Go to Top

Курс по Front-end development – Advanced

добри практики от последните тенденции в изработката на уебсайтове

 

kurs po webdesign advanced

 • Цел на курса по Front-end development – Advanced:

  Курсът има за цел да доразвие знанията на тези които са избрали да се развиват като Front-End разработчици и вече имат базови познания в сферата на  Web-Design. По време на обучението курсистите, ще се запознаят с последните тенденции в Web разработването.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за курсисти, които вече са завършили ниво начинаещи “Front-end development”, също така и за тези, които имат известни познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8 курсиста.

  Хостинг план:

  Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса по Front-end development за напреднали:

   

  1. Introduction 

  1. About the course and the online resources being used.

  2. What happens with the Web, and the technologies behind it during the

  past years?

  2. Practical introduction to git and
  GitHub/GitLab 

  1. What is a VCS and how it makes life easier?

  2. Installing and configuring git.

  3. Create and configure a git repository.

  4. Adding files to repository and committing changes.

  5. Working with branches.

  6. Overview of GitHub/GitLab and setting-up an account.

  7. Connect your local git repository to your GitHub/GitLab repository.

  8. Using GitHub/GitLab pages as free hosting for your project.

   3. JavaScript Overview 

  1. Historical overview in 10 minutes (or how the history repeats itself)

  2. JavaScript standards: ES5, ES6,ES2018, … ES.Next?

  3. The difference between JavaScript and other OOP languages

  4. The object oriented nature of JavaScript: “everything is an object”?!?

   4. Advanced JavaScript Functions 

  1. Function Declaration vs. Function Expression vs. Function Constructor

  2. The Arrow function syntax.
  3. Higher-Order Functions (Functions as first-class citizens)

  4. Closures.

  5. Recursion

   5. References vs Values 

  1. Copy/pass by value

  2. Copy/pass by reference

  6. Other ES6 features 

  1. Default parameter values

  2. The spread operator

  3. The rest parameter

  4. De-structuring assignments

  7. OOP in JavaScript – the basics

  1. Class-based vs. Prototype-based OOP paradigms

  2. JavaScript objects in a nutshell. New ES2015 features.

  8. The “this” context

  1. “this” in global context

  2. “this” in function invocation context (strict or non-strict)

  3. “this” in method invocation context

  4. “this” in constructor invocation context

  5. “this” in call(), apply() and bind() methods

  6. “this” in static methods

  9. Prototypal Inheritance in JavaScript 

  1. Classical (class-based) Inheritance vs. Prototypal Inheritance

  2. Object prototype

  3. The Object.create() method

  4. Let’s got deep – what’s in a object?

  5. Classical (class-based) Inheritance in JavaScript?

  6. Prototypal Inheritance – How it works?

  10. Regular Expressions in JavaScript 

  1. The syntax

  2. Create Regex in JavaScript

  3. The match() String method

  4. The replace() String method

  11. TypeScript – getting deeper

  1. Overview of basic types

  2. Function types

  3. Classes in TypeScript. Public, private, and protected modifiers.

  4. Getters and Setters.

  5. Interfaces and Generics

  6. Mixins

  12. jQuery

  1. Introduction to jQuery. When to use it?

  2. Traversing and Manipulating the DOM.

  3. DOM Events and Event Delegation.

  4. Useful JQuery plugins.

  13. Bring Semantic to the Web 

  1. HTML5 Semantic elements – the right usage and SEO considerations.

  2. Data Attributes in HTML5.

  14. Master the Browser’s WebDevelopers Tools and be productive

  1. Page and loading time optimizations.

  2. Profile and Analyze.

  3. Debugging JavaScript.

  15. CSS pre-processors and native CSS Custom properties

  1. Why to pre-process CSS?

  2. Yes, LESS is more.

  3. How about Sass/SCSS? Or Stylus?

  4. CSS Custom properties and CSS variables

  16. Responsive Web design essential concepts

  1. Modern design strategies – why ‘Progressive Enhancement’ is better than ‘Graceful Degradation’?
  2. Manage the viewport.

  3. CSS media queries – apply different styles for different viewports.

  17. Responsive Layouts with CSS Grid and Flexboxes

  1. The Flexbox Layout model.

  2. The Grid Layout model.

  3. Create Responsive Layouts.

  18. Bootstrap in 2 hours

  1. Responsive Design Frameworks – Overview

  2. Introduction to Bootstrap

  3. Bootstrap Components.

  4. The Bootstrap Grid System.

  5. Bootstrap Plugins.

  19. Web Graphics and Animations. Hands on
  PixiJS. 

  1. A gentile introduction to HTML5 Canvas, SVG, WebGL rendering.

  2. Create graphical effects using HTML5 Canvas and JavaScript.

  3. Introduction and setup.

  4. Understanding the Pixi Application. Create the Renderer and Stage container
  5. Pixi sprites. How to make scene out of sprites

  6. Loading a sprite sheet.

  7. Creating an animation from a sprite sheet

  8. Animation effects with pixijs – demo

  9. Create a Memory Game (Matching Pairs) with PixiJS.

   20. AJAX and RESTFull APIs 

  1. Preamble: HTTP protocol overview

  2. Preamble: Asynchronous vs Synchronous Communications

  3. What is AJAX?

  4. Understand the basics: implement AJAX requests with XMLHttpRequest

  (XHR) object

  5. Preamble: Data exchange formats: XML, JSON

  6. What is a RESTful web API and why we use it?

  7. Create a simple RESTful API endpoint with nodejs.

  8. Consume RESTful API data with JS and JQuery.

  21. Introduction to Node.js – the JavaScript back- end breakthrough. 

  1. Simple explanation of node.js principles.

  2. NPM – the node Package Manager.

  3. Live Demo – simple Express app

   22. React – the Facebook’s library for building user interfaces. 

  1. React overview and basic concepts.

  2. Build a ToDo App with React from scratch.

  23. Angular – the Google’s platform for building apps 

  1. Angular overview.

  2. Why AngularJS ≠ Angular?

  3. Build a ToDo App with Angular from scratch.

  24. Instead of conclusion 

  1. Web Components?

  2. JavaScript-based polyfills?

   

   

 • График на курса по Front-end development за напреднали:

  Курсът е с продължителност от 84 учебни часа (2,5 месеца).

   

  Следващата начална дата е:

  14-ти септември 2024г. ( съботно-неделна форма на обучение от 17:30 до 20:30 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 17-ти ноември 2024г.

  17-ти септември 2024г. ( вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 26-ти ноември 2024г.

  Подробна учебна програма може да видите тук.

  Обучението се провежда в малки групи, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курс по „Front-end development – Advanced”

  Цена: 860 лв.

  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа вноска от 500 лева при записване и втора вноска от 360 лева до 30 дена от началото на курса.

  Реализиран курист ( интервю )

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  One Response

  1. Борис Якимов май 18, 2021

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ