Go to Top

Диагностика и ремонт на PC

Цел на курса:

Курса има за цел да даде основни познания в областта на хардуерните технологии. По време на обучението по „Диагностика и ремонт на компютърни системи“, курсистите ще бъдат запознати с основните компоненти на компютърната система, техните най-често срещани повреди и начините те да бъдат отстранени. Курса се състои от теоретичен и практичен модул, благодарение на които, обучаващите се ще получат необходимите умения и компетенции, за да могат ефективно да идентифицират и отстраняват възникналите хардуерни проблеми.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен за всеки, който проявява интерес към диагностиката и ремонта на компютърни системи, независимо дали има познания в тази област или не. Обучението по „Диагностика и ремонт на PC“ е страхотна възможност за преквалификация, като „Хардуерен специалист“ и повишаване на компетентността в областта на хардуера.

Лектор на курса: Стефан Пейчев. Повече информация – тук.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” или заплатят  по банков път. Повече информация – тук.

Каква е цената на курса и мога ли да платя на разсрочено плащане?

Цената на курса е 750 лева и може да бъде платена на 3 равни вноски. Първата вноска от 250 лева плащате до 3 дни преди началото на курса, втората – 250 лв. в началото на втория месец  на обучение, а крайната вноска се заплаща преди началото на третия месец.

Мащаб на групата:

С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8  курсиста.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението и резултата от финалния практичен изпит, ще са основание за издаване на Сертификат.

Продължителност на курса:

Курсът е с продължителност 100 учебни часа,  в които ще бъдат разгледани основните компоненти на компютърната система и възможностите за тяхната диагностика и ремонт. Темите, засегнати в курса, са разпределени както следва:

Модул 1 – Асемблиране на компютърна система (56 учебни часа)

 1. Структура на микропроцесорна система.
 2. Характеристики на компютърна система с процесор Intel Pentium 4 от първо, второ и трето поколение, работни честоти, ядро, цокъл, шина данни, адресна шина и кеш памет. Конверна обработка на инструкциите.
 3. Компютърна система със съвременни процесори на Intel и AMD.
 4. Памети – основни характеристики.
 5. Видове памети – ROM и RAM памети.
 6. Характеристики на ROM паметта, видове ROM памети.
 7. Характеристики на RAM паметта, видове RAM памети.
 8. Дънна платка. Компоненти на дънната платка.
 9. Външни запомнящи устройства – видове според принципа на четене и запис на информацията.
 10. Флопи дисково устройство – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията
 11. CD и DVD устройства – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията
 12. Устройство на хард диск – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията. SSD твърди дискове, RAID технология.
 13. Видеосистема. Видове монитори, устройство на LCD, CRT и LED мониторите.
 14. Принтери. Видове принтери, устройство на принтера и начин на отпечатване на информацията.
 15. Периферни устройства – мишки и клавиатури.
Модул 2 – Здравословни и безопасни условия на труд (4 учебни часа)

Модулът по Здравословни и безопасни условия на труд, ще запознае курсистите с мерките за безопасност, които трябва да съобразят, преди да започнат диагностика и ремонт на компютърната система.

Модул 3 –  Диагностика и ремонт на компютърна система (40 учебни часа практика)

Този модул е изцяло практически насочен. В него курсистите ще имат възможност да приложат на практика придобитите теоретични знания. В този модул, ще имате възможност да диагностицирате реални хардуерни и софтуерни проблеми, свързани с различните компоненти на компютърната система, и ще се научите как да ги отстранявате успешно.

 
Срок за обучение по Диагностика и ремонт на PC – 100 уч. часа (3 месеца)

Цена: 750 левa

Вижте график на следващите обучения по Диагностика и ремонт на PC – тук.