Go to Top

Курс по Програмиране с Java

Предназначен за начинаещи

Оценка на курса (5 / 1)
 • Кратко представяне на езика за програмиране – Java:

  Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

  Цел на курса:

  Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания нужни за позиции като Java програмист.

  За кого е предназначен курса по програмиране – Java:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  1
  Оставете ревю на курса

  avatar
  най-нов най-стар most voted
  Иван Сотиров
  Гост
  Иван Сотиров
  Оценка на курса :
       

  Курса е страхотен. Преподавателя обръщаше достатъчно внимание когато не сме разбрали нещо. Също така информацията се предоставя по – добър начин за разбиране.

 • Учебна програма :

  1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни. Променливи. Аритметични и логически оператори.
  2. Условен оператор if. Булеви изрази.
  3. if-else, switch-case.
  4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл.
  5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост.
  6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията.
  7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики.
  8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга.
  9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<.
  10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив.
  11. Задачи върху едномерни масиви.
  12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми.
  13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения.
  14. Двумерни масиви. Масив от масиви.
  15. Задачи върху многомерни масиви.
   ––  контролна работа 1
  16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
  17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this.
  18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция.
  19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private.
  20. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
  21. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected.
  22. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
  23. Полиморфизъм.
  24. Упражнение на ООП.
   –– контролна работа 2
  25. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap.
  26. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
   Изключения. Обработка на изключения.
  27. Потоци от данни. Видове потоци.
  28. Четене и писане във/от файлове.
  29. Обработка на грешки.
  30. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString.
  31. Изпит

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на курс по Програмиране с Java

   

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  02-ри юни 2021г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 25-ти август 2021г. (При записване до 14-ти май ще използвате 10% отстъпка от цената!)

  05-ти юни 2021г. (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 час, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 28-ми август 2021г. (При записване до 14-ти май ще използвате 10% отстъпка от цената!)

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 680 лв.
  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа внсока от 380 лева се внася при записването, а втората вноска от 300 лева до 30 дена от началото на курса.

   

 • Записване за курс по Програмиране с Java

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
  • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три  вноски. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса, залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Програмиране с Java – Beginners”

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Павлин Стайков

  Доктор по Изчилителна Физика от Канзас Стейт Юниверсити, САЩ

  Повече от 20-годишен опит като софтуерен инженер, архитект и изследовател в няколко американски корпорации ( AT&T, IBM, Sprint, CIBER) и в академична среда. Експерт в дизайна, разработката, тестването и поддръжката на софтуер. Ръководил е екипи и е провеждал трейнинги.
  Най-голям опит в областта на: Java, Spring, JEE, SQL, Oracle, MySQL, HTML, Javascript, C, C++, Unix.

  Оценка на курса (5 / 1)

  Георги Величков

  Завърши е електроника, а съвременната електроника е тясно свързана с програмирането.
  Над 15 години има опит в софтуерна компания като системен администратор, внедряване и поддръжка на: софтуер и хардуер, офис и мрежово оборудване. В последните години се занимава със системи за автоматизация, микроконтролери и едноплаткови компютри. Също така разработва и софтуер, предимно Android проложения.
  Преподава C# в гимназия.
  Работи с С++, C#,  Java,  Javascript и от скоро се занимава и с Python.

  Оценка на курса (5 / 1)

  Александър Йорданов

  Александър Йорданов

  Тест инженер автоматично тестване.

  Повече от 5 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер на десктоп и уеб приложения, както и тестване на ниво уеб услуги (REST, SOAP).

  Ръководител на екип с повече от 5 години опит.

  Технологии и инструменти – C#, Java, QTP with VBS; Selenium, BDD (Cucumber and SpecFlow); JMeter, Gatling; PL SQL, PostgreSQL, MS SQL; Postman, SOAP UI; Bamboo, Jenkins e.t.c.

  Automation QA в проекти за: Софтуер за управление на устройства за локация, Портал за разплащане и други финансови инструменти, Софтуер за документооборот на компания за чартърни полети, Софтуер за управление на интерактивни онлайн предавания

  Оценка на курса (5 / 1)

  Димитър Съйков

  Димитър Съйков

  Повече от 10 години опит в разработката на софтуерни проекти с Java SE, Java EE и Spring.
  Завършил е две магистратури в сферата на софтуерното инженерство и информационните системи.
  Има множество сертификати от престижни организации като Oracle и Sun.
  За Димитър най-важното е човек да разбира как всъщност работят нещата.
  Любител е на отворения код.

  Оценка на курса (5 / 1)

  Ангел Димитриев

  Ангел Димитриев

  Завършва „91-ва Немска езикова гимназия“.
  Настоящ студент и асистент по информатика към ФМИ. Интересите му са насочени към алгоритми и дискретна математика.
  Носител е на множество награди по програмиране.
  От дълго време води упражнения на студенти в университета, откъдето идва и педагогическия му опит.
  Технологии, с които работи: Java; C++; C# ; Haskell; Prolog и др.

  Оценка на курса (5 / 1)

  Илиян Петев Петров

  Илиян Петев Петров

  Завършил профил „Математика и информатика“ към ПМГ „Иван Вазов“. Завършил бакалавър „Компютърни системи и технологии“ към Технически Университет – София. Профисионален опит като преподавател в „КСИ“ Технически университет – София, както и в частни учебни центрове. Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C, C++.

  Оценка на курса (5 / 1)

  Ангел Ботев

  Ангел Ботев

  Завършил „ Природо-математически“ профил към СОУ „ Братя Каназиреви“ . Студент бакалавър “Компютърни системи и технологии” към Технически Университет – София. Профисионален опит като преподавател в ПГ по КТС – Правец Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C.

  Оценка на курса (5 / 1)

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ