Go to Top

Курс по Програмиране с Java

Предназначен за начинаещи

изтеглен файл

Кратко представяне на езика за програмиране – Java: 

Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти. 

Цел на курса: 

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания нужни за позиции като Java програмист. 

За кого е предназначен курса по програмиране – Java: 

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. 

Лектори на курса: 

 Ангел Димитриев, Деян Светославов, Борис Рашков, Илиян Петров,  Антон Денев.  

Повече информация – тук. 

Ползване на личен или служебен лаптоп: 

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра. 

Мащаб на групата: 

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения. 

Издаване на Сертификат: 

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението. 

Учебна програма : 

 1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни. Променливи. Аритметични и логически оператори. 
 2. Условен оператор if. Булеви изрази. 
 3. if-else, switch-case. 
 4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл. 
 5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост. 
 6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията. 
 7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики. 
 8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга. 
 9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<. 
 10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив. 
 11. Задачи върху едномерни масиви. 
 12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми. 
 13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения. 
 14. Двумерни масиви. Масив от масиви. 
 15. Задачи върху многомерни масиви.
  ––  контролна работа 1 
 16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this. 
 17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this. 
 18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция. 
 19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private. 
 20. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super. 
 21. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected. 
 22. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение. 
 23. Полиморфизъм. 
 24. Упражнение на ООП.
  –– контролна работа 2 
 25. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap. 
 26. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
  Изключения. Обработка на изключения. 
 27. Потоци от данни. Видове потоци. 
 28. Четене и писане във/от файлове. 
 29. Обработка на грешки. 
 30. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString. 
 31. Изпит 

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.


Записване за курс по Програмиране с Java

Цена: 720лв. 

Продължителност на обучението  – 120 учебни часа ( 3,5 месеца – стандартно ). 

Цена и заплащане на курса – 720лв. 

Сумата на курса може да се заплати разсрочено на три вноски. Първа внсока от 300 лева се внася при записването, втората вноска също от 300 лева до 30 дена от началото на курса, а третата вноска от 120 лева се внася до месец преди края на обучението.

Бонуси: 

10% отстъпка при записване на следващ модул/курс в Компютърно образователен център “Progress”. 

Следващите начални дати са: 

14-ти януари 2019г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа,  което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 08-ми май 2019г. 

23-ти февруари 2019г. (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 15-ти юни 2019г. 

Допълнителни условия: 

 • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу. 
 • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три равни вноски. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението. 
 • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра. 
 • За нуждите на курса, залата е оборудвана с мултимедиен проектор. 
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно). 

Записване по банков път: 

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Програмиране с Java – Beginners” 

След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура. 

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.