Go to Top

Курс по Web-Design

HTML, CSS, JavaScript, UI / UX

 • Цел на курса по Web-Design:

  Запознаване на групата с изключително популярните и може би най-използваните днес, езици за създаване на уеб страници и приложения. Придобиване на една солидна професионална база от познания и умения  за изграждане и поддръжка на динамични уеб страници. Създаване на условия за по-добра реализация  в IT сектора, чрез по-лесно стартиране на професионално развитие, като Front-End Developer.

  В края на обучението си курсистите, ще могат да създават динамични и лесно използваеми уеб страници с добро графично оформление. Техните страници, ще бъдат правилно структурирани за по-лесна оптимизация от търсачките.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е подходящ, за абсолютно начинаещи, също така и за тези, които имат известни познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по e-mail или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Запис на занятията:

  Всички занятия се записват след което се изпращат до курсистите. Така всеки, който е изпуснал дадена лекция ще може да навакса гледайки записа.

  Издаване на Сертификат:

  По време на курса се предвиждат няколко контролни теста. В края на обучението, се представя практически проект. Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

  Хостинг план на стойност 141 лева ( безплатно ):

  Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

   

  Оставете ревю на курса

  avatar
 • Учебна програма на курса по Web-Design:

  1. Въведение
   1. Представяне на курса и съпътстващите онлайн ресурси.
   2. Да подредим бъркотията от понятия: WebDesign, Front-end или client-side разработка? Back-end или server-side приложения? Full-stack developer?
   3. HTML, CSS, JavaScript – какво можем да правим с тях? Live demo.
   4. За какво и как ще използваме codepen.io?
  2. Настройка на средата. Работа с текстов редактор ( Sublime Text 3)
   1. Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Brackets – модерните инструменти за създаване на код.
   2. Защо да изберем Sublime Text?
   3. Инсталиране
   4. Настройки
   5. The Command Palette
   6. Инсталиране на Package Control и допълнителни пакети
  3. Клиент-Сървър комуникация. Основи на HTTP. Работа с Уеб хостинг.
   1. Как работи Интернет? Клиент-Сървър комуникация. Основни понятия в HTTP (request/response messages, query methods).
   2. Какво е domain, hosting, IP адрес, DNS?
   3. Как да работим с нашия Уеб хостинг: запознаване с контролния панел (CPanel) и реален пример за настройка на акаунт в SuperHosting.bg. Промяна на DNS записи.
   4. Как да „качим“ сайта си на Уеб сърър – реален пример с акаунт на SuperHosting.bg. Настройка на FTP клиент. А защо не и чрез стандартния файлов браузър на Windows?
  4. Въведение в WWW
   1. Преглед на развитието на WWW и технологиите зад нея.
   2. Уеб ресурси, URL/URI
   3. Структура на един Уеб сайт.
  5. Основи на HTML
   1. Структура на една Уеб страница.
   2. Какво е HTML и HTML5?
   3. Синтаксисът е в основата на всичко.
   4. Doctype, head и body секции.
   5. Елементи в head секцията. Мета информация за документа.
   6. Коментарите, макар и безгласни, могат да бъдат важни.
  6. HTML елементи за структуриране на текст.
   1. Работа с параграфи и заглавия.
   2. Елементи: b, strong, i, em, mark, small, del, ins, sub, sup, code, pre, kbd.
   3. Създаване на Уеб документ с разнообразно текстово съдържание.
  7. Хипервръзки (линкове) и изображения.
   1. Вмъкване на изображения, разположени върху локален сървър или WWW.
   2. Създаване на хипервръзки (линкове) към WWW ресурси или ресурси, разположени на сървъра.
   3. Създаване на връзка към секция (bookmark) в текущия документ.
  8. Списъци в HTML
   1. Създаване на подредени списъци.
   2. Създаване на неподредени списъци.
   3. Създаване на вложени списъци? Лесно, ако следваме едно единствено правило.
  9. Таблици в HTML
   1. Кога и за какво да използваме таблици?
   2. Как да създадем таблица в HTML.
   3. Сливане на клетки (cell span) по редове и колони.
   4. Някои забележки относно оформлението на таблиците и HTML5.
  10. HTML5 форми
   1. Елементи за въвеждане на информация от потребителя.
   2. Нови възможности в HTML5 за въвеждане и валидиране на email, дата, телефон и пр.
   3. HTML5 ColorPicker (без JavaScript).
   4. HTML5 files upload.
  11. Въведение в CSS
   1. Какво е CSS и как допълва HTML.
   2. Inline, internal или external CSS?
   3. Структура на CSS правилата.
   4. Наследяване на CSS правила. Какво е „каскадното“ в CSS ?
  12. Селектори в CSS3 – Част1
   1. Селектори за елементи.
   2. Селектори за class и id.
   3. Селектори за атрибути.
   4. CSS комбинатори.
   5. Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS32
   6. Запознаване с основните CSS свойства за оформление на текст, шрифт, цвят, фон и рамка.
   7. Да влезем в кутията или the CSS box model.4
   8. HTML елементът разгледан като кутийка.
   9. Основни CSS свойства за оразмеряване на „кутийките“.
   10. Блокови и поредови елементи.
   11. Replaced elements? ,
   12. Групиране на елементи в блок с елемента div.
   13. Групиране на елементи в ред с елемента span.
   14. Мерни единици в CSS34
   15. Абсолютни и релативни мерни единици.
   16. Стойности за цветове.
   17. Color Pallets – или как да генерираме и подбираме подходящите цветове за нашият сайт.
   18. Да излезем от кутията или как браузърът подрежда HTML елементите.6
   19. Накратко за Visual Formatting Model.
   20. Свойството display и новите модели в CSS3.
   21. Позициониране на елементите – свойства position и float.
   22. Пренареждане на елементите чрез свойството z-index.
   23. Селектори в CSS3 – Част 2.
   24. Селектори за псевдо-класове.
   25. Селектори за псевдо-елементи.
   26. Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS.
  13. Iframes
   1. Как да „вградим“ съдържание от други страници в нашия документ?
   2. По-голям контрол и безопасност на съдържанието чрез атрибута sandbox.
   3. Вмъкване на карта в страницата (GoogleMaps и bgmaps).
   4. Вмъкване на Пен от codepen.io.
  14. CSS3 – text/box shadows. Gradient backgrounds.
   1. Специални ефекти с text-shadow.
   2. Специални ефекти с box-shadow.
   3. CSS3 gradient backgrounds.
   4. Да направим от текста лого, единствено със CSS3.
  15. CSS3 transition/animation ефекти
   1. Как работят transitions/animations?
   2. Какво е общото и различното между CSS3 transitions и animations
   3. CSS3 свойството transition
   4. Раздвижване на елементите със CSS3 transition и animation ефекти.
   5. One-page scroll effect with transition and :target pseudo-class.
  16. Ролята на UI/UX (User Interfaces/User Experience) в Уеб дизайна
   1. Същност на UI/UX и каква е разликата между тях.
   2. Методология и инструменти за разработка на качествен UI/UX дизайн (sketches, mockups, wireframes)
   3. Примери за добри и лоши UI/UX дизайни.
  17. Въведение в JavaScript
   1. Защо се създава?
   2. Какво е JavaScript? А EcmaScript?
   3. Защо не бива да бъркаме JavaScript с Java.
   4. Какво можем да правим с JavaScript?
   5. Как и кога браузърът изпълнява JavaScript.
   6. Къде и как да включим нашия скрипт?
  18. JavaScript – основни синтактични елементи.
   1. Структура на програмата.
   2. Променливи (Variables)
   3. Прости типове данни (Primitive types)
   4. Коментари и добри практики за тяхното използване.
   5. Оператори.
   6. Условни изрази.
   7. Цикли.
  19. Javascript: масиви и операции с тях.
   1. Дефиниране на масив.
   2. Достъп до елементите,
   3. Масива като обект,
   4. Основни операции с едномерни и двумерни масиви.
  20. Javascript: функции.
   1. Създаване на семпъл калкулатор.
   2. Игра: Морски шах.
  21. JavaScript – обекти.
   1. Обекти.
  22. Как да променяме и създаваме HTML елементи чрез JavaScript
   1. Накратко за DOM.
   2. Достъпване на HTML елементите чрез JavaScript и DOM.
   3. Промяна на съдържанието на елементите.
   4. Създаване и изтриване на HTML елементи.
   5. Игра: познай числото!
  23. Как да променяме CSS свойствата на елементите чрез JavaScript
   1. HTML DOM Style Object.
  24. JavaScript и HTML DOM Events
   1. За какво и как се използват event handlers.
   2. Mouse events.
   3. Keyboard Events
   4. Frame/Object Events
   5. Form Events
   6. Drag Events
   7. Игра: избягай от чудовището!
  25. Обработка на дати и време. Tаймери в JavaScript
   1. Синхронен и асинхронен JavaScript – кратко въведение.
   2. Работа с таймери.
   3. Обекта Date и неговите методи и свойства.
   4. Игра: преди колко дни съм роден?
  26. Запознаване с Pixi JS – The HTML 5 Creation Engine
   1. What is js and when to use it?
   2. Creating the Pixi Application and stage object
   3. Drawing some basic shapes
   4. Animation effects with pixijs – demo
  27. Създаване на цялостен front-end на Уеб сайт (върху собствен проект или електронен магазин)
   1. Планиране на съдържанието и таргет групата.
   2. Файлова структура и конвенции за имената
   3. Изготвяне на Layout за страниците.
   4. Оформление на менютата с CSS3.
   5. Естетична галерия за продуктите чрез HTML5/CSS3/JavaScript
   6. Изготвяне на форми за регистрация и потребителски профил.
  28. Вместо заключение
   1. Повече за добрите SEO практики
   2. Responsive Web design.
   3. User Experience Design (UX design).
   4. Бумът на node.js и други .js frameworks.
  29. Курсов проект:
   По време на обучението, курсистите ще имат възможността да разработят самостоятелно цялостния front-end на Уеб сайт (по зададена или избрана от тях тематика) като курсов проект. Акцентът отново ще бъде поставен върху качествения код, съобразен с актуалните стандарти (HTML5/CSS3/JavaScript (ES5, ES6) ), съвместимостта (cross browser compatibility) и добрите SEO практики.
 • График на курса по Web-Design с HTML,CSS ,JavaScript,UI/UX

  Продължителност на обучението – 110 учебни часа ( 3,5 месеца).

  Следващите начални дати са:

  06-ти февруари 2021г. ( съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 16-ти май 2021г. (На 01-ви и 02-ри май няма да има занятия!)

  08-ми февруари 2021г. ( вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 19-ти май 2021г. ( На 03-ти март, 03-ти май и 05-ти май няма да има занятия!)

  Обучението се провежда в група до 8-м курсиста, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курса по Web-Design:

  Цена: 690 лв.

  Има възможност за разсрочено заплащане на курса на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората(290 лева)  в началото на втория месец от обучението.

  Бонус:

  15% отстъпка при записване на надграждащия курс –  Web-Design Advanced.

  Възможност за стартиране на работа:

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.

  Реализиран курист ( интервю )

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Записване на курс по Web Design (HTML, CSS, JavaScript):

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  • Бонус: При записване на следващ курс в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по „Web-Design“

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:[email protected]

  Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура. Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Ива Емилова Попова

  Ива Емилова Попова

  Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София. Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bg, Comptel, Internet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип. През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите. Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по „Системи с Изкуствен Интелект“ (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините „Програмиране в Интернет“„Програмни езици“„Изкуствен интелект и експертни системи“ като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения. Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

  Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

  Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

  Програмни езици: Perl, Python, C++

  Диана Едрева

  Диана Едрева

  Над 5 години опит в областта на уеб разработването и поддръжката на уеб базирани приложения. От 1 година е ръководител на екип от техници в хостинг компания. Настоящ старши техник поддръжка на уеб системи. Завършила с отличен профил „Компютърна Графика“ в Национална Професионална Гимназия по Полиграфия и Фотография.

  Програмни езици: PHP7, HTML5, CSS3, JavaScript

  CMS: WordPress, Joomla, Prestashop, Magento 1.9, Magento 2.0

  Компютърна графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Muse, Flash Animation

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ