Go to Top

DevOps

Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, AWS, Terraform

kurs po devops

 • Какво представлява DevOps:

  DevOps е методология за разработка на софтуер, насочена към взаимодействие и интеграция на специалистите по разработка на програмни продукти и специалистите по информационни технологии. На практика методологията DevOps се появява като отговор на взаимната зависимост между разработката и експлоатацията на софтуер. Целта на DevOps е да помогне на организациите по-бързо да разработват и внедряват програмни продукти и услуги.

  DevOps улеснява създаването на програмно осигуряване с помощта на стандартизиране на обкръжението на разработката.

  BENEFIT:

  След завършване на курса по DevOps, участниците, ще могат да работят с “cloud” технологии, ще разбират от виртуализация , ще могат да извършват прости и по-сложни автоматизации. Курсът се явява стабилна основа от знания и умения, като отваря много врати и възможности за развитие в ИТ сектора, като DevOps специалист.

  Необходими изисквания към кандидатите за участие в обучението:

  Да са писали прости скриптовете, да имат представа от JSON/YAML. Да са работили в ИТ компания и да имат представа за общите процеси в цикъла на разработване на софтуер – какво е qa/staging/production. Да имат базови познания по networking ( CIDR/subnet ).

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

   

   

 • Учебна програма:

  Lecture 1
  Why DevOps?
  What is Agile, Scrum, Kanban, Waterfall.

  Lecture 2
  Scripting foundation
  Python basics
  Bash basics

  Lecture 3
  Introduction to Jenkins
  -Intro to Git
  -Basic configuration
  Getting to know Groovy scripting language
  -Writing more complex and advanced Jenkins configuration trough Jenkinsfile

  Lecture 4
  Introduction to Ansible
  -Simple task automation
  -Intro to Jinja 2
  -Writing complex Ansible playbooks

  Lecture 5
  Introduction to Docker
  -Simple docker containers
  -Writing complex Dockerfiles

  Lecture 6
  Introduction to Kubernetes
  -Writing Kubernetes configuration with yaml language
  -Managing Docker trough Kubernetes

  Lecture 7
  Introduction to Amazon Web Services
  -Deep dive into virtualization
  -Configuring CI/CD in AWS.

  Lecture 8
  Introduction to Terraform
  -Writing complex terraform files for AWS automation.

  Lecture 9
  SQL vs NoSQL
  -Getting to know MySQL and MongoDB in details

  Lecture 10
  Putting it all together
  -Final project containing everything from the material.

 • График на курсове по “DevOps”

  Продължителност на обучението  – 56 учебни часа ( 1 месец ).

  Следващите начални дати са:

  20-ти май 2023г. (съботно-неделна форма на обучение от 17:30 до 20:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя.
  Край на курса: 02-ри юли 2023г.

  06-ти юни 2023г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък.
  Край на курса: 20-ти юли 2023г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

   

  Цена на курса по DevOps:

  Цена: 980 лв.

  Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две вноски: първа вноска от 500 лева и втора вноска от 480 лева. Първата се внася при записването, а втората преди приключване на обучението.

 • Записване за курсове по "DevOps"

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Получател: Прогрес 2013 ЕООД
  Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
  (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

  Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

 • Преподаватели

  Крис Мембе

  Крис Мембе

  Образование:
  Магистър по право – СУ “Св. Климент Охридски”

  Професионален опит:
  Повече от 7 години в IT индустрията. Разнообразен опит включващ – техническа поддръжка, системна админстрация, програмиране, девопс. Над 2 години вече е в ролята на ДевОпс инженер с акцент върху infrastructure automation и AWS. Основни езици с които борави – Python и Go.

  Сертификати:
  AWS Certified Solutions Architect – Associate
  Microsoft Certified Professional
  Exam 70-483: Programming in C# (Microsoft)

  Георги Тенев

  Георги Тенев

  Георги има бакалавър по Computer Science от University of Southampton, Англия и магистратура по Computer Science & Artificial intelligence от KU Leuven, Белгия.
  Работил е във фирми в България, Англия и Белгия – в банка, startup-и и scaleup-и.
  Основният му опит като DevOps е в контекста на Amazon Web Services (AWS). Любимият му език е Python.
  В момента работи като DevOps Engineer & Python Developer за forex фирма в София.

  Сертификации:
  – AWS Solutions Architect – Associate

  Даниел Димитров

  Професионално образование по специалност “Компютърни мрежи”, както и професионално образование по специалност “Приложно програмиране”. Завършен CCNA.
  Има 3 години опит с DevOps технологии, като 2 от тях са в ИТ компания.
  Преподавател е в ТУЕС по предмета “Въведение в скриптовите езици”.
  Работи с Cloud провайдърите: AWS, GCP, Oracle.
  Специализиран в DevOps технологиите: Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible.
  Технологии за непрекъсната доставка и непрекъснато внедряване (CI CD): Jenkins, GitLabCI.
  Владее програмните езици Python и C#.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ