Go to Top

Microsoft Power BI

Необходми са познания по MS Excel

Курс по Microsoft Power BI

 • Кратко представяне на курса:

  Microsoft Power BI е платформа за „Business Intelligence” решения, която помага на потребителите самостоятелно, без специфични технически умения, да извличат и подготвят данни от различни външни източници, за графично представяне, което улеснява процеса на анализ и взимане на решение. Интерфейсът на Power BI e изключително удобен за потребителите на Excel.

  Какво ще научите в този курс?

  Как да се свързвате с различни източници на данни като бази данни, интернет, текстови данни и др.

  Как да подготвите и трансформирате данните, за да представите реален отчет и визуализации.

  Как да изследвате качеството на импортираните данни.

  Как да свързвате различни заявки.

  Как да обединявате  заявки.

  Как да създавате измерители (measures).

  Как да визуализирате данни.

  И още много , много полезни умения. 

  За кого е предназначен този курс?

  Този курс е подходящ за потребители, които имат знания и умения с MS Excel поне на средно ниво: разбират структурата и и организацията на данните в Excel, типове данни и консистентност на данните. Това обучение ще систематизира знанията, ще изгради подход към решаване на проблемите, ще покаже пълните възможности на софтуера.

  За начинаещите ще се наложи да положат повече усилия, за да следват този курс.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

 • Учебна програма на курс по “Microsoft Power BI”

  1. Какво представлява Power BI?. Предимства. Основни понятия.
  2. Версии на Power BI. Инсталиране и основни настройки
  3. Mоделиране на данните (Data modeling) – свързване (Extract/connection), трансформиране (Transform) и зареждане (Load). Процесът ETL.
  4. Външни източници и категории, валидни за Power BI.
  5. Свързване на данни от външни източници с Power Query: Get Data и Transform Data.
  6. Редакторът на Power Query.
  7. Оценка и анализ на данните – празни редове и невалидни данни.
  8. Типове данни и формат на данните – разлика
  9. Трансформации за редове и колони.
  10. Добавяне на нови колони – Custom, Conditional, index.
  11. Полезни панели: Query Pane, Query Settings Pane.
  12. Езикът М на Power Query – Applied steps, Advanced Editor.
  13. Групиране на данни
  14. Pivot/Unpivot на колони
  15. Копиране на заявка (query): Copy, Duplicate и
  16. Обединяване на данни от различни заявки – Append Query
  17. Сливане на заявки – Merge Query. Видове свързване (Join).
  18. Модел на данните – главна таблица и таблици с дименсии. Свързване на таблиците –
  19. Създаване на измерители (measures) с DAX формули
  20. Карта на заявките в Power BI –
  21. Работен екран на Power BI – Report Editor.
  22. Режими на работа: Report, Data, Model.
  23. Report Editor: Home, Insert, Modeling, View
  24. Инструменти на Report Editor: Fields, Filters, Visualization
  25. Визуализация (Data Vusualization) – графично представяне на данните.
  26. Работа с Visualization Pane – основни настройки и менюта
  27. Помощни инструменти за визуализацията – Focus mode, Export data, Show data, Spotlights.
  28. Филтриране на визуализациите и обхват. Advanced Filter
  29. Работа с визуални филтри (Slicers).
  30. Визуализация Card и Matrix
  31. Команден пулт (Dashboard)
  32. Споделяне (share) на Report

   

 • График на курс по “Microsoft Power BI”

  Продължителност на обучението  – 24 учебни часа

  Следващата начална дата е:

  06-ти юли 2024г. (съботно-неделна форма на обучение от 16:30 до 19:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 21-ви юли 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курсa:

  Цена: 400 лв.

  Представяне на курса “PowerBI” от Димитринка Вълкова

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Димитринка Вълкова

   Димитринка Вълкова

   ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

   Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

   Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ