Go to Top

LPIC-2: Linux Engineer

 

 

 


 

 

Linux Engineer

 

Кратко представяне на курса:

Курсът надгражда основните познания получени от курсове LPI101 и LPI102 до умения за администрация на малки и средни инфраструктури.

Цел на курса:
Завършилите курса ще могат да извършват :
– задълбочена системна администрация свързана с Linux ядрото, стартирането на системата и нейната поддръжка;
– управление на устройства и файлови системи, задълбочена мрежова настройка, системна сигурност (firewall и VPN);
– инсталиране и конфигуриране на основни мрежови услуги – DHCP, DNS, SSH, Web сървъри, файлови сървъри (FTP, NFS, Samba).
За кого е предназначен курсът:

Обучението е предвидено за курсисти с основни познания по Linux отговарящи на ниво LPIC-1.

Лектор на курса:

Занятията ще се водят от Иван Радев, който е сертифициран LPI инструктор с ID: LPI000281033.
Повече информация за него може да намерите – тук.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, ет. 4) заплащайки първата вноска от  стойността на обучението. Възможно е и заплащане по банков път. Повече информация – тук.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат от компютърно образователен център „Progress“:

В края на обучението всеки курсист полага практичен изпит. Успешно положилите изпита, получават Сертификат от компютърно образователен център „Progress“

Получаване на LPI сертификат – LPIC-2:Linux Engineer:

Тези, които желаят да положат изпити за сертификация от LPI ( Linux Profetional Institute ), могат да заявят ваучери необходими за полагане на изпитите по LPI201 и LPI202 на [email protected]

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 80 учебни часа и ще продължи два месеца и половина. Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата.

Курсът е отлична подготовка за сертификация по LPI201 и LPI202.

УЧЕБНА ПРОГРАМА :
Topic 200: Capacity Planning
200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage
200.2 Predict Future Resource Needs
Topic 201: Linux Kernel
201.1 Kernel Components
201.2 Compiling a kernel
201.3 Kernel runtime management and troubleshooting
Topic 202: System Startup
202.1 Customizing SysV-init system startup
202.2 System Recovery
202.3 Alternate Bootloaders
Topic 203: Filesystem and Devices
203.1 Operating the Linux filesystem
203.2 Maintaining a Linux filesystem
203.3 Creating and configuring filesystem options
Topic 204: Advanced Storage Device Administration
204.1 Configuring RAID
204.2 Adjusting Storage Device Access
204.3 Logical Volume Manager
Topic 205: Network Configuration
205.1 Basic networking configuration
205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting
205.3 Troubleshooting Network Issues
Topic 206: System Maintenance
206.1 Make and install programs from source
206.2 Backup operations
206.3 Notify users on system-related issues
Topic 207: Domain Name Server
207.1 Basic DNS server configuration
207.2 Create and maintain DNS zones
207.3 Securing a DNS server
Topic 208: Web Services
208.1 Implementing a web server
208.2 Apache configuration for HTTPS
208.3 Implementing a proxy server
208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy
Topic 209: File Sharing
209.1 SAMBA Server Configuration
209.2 NFS Server Configuration
Topic 210: Network Client Management
210.1 DHCP configuration
210.2 PAM authentication
210.3 LDAP client usage
210.4 Configuring an OpenLDAP server
Topic 211: E-Mail Services
211.1 Using e-mail servers
211.2 Managing E-Mail Delivery
211.3 Managing Remote E-Mail Delivery
Topic 212: System Security
212.1 Configuring a router
212.2 Securing FTP servers
212.3 Secure shell (SSH)
212.4 Security tasks
212.5 OpenVPN
Цена на курс по „Linux Engineer“ (подготовка за сертификация по LPI201 и LPI202):

Цена: 690 лв.

Цената на курса може да се заплати на две вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска 290 лева. Първата се внася при записване на курса, а втората след 30 дена от началната дата на курса.

Следващите начални дати на курса са:

05-ти март 2019г. ( вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа,  което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 09-ти май 2019г.

За поръчка на ваучери за полагане на изпити LPI 201 и LPI 202, моля заявете на [email protected] или се обадете на 0988 78 4321.

Важно: Компютърно образователен център „Progress“ има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.