Go to Top

Основи на компютърните мрежи

подходящ за напълно начинаещи

курс по основи на компютърните мрежи

 • Кратко представяне на курса:

  Обучението по  „Основи на компютърните мрежи“ дава на курсистите основни знания и умения за изграждане, настройка, поддръжка и управление на компютърни мрежи, комуникационни услуги и протоколи. Конкретно се използва програмният продукт Cisco Packet Tracer, но разглежданите принципи за работа са приложими и за други мрежи, базирани на продукти различни от Cisco.

  Бенефит за курсистите:

  В края на обучението курсистите

  ще знаят:

  • основните понятия, използвани в Cisco Packet Tracer;
  • същността, характеристиките, архитектурата и компонентите на Cisco Packet Tracer;
  • основните понятия, използвани в теорията на компютърните мрежи;
  • основните принципи за правилно проектиране на компютърни мрежи;
  • Реализация на различни видове физически и логически топологии в Cisco Packet Tracer;
  • настройките и управлението на сървъри – HTTP, DNS, DHCP, FTP, E-mail ;
  • начините за задаване и администриране на IP адреси;
  • особеностите и разликите между мрежовете устройства комутатор (switch), маршрутизатор (router), концентратор (hub) и други;
  • различните видове кабели и конектори, използвани за изграждане на съвременни компютърни мрежи;
  • основните етапи от съставяне на плана за сигурността на безжичните точки за достъп.

  ще могат да:

  • инсталират и конфигурират Cisco Packet Tracer;
  • администрират сървъри в Cisco Packet Tracer;
  • проектират компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer по задание;
  • изграждат, конфигурират и управляват по задание компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer чрез графичен потребителски интерфейс и команден ред;
  • конфигурират и управляват по задание комуникационни услуги (Уеб, DNS, E-mail) и протоколи (HTTP, DHCP, FTP, POP3, SMTP, VoIP) в Cisco Packet Tracer чрез графичен потребителски интерфейс и команден ред;
  • конфигурират и реализират сигурността на безжични локални мрежи и точки за достъп;
  • правят разлика между различните видове комуникационни кабели и конектори, тяхното използване, предназначени и употреба;
  • конфигурират динамично маршрутизиране чрез протоколи RIP, EIGRP, OSPF и BGP;
  • изграждат и конфигурират VPN тунели;

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 •  

  Учебна програма на курс по “Основи на компютърните мрежи”:

   

  Раздел І. Изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи в Cisco Packet Tracer

  1. Начално запознаване с програмата Cisco Packet Tracer:
  • Същност, характеристики и предимства.
  • Компоненти на Cisco Packet Tracer.
  • Версии на Cisco Packet Tracer и инсталиране.
  2. Потребителски интерфейс и режими на работа:
  • Общ преглед на потребителския интерфейс – графичен и команден ред.
  • Обмен на данни в режим на реално време.
  • Обмен на данни в режим клиент – сървър.
  • Физическа топология в програмата.
  3. Видове, модели и основни характеристики на подържаните в програмата мрежови устройства:
  • Комутатори, маршрутизатори, концентратори, безжични устройства, комуникационни връзки, крайни устройства и други.
  4. Изследване работата на концентратори и комутатори:
  • Създаване на локална мрежа от компютри чрез мрежов концентратор тип hub.
  • Създаване на локална мрежа от компютри чрез мрежов комутатор тип switch.
  • Разделяне на локалната мрежа на виртуални мрежи (сегментация на мрежи).
  5. Задаване на IP адреси на устройствата:
  • Динамично задаване чрез DHCP сървър, конфигуриране на адресно пространство.
  • Статично задаване на IP адрес.
  6. Свързване на локални мрежи чрез маршрутизатор:
  • Статично маршрутизиране между локални мрежи.
  • Динамично маршрутизиране между локални мрежи.

   

  Раздел ІI. Конфигуриране и управление на комуникационни услуги и протоколи в Cisco Packet Tracer

  1. Безжични стандарти серия IEEE 802.11:
  • IEEE 802.11a/b/g;
  • IEEE 802.11n;
  • IEEE 802.11ac.
  2. Протоколи за защита на безжични мрежи.
  • Конфигуриране на WEP.
  • Конфигуриране на WPA Personal и WPA Enterprise.
  • Конфигуриране на WPA2 Personal и WPA2 Enterprise.
  3. Конфигуриране на уеб сървър и преглед на HTTP. Конфигуриране DNS сървър.
  4. Конфигуриране на файлов сървър. Работа с FTP клиент.
  5. Конфигуриране на пощенски сървър. Работа с протоколи за електронна поща POP3 и SMTP. Конфигуриране на е-мейл клиент.
  6. Конфигуриране на устройства за предаване на глас чрез IP. Изграждане на VoIP мрежа.
  7. Конфигурация на динамично маршрутизиране чрез протоколи RIP, EIGRP, OSPF и BGP;
  8. Видове VPN, протоколи ISAKMP, IKE, IPSec, изграждане на защитени тунели.

 • График на курс по “Основи на компютърните мрежи”

  Продължителност на обучението  – 28 учебни часа

  Следващата начална дата е:

  18-ти март 2024 г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 15-ти април 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курсa:

  Цена: 400 лв.

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Александър Величков

   Завършва средното си образование с интензивно изучаване на английски език и математика. Бакалавър по “Интернет и мобилни комуникации” към Русенски Университет “Ангел Кънчев”. В сферата на ИТ сектора повече от 10 години. Участие в много и разнообразни курсове на тема компютърни мрежи, администрация на сървърни операционни системи, управление на облачни услуги. Започва кариерата си като поддръжка на компютърни системи, мрежи и софтуер за търговски обекти. Опит с изграждането и поддържането на кабелна инфраструктура. През последните 6 години заема позиции като Инженер компютърни мрежи. Опит в големи телекомуникационни компании и корпоративния свят. Настоящем Експерт телекомуникации и пренос на данни към голяма Американска компания, занимаваща се в сферата на системната интеграция и поддръжка. Сертификации към програмите на Cisco Systems и Cisco Meraki. Интерес към изграждането и поддържането на корпоративни мрежи и услуги.

   Николай Цеков

   Николай Цеков

   Николай Цеков e инжeнер автоматика и ИТ в ТУ-София със специализация компютърни мрежи и технологии в MIT (The Massachusetts Institute of Technology) и дългогодишен стаж като Системен Администратор в едни от най големите корпорации в света, като HP, CSC, Accenture, Amazon, Google, NASA и други. Участвал в изграждането на корпоративни решения за големи клиенти като DHL, SHELL, Alianz, Suse .
   Активно се занимава с разработка, внедряване и проектиране на дейтацентрове по света.
   Консултант по корпоративна сигурност и LINUX /UNIX операционни системи . Част от проектите, в които е участвал, са разработката на първия линукс изцяло на български. С много статии и материали на тема LINUX  не само в България, но и в САЩ. Автор на курса корпоративен LINUX в университета в Южна Пасадена (Флорида) .
   Сертифициран Линукс инженер, Мрежови инжинер и Секюрити администратор.
   Има повече от 10 години опит в изгрждане и проектиране на клауд решения.
   Понастоящем работи като старши системен администратор в А1 Австрия .

   Николай притежава висок професионализъм на преподаване с взискателност и лично отношение към курсистите.

   Умения: LINUX, CISCO, VMWARE, SAP, ORACLE, както и VOIP технологии.

   Licenses & Certifications:
   CompTIA PenTest+
   InsightVM Certified Administrator
   Advanced Penetration Testing
   CISM
   Cisco CCNA
   CompTIA Linux+ (Archived)
   Cryptography
   Metasloit
   Post Exploitation Hacking
   Web Application Penetration Testing
   Penetration Testing and Ethical Hacking

   Владимир Димитров

   Д-р инж. Владимир Димитров има повече от 14 години професионален стаж.

   Започва кариерата си като системен администратор, работил е като техническа поддръжка в ISP, заемал е академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ към катедра „Компютърни системи“ при Технически университет – София. 2 години и половина е работил чрез контрактор за Cisco System като част от Security VPN екип.

   Притежава следните сертификати от Cisco – CCNP Security, CCNP Enterprise, CCNA, CCNA Security, автор е на научни статии и доклади от конференции. В момента работи като Инженер мрежова сигурност.

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ