са:

  15-ти октомври 2024г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка).  Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 16-ти януари 2025г.

  19-ти октомври 2024г.  (съботно-неделна форма на обучение от 14:30 до 17:30 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка).  Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 18-ти януари 2025г.

  Обучението се провежда в малка бутикова група, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 1 080 лв.

  Има възможност за разсрочено заплащане на курсa на две вноски. Първата вноска от 600 лева се внася при записването, а втората (480 лева) в началото на втория месец от обучението.

   

  Видео представяне на курса “JavaScript Advanced with React”

  Полезни статии относно JavaScript:

  8 ПОПУЛЯРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗБРАБОТЕНИ НА REACTJS
  ТОП 9 ПРИЛОЖЕНИЯ НА JAVASCRIPT
  КАКВО Е JAVASCRIPT И ТРЯБВА ЛИ ДА ГО УЧИМ?

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  One Response

  1. Любомир Шивачев април 11, 2021

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ