Go to Top

Диагностика и ремонт на PC

 • Цел на курса:

  Курса има за цел да даде основни познания в областта на хардуерните технологии. По време на обучението по „Диагностика и ремонт на компютърни системи“, курсистите ще бъдат запознати с основните компоненти на компютърната система, техните най-често срещани повреди и начините те да бъдат отстранени. Курса се състои от теоретичен и практичен модул, благодарение на които, обучаващите се ще получат необходимите умения и компетенции, за да могат ефективно да идентифицират и отстраняват възникналите хардуерни проблеми.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен за всеки, който проявява интерес към диагностиката и ремонта на компютърни системи, независимо дали има познания в тази област или не. Обучението по „Диагностика и ремонт на PC“ е страхотна възможност за преквалификация, като „Хардуерен специалист“ и повишаване на компетентността в областта на хардуера.

  Лектор на курса: Стефан Пейчев.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” или заплатят  по банков път. Повече информация – тук.

   

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8  курсиста.

  Издаване на Сертификат:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението и резултата от финалния практичен изпит, ще са основание за издаване на Сертификат.

 • Учебна програма на курс по „Диагностика и ремонт на PC“:

   

  Модул 1 – Здравословни и безопасни условия на труд (4 учебни часа)

  Модулът по Здравословни и безопасни условия на труд, ще запознае курсистите с мерките за безопасност, които трябва да съобразят, преди да започнат диагностика и ремонт на компютърната система.

   

  Модул 2 – Асемблиране на компютърна система (46 учебни часа)

  1. Структура на микропроцесорна система.
  2. Характеристики на компютърна система с процесор Intel Pentium 4 от първо, второ и трето поколение, работни честоти, ядро, цокъл, шина данни, адресна шина и кеш памет. Конверна обработка на инструкциите.
  3. Компютърна система със съвременни процесори на Intel и AMD.
  4. Памети – основни характеристики.
  5. Видове памети – ROM и RAM памети.
  6. Характеристики на ROM паметта, видове ROM памети.
  7. Характеристики на RAM паметта, видове RAM памети.
  8. Дънна платка. Компоненти на дънната платка.
  9. Външни запомнящи устройства – видове според принципа на четене и запис на информацията.
  10. Флопи дисково устройство – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията
  11. CD и DVD устройства – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията
  12. Устройство на хард диск – стандарти, физическа организация на паметта. Метод за четене и запис на информацията. SSD твърди дискове, RAID технология.
  13. Видеосистема. Видове монитори, устройство на LCD, CRT и LED мониторите.
  14. Принтери. Видове принтери, устройство на принтера и начин на отпечатване на информацията.
  15. Периферни устройства – мишки и клавиатури.

   

  Модул 3 –  Диагностика и ремонт на компютърна система (30 учебни часа практика)

  Този модул е изцяло практически насочен. В него курсистите ще имат възможност да приложат на практика придобитите теоретични знания. В този модул, ще имате възможност да диагностицирате реални хардуерни и софтуерни проблеми, свързани с различните компоненти на компютърната система, и ще се научите как да ги отстранявате успешно.

   

 • График на курса по “ Диагностика и ремонт на PC“:

  Срок за обучение по Диагностика и ремонт на PC – 80 уч. часа (2,5 месеца)

  Следващата начална дата е:

  • 24-ти август 2019г. (съботно-неделна форма на обучение от 17:30 до 20:30 часа, което са 4 учебни часа с включена 20 минутна почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя.  Край на курса: 10-ти ноември 2019г. (на 7,8,21,22 септември няма да има занятия)

   

  Цена на курса и начин на заплащане:

  Цена: 490 левa

  Сумата може да бъде заплатена на две равни вноски по 245 лева. Първата се дължи при записване а втората до 30 дни от началото на обучението.

 • Записване

  Форма на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: Обучение по  ”Диагностика и ремонт на PC ”.

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:[email protected] Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.