Go to Top

Курс по Програмиране с Java

Предназначен за начинаещи

 • Кратко представяне на езика за програмиране – Java:

  Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

  Цел на курса:

  Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания нужни за позиции като Java програмист.

  За кого е предназначен курса по програмиране – Java:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма :

  1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни. Променливи. Аритметични и логически оператори.
  2. Условен оператор if. Булеви изрази.
  3. if-else, switch-case.
  4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл.
  5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост.
  6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията.
  7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики.
  8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга.
  9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<.
  10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив.
  11. Задачи върху едномерни масиви.
  12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми.
  13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения.
  14. Двумерни масиви. Масив от масиви.
  15. Задачи върху многомерни масиви.
   ––  контролна работа 1
  16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
  17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this.
  18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция.
  19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private.
  20. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
  21. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected.
  22. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
  23. Полиморфизъм.
  24. Упражнение на ООП.
   –– контролна работа 2
  25. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap.
  26. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
   Изключения. Обработка на изключения.
  27. Потоци от данни. Видове потоци.
  28. Четене и писане във/от файлове.
  29. Обработка на грешки.
  30. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString.
  31. Изпит

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на курс по Програмиране с Java

   

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  14-ти октомври 2023г. (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 20-ти януари 2024г.

  16-ти октомври 2023г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 22-ри януари 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 880 лв.
  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа внсока от 500 лева се внася при записването, а втората вноска от 380 лева до 30 дена от началото на курса.

  Полезни статии относно езика Java:

  КОЕ ПРАВИ JAVA ЕДИН ОТ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ЕЗИЦИ
  5 НЕЩА, КОИТО ВСЕКИ JAVA ПРОГРАМИСТ ТРЯБВА ДА НАУЧИ

  Видео представяне на курса по “Програмиране с Java”

   

 • Записване за курс по Програмиране с Java

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Получател: Прогрес 2013 ЕООД
  Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
  (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

  Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

 • Преподаватели

  Явор Петков

  Явор е завършил бакалавър „Компютърни технологии“ в Технически университет и след това става магистър по „Изкуствен интелект“ към Софийски университет.
  Над 5 години е софтуерен инженер с Java в една от най-големите компании на IT пазара в световен мащаб.

  Белослава Неделчева

  Белослава се занимава с програмиране от над 5 години като в момента е софтуерен инженер в една от най-големите компании на IT пазара. Разчита на своите Scrum master умения, за да решава възникнали проблеми в екипа си. Силно мотивирана е да учи нови неща и да подобрява уменията си ежеднвено.
  Технологии: Java, Docker, Go, Bash, Kubernetes, Jenkins.
  Сертификати: OCA Java 8 Programmer; GO: The complete Developer’s Guide.

  Георги Величков

  Над 15 години има опит в софтуерна компания като системен администратор, внедряване и поддръжка на: софтуер и хардуер, офис и мрежово оборудване. В последните години се занимава със системи за автоматизация, микроконтролери и едноплаткови компютри.

  Също така разработва и софтуер, предимно Android проложения.
  Преподава и в гимназия.
  Работи с  Java, С++, C#,  Javascript и от скоро се занимава с Python.

  Йордан Панайотов

  Йордан е завършил бакалавър със специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” в ТУ-София.
  Магистър – “Вградени системи за управление” в ТУ-София.
  Работил е 2 години като Android Developer.
  Вече 4 години работи като Release Engineer/DevOps.
  Най-използвани езици и технологии: Java, C#, SQL, Powershell, Batch, Go, Selenium, JSP, SilkTest.

  Йоан Средков

  Йоан има 4 години опит в IT индустрията като софтуерен инжeнер.
  Участвал е в разнообразни проекти – web приложения, blockchain мрежи и
  инфраструктура, networking инструменти и финансови системи. Ръководил е малки екипи е провеждал вътрешни обучения. Силно мотивиран постоянно да придобива нови знания и да подобрява уменията си.
  Студент в 4-ти курс – НБУ, специалност “Телекомуникации”.
  Работи с: Java, Go, Javascript, SQL & NoSQL databases, docker, linux, bash.

  Петър Биволарски

  Петър се занимава с програмиране от 3 години, като понастоящем работи в голяма fintech компания като Java програмист.
  Обича да проучва технологиите в техните детайли и да ги представя по лесен и разбираем начин както на своите колеги, така и на своите курсисти.
  Любопитството му позволява и да решава най-различни проблеми на работата си – от странни бъгове до писането на сложни процеси.
  Технологии: Java, Spring, PostgreSQL, RabbitMQ, Kafka, Docker

3 Comments

 1. Иван Сотиров април 8, 2021
 2. Весела Йовева август 8, 2021
 3. Николай Бояджиев юли 17, 2023

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ