Go to Top

Курс по MS Excel за напреднали

 • Microsoft Excel е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя. Не е необходимо да се тревожите дали въвеждате данните правилно и подробно. Винаги ще имате възможност да ги редактирате по-късно. Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Excel за напреднали:

  Курсът е предназначен, както за хора, които са изкарали курса по MS Excel ниво начинаещи, така и за тези, които имат сериозни познания по програмата и желаят да ги доразвият.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4) . Заплащането може да се направи и по банков път.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 7 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

 • Учебна програма на курса по MS Excel: / ниво напреднали /:

  1. Числови формати в Excel. Особености.
   1. Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
   2. Създаване на потребителски формати – кога и защо?
   3. Изчисления с данни от различни листове и файлове.
  2. Работа с именувани области (Named ranges).
  3. Логическа функция IF – преговор
   1. Функции за комбиниране на условия AND, OR, NOT
   2. Вложени IF функции
  4. Функции за извличане на стойности VLOOKUP – преговор.
   1. Търсене и сравняване на списъци в различни листи
   2. Функция за хоризонтално търсене HLOOKUP
   3. Функция LOOKUP – особености и разлики с VLOOKUP
  5. Вградени функции.
   1. Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
   2. Финансови функции – PMT, FV, PV, RATE.
  6. Функции за дата и час
   1. Изчисляване на дати
   2. Изчисляване на периоди от време
   3. Автоматично изчисляване на периоди спрямо днешна дата
  7. Текстови функции
   1. Изрязване на текстови клетки
   2. Търсене по зададено условие
   3. Сглобяване на текст
   4. Оформяне на текст
  8. Командата Text to Columns като аналог на Текстови функции. Работа с CSV файлов
  9. Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
   1. Въведение в осевите таблици.
   2. Филтриране и сортиране.
   3. Филтриране със сегментатори.
   4. Групиране на информацията.
   5. Използване на формули при работа с осеви таблици.
   6. Обобщения на нечислови данни.
   7. Създаване на осеви графики.
   8. Консолидиране на данните чрез осева таблица
  10. Различни често използвани команди
   1. Оформяне на таблица за печат
   2. Работа с различни листове на една и съща таблица
   3. Замразяване на клетки – особености
   4. Премахване на повтарящи се стойности
  11. Функции за извличане на данни по зададени критерии
   1. INDIRECT, ADDRESS
   2. ROW, COLUMN
   3. INDEX, MATCH

  Бонус ( Безплатен достъп до видео уроци на български език):

  Компютърно образователен център „Progress“ предоставя на всички свои курсисти записали се на присъствения курс по MS Excel и безплатен достъп до видео уроци изцяло на български език. Уроците, които са изготвени от наш преподавател, дават възможност на курсиста, когато и да било, да преговори наученото по време на присъствения курс.

 • График на курса по MS Excel – ниво напреднали:

  Срок за обучение на MS Excel ниво напреднали- 15 уч. часа ( 2 седмици)

  Следващи начални дати:

  23-ти октомври 2021 ниво „напреднали“ (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с включена почивка между часовете). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 31-ви октомври 2021г.

  10-ти ноември 2021 ниво „напреднали“ (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 24-ти ноември 2021г.

   

  Цена на курса:

  Цена: 108лв.

  При записване на двата модула – MS Excel „ниво начинаещи“ и „ниво напреднали“, ползвате отстъпка и цената е

  Цена: 180лв.

  Бонус (  Безплатен достъп до видео уроци на български език ):

  Компютърно образователен център „Progress“ предоставя на всички свои курсисти записали се на присъствения курс по MS Excel и безплатен достъп до видео уроци изцяло на български език. Уроците, които са изготвени от наш преподавател, дават възможност на курсиста, когато и да било, да преговори наученото по време на присъствения курс.

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Записване за курс по Microsoft Excel за напреднали

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението  (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “MS Excel – ниво напреднали”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на office@progressbg.net, като изпратите там сканирано платежното нареждане. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  инж. Таня Вълкова

  инж. Таня Вълкова

  Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
  С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
  Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
  С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

  Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

  Людмила Асенова

  Людмила Асенова

  ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

  Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

  Калина Барух

  ОКС Електроинженер Технически Университет София.
  Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
  Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.
  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ