Go to Top

Курс по Програмиране със C# Advanced

Подходящ за напреднали

Курс по Програмиране със C# Advanced

 • Какво е C#?

  C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение. Основа за C# са C++, Java и донякъде езици като Delphi, VB.NET и C. Той е проектиран да балансира мощност (C++) с възможност за бързо разработване (Visual Basic и Java). Те представляват съвкупност от дефиниции на класове, които съдържат в себе си методи, а в методите е разположена програмната логика – инструкциите, които компютърът изпълнява.

  Цел на курса по програмиране със C# Advanced:

  Обръща се внимание на възможности на езика C# като структури, изброени типове, индексатори, предефиниране на оператори, шаблонни типове (generics), пространства от имена (namespaces), атрибути, разширяващи методи, анонимни типове, делегати, събития, ламбда изрази и LINQ. Разглежда се общата система от типове (CTS) в .NET Framework, стойностните и референтните типове и представянето им в паметта и дефинираните в CTS системни типове и стандартни интерфейси.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за преминалите вече курса C# Basic както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма по програмиране със C# Advanced:

  1. Представяне на курса
  2. Качествен програмен код
  3. Форматиране на кода
  4. Правилно именуване
  5. Коментиране и документиране на кода
  6. Променливи, данни, изрази и константи
  7. Конструкции за управление, условни оператори и цикли
  8. Висококачествени методи
  9. Висококачествени класове
  10. Защитно програмиране и изключения
  11. Бързодействие и оптимизация на кода
  12. Компонентно тестване (Unit Testing)
  13. Test-Driven разработка на софтуер
  14. Рефакториране на кода
  15. Дебъгване на кода
  16. Инструменти за разработка
  17. Шаблони за дизайн (design patterns)
  18. SOLID и други принципи
  19. Основи на софтуерното инженерство
  20. Software Quality Assurance
  21. Mocking с Moq и JustMock
  22. Структури от данни, алгоритми и сложност – преглед
  23. Линейни структури от данни
  24. Дървета и обхождане (DFS и BFS)
  25. Речници, хеш-таблици и множества
  26. Други структури от данни
  27. Ефективност на структурите от данни
  28. Рекурсия
  29. Алгоритми за сортиране и търсене
  30. Комбинаторни алгоритми
  31. Динамично оптимиране
  32. Графи и алгоритми върху графи
  33. Други материали
  34. Методология на решаването на задачи
  35. Workshop
 • График на Курс по Програмиране със C# Advanced

  Продължителност на обучението  – 64 учебни часа ( 2 месеца ).

  Следващата начална дата е:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. За повече информация се свържете с нас на: 0988 78 43 21

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 560 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата е 300 лева и се внася при записването, а втората (260 лева) в  началото на втория месец от обучението.

 • Записване за Курс по Програмиране със C# Advanced

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Тихомир Теофилов

   Тихомир Теофилов

   ОКС Бакалавър със специалност „Електроника“ във Факултет „Авиационен“ към НВУ
   „Васил Левски“.Работил е като Ръководител на Полети в Българските
   Военновъздушни Сили.

   След като се запалва по програмирането се преквалифицира. Това е пример как всеки
   един човек може да се преквалифицира.

   От 2018-та година работи в ИТ сектора.
   Има опит в голяма международна компания, занимаваща се с Automotive Software. В
   момента работи като Back-End Developer за компания предлагаща търсачка за
   самолетни билети.
   Програмни езици: C#, C++, C.
   Бази данни: MSSQL, MySQL, MongoDB.
   Уеб програмиране: JavaScript, HTML, CSS.

   Преподавател от 2019-та година.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ