Go to Top

Microsoft Access – начинаещи

е програма за създаване, управление и анализ на бази данни

microsoft-access

 

 

 • Кратко представяне:

  MS Access е програма за създаване, управление и анализ на бази данни. Вие ще се научите да изграждате бази данни според вашите нужди. Можете или да съхранявате вашите данни на вашия компютър, или да публикувате в уеб – така другите могат да използват вашата база данни с уеб браузър. Можете да създадете база данни, която да ви помогне да следите информация от всякакъв вид, например наличности, професионални контакти или бизнес процеси. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Access:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4) . Заплащането може да се направи и по банков път.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

 • Учебна програма по MS Access ( ниво начинаещи):

  1. Проектиране и нормализация на БД .Основни дефиниции – база данни, релационна база данни, манипулиране на данни и контрол върху данни.
  2. Система за управление на релационни бази данни – MS Access .
  3. Създаване на празна база данни Create Database.
  4. Обекти:
   1. Tables – таблици
   2. Queries – заявки
   3. Forms – форми
   4. Reports – справки
  5. Други обекти в MS Access :
   1. Macros – макроси
   2. Modules – модули
  6. Типови полета в MS Access.
  7. Създаване на таблици:
   1. Table Design
   2. Blank Table
  8. Свързване(link) на таблици от други външни източници.
  9. Създаване на връзка между таблиците ( Relationships ):
   1. Едно към много – One to Many
   2. Много към много – One to One
   3. Едно към Едно – Many to Many
  10. Създаване на заявки:
   1. Query Wizard
   2. Query Design
   3. Създаване на заявки – select
   4. Заявки с критерии и параметризиране на заявки – Where, IN, like, between
   5. Създавана на заявки − за добавяне (Append Query)
   6. – за промяна (Update Query)
   7. – за изтриване (Delete Query)
   8. – за създаване на таблица (Make Table Query)
  11. Изрази в  MS Access  – оператори, идентификатори, функции, валидиращо правило на поле , източник за контролата и стойност по подразбиране  на поле.
  12. Групиране на данни – агрегиране и сумиране на данни от дадена колона.
  13. Съединяване на таблици и заявки  в MS Access – JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN.
  14. Създаване на форми – Form Design, Blank Form, Navigation Forms, More Forms.
  15. Създаване на форми и управление на контролите на компонентите в формите с VBA код.
  16. Създаване на формуляри.
  17. Използване  на функции в MS Access – built in function:
   1. IIf
   2. Date&Time
   3. Datediff()
   4. Format()
   5. Switch()
   6. IsNull
   7. Round
   8. DLookup
   9. DCount
   10. Функции за низове
  18. Macros  в MS Access.
  19. Import и Export на данни.
  20. Създаване на връзка от MS Excel към MS Access таблици и заявки.
 • График на курс по MS Access

  Срок за обучение на MS ACCESS – 12 уч. часа 

  Обучението по „MS Access“  е в индивидуална форма. Тук, Вие сами определяте в кои дни и по колко учебни часа ще се обучавате. В случай на неотложен ангажимент, може да отместите дадено занятие, без да го губите. Обучението може да бъде дневно, вечер или през уикенда.

  За уговорка на график, моля обадете се на 0988 78 4321 – Божидара Кацарова.

  Цена на курса:

  Цена: 390 лв.

  Издаване на Сертификат ( Безплатно ):

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   инж. Таня Вълкова

   инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ