Go to Top

Microsoft Word

е текстообработваща програма част от Microsoft Office

MS-Word-2-icon

 

 

 • Кратко представяне на курса по MS Word:

  Microsoft Word е текстообработваща програма част от Microsoft Office, която служи за създаване или редактиране на документи като писма, бележки, доклади и др. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Документите ще можете да оформяте според вашето желание. Тук вие ще се научите да създавате бланки за писма, пликове и етикети . За ваше улеснение и ефективност, бързо и автоматично ще можете да вмъквате често използван текст или графика. Програмата е широко разпространена и се използва във всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  За кого е предназначен курса по MS Word:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 курсиста, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на курса се държи тест, като на всеки справил се курсист се издава Сертификат.

 • Учебна програма / ниво начинаещи/ :

  1. Запознаване с Microsoft Word. Меню File. Настройване на програмата.

  2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

  3. Създаване на нов документ

  · Промяна на оформлението на документа и настройките на листа

  4. Вмъкване, селектиране и редактиране на текст

  · Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи
  · Прилагане и промяна на текстови формати
  · Промяна на регистъра на буквите
  · Коригиране на правопис и граматически грешки
  · Прилагане на текстови ефекти

  5. Създаване и редактиране на абзац

  · Промяна на форматиращите параметри
  · Прилагане на стилови формати към абзац

  6. Създаване на номериран и неномериран списък. Създаване на списък от няколко нива

  7. Създаване и промяна на таблици

  · Форматиране на таблици.
  · Добавяне и изтриване на редове и колони
  · Сливане и разделяне на клетки
  · Извършване на изчисления в таблица

  8. Вмъкване на горен и долен колонтитул.

  9. Работа с дълги документи

  · Номериране на страници
  · Създаване и актуализиране на съдържание
  · Създаване на азбучен указател
  · Добавяне на бележки под черта
  10. Управление на документи

  · Съхраняване на документи, използвайки различни имена и файлови формати
  11. Работа с графични елементи

  · Вмъкване на картинки и графични елементи. Редактиране на граф. елементи
  · Вмъкване на видео
  · Вмъкване на елементи тип SmartArt
  · Създаване на родословно дърво.
  12. Отпечатване на документ

  · Настройка на полетата
  · Отпечатване на селектиран текст
  · Отпечатване на определени страници
  13. Създаване на CV

   

  Учебна програма / ниво напреднали/:

  1. Създаване на документ

  · Структуриране на документ
  · Търсене и заместване на текст и символи
  · Създаване на автоматичен текст
  2. Оформяне на документ

  · Работа с текст в две и повече колони
  · Създаване и прилагане на потребителски стилове
  3. Вмъкване на обекти

  · Вмъкване и форматиране на изображения- автоматично номериране, вмъкване на изображения с Print screen
  4. Създаване и оформяне на таблици

  · Извършване на изчисления
  · Вграждане и свързване на Excel таблица в документ
  5. Оформяне на страниците

  · Вмъкване на горен и долен колонтитул (постоянен текст)
  6. Вмъкване на коментари и на бележки под черта

  7. Работа с дълги документи

  · Организация и навигация на документа
  · Преместване на секция
  · Номериране на страници
  · Добавяне на бележки под линия и бележки в края на документа
  · Добавяне на маркери и кръстосани препратки
  · Добавяне на хипервръзки
  · Създаване и актуализиране на съдържание
  · Създаване на азбучен указател
  8. Създаване на формуляр

  9. Създаване на циркулярни писма, етикети, пликове

  · Същност на циркулярните писма
  · Подготовка на данни за циркулярни писма
  · Сливане на циркулярно писмо с неговия източник на данни
  10. Създаване на макроси чрез записване на последователност от действия

  11.  Сътрудничество в група

  · Сравняване и обединяване на документи
  · Вмъкване, показване и редактиране на коментар
  12. Създаване на собствени шаблон на документ

 • График на курсовете по MS Word:

  Срок за обучение на Word – 15 учебни часа ( 2,5 седмици )

   

  Следващите начални дати са:

  11-ти юни 2024 г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 25-ти юни 2024г.

  16-ти юни 2024 г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 16:00 часа, което са 3 учебни часа). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 30-ти юни 2024г.

  Цена на курса по MS Word:

  Цена: 180лв.

  Отстъпка при записване на двата модула – MS Word “ниво начинаещи” и “ниво напреднали”:

  Цена: 300лв.

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   инж. Таня Вълкова

   инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

   Людмила Асенова

   Людмила Асенова

   ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

   Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

   Димитринка Вълкова

   Димитринка Вълкова

   ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

   Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

   Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

   Милен Смиленски

   Милен Смиленски Преподавател по Microsoft Office и Начална компютърна грамотност

   Милен Смиленски има над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Притежава опит в преподаването на различни възрастови групи.
   Магистър биолог, учител по биология и химия  от СУ „Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет

   Специалности:
   “Инструктор по базови и специфични компютърни умения”– Аграрен Университет гр. Пловдив, Център за продължаващо обучение, гр. Пловдив
   и
   “Учител по Информатика и Информационни технологии, 1 –12 клас” – Следдипломна квалификация по информатика и информационни технологии, СУ. „Свети Климент Охридски” гр. София.

   Технически компетенции:
   Операционни системи: MS Windows, Linux /Unix/, ChromeBook
   Офис пакети: MS Office, Outlook, Open Office
   Интернет: Интернет страници, Интернет приложения, Електронни магазини, Електронни платформи
   Обучение за работа: Компютърна графика, Уебдизайн, Графичен дизайн
   Електронни платформи: WordPress, Moodle, LinkedIn
   Администратор: MS Office 365, Google Workspace for Education, Школо
   Компютърно моделиране и информационни технологии: Logo, Scratch, Python
   Приложни програми: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Corel Draw

  3 Comments

  1. Диана декември 20, 2019
  2. Антон декември 20, 2019
  3. Georgi Velev декември 20, 2019

  Leave a Reply

  Sending

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ