Go to Top

Microsoft Access

е програма за създаване, управление и анализ на бази данни

microsoft-access

 

 

 • MS Access е програма за създаване, управление и анализ на бази данни. Вие ще се научите да изграждате бази данни според вашите нужди. Можете или да съхранявате вашите данни на вашия компютър, или да публикувате в уеб – така другите могат да използват вашата база данни с уеб браузър. Можете да създадете база данни, която да ви помогне да следите информация от всякакъв вид, например наличности, професионални контакти или бизнес процеси. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

 • Учебна програма по MS Access ( ниво начинаещи):

  1. Проектиране и нормализация на БД .Основни дефиниции – база данни, релационна база данни, манипулиране на данни и контрол върху данни.
  2. Система за управление на релационни бази данни – MS Access .
  3. Създаване на празна база данни Create Database.
  4. Обекти:
   1. Tables – таблици
   2. Queries – заявки
   3. Forms – форми
   4. Reports – справки
  5. Други обекти в MS Access :
   1. Macros – макроси
   2. Modules – модули
  6. Типови полета в MS Access.
  7. Създаване на таблици:
   1. Table Design
   2. Blank Table
  8. Свързване(link) на таблици от други външни източници.
  9. Създаване на връзка между таблиците ( Relationships ):
   1. Едно към много – One to Many
   2. Много към много – One to One
   3. Едно към Едно – Many to Many
  10. Създаване на заявки:
   1. Query Wizard
   2. Query Design
   3. Създаване на заявки – select
   4. Заявки с критерии и параметризиране на заявки – Where, IN, like, between
   5. Създавана на заявки − за добавяне (Append Query)
   6. – за промяна (Update Query)
   7. – за изтриване (Delete Query)
   8. – за създаване на таблица (Make Table Query)
  11. Изрази в  MS Access  – оператори, идентификатори, функции, валидиращо правило на поле , източник за контролата и стойност по подразбиране  на поле.
  12. Групиране на данни – агрегиране и сумиране на данни от дадена колона.
  13. Съединяване на таблици и заявки  в MS Access – JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN.
  14. Създаване на форми – Form Design, Blank Form, Navigation Forms, More Forms.
  15. Създаване на форми и управление на контролите на компонентите в формите с VBA код.
  16. Създаване на формуляри.
  17. Използване  на функции в MS Access – built in function:
   1. IIf
   2. Date&Time
   3. Datediff()
   4. Format()
   5. Switch()
   6. IsNull
   7. Round
   8. DLookup
   9. DCount
   10. Функции за низове
  18. Macros  в MS Access.
  19. Import и Export на данни.
  20. Създаване на връзка от MS Excel към MS Access таблици и заявки.
 • График на курс по MS Access

  Срок за обучение на MS ACCESS – 20 уч. часа 

  Обучението по MS Access е само в индивидуална форма. Тук. Вие сами определяте в кои дни и по колко учебни часа, ще се обучавате. В случай на неотложен ангажимент, може да отложите дадено занятие, без да го губите.

  За уговорка на графика на курса, моля обадете се на 0988 78 4321 – Божидара Кацарова.

  Цена на курса:

  Цена: 324 лв.

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Начин на записване:

  1.  На място в нашият офис: пл. Славейков 11, ет.4
  2. Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “MS Access”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:[email protected] Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  инж. Таня Вълкова

  инж. Таня Вълкова

  Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
  С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
  Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
  С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

  Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.