Go to Top

Adobe InDesign

се използва за създаване на публикации

612px-Adobe_InDesign_icon

Adobe InDesign се използва за създаване на публикации: плакати, брошури, флаери, списания , вестници и дори цели книги. Лесно ще се научите да ги оформяте и подготвяте за печат. Използва се предимно от графични дизайнери и производствени художници. Поддържа трансформация във файлове за създаване на цифрови публикации. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

Учебна програма:

1  Запознаване с работната област

2  Конфигуриране на документа

3  Работа с рамки

4  Импортиране и редактиране на текст

5  Типографско оформление

6  Работа с цвят

7  Работа със стилове

8  Импортиране и свързване на изображения

9  Създаване на таблици

10  Работа с прозрачност

11  Работа с дълги документи

12  Печат и експортиране в PDF формат

13  Ползуване на XML

14  Работа с Adobe Bridge и Version Cue

Срок за обучение на Adobe InDesign – 12 уч. часа (1 седмица и половина)

Цена: 135 лв.

График на стартиращите курсове по Adobe InDesign – тук.