Go to Top

Microsoft Excel – напреднали

Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен, както за хора, които са изкарали курса по MS Excel ниво начинаещи, така и за тези, които имат сериозни познания по програмата и желаят да ги доразвият.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4) . Заплащането може да се направи и по банков път, повече информация – тук.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 7 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

Продължителност на курса по MS Excel – ниво напреднали:
Срок за обучение на MS Excel ниво напреднали- 15 уч. часа ( 2 седмици)
Цена на курс по MS Excel – ниво напреднали:
Цена: 108лв.
Записване за следващ курс – тук.

Учебна програма: / ниво напреднали /:

1. Числови формати в Excel. Особености.

1.1. Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.

1.2. Създаване на потребителски формати – кога и защо?

1.3. Изчисления с данни от различни листове и файлове.

2.Работа с именувани области (Named ranges).

3. Логическа функция IF – преговор

3.1. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT

3.2. Вложени IF функции

4.функции за извличане на стойности VLOOKUP – преговор.

4.1. Търсене и сравняване на списъци в различни листи

4.2. Функция за хоризонтално търсене HLOOKUP

4.3. Функция LOOKUP – особености и разлики с VLOOKUP

5.Вградени функции.

5.1. Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.

5.2. финансови функции – PMT, FV, PV, RATE.

6.Функции за дата и час

6.1. Изчисляване на дати

6.2. Изчисляване на периоди от време

6.3. Автоматично изчисляване на периоди спрямо днешна дата

7.Текстови функции

7.1. Изрязване на текстови клетки

7.2. Търсене по зададено условие

7.3. Сглобяване на текст

7.4. Оформяне на текст

8.Командата Text to Columns като аналог на Текстови функции. Работа с CSV файлов

9.Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).

9.1. Въведение в осевите таблици.

9.2. Филтриране и сортиране.

9.3. Филтриране със сегментатори.

9.4. Групиране на информацията.

9.5. Използване на формули при работа с осеви таблици.

9.6. Обобщения на нечислови данни.

9.7. Създаване на осеви графики.

9.8. Консолидиране на данните чрез осева таблица

10.Различни често използвани команди

10.1.Оформяне на таблица за печат

10.2.Работа с различни листове на една и съща таблица

10.3.Замразяване на клетки – особености

10.4.Премахване на повтарящи се стойности

11.Функции за извличане на данни по зададени критерии

11.1.INDIRECT, ADDRESS

11.2.ROW, COLUMN

11.3.INDEX, MATCH

Бонус ( Безплатен достъп до видео уроци на български език) :

Компютърно образователен център „Progress“ предоставя на всички свои курсисти записали се на присъствения курс по MS Excel и безплатен достъп до видео уроци изцяло на български език. Уроците, които са изготвени от наш преподавател, дават възможност на курсиста, когато и да било, да преговори наученото по време на присъствения курс.