Go to Top

Курс по JavaScript with React JS

JavaScript за напреднали

 

kurs po javascript advanced with reactjs

 • Кратко представяне на езика за програмиране JavaScript:

  JavaScript е интерпретиран език за програмиране, разпространяван с повечето Уеб браузъри. Поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране.Най-често се прилага към HTML-а на Интернет страница с цел добавяне на функционалност изареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове NodeJS, както и за много други приложения.

  Цел на курса по JavaScript- Advanced with React:

  Курсът по JavaScript – Advanced е продължение на JavaScript – Basic курса, като засяга по-задълбочени материaли. Курсистите ще бъдат запознати с по-напреднали техники, технологии и инструменти за автоматизация. Голяма част от занятията ще включват практически задачи, в които курсистите ще трябва да разработят сами (с помощ от лектора) приложения по предварително поставено задание.

  За кого е предназначен курсът:

  Препоръчително е курсистите да имат завършен курса по JavaScript – Basic, или да имат основни познания по HTML, CSS и JavaScript – синтаксис, типове данни, функции, DOM манипулации и AJAX.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите са ограничени до 8 курсиста.

  Издаване на Сертификат:

  Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Хостинг план:

  Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

 • Учебна програма на курса по JavaScript with ReactJS

  Хорариум ( 100 уч. часа ) :

   

  Theme 1: Introduction

  -Course intro
  -About the course
  -What you’ll learn
  -Course github repos (slides and labs)

  JavaScript (and DOM)
  -Historical overview in 10 minutes (or how the history repeats itself)
  -JavaScript standards: ES5, ES6, …ES2018 and ES.Next?
  -The difference between JavaScript and other OOP languages
  -JavaScript data types: „is everything an object“?
  -DOM – overview, elements, events

  Theme 2: JavaScript Essentials

  -Functions and Function Expressions8
  -Defining Functions
  -Function Declaration vs. Function Expression vs. Function Constructor
  -Scope
  -Immediately-invoked function expressions (IIFE)
  -Closures
  -Recursion
  -Factorial example
  -Traversing the DOM
  -Recursion with expressions
  -Functional-based programming with JavaScript

  OOP in JavaScript
  -OOP in a nutshell
  -OOP in JavaScript
  -Object creation
  -Object Literal (object initializer)
  -Constructor Function
  -The Object.create() method
  -Object properties (including ES6 syntax)

  Go deep into the „this“ context
  -„this“ in global context
  -„this“ in function invocation context (strict or non-strict)
  -„this“ in method invocation context
  -„this“ in constructor invocation context
  -„this“ in call(), apply() and bind() methods

  OOP – Inheritance in JavaScript6
  -Classical (class-based) Inheritance vs. Prototypal Inheritance
  -Classical (class-based) Inheritance in JavaScript
  -Prototypal Inheritance in JavaScript
  -Prototypal Inheritance – How it works?

  Function as object
  -The Function object
  -The Function prototype object
  -The arguments object
  -bind(), apply(), and call() methods

  Other ES6 Features
  -Template literals
  -New string methods
  -The Arrow function syntax
  -Default parameter values
  -The spread operator
  -Rest parameters
  -Destructuring
  -New object literal features
  -Object.assign() method
  -The Class Syntax
  -The for-of loop
  -New data structures (Maps, Sets, Typed Arrays)

  JavaScript Exceptions
  -Exceptions
  -Exception handling
  -Try-catch block
  -Throwing exceptions
  -Custom exceptions

  Promises and Asynchronous Programming
  -Asynchrony in JavaScript
  -Callback-oriented programming?
  -JS Promises
  -Async/Await

  Regular Expressions in JavaScript8
  -Regular Expressions basis
  -Regex Syntax
  -Create RegExp in JavaScript
  -Use RegExp in JavaScript

  Theme 3:Design Patterns and Best PracticesTotal

  Concise review of JavaScript Good Practices
  -Naming in JavaScript
  -Scoping
  -Global and function
  -Fake block scope
  -Duplicated Object Identifiers
  -Variables
  -Strict mode

  Design Patterns Overview. Creational Patterns
  -What are design patterns?
  -the Constructor Pattern
  -The Factory Pattern
  -The Singleton Pattern
  -The Module Pattern

  Member patterns
  -Public/Private/Privileged – clarify the concepts.
  -Private and Privileged Members – the Crockford Pattern.
  -Private and Privileged Members in object prototype.

  Structural Patterns
  -Mixins
  -Decorator
  -Iterator
  -Observer

  Theme 4: HTTP Basics

  Client-Server Communications on HTTP
  -HTTP protocol overview: Request and Responde Message Formats
  -HTTP Request Methods.
  -The „GET“ Request Method
  -The „POST“ Request Method
  -Other HTTP Request Methods
  -The concepts: IP, Port, host, DNS.
  -Setting up a node.js localhost server. Look at conf and hosts file.
  -Let’s code – The guts of Simple User Registration App

  Web Storages
  -Cookies
  -SessionStorage
  -LocalStorage

  Theme 5: Web Services, AJAX and SPA

  WebServices
  -Overview
  -XML vs JSON
  -JSON syntax and tooling

  AJAX: consuming Remote Data with JavaScript2
  -XMLHttpRequest object
  -A historical overview
  -Creating Pure JS HTTP request through XMLHttpRequest
  -Demo with jQuery Ajax
  -Demo with promises
  -The callback hell
  -The modern way – Fetch API

  Third Party APIs
  -What is API?
  -Backend Services REST API
  -Examples
  -GitHub API
  -Google Maps API
  -YouTube API

  Single-Page Applications and Patterns2
  -What is a SPA app?
  -Architectural Design Patterns
  -MV* patterns – MVC, MVVM and MVP
  -Sample implementation in JavaScript
  -An overview of the „big three“ for SPA: Vue, React and Angular

  Theme 6: react.js

  Introduction to React
  -Overview
  -Setup the environment. Tooling.
  -Write your first react app
  -Get familiar with create-react-app cli
  -Design notes on the DemoApp we’re going to build.
  -Splitting our DemoApp on Components

  JSX
  -What is JSX and why you’d want to use it
  -Embed Expressions in JSX (and JSX into JSX)
  -Define Attributes with JSX
  -JSX transpilitaion
  -Hands on DemmoApp

  React Elements
  -What’s in an element
  -React Elements vs DOM Elements
  -React Virtual DOM
  -How React updates the DOM Elements
  -Hands on DemmoApp

  React Components and Props
  -Function and Class Components
  -How a component is rendered?
  -Components composition
  -Props and props types
  -Hands on DemmoApp

  State and Lifecycle in a React component
  -State in react.js
  -Components Lifecycle
  -Hands on DemmoApp

  Events handling in React
  -DOM Events and Event Bubbling
  -The Event Loop
  -React Event Handlers
  -Async Event Handlers
  -Hands on DemmoApp

  Lists in react
  -Arrays and lists of elements
  -Basic List Component
  -Keys
  -Embedding map() in JSX
  -Hands on DemmoApp

  Forms and Authentication
  -Forms management in React
  -Token-based Authentication (JWT)
  -Authorization, public and private pages
  -Hands on DemmoApp

  State Management. Flux. Redux.4
  -Manage the state outside of React
  -Get familiar with Flux
  -Level up with Redux
  -Hands on DemmoApp

  Course projects discussion

 • График на курса по „JavaScript – Advanced with React“:

  Курса е с обем от 100 учебни часа и ще продължи три месеца.

  Следващите начални дати са:

  04-ти юни 2022г.  (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка).  Курсът ще се провежда всяка събота и неделя. Край на курса: 27-ми август 2022г.

  Подробна учебна програма може да видите тук.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 650лв.

  Има възможност за разсрочено заплащане на курсa на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората (250 лева) в началото на втория месец от обучението.

  Полезни статии относно JavaScript:

  8 ПОПУЛЯРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗБРАБОТЕНИ НА REACTJS
  ТОП 9 ПРИЛОЖЕНИЯ НА JAVASCRIPT
  КАКВО Е JAVASCRIPT И ТРЯБВА ЛИ ДА ГО УЧИМ?

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Записване на курс по „JavaScript – Advanced with React“:

  • Записването се извършва на място в образователния център или по банков път.
  • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората (250 лева) в началото на втория месец от обучението.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “JavaScript – Advanced with React”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Ива Емилова Попова

  Ива Емилова Попова

  Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София. Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bg, Comptel, Internet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип. През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите. Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по „Системи с Изкуствен Интелект“ (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините „Програмиране в Интернет“„Програмни езици“„Изкуствен интелект и експертни системи“ като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения. Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

  Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

  Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

  Програмни езици: Perl, Python, C++

One Response

 1. Любомир Шивачев април 11, 2021

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ