Go to Top

Курс по „Програмиране с Java“ – Beginners

е обектно-ориентиран език за програмиране

изтеглен файлКратко представяне на езика за програмиране – Java:

Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

Цел на курса:

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите които дава, програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания, за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи,както групово – така и самостоятелно. Новите способности, ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсиста, ще е придобил повечето знания нужни за позиции, като Java програмист.

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектори на курса: Ангел Димитриев,  Илиян Петров,  Антон Денев. Повече информация – тук.

 

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 120 учебни часа и ще продължи  три месеца и половина.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 720лв.
Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три равни вноски по 240 лева. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението.

Учебна програма :

1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни.
Променливи. Аритметични и логически оператори.
2. Условен оператор if. Булеви изрази.
3. if-else, switch-case.
4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл.
5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост.
6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията.
7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики.
8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга.
9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<.
10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив.
11. Задачи върху едномерни масиви.
12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми.
13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения.
14. Двумерни масиви. Масив от масиви.
15. Задачи върху многомерни масиви.
–- контролна работа 1
16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this.
18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция.
19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private
19. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
20. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected.
21. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
22. Полиморфизъм.
23. Упражнение на ООП.
–– контролна работа 2
24. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap.
25. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
26. Изключения. Обработка на изключения.
27 & 28. Потоци от данни. Видове потоци.
Четене и писане във/от файлове.
Обработка на грешки.
29. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString.
30. Изпит

Бонуси:

10% отстъпка при записване на следващ модул/курс в Компютърно образователен център “Progress”.

Вижте график на следващите обучения по „ Програмиране с Java – Beginners” – тук.

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.