Go to Top

Курс по Microsoft Excel за начинаещи

подходящ за начинаещи

excel_icon1

 

 • Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате  възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Excel за начинаещи:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4) . Заплащането може да се направи и по банков път.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 7 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

 • Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

  1. Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  2. Основни понятия в Excel:
   1. Работна книга (workbook).
   2. Работен лист (worksheet).
   3. Клетка (cell).
   4. Движение из работния лист.
   5. Работа с клетки, колони и редове.
  3. Въвеждане на данни.
   1. Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
   2. Вмъкване и изтриване на колони и редове.
   3. Изменение ширината на колона или ред.
   4. Fill Series.
   5. Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати
  4. Изчисления в електронната таблица:
   1. Ред на аритметичните операции.
   2. Сумиране на стойности.
   3. Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено
   4. Въвеждане и изчисляване на формули.
   5. Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  5. Основни вградени функции.
   1. Autosum
   2. Сумиране, брой
   3. Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
   4. Средни стойности.
  6. Работа с филтри
   1. Създаване на филтър
   2. Филтриране по стойност
   3. Филтриране по зададено условие
   4. Изчисляване на филтрирани стойности
  7. Функции за пресмятания по зададено условие
   1. SUMIF
   2. COUNTIF
   3. AVERAGEIF
  8. Логическа функция IF
  9. Функции за извличане на стойности от база данни – VLOOKUP
  10. Условно форматиране
  11. Предпечатна подготовка и отпечатване
   1. Оформяне на страницата размер, отстъпи
   2. Постоянни заглавия
   3. Повтарящи се редове при отпечатване
  12. Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE.
 • График на курса по MS Excel за начинаещи

  Срок за обучение на MS Excel – начинаещи  – 15 уч. часа ( 2 седмици)

  Следващи начални дати:

  25-ти октомври 2021 ниво „начинаещи+напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 24-ти ноември 2021г.
  Ниво начинаещи: от 25.10 до 08.11
  Ниво напреднали: от 10.11 до 24.11

  Цена на курс по „MS Excel – ниво начинаещи или напреднали“:

  Цена: 108 лв.

  При записване на двата модула – MS Excel „ниво начинаещи“ и „ниво напреднали“, ползвате отстъпка и цената е:

  Цена: 180 лв.

   

   

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Записване за курс по Microsoft Excel за начинаещи:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението  (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “MS Excel”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на office@progressbg.net, като изпратите там сканирано платежното нареждане. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  инж. Таня Вълкова

  инж. Таня Вълкова

  Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
  С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
  Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
  С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

  Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

  Людмила Асенова

  Людмила Асенова

  ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

  Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

  Калина Барух

  ОКС Електроинженер Технически Университет София.
  Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
  Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.
  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ