Go to Top

DevOps

Google Cloud Platform ; Virtual Machine ; Docker; Kubernetes ; Bootstrapping a local cluster with Minikube

kurs po devops

 • Какво представлява DevOps:

  DevOps е методология за разработка на софтуер, насочена към взаимодействие и интеграция на специалистите по разработка на програмни продукти и специалистите по информационни технологии. На практика методологията DevOps се появява като отговор на взаимната зависимост между разработката и експлоатацията на софтуер. Целта на DevOps е да помогне на организациите по-бързо да разработват и внедряват програмни продукти и услуги.

  DevOps улеснява създаването на програмно осигуряване с помощта на стандартизиране на обкръжението на разработката.

  BENEFIT:

  След завършване на курса по DevOps, участниците, ще могат да работят с “cloud” технологии, ще разбират от виртуализация , ще могат да извършват прости и по-сложни автоматизации. Курсът се явява стабилна основа от знания и умения, като отваря много врати и възможности за развитие в ИТ сектора, като DevOps специалист.

  Необходими изисквания към кандидатите за участие в обучението:

  • Да са работили с Linux/OS и терминал.
  • Съкращения като apt, yum, rpm, vim да не са напълно непознати за тях.
  • Основни познания по кой да е език за програмиране – Java/JavaScript/C(++)/Python/Bash.
  • Да е инсталирал и поддържал SQL база данни.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

   

 • Учебна програма:

  I. Introduction to DevOps

  1. Software Development Lifecycle – schools of thought, evolution of the practice
  2. Towards a modern Software Development processes: Waterfall, Agile, Scrum, Kanban
  3. Review of course prerequisites:
   • Modern structured file formats: JSON/YAML
   • Linux OS basics and bash/Python scripting
   • Version Control(Git)

  II. Continuous Integration and Continuous Deployment

  1. Package managers – NPM, Maven
  2. Build automation with GitLab Pipelines
  3. Deployment strategies – GitFlow workflow
  4. Delivery strategies – Blue-Green / Rolling / Canary / Feature Flags
  5. Project 1: Full CI/CD pipeline for a frontend and backend applications

  III. Reproducible environments

  1. Creating a Virtual Machine template with Packer
  2. Containers: pros & cons. Difference between a Container and a VM. Deeper dive into Docker.
  3. How to use Kubernetes as container orchestrator platform. Bootstrapping a local cluster with Minikube.

  IV. Public Cloud

  1. Introduction: What are the major public cloud vendors? How does Google Cloud work?
  2. Basics of a Google Cloud Platform project – Availability, Networking, Storage, Compute
  3. Categories of services in Google Cloud Platform:
   • IaaS – Infrastructure as a Service
   • Paas – Platform as a Service
   • Saas – Software as a Service
  4. Project 2: Architecture and implementation of a cloud based solution – based on predefined cost/scale/software stack constraints

  V. Advanced topics

  1. Configuration and secrets management
  2. Observability and monitoring
  3. Security as DevSecOps
  4. How profession is evolving: From DevOps towards Site Reliability Engineering and Platform Management
  5. Project 3: Improvement of course projects based on new knowledge on configuration and security best practices

   

 • График на курсове по “DevOps”

  Продължителност на обучението  – 56 учебни часа ( 2 месецa ).

  Следващите начални дати са:

  14-ти октомври 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда.
  Край на курса: 27-ми ноември 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

   

  Цена на курса по DevOps:

  Цена: 980 лв.

  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски: първа вноска от 500 лева и втора вноска от 480 лева. Първата се внася при записването, а втората преди приключване на обучението.

 • Записване за курсове по "DevOps"

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Евгени Енчев

   Евгени е завършил морско право в University of Southampton, United Kingdom.
   Следва интереса си към програмирането – в продължение на 7 години работи като Java разработчик, а в последствие – лидер на екипи. Консултира на локация международни проекти в банковия и публичния сектори (Bank of Canada, Screen Actors Guild Los Angeles, London Metropolitan Police).

   Последните му проекти включват система за управление на съдържанието в голяма медийна група и работа по чатбот с изкуствен интелект, популярен сред S&P500 компании.

   Методът на преподаване на Евгени е базиран на перфекционизъм към учебния процес и лично отношение към всеки курсист. Обучението е обогатено с примери от реалната практика. Всеки един участник в курса получава обратна връзка за справянето си с домашните задания и за финалния проект. Въпросите, които възникват в процеса на обучение, се дискутират с внимание към детайлите. Знанията, които Евгени дава на курсистите, са ценна основа за професионалната им реализация.

   Технологичен опит:
   *  Програмни езици – Java(big data stack and Spring framework)/Python(data
   science stack)/PHP
   * Датабази – PostgreSQL/MongoDB/Redis/Kafka
   * Инфраструктура – Kubernetes (Certified Kubernetes Administrator), Jenkins, GitLab, Terraform, Linux

   Траян Василев

   Траян Василев
   Траян е завършил Технологично училище електронни системи (ТУЕС) със специалност “Компютърна техника и технологии”.
   Притежава над седем години опит в ИТ сферата на различни позиции (програмиране на маркетингови проучвания, ИТ съпорт, системна администрация, DevOps).
   Професионални сертификати:
   – Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
   – Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate
   – Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
   Технологии, с които работи на ежедневна база:
   AWS, Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, Azure DevOps, Jenkins, Powershell, Python

   Атанас Николов

   АтанаАтанас Николов - преподавател по DevOpsс е завършил ТУЕС през 2017 година специалност “Компютърни мрежи”.

   Има успешно завършени обучения по “Програмиране с Python”, “Linux Системен администратор” и “DevOps” в компютърно образователен център “Progress”.

   В  момента работи като DevOps инженер във фирма GenericSoft.
   Притежава опит като системен администратор в GoDaddy. Работил е за големи корпорации като IBM, DXC, Concentrix, Pokerstars.

   Като практикуващ DevOps инженер Атанас преподава с примери от реалната работна среда на всички курсисти, които желаят да развиват кариерата си в тази област.

   Умения:
   Automation tools: Ansible, Terraform, GitLab CI
   Virtualization: VMware
   Containerization: Docker, Kubernetis
   OS: Debian, CentOS, Windows
   Programming: Bash, Python
   Cloud: AWS, GCP, DigitalOcean

   Даниел Димитров

   Професионално образование по специалност “Компютърни мрежи”, както и професионално образование по специалност “Приложно програмиране”. Завършен CCNA.
   Има 3 години опит с DevOps технологии, като 2 от тях са в ИТ компания.
   Преподавател е в ТУЕС по предмета “Въведение в скриптовите езици”.
   Работи с Cloud провайдърите: AWS, GCP, Oracle.
   Специализиран в DevOps технологиите: Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible.
   Технологии за непрекъсната доставка и непрекъснато внедряване (CI CD): Jenkins, GitLabCI.
   Владее програмните езици Python и C#.

   Крис Мембе

   Крис Мембе

   Образование:
   Магистър по право – СУ “Св. Климент Охридски”

   Професионален опит:
   Повече от 7 години в IT индустрията. Разнообразен опит включващ – техническа поддръжка, системна админстрация, програмиране, девопс. Над 2 години вече е в ролята на ДевОпс инженер с акцент върху infrastructure automation и AWS. Основни езици с които борави – Python и Go.

   Сертификати:
   AWS Certified Solutions Architect – Associate
   Microsoft Certified Professional
   Exam 70-483: Programming in C# (Microsoft)

   Георги Тенев

   Георги Тенев

   Георги има бакалавър по Computer Science от University of Southampton, Англия и магистратура по Computer Science & Artificial intelligence от KU Leuven, Белгия.
   Работил е във фирми в България, Англия и Белгия – в банка, startup-и и scaleup-и.
   Основният му опит като DevOps е в контекста на Amazon Web Services (AWS). Любимият му език е Python.
   В момента работи като DevOps Engineer & Python Developer за forex фирма в София.

   Сертификации:
   – AWS Solutions Architect – Associate

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ