Go to Top

Microsoft Excel – начинаещи

е програма за електронни таблици

excel_icon1

Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате  възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4) . Заплащането може да се направи и по банков път, повече информация – тук.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 7 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

Цена на курс по „MS Excel – ниво начинаещи“:

Цена: 108 лв.

Записване за следващ курс – тук.
Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

1. Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.

2.Основни понятия в Excel:

2.1.    Работна книга (workbook).

2.2.    Работен лист (worksheet).

2.3.    Клетка (cell).

2.4.    Движение из работния лист.

2.5.    Работа с клетки, колони и редове.

3. Въвеждане на данни.

3.1.    Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.

3.2.    Вмъкване и изтриване на колони и редове.

3.3.    Изменение ширината на колона или ред.

3.4.    Fill Series.

3.5.    Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати

4.Изчисления в електронната таблица:

4.1.    Ред на аритметичните операции.

4.2.    Сумиране на стойности.

4.3.    Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено

4.4.    Въвеждане и изчисляване на формули.

4.5.    Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.

5.Основни вградени функции.

5.1.    Autosum

5.2.    Сумиране, брой

5.3.    Намиране на най-голяма и най-малка стойности.

5.4.    Средни стойности.

6.Работа с филтри

6.1.    Създаване на филтър

6.2.    Филтриране по стойност

6.3.    Филтриране по зададено условие

6.4.    Изчисляване на филтрирани стойности

7.Функции за пресмятания по зададено условие

7.1.    SUMIF

7.2.    COUNTIF

7.3.    AVERAGEIF

8.Логическа функция IF

9.Функции за извличане на стойности от база данни – VLOOKUP

10.Условно форматиране

11. Предпечатна подготовка и отпечатване

11.1.Оформяне на страницата размер, отстъпи,

11.2.Постоянни заглавия

11.3.Повтарящи се редове при отпечатване

12.Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE.

Срок за обучение на MS Excel – начинаещи  – 15 уч. часа ( 2 седмици)
Бонус (  Безплатен достъп до видео уроци на български език ):

Компютърно образователен център „Progress“ предоставя на всички свои курсисти записали се на присъствения курс по MS Excel и безплатен достъп до видео уроци изцяло на български език. Уроците, които са изготвени от наш преподавател, дават възможност на курсиста, когато и да било, да преговори наученото по време на присъствения курс.

При записване на двата модула – MS Excel „ниво начинаещи“ и „ниво напреднали“, ползвате отстъпка и цената е:

Цена: 180 лв.