Go to Top

Курс по Microsoft Excel за начинаещи

подходящ за начинаещи

excel_icon1

 

 • Кратко представяне на курса по MS Excel:

  Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате  възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Excel за начинаещи:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 курсиста, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете трудовия пазар (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Записване за кариерна консултация – тук.

   

   

 • Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

  1. Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  2. Основни понятия в Excel:
   1. Работна книга (workbook).
   2. Работен лист (worksheet).
   3. Клетка (cell).
   4. Движение из работния лист.
   5. Работа с клетки, колони и редове.
  3. Въвеждане на данни.
   1. Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
   2. Вмъкване и изтриване на колони и редове.
   3. Изменение ширината на колона или ред.
   4. Fill Series.
   5. Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати
  4. Изчисления в електронната таблица:
   1. Ред на аритметичните операции.
   2. Сумиране на стойности.
   3. Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено
   4. Въвеждане и изчисляване на формули.
   5. Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  5. Основни вградени функции.
   1. Autosum
   2. Сумиране, брой
   3. Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
   4. Средни стойности.
  6. Работа с филтри
   1. Създаване на филтър
   2. Филтриране по стойност
   3. Филтриране по зададено условие
   4. Изчисляване на филтрирани стойности
  7. Функции за пресмятания по зададено условие
   1. SUMIF
   2. COUNTIF
   3. AVERAGEIF
  8. Логическа функция IF
  9. Функции за извличане на стойности от база данни – VLOOKUP
  10. Условно форматиране
  11. Предпечатна подготовка и отпечатване
   1. Оформяне на страницата размер, отстъпи
   2. Постоянни заглавия
   3. Повтарящи се редове при отпечатване
  12. Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE.
 • График на курса по MS Excel за начинаещи

  Срок за обучение на MS Excel – начинаещи  – 15 уч. часа ( 2 седмици)

  Следващи начални дати:

  10-ти юли 2024 ниво „начинаещи+напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 12-ти август 2024г.
  Ниво начинаещи: от 10.07 до 24.07
  Ниво напреднали: от 29.07 до 12.08

  28-ми септември 2024 ниво „начинаещи+напреднали“ (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с включена почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 20-ти октомври 2024г.
  Ниво начинаещи: от 28.09 до 06.10
  Ниво напреднали: от 12.07 до 20.10

  30-ти септември 2024 ниво „начинаещи+напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 30-ти октомври 2024г.
  Ниво начинаещи: от 30.09 до 14.10
  Ниво напреднали: от 16.10 до 30.10

   

  Цена на курс по “MS Excel – ниво начинаещи или напреднали”:

  Цена: 180 лв.

  Издаване на Сертификат ( включен в цената на курса ):

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

  Безсрочен достъп до видео курс по MS Excel ( включен в цената на курса ):

  След приключване на обучението курсистите ще имат на разположение видео курс, чрез който лесно да могат да си опресняват знанията придобити по време на присъствения курс.

   

  Цена с отстъпка при записване на двата модула – MS Excel “ниво начинаещи” и “ниво напреднали”:

  Цена: 300 лв.

  Полезни наши авторски статии относно работата с MS Excel:

  ТОП 5 ПРОФЕСИИ, ЗА КОИТО Е ВАЖНО ДОБРЕ ДА ПОЗНАВАТ MS EXCEL
  МАКРОСИТЕ И VBA И С КАКВО СА ПОЛЕЗНИ В EXCEL?
  5-ТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ФУНКЦИИ В MS EXCEL
  MS EXCEL ИЛИ MS POWER BI – КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ?
  ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ EXCEL:ПРЕДИМСТВАТА НА ТОЗИ МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ
  ЗАЩО MS EXCEL Е ТОЛКОВА ВАЖЕН

   

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   инж. Таня Вълкова

   инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

   Людмила Асенова

   Людмила Асенова

   ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

   Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

   Милен Смиленски

   Милен Смиленски Преподавател по Microsoft Office и Начална компютърна грамотност

   Милен Смиленски има над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Притежава опит в преподаването на различни възрастови групи.
   Магистър биолог, учител по биология и химия  от СУ „Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет

   Специалности:
   “Инструктор по базови и специфични компютърни умения”– Аграрен Университет гр. Пловдив, Център за продължаващо обучение, гр. Пловдив
   и
   “Учител по Информатика и Информационни технологии, 1 –12 клас” – Следдипломна квалификация по информатика и информационни технологии, СУ. „Свети Климент Охридски” гр. София.

   Технически компетенции:
   Операционни системи: MS Windows, Linux /Unix/, ChromeBook
   Офис пакети: MS Office, Outlook, Open Office
   Интернет: Интернет страници, Интернет приложения, Електронни магазини, Електронни платформи
   Обучение за работа: Компютърна графика, Уебдизайн, Графичен дизайн
   Електронни платформи: WordPress, Moodle, LinkedIn
   Администратор: MS Office 365, Google Workspace for Education, Школо
   Компютърно моделиране и информационни технологии: Logo, Scratch, Python
   Приложни програми: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Corel Draw

   Калина Барух

   ОКС Електроинженер Технически Университет София.
   Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
   Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.
   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ