Go to Top

Курс по Програмиране с Java

Предназначен за начинаещи

 • Кратко представяне на езика за програмиране – Java:

  Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

  Цел на курса:

  Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания нужни за позиции като Java програмист.

  За кого е предназначен курса по програмиране – Java:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание ние ще ви помогнем да опознаете трудовия пазар (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Къде да търсите работа, как да различавате работодателите. Какви възможности има за работа на свободна практика избрания от вас профил.

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Възможност за започване на работа/стаж:

  Компютърно образователен център Progress има партньорски взаимоотношения с утвърдени компании. Отличилите се курсисти по време на курса ще бъдат препоръчани и изпратени на интервю за работа. Повече за част от нашите партньори може да прочетете тук.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма :

  1. Въведение в Javа. Запознаване със средата за разработка – IntelliJ IDEA. Примитивни типове данни. Променливи. Аритметични и логически оператори.
  2. Условен оператор if. Булеви изрази.
  3. if-else, switch-case.
  4. Цикли. While цикъл. Модификация на циклите. do-while цикъл.
  5. Цикли.for цикъл. Разлики с while. Взаимна заменяемост.
  6. Работа с цикли. Упражнение. Избор на правилен цикъл спрямо ситуацията.
  7. Функции. Типове функции. Тип на връшане, аргументи. Добри практики.
  8. Въведение в бройните системи. Двоична бройна система. Преобразуване от една бройна система в друга.
  9. Побитови операции. Оператори &,|,^,>>,<<.
  10. Масиви. Референтен тип данни. Динамична памет. Деклариране и инициализиране на едномерен масив.
  11. Задачи върху едномерни масиви.
  12. Алгоритми 1. Търсене. Сложност на алгоритми.
  13. Алгоритми 2. Сортиране. Сортировки на база директни сравнения.
  14. Двумерни масиви. Масив от масиви.
  15. Задачи върху многомерни масиви.
   ––  контролна работа 1
  16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
  17. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи. Ключова дума this.
  18. Абстракция. Примери за лоша/добра абстракция.
  19. Капсулация. Модификатори за достъп: public, private.
  20. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super.
  21. Override-ване на методи. Модификатор за достъп: protected.
  22. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
  23. Полиморфизъм.
  24. Упражнение на ООП.
   –– контролна работа 2
  25. Структури от данни. Видове структури от данни. Реализация на динамичен масив, списък, стек и опашка. HashMap.
  26. Упражнение върху линейни структури от данни. Реализациите на тези структури в java.
   Изключения. Обработка на изключения.
  27. Потоци от данни. Видове потоци.
  28. Четене и писане във/от файлове.
  29. Обработка на грешки.
  30. Други теми: Iterable интерфейс, методи HashCode, Equals и toString.
  31. Изпит

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на курс по Програмиране с Java

   

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващите начални дати са:

  11-ти май 2024г. (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 03-ти август 2024г.

  20-ти май 2024г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 07-ми август 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 890 лв.
  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа внсока от 500 лева се внася при записването, а втората вноска от 390 лева до 30 дена от началото на курса.

   

  Полезни статии относно езика Java:

  КОЕ ПРАВИ JAVA ЕДИН ОТ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ЕЗИЦИ
  5 НЕЩА, КОИТО ВСЕКИ JAVA ПРОГРАМИСТ ТРЯБВА ДА НАУЧИ

  Видео представяне на курса по “Програмиране с Java”

   

 • Записване за курс по Програмиране с Java

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Красимир Арсов

   Красимир проявява интереси към програмирането още от гимназията и след завършването й стартира кариерата си като Manual QA.
   По-късно става Automation Developer, специализирайки в Web Service тестване.
   Работи като Аutomation Developer повече от 5 години в голяма немска софтуерна компания,
   като ръководи и активно разработва тестването на един от най–новите продукти в нея.
   Интересува се от всичко свързано с автоматизация и тестване.

   Стилът му на преподаване се отличава с персонално отношение към всеки курсист и желание да сподели личния си професионален опит.

   Красимир преподава учебния материал с примери от реалната практика. Начинът на обучение е интерактивен, като персонално ангажира всеки един участник в курса.

   Освен, че дава ценни съвети и насоки по време на обучението, поставя и високи изисквания към курсистите. Практическите задачи за самостоятелна работа се проверяват и обсъждат. Курсистите получават обратна връзка от Красимир, който дискутира с тях всички възникнали въпроси с внимание и голямо търпение.

   Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

   Красимир постига с лекота основната цел на обучението, а именно да изгради трайни знания у курсистите. Благодарение на солидната основа от знания и умения курсистите намират по-лесно професионална реализация след завършване на обучението.

   Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Python, Ruby, Selenium, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins, GIT, Gerrit, Maven, Linux, OpenProject, JIRA, HTML/CSS.

   Димитър Съйков

   Димитър Съйков

   Димитър Съйков е Senior Java Developer. Има повече от 15 години опит в разработката на софтуерни проекти с Java SE, Java EE и Spring.
   Завършил е две магистратури в сферата на софтуерното инженерство и информационните системи (СУ “Св.Климент Охридски” – Магистър Информационни системи и University of Portsmouth – Master Computer Software Engineering).
   Има множество сертификати от престижни организации като Oracle и Sun.
   Любител е на отворения код.

   За Димитър най-важното е човек да разбира как всъщност работят нещата.
   Начинът му на преподаване е базиран на примери от реалната практика. Ангажира се персонално с всеки един участник в курса, дава обратна връзка за резултати от поставените задачи. Лекциите с Димитър Съйков протичат под формата на дискусии, по време на които курсистите получават ценни насоки за реалното приложение на изучавания материал.

   Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

   Умения:
   Java
   Spring (Core, Data, Boot)
   JEE (JSF, EJB, JPA, Servlets)
   Scala, Sllck, Play Framework
   Maven, Jenkins, Git, SonarQube, SVN, Ant
   React JS, Angular 5, TypeScript, JavaScript, CSS
   Web Services (JAX-RS, JAX-WS)
   Elasticsearch
   Apache Lucene / Solr
   Apache Kafka
   Apache Camel
   Apache ActiveMQ
   Apache Cassandra
   JBoss EAP
   JUnit,Mockito
   Jasper reports
   SQL, PL/SQL
   MySQL RDBMS, Oracle RDBMS
   Scrum, Jira
   Terraform
   AWS – SQS, S3, EC2, ECR
   Kubernetes
   Docker,
   Tomcat, Glassfish 3, 4,Wildfly,Oracle Weblogic Server

   Допълнителни умения – JavaScript, XML, CSS, OO analysis and design, ER models, SOA
   Adobe Flex 3, Generic Frame
   Основни познания – Flash, C#, Visual C++, C, ESRI GIS., Hadoop, Mahout and many more.

   Сертификати:
   Core Java Certificate (National Academy for Software Development – Bulgaria(NARS)
   Sun Certified Java Programmer (SCJP 5) (SUN Microsystems)
   Sun Certified Web Component Developer (SCWCD JEE5) (Sun Microsystem)
   Oracle SQL Fundamental Certification
   Certificate of Completion of Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Course
   Oracle PL/SQL Certified Associate

   Явор Петков

   Явор е завършил бакалавър „Компютърни технологии“ в Технически университет и след това става магистър по „Изкуствен интелект“ към Софийски университет.

   Над 10 години опит, като софтуерен инженер с Java. 7 години от тях в една от най-големите компании на IT пазара в световен мащаб.

    

   Солиден преподавателски опит с внимание и загриженост към всеки курсист и всяка група.

   Явор дава ценни съвети от практиката по време на обучението. Практическите задачи за самостоятелна работа се проверяват и резултатите се дискутират. Курсистите получават обратна връзка за представянето си и насоки за надграждане на знанията и уменията.

   Certifications:
   CKA: Certified Kubernetes Administrator
   Architecting on AWS

   Белослава Неделчева

   Белослава се занимава с програмиране от над 5 години като в момента е софтуерен инженер в една от най-големите компании на IT пазара. Разчита на своите Scrum master умения, за да решава възникнали проблеми в екипа си. Силно мотивирана е да учи нови неща и да подобрява уменията си ежеднвено.
   Технологии: Java, Docker, Go, Bash, Kubernetes, Jenkins.
   Сертификати: OCA Java 8 Programmer; GO: The complete Developer’s Guide.

   Георги Величков

   Над 15 години има опит в софтуерна компания като системен администратор, внедряване и поддръжка на: софтуер и хардуер, офис и мрежово оборудване. В последните години се занимава със системи за автоматизация, микроконтролери и едноплаткови компютри.

   Също така разработва и софтуер, предимно Android проложения.
   Преподава и в гимназия.
   Работи с  Java, С++, C#,  Javascript и от скоро се занимава с Python.

   Теодор Дяков

   Теодор Дяков - преподавател по Програмиране с Java за начинаещиТеодор Дяков се занимава с програмиране любителски и професионално от повече от 8 години.

   Има 3 години професионален опит в IT сферата, 2 от които като Java програмист, разработвайки и поддържайки бизнес софтуер с разнообразни технологии от Java екосистемата, като Spring, Apache Kafka, Java EE, Oracle ADF и други.

   Завършил е Софтуерно инженерство във ФМИ към Софийски университет. В момента кара магистратура по “Компютърна графика”.

   Обича да споделя знания и има афинитет към  писането на ефективен и разбираем код.

   Йоан Средков

   Йоан има 4 години опит в IT индустрията като софтуерен инжeнер.
   Участвал е в разнообразни проекти – web приложения, blockchain мрежи и
   инфраструктура, networking инструменти и финансови системи. Ръководил е малки екипи е провеждал вътрешни обучения. Силно мотивиран постоянно да придобива нови знания и да подобрява уменията си.
   Студент в 4-ти курс – НБУ, специалност “Телекомуникации”.
   Работи с: Java, Go, Javascript, SQL & NoSQL databases, docker, linux, bash.

   Йордан Панайотов

   Йордан е завършил бакалавър със специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” в ТУ-София.
   Магистър – “Вградени системи за управление” в ТУ-София.
   Работил е 2 години като Android Developer.
   Вече 4 години работи като Release Engineer/DevOps.
   Най-използвани езици и технологии: Java, C#, SQL, Powershell, Batch, Go, Selenium, JSP, SilkTest.

   Петър Биволарски

   Петър се занимава с програмиране от 3 години, като понастоящем работи в голяма fintech компания като Java програмист.
   Обича да проучва технологиите в техните детайли и да ги представя по лесен и разбираем начин както на своите колеги, така и на своите курсисти.
   Любопитството му позволява и да решава най-различни проблеми на работата си – от странни бъгове до писането на сложни процеси.
   Технологии: Java, Spring, PostgreSQL, RabbitMQ, Kafka, Docker

  3 Comments

  1. Иван Сотиров април 8, 2021
  2. Весела Йовева август 8, 2021
  3. Николай Бояджиев юли 17, 2023

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ