Go to Top

Курс по Програмиране с Java

Предназначен за начинаещи

 • Кратко представяне на езика за програмиране – Java:

  Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

  Цел на курса:

  Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания нужни за позиции като Java програмист.

  За кого е предназначен курса по програмиране – Java:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

 • Учебна програма :

  1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни. Променливи. Аритметични и логически оператори.
  2. Условен оператор if. Булеви изрази.
  3. if-else, switch-case.
  4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл.
  5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост.
  6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията.
  7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики.
  8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга.
  9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<.
  10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив.
  11. Задачи върху едномерни масиви.
  12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми.
  13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения.
  14. Двумерни масиви. Масив от масиви.
  15. Задачи върху многомерни масиви.
   ––  контролна работа 1
  16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
  17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this.
  18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция.
  19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private.
  20. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
  21. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected.
  22. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
  23. Полиморфизъм.
  24. Упражнение на ООП.
   –– контролна работа 2
  25. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap.
  26. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
   Изключения. Обработка на изключения.
  27. Потоци от данни. Видове потоци.
  28. Четене и писане във/от файлове.
  29. Обработка на грешки.
  30. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString.
  31. Изпит

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на курс по Програмиране с Java

   

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  30-ти октомври 2021г. (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 час, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 05-ти февруари 2022г. (На 25/26 декемви и 01/02 януари няма да има занятия!)

  01-ви ноември 2021г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 31- ви  януари 2022г. (На 27 и 29 декември няма да има занятия!)

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 680 лв.
  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа внсока от 380 лева се внася при записването, а втората вноска от 300 лева до 30 дена от началото на курса.

   

  Видео представяне на курса по „Програмиране с Java“

   

 • Записване за курс по Програмиране с Java

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
  • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три  вноски. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса, залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Програмиране с Java – Beginners”

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Явор Петков

  Явор е завършил бакалавър „Компютърни технологии“ в Технически университет и след това става магистър по „Изкуствен интелект“ към Софийски университет.
  Над 5 години е софтуерен инженер с Java в една от най-големите компании на IT пазара в световен мащаб.

  Белослава Неделчева

  Белослава се занимава с програмиране от над 5 години като в момента е софтуерен инженер в една от най-големите компании на IT пазара. Разчита на своите Scrum master умения, за да решава възникнали проблеми в екипа си. Силно мотивирана е да учи нови неща и да подобрява уменията си ежеднвено.
  Технологии: Java, Docker, Go, Bash, Kubernetes, Jenkins.
  Сертификати: OCA Java 8 Programmer; GO: The complete Developer’s Guide.

  Дечо Стоянов


  Дечо е завършил математическа гимназия и след това става бакалавър по „Компютърни системи и технологии“ към Технически Университет. В момента е софтуерен разработчик в голяма немска компания за софтуерно осигуряване. Интересува се от Scrum и работи с Java, Linux, DevOps, PHP, MySQL, JavaScript.

  Георги Величков

  Над 15 години има опит в софтуерна компания като системен администратор, внедряване и поддръжка на: софтуер и хардуер, офис и мрежово оборудване. В последните години се занимава със системи за автоматизация, микроконтролери и едноплаткови компютри.

  Също така разработва и софтуер, предимно Android проложения.
  Преподава и в гимназия.
  Работи с  Java, С++, C#,  Javascript и от скоро се занимава с Python.

  Александър Йорданов

  Александър Йорданов

  Тест инженер автоматично тестване.

  Повече от 5 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер на десктоп и уеб приложения, както и тестване на ниво уеб услуги (REST, SOAP).

  Ръководител на екип с повече от 5 години опит.

  Технологии и инструменти – C#, Java, QTP with VBS; Selenium, BDD (Cucumber and SpecFlow); JMeter, Gatling; PL SQL, PostgreSQL, MS SQL; Postman, SOAP UI; Bamboo, Jenkins e.t.c.

  Automation QA в проекти за: Софтуер за управление на устройства за локация, Портал за разплащане и други финансови инструменти, Софтуер за документооборот на компания за чартърни полети, Софтуер за управление на интерактивни онлайн предавания

  Павлин Стайков

  Доктор по Изчилителна Физика от Канзас Стейт Юниверсити, САЩ

  Повече от 20-годишен опит като софтуерен инженер, архитект и изследовател в няколко американски корпорации ( AT&T, IBM, Sprint, CIBER) и в академична среда. Експерт в дизайна, разработката, тестването и поддръжката на софтуер. Ръководил е екипи и е провеждал трейнинги.
  Най-голям опит в областта на: Java, Spring, JEE, SQL, Oracle, MySQL, HTML, Javascript, C, C++, Unix.

3 Comments

 1. Иван Сотиров април 8, 2021
 2. Весела Йовева август 8, 2021
 3. Теодор Гълъбов септември 27, 2021

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ