Go to Top

Курс по MySQL

Предназначен за начинаещи и за тези с известни познания

mysql

 

 • Кратко представяне на MySQL:

  MySQL е релационна система за управление на бази от данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel. Обучението, дава възможност на курсистите да проектират свои бази от данни, да правят заявки към релационните бази от данни и т.н.

  В процеса на обучение курсистите, ще изготвят и надграждат база данни, която в края на курса, ще бъде комбинирана с програмен код на PHP.

  За кого е предназначен курсът по MySQL:

  Курсът е предназначен както за  начинаещи в работата с бази данни, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Какво ще научите по време на обучението по MySQL:

  Курсът използва MySQL сървър като средство за обучение за релационни бази данни (RDBMS – Relational Database Management Systems). В процесът на обучение ще се изучат принципи и ще се придобият умения, които са валидни за абсолютно всякакъв вид релационна база данни – MySQL Server, MS SQL Server, SQL Lite, PostgreSQL, Firebird, Oracle, MS Access, Base, MS Access и др.

  Завършилите курсисти ще придобият практически умения по самостоятелна работа с бази данни в зависимост от нуждите на даден проект в реални условия.
  В курса ще се научите да “ловите риба”, когато ви е необходимо вместо да получите една наготово и да я изядете.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 • Учебна програма на курс по MySQL:

  Хорариум – 64 учебни часа

   

  1. Необходими софтуерни инструменти – въведение, инсталиране и конфигурация.
  2. Какво представляват базите данни. Структура на базите данни /БД/.
  3. Какво е SQL? Въведение в езика SQL.
  4. Създаване на нова база данни.
  5. Създаване на таблици в БД.
  6. Дефиниране на типове данни в таблици в MySQL.
  7. Добавяне на данни в таблици в MySQL.
  8. Промяна на съществуваща таблица в MySQL – структура и данни.
  9. Обновяване на записи в таблици посредством MySQL.
  10. Оператори за изтриване на данни, таблици и бази данни в MySQL.
  11. Вградени функции в Работа с текстови и числови функции. Функции за дата и време.
  12. Групиране на данни и агрегиращи функции. Сортиране на данни.
  13. Създаване на заявки в MySQL.
  14. Обмен на данни между съществуващи бази данни на един сървър.
  15. Динамични изчисления в Заявки. Използване на формули и математически изрази в динамичен режим.
  16. Какво е Вложена заявка (Subquery / Subselect)? Проектиране и работа с вложени заявки.
  17. Използване на различни клаузи – FROM, WHERE, HAVING, Свързване на вложени заявки.
  18. Принципи на работа с променливи в MySQL. Ще бъдат усвоени знания, които са приложими за всякакъв вид бази данни.
  19. Какво е контролна структура? Принципи и работа с контролни структури. Основи на Избора. Функция IF().
  20. Програмни цикли. Принципи и работа с цикли.
  21. Какво е Съхранена процедура (Stored Procedure)? Проектиране и създаване на съхранени процедури.
  22. Какво е Функция (Function)? Проектиране и създаване на потребителски функции.
  23. Какво е Спусък (Trigger)? Проектиране и създаване на спусъци.
  24. Какво е Изглед (View)? Проектиране и създаване на изгледи.
  25. Проектиране и създаване на йерархични структури.
  26. Работа с бат файлове. Управление и архивиране на данни.
  27. Създаване и управление на скриптове.
  28. Основи на проектирането на БД – подходи, структура и диаграми.
  29. Структура на Уеб сървър – компоненти, архитектура, настройки и инсталация.
  30. Вграждане на операторите на езика MySQL в програмен език PHP.
 • График на курса по MySQL:

  Продължителност на обучението – 64 учебни часа (два месеца)

  Следващите начални дати са:

  • 15-ти октомври 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с включена 20 минутна почивка). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 05-ти декември 2024г.
  • 19-ти октомври 2024г. (съботно-неделна форма на обучение от 13:30 до 16:30 часа, което са 4 учебни часа с включена 20 минутна почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 08-ми декември 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курс по MySQL:

  Цена: 690 лв.

  Сумата може да бъде заплатена разсрочено на две вноски. Първа вноска от 400 лева и втора вноска от  290 лева. Първата при записване на курса, а втората при преполовяване на хорариума на обучението.

  Продължаване на обучението:

  Завършилите курсисти от това ниво за начинаещи ползват 15% отстъпка при записване на надграждащия курс по MySQL – Advanced.

  Полезни статии за Бази данни:

  БАЗИТЕ ДАННИ – ОСНОВА НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
  ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗУЧАВАМЕ БАЗИ ДАННИ?
  ОБУЧЕНИЕ ПО БАЗИ ДАННИ ЗА НАПРЕДНАЛИ

   

  • Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Мария Гроздева

   Мария Гроздева завършва английско-немската Първа езикова гимназия във Варна. Още тогава се проявява интересът й към точните науки – математика, физика, химия. Участва в множество олимпиади в споменатите области.
   Продължава своето образование в София, където през 2023г. успешно завършва Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Компютърни науки. Именно по време на обучението си в университета се заражда и задълбочава интересът й към преподаването. Вече три години тя споделя своите знания и опит със студенти, преподавайки различни дисциплини като „Увод в програмирането“, „Обектно-ориентирано програмиране“, „Структури от данни и програмиране“, „Дискретни структури“, „Дизайн и анализ на алгоритми“, „Вероятности и статистика“. В допълнение, активно преподава и бази данни в Компютърно образователен център Progress, където помага на студентите да изградят стабилна основа в тази критична област на компютърните науки. Освен преподаването, което Мария нарича “свое хоби и удоволствие”, тя работи като C++ софтуерен инженер в автомобилната индустрия.

   Интересите на Мария са насочени основно към C++, математическа логика, алгоритми и изкуствен интелект. Тя притежава обширни познания и умения в различни технологии и програмни езици, включително C++, C, Java, PHP и други. В областта на базите от данни работи с MySQL, MSSQL и MongoDB.

   През годините Мария натрупва богат опит в различни аспекти на софтуерното инженерство и преподаването, като вярва, че знанията и уменията трябва да бъдат достъпни и разбираеми за всеки. Тя се стреми не само да обучава, но и да вдъхновява своите студенти да продължават да се развиват и да изследват безкрайните възможности на компютърните технологии.

   Петър Коев

   Петър Коев е с над 15 години опит в IT сектора, със силен акцент върху системната и мрежова администрация, в проектирането на цялостните архитектури на различни информационни системи, и техническото им изпълнение.
   Основен приоритет за него винаги са били технологиите с отворен код като на тяхна база е реализирал множество проекти за дистрибутирани системи с висока  степен на автоматизация, достъпност и ниво на сигурност.
   В момента е старши инженер cloud системи като пренася богатите си знания и опит в няколко различни cloud провайдъра.
   Сред страстите му са споделянето на знания и работата в екип.
   Скриптови езици: Bash, Python, Ruby
   Бази данни: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
   Технологии: Linux and BSD, DNS, TCP/IP, firewalls, git, NGINX, Docker, Prometheus, Grafana, various NIDS and SIEM, Ansible, Puppet, load balancers

  9 Comments

  1. Изабела април 8, 2021
  2. Злати ноември 14, 2021
  3. Антония ноември 16, 2021
  4. Стилиян Игнатов януари 24, 2022
  5. Валентина Иванова януари 25, 2022
  6. Десислава Кънчева май 2, 2022
  7. Лъчезар Панайотов юли 13, 2022
  8. Марина април 19, 2023
  9. Николай Бояджиев юли 17, 2023

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ