Go to Top

Курс по AutoCAD

AutoCAD 2D и 3D (предназначен за начинаещи и напреднали)

autocad

 • За какво се използва AutoCAD?

  AutoCAD е платформа за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. AutoCAD се използва от архитекти, CAD  чертожници, инженери, ръководители на проекти, и CAD/IT мениджъри в множество отрасли,  сред които са строителството, производството, строителното инженерство, картографията и др. Програмата позволява лесно да се концептуализират и визуализират вашите проекти.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен както за абсолютно начинаещи в чертането и проектирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Цел на курса:

  По време на обучението си вие ще бъдете запознати с интерфейса и възможностите на програмата и най-вече как да боравите с нея, за да постигнете желания резултат. Ще разгледате множество стратегии за чертане, ще създавате ваши собствени чертежи и ще можете да ги организирате със слоеве, оразмерявате, щриховате,  както и да ги подготвите накрая за печат.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За курсът е необходимо да имате собствен компютър с инсталиран софтуер.

  Издаване на Сертификат по AutoCAD:

  В края на обучението се държи практичен тест. При успешно полагане на курсиста се издава Сертификат.

  Оставете ревю на курса

  avatar
 • Учебна програма на курса ниво „начинаещи“:

  1. AutoCAD интерфейс
   1. Запознаване с интерфейса на AutoCAD.
   2. Моделно пространство и лейаути.
   3. AutoCAD Бутон, бърза лента с инструменти и инфоцентър.
   4. Раздели и панели.
   5. Проблеми с интерфейса и контекстуални раздели.
   6. Команден ред и лента за състоянието.
   7. Финна настройка на AutoCAD.
   8. Бързи клавиши и кратки команди.
  2. Бързо създаване на геометрия и ефективна работа с файлове. Тайните за бърза работа с мишката.

   1. Разхождане из чертежа и регенериране на изображенията.
   2. Основни принципи при чертането.
   3. Чертане на сложни геометрични фигури.
   4. Кръг. Базова геометрична фигура.
   5. Упражнения за чертане на геометрични фигури.
  3. Точност и специализирани команди за чертане.
   1. Точност при чертане (EndPoint и MidPoint).
   2. Точност при чертане (Center, Quadrant и Point).
   3. Точност при чертане (Intersection, Perpenducular и Extension).
   4. Точност при чертане (Tangent и Apparent Intersection).
   5. Трикове за точност с клавиша Shift.
   6. Работа с правоъгълници и референтни точки.
   7. Особености при чертане на елипси.
  4. Коригиране на геометрия.
   1. Модифициране на геометрични фигури чрез маркери.
   2. Модифициране на геометрични фигури чрез pedit и trim.
   3. Модифициране на кръгове и дъги чрез маркери. Команди move и copy.
   4. Модифициране на геометрични фигури чрез командата stretch.
   5. Създаване на скосявания, заобляния и „офсет“.
   6. Удължаване и скъсяване на обекти.
   7. Щрихове и асоциативност при щриховете.
   8. Автоматична актуализация на оразмерителни линии.
  5. Надписи, оразмеряванe и собствени стилове.
   1. Надписи и класически текстови стилове.
   2. Анотативни текстови стилове.
   3. Класически стилове за оразмеряване.
   4. Анотативни стилове за оразмерителни линии.
   5. Използване на multileader оразмеряване.
   6. Използване на специализирани команди за оразмерителни лини.
   7. Корекция на съществуващи оразмерителни линии.
   8.  Прехвърляне на стилове и палета с инструменти.
  6.  Слоеве, собствени типове линии и щриховки.
   1. Основни принципи на работата със слоеве.
   2. Свойства на слоевете. Цветове, дебелина и тип линия.
   3. Управление на слоевете чрез загасяне, замразяване и заключване.
   4. Управление на слоевете чрез изолиране на слоеве.
   5. Служебните слоеве „Defpoints“ и „0“.
   6. Филтри за слоеве и как да ги използваме.
   7. Използване на състояния на слоевете.
  7. Повторно използване на елементи, блокове, шаблони и количествени сметки.
   1. Защо и кога се ползват блокове.
   2. Създаване на собствени блокове.
   3. Блокове с променлив текст (атрибут).
   4. Разпадане на блокове със запазване на стойности.
   5. Динамични блокове. Основни принципи.
   6. Design Center. Управление на блокове, стилове и настройки.
   7. Създаване на собствен шаблон за бърза работа.

  Учебна програма „за напреднали“

  1. Основни принципи при 3D моделирането.
   1. Работа с работно пространство за 3D.
   2. Специфични елементи на интерфейса за 3D.
   3. Произволни погледи и стилове за визуализиране.
   4. Работа със солиди – паралелепипед, конус и цилиндър.
   5. Работа със солиди – сфера, пирамида, призма и пръстен.
   6. Модифициране на геометрия в 3D.
   7. 3D Прилепвания (3D Object Snap).
   8. Координатни системи.
  2. Създаване на сложни солиди.
   1. Бързо „качване“ в 3D чрез PressPull.
   2. Обединяване, изваждане и пресичане на солиди.
   3. Разпадане на солиди. Особености при explode в 3D.
   4. „Екструдиране“ на 2D фигури към 3D обекти.
   5. Създаване на сложни обекти чрез LOFT.
   6. Използване на подопциите при LOFT.
   7. Описване на фигура около ос чрез REVOLVE.
   8. Фигура на база сечение и ос чрез SWEEP.
  3.  Модифициране на солиди.
   1. Методи за избиране на подобекти.
   2. Екструдиране и скосяване на лица.
   3. Местене, копиране, завъртане и изтриване на лица.
   4. Модифициране на ръбове.
   5. Работа с инструмента Gizmo.
   6. Подравняване в 3D пространството.
   7. Скосяване и заобляне на ръбове.

  Вижте, някои чертежи изработени от курсисти по време на обучение – „ниво начинаещи“:

  Модел 1

  Модел 2

 • График на Курс по AutoCAD

  Продължителност на обучението  – 20 учебни часа.

  Обучението по AutoCAD е в индивидуална форма.

  Тук. Вие сами определяте в кои дни и по колко учебни часа ще се обучавате. В случай на неотложен ангажимент, може да отложите дадено занятие без да го губите.

  За уговаряне на график на занятията и записване, моля обадете се на 0988 78 4321.

  Цена и заплащане на курса за ниво :

  Цена: 490лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 300 лева се внася при записването, а втората(190 лева) при достигане на половината от предвидените часове.

   

 • Записване за Курс по AutoCAD

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Начин на записване:

  • Записването се извършва предварително на място в образователен център Progress, или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
  • Предоставят се учебни материали по време на обучението  (безплатно).

   

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “AutoCAD”.

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  Ивайло Стаматов

  Ивайло Стаматов

  Инженер  УХТ – Пловдив, ОКС Бакалавър

  Над 10 години професионален опит в инженерството, конструирането и производството.

  Над 10 години лектор в областта на дигиталните методи за проектиране.

  Професионални интереси, проектиране на машини и апарати, прототипиране, компютърна симулация.

  Работи близо 4 години в Нестле България като механичен конструктор, работил е за фирми в различни сфери на дейност – Walltopia, Keraglass, Sofiaplast  и др. Отлични препоръки.

  Преподава: AutoCAD, AutoCAD 3D, Solid Works.

  Обича да играе шах.

  Таня Христова Томова

  Таня Христова Томова

   

  Машинен инженер, специалност „ Хидравлика и пневматика “,  ВМЕИ-Габрово. Допълнителна професионална квалификация „ Преподавател по технически дисциплини в професионалните училища“ и защитена втора ПКС.

  Професионален опит:  Четири години работа на позиция инженер производство. Опит на ръководни позиции като Технолог на предприятие за преработка на пластмаси, Организатор производство и други.

  Преподавателски опит 18 години в професионална гимназия по  ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“ гр. Белене. През последните 3 години работи като механичен конструктор. Компютърна графика и дизайн: AutoCAD, SolidWorks, CorelDraw и AI.

   

  Мартин Евлогиев

  Мартин Евлогиев

  Магистър Архитект-проектант, интериорен дизайнер, специализира „Културни ценности в Архитектурата“, CG артист

  Мартин Евлогиев е завършил специалност Архитектура, катедра Обществени сгради в УАСГ през 2015 година. ППП към КАБ. От тогава работи по множество проекти в едни от най-големите архитектурни бюра в страната. Носител на награди от архитектурни конкурси и изложби, както самостоятелно, така и в колектив. Разполага с богати техническа и компютърна грамотност и опит с различни програмни продукти, свързани с проектиране, моделиране и постобработка.

  Професионални софтуерни продукти за графика и моделиране:

  Autodesk – Revit, AutoCAD – 2D и 3D, 3Ds MAX, Maya

  Adobe – Photoshop, InDesign, Illustrator

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ