Go to Top

Основи на компютърните мрежи

подходящ за напълно начинаещи

курс по основи на компютърните мрежи

 • Кратко представяне на курса:

  Обучението по  „Основи на компютърните мрежи“ дава на курсистите основни знания и умения за изграждане, настройка, поддръжка и управление на компютърни мрежи, комуникационни услуги и протоколи. Конкретно се използва програмният продукт Cisco Packet Tracer, но разглежданите принципи за работа са приложими и за други мрежи, базирани на продукти различни от Cisco.

  Бенефит за курсистите:

  В края на обучението курсистите

  ще знаят:

  • основните понятия, използвани в Cisco Packet Tracer;
  • същността, характеристиките, архитектурата и компонентите на Cisco Packet Tracer;
  • основните понятия, използвани в теорията на компютърните мрежи;
  • основните принципи за правилно проектиране на компютърни мрежи;
  • Реализация на различни видове физически и логически топологии в Cisco Packet Tracer;
  • настройките и управлението на сървъри – HTTP, DNS, DHCP, FTP, E-mail ;
  • начините за задаване и администриране на IP адреси;
  • особеностите и разликите между мрежовете устройства комутатор (switch), маршрутизатор (router), концентратор (hub) и други;
  • различните видове кабели и конектори, използвани за изграждане на съвременни компютърни мрежи;
  • основните етапи от съставяне на плана за сигурността на безжичните точки за достъп.

  ще могат да:

  • инсталират и конфигурират Cisco Packet Tracer;
  • администрират сървъри в Cisco Packet Tracer;
  • проектират компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer по задание;
  • изграждат, конфигурират и управляват по задание компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer чрез графичен потребителски интерфейс и команден ред;
  • конфигурират и управляват по задание комуникационни услуги (Уеб, DNS, E-mail) и протоколи (HTTP, DHCP, FTP, POP3, SMTP, VoIP) в Cisco Packet Tracer чрез графичен потребителски интерфейс и команден ред;
  • конфигурират и реализират сигурността на безжични локални мрежи и точки за достъп;
  • правят разлика между различните видове комуникационни кабели и конектори, тяхното използване, предназначени и употреба;
  • конфигурират динамично маршрутизиране чрез протоколи RIP, EIGRP, OSPF и BGP;
  • изграждат и конфигурират VPN тунели;

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

   

 •  

  Учебна програма на курс по „Основи на компютърните мрежи“:

   

  Раздел І. Изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer

  1. Начално запознаване с програмата Cisco Packet Tracer:
  • Същност, характеристики и предимства.
  • Компоненти на Cisco Packet Tracer.
  • Версии на Cisco Packet Tracer и инсталиране.
  2. Потребителски интерфейс и режими на работа:
  • Общ преглед на потребителския интерфейс – графичен и команден ред.
  • Обмен на данни в режим на реално време.
  • Обмен на данни в режим клиент – сървър.
  • Физическа топология в програмата.
  3. Видове, модели и основни характеристики на подържаните в програмата мрежови устройства:
  • Комутатори, маршрутизатори, концентратори, безжични устройства, комуникационни връзки, крайни устройства и други.
  4. Изследване работата на концентратори и комутатори:
  • Създаване на локална мрежа от компютри чрез мрежов концентратор тип hub.
  • Създаване на локална мрежа от компютри чрез мрежов комутатор тип switch.
  • Разделяне на локалната мрежа на виртуални мрежи (сегментация на мрежи).
  5. Задаване на IP адреси на устройствата:
  • Динамично задаване чрез DHCP сървър, конфигуриране на адресно пространство.
  • Статично задаване на IP адрес.
  6. Свързване на локални мрежи чрез маршрутизатор:
  • Статично маршрутизиране между локални мрежи.
  • Динамично маршрутизиране между локални мрежи.

   

  Раздел ІI. Конфигуриране и управление на комуникационни услуги и протоколи в Cisco Packet Tracer

  1. Безжични стандарти серия IEEE 802.11:
  • IEEE 802.11a/b/g;
  • IEEE 802.11n;
  • IEEE 802.11ac.
  2. Протоколи за защита на безжични мрежи.
  • Конфигуриране на WEP.
  • Конфигуриране на WPA Personal и WPA Enterprise.
  • Конфигуриране на WPA2 Personal и WPA2 Enterprise.
  3. Конфигуриране на уеб сървър и преглед на HTTP. Конфигуриране DNS сървър.
  4. Конфигуриране на файлов сървър. Работа с FTP клиент.
  5. Конфигуриране на пощенски сървър. Работа с протоколи за електронна поща POP3 и SMTP. Конфигуриране на е-мейл клиент.
  6. Конфигуриране на устройства за предаване на глас чрез IP. Изграждане на VoIP мрежа.
  7. Конфигурация на динамично маршрутизиране чрез протоколи RIP, EIGRP, OSPF и BGP;
  8. Видове VPN, протоколи ISAKMP, IKE, IPSec, изграждане на защитени тунели.

 • График на курс по „Основи на компютърните мрежи“

  Продължителност на обучението  – 28 учебни часа

  Следващата начална дата е:

  05-ти февруари 2022 г. (съботно-неделна форма на обучение от 10:00 до 13:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути включена почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 26-ти февруари 2022г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курсa:

  Цена: 280 лв.

   

 • Записване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  •  Записването се извършва предварително на място в образователен център Progress, или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Основи на компютърните мрежи“.

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Владимир Димитров

  Д-р инж. Владимир Димитров има повече от 14 години професионален стаж.

  Започва кариерата си като системен администратор, работил е като техническа поддръжка в ISP, заемал е академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ към катедра „Компютърни системи“ при Технически университет – София. 2 години и половина е работил чрез контрактор за Cisco System като част от Security VPN екип.

  Притежава следните сертификати от Cisco – CCNP Security, CCNP Enterprise, CCNA, CCNA Security, автор е на научни статии и доклади от конференции. В момента работи като Инженер мрежова сигурност.

  Александър Величков

  Завършва средното си образование с интензивно изучаване на английски език и математика. Бакалавър по „Интернет и мобилни комуникации“ към Русенски Университет „Ангел Кънчев“. В сферата на ИТ сектора повече от 10 години. Участие в много и разнообразни курсове на тема компютърни мрежи, администрация на сървърни операционни системи, управление на облачни услуги. Започва кариерата си като поддръжка на компютърни системи, мрежи и софтуер за търговски обекти. Опит с изграждането и поддържането на кабелна инфраструктура. През последните 6 години заема позиции като Инженер компютърни мрежи. Опит в големи телекомуникационни компании и корпоративния свят. Настоящем Експерт телекомуникации и пренос на данни към голяма Американска компания, занимаваща се в сферата на системната интеграция и поддръжка. Сертификации към програмите на Cisco Systems и Cisco Meraki. Интерес към изграждането и поддържането на корпоративни мрежи и услуги.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ