Go to Top

Курс по MS Excel за напреднали

 • Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Excel за напреднали:

  Курсът е предназначен, както за хора, които са изкарали курса по MS Excel ниво начинаещи, така и за тези, които имат сериозни познания по програмата и желаят да ги доразвият.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 курсиста, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете трудовия пазар (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Записване за кариерна консултация – тук.

 • Учебна програма на курса по MS Excel: / ниво напреднали /:

  1. Числови формати в Excel. Особености.
   1. Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
   2. Създаване на потребителски формати – кога и защо?
   3. Изчисления с данни от различни листове и файлове.
  2. Работа с именувани области (Named ranges).
  3. Логическа функция IF – преговор
   1. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT
   2. Вложени IF функции
  4. Функции за извличане на стойности VLOOKUP – преговор.
   1. Търсене и сравняване на списъци в различни листи
   2. Функция за хоризонтално търсене HLOOKUP
   3. Функция LOOKUP – особености и разлики с VLOOKUP
  5. Вградени функции.
   1. Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
   2. Финансови функции – PMT, FV, PV, RATE.
  6. Функции за дата и час
   1. Изчисляване на дати
   2. Изчисляване на периоди от време
   3. Автоматично изчисляване на периоди спрямо днешна дата
  7. Текстови функции
   1. Изрязване на текстови клетки
   2. Търсене по зададено условие
   3. Сглобяване на текст
   4. Оформяне на текст
  8. Командата Text to Columns като аналог на Текстови функции. Работа с CSV файлов
  9. Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
   1. Въведение в осевите таблици.
   2. Филтриране и сортиране.
   3. Филтриране със сегментатори.
   4. Групиране на информацията.
   5. Използване на формули при работа с осеви таблици.
   6. Обобщения на нечислови данни.
   7. Създаване на осеви графики.
   8. Консолидиране на данните чрез осева таблица
  10. Различни често използвани команди
   1. Оформяне на таблица за печат
   2. Работа с различни листове на една и съща таблица
   3. Замразяване на клетки – особености
   4. Премахване на повтарящи се стойности
  11. Функции за извличане на данни по зададени критерии
   1. INDIRECT, ADDRESS
   2. ROW, COLUMN
   3. INDEX, MATCH

  Бонус ( Безплатен достъп до видео уроци на български език):

  Компютърно образователен център “Progress” предоставя на всички свои курсисти записали се на присъствения курс по MS Excel и безплатен достъп до видео уроци изцяло на български език. Уроците, които са изготвени от наш преподавател, дават възможност на курсиста, когато и да било, да преговори наученото по време на присъствения курс.

 • График на курса по MS Excel – ниво напреднали:

  Срок за обучение на MS Excel ниво напреднали- 15 уч. часа ( 2 седмици)

  Следващи начални дати:

  10-ти февруари 2024 ниво „напреднали“ (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с включена почивка между часовете). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 18-ти февруари 2024г.

  14-ти февруари 2024 ниво „напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 28-ми февруари 2024г.

  23-ти март 2024 ниво „напреднали“ (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с включена почивка между часовете). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 31-ви март 2024г.

  27-ми март 2024 ниво „напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 10-ти април 2024г.

  Цена на курса:

  Цена: 180 лв.

  Издаване на Сертификат ( включен в цената на курса ):

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

  Безсрочен достъп до видео курс по MS Excel ( включен в цената на курса ):

  След приключване на обучението курсистите ще имат на разположение видео курс, чрез който лесно да могат да си опресняват знанията придобити по време на присъствения курс.

   

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   инж. Таня Вълкова

   инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

   Димитринка Вълкова

   Димитринка Вълкова

   ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

   Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

   Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

   Людмила Асенова

   Людмила Асенова

   ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

   Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

   Милен Смиленски

   Милен Смиленски Преподавател по Microsoft Office и Начална компютърна грамотност

   Милен Смиленски има над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Притежава опит в преподаването на различни възрастови групи.
   Магистър биолог, учител по биология и химия  от СУ „Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет

   Специалности:
   “Инструктор по базови и специфични компютърни умения”– Аграрен Университет гр. Пловдив, Център за продължаващо обучение, гр. Пловдив
   и
   “Учител по Информатика и Информационни технологии, 1 –12 клас” – Следдипломна квалификация по информатика и информационни технологии, СУ. „Свети Климент Охридски” гр. София.

   Технически компетенции:
   Операционни системи: MS Windows, Linux /Unix/, ChromeBook
   Офис пакети: MS Office, Outlook, Open Office
   Интернет: Интернет страници, Интернет приложения, Електронни магазини, Електронни платформи
   Обучение за работа: Компютърна графика, Уебдизайн, Графичен дизайн
   Електронни платформи: WordPress, Moodle, LinkedIn
   Администратор: MS Office 365, Google Workspace for Education, Школо
   Компютърно моделиране и информационни технологии: Logo, Scratch, Python
   Приложни програми: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Corel Draw

   Калина Барух

   ОКС Електроинженер Технически Университет София.
   Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
   Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.
   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ