Go to Top

Графичен дизайн

Какво е графичен дизайн и защо ни е необходим?

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава естетична форма.  Той включва в себе си познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми.

Днес необходимостта от изработката на рекламни материали е огромна. Благодарение на тази необходимост, хората са измислили визитките, брошурите, флаерите, листовките, етикетите, менютата… Ето ни ѝ нас – графичните дизайнери, които изработваме всички тези материали…

Цел на курса:

Този курс цели да създаде комплексно обучение за графични дизайнери. Големия набор от инструменти, които могат да използват в процеса на създаване и обработка на изображения и оптималната комуникация между видовете софтуер, ще помогне за по-добро ориентиране във възможностите за реализация и ще повлияе положително върху качеството и бързината на работата им. Запознаването с видовете дигитални изображения, цветност, шрифт и композиция е в основата на реализацията на всеки успешен дизайн. Комбинацията от програми в този пакет осигуряват по-пълноценно разбиране и увереност в работата на всеки графичен дизайнер.

По време на обучението курсистите, ще се запознаят с програмите Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign, ще имат възможност да приложат наученото на практика, в специално обособен практичен модул, също така и ще получат съдействие при изработката на лично портфолио.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи графични дизайнери, така и за тези, които имат начални познания и желаяе да реализират своите идеи на едно по-професионално ниво.

Лектор на курса:  Емил Кожухаров. Повече за преподавателя може да намерите – тук.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно-образователен център „Progress” заплащайки първа вноска за обучението. Възможно е и заплащане по банков път. За повече информация – тук.

Каква е цената на курса и мога ли да платя на разсрочено плащане?

Цената на курса е 750 лева и може да бъде платена на 2 вноски. Първата вноска от 400 лева се заплаща до 3 дни преди началото на курса, а втората от 350 лева след един месец от старта на обучение.

Ползване на личен лаптоп:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да си осигурят собствен лаптоп с необходимият софтуер.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и изработката на финалния дипломен проект, ще са основание за издаване на Сертификат.

Продължителност на курса:

Курсът е с продължителност 76 учебни часа, които са разпределени както следва:

Модул 1 – Adobe Illustrator (16 уч. часа лекции + упражнения)

 1. Какво е графичен дизайн и за какво се използва. Общо запознаване с дизайн за WEB и мобилни устройства и дизайн за печатни материали.
 2. Софтуер за графичен дизайн от пакета на Adobe. Растерна и векторна графика.
 3. Работно пространство, увеличаване и движение по него, създаване и записване на файл
 4. Файлови формати и записване на PDF файл.
 5. Менюта и слоеве
 6. Създаване и редактиране на прости геометрични фигури
 7. Селектиране, подравняване, скриване и заключване на обекти
 8. Употреба на инструмента Pen и готови криви
 9. Геометрични преобразувания на обекти /комбиниране, изрязване и ефекти/
 10. Цветознание, видове оцветяване.
 11. Мрежови преливки, деформации и трансформации на обекти
 12. Създаване и използване на четки, създаване и използване на щампи
 13. Ефекти – видове и прилагане, прозрачност
 14. Работа с текст, импорт на растерни изображения и оформяне на страница
 15. Създаване и използване на стилове, създаване и използване на символи
 16. Експорт и печат. комуникации с Adobe Photoshop и Adobe InDesign

Модул 2 – Adobe Photoshop (18 уч. часа лекции + упражнения)

 1. Работно пространство, създаване и записване на файл
 2. Начини за вмъкване на изображения в работния лист
 3. Слой, видове слоеве, значение на слоевете
 4. Функции на слоевете
 5. Инструменти за селектиране
 6. Работа със селекции
 7. Работа с четки, гума и преливки
 8. Панел с инструменти
 9. Селектиране с маски и канали
 10. Работа с текст
 11. Ефекти на слоевете
 12. Взаимодействие между слоевете
 13. Работа с пътечки, инструмента Pen Tool
 14. Обща цветна обработка на изображения
 15. Корекционни слоеве
 16. Общ преглед на филтри за корекции на фотографии
 17. Ретуш на фотографии
 18. Изработка на статичен уеб банер.
 19. Печат и експорт за WEB

Модул 3 – Adobe InDesign (12 уч. часа лекции + упражнения)

 1. Работно пространство, създаване на нов документ
 2. Импортиране и редактиране на текст
 3. Видове рамки и съдържание, импорт на изображения, комуникации с Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
 4. Цвят и прозрачност
 5. Създаване и използване на таблици
 6. Създаване и използване на стилове
 7. Композиция и типографско оформление на страница
 8. Работа с дълги документи
 9. Печат и експортиране в PDF формат

Модул 4 – Работа по дипломен проект (18 уч. часа – практика)

В рамките на тези часове, курсистите ще получат задачи, указания и насоки за изготвянето на дипломен проект ( обединяващ наученото в по-горните модули ), който има голяма тежест при оформянето на крайната оценка, необходима за получаването на Сертификат.

Модул 5 – Съдействие за оформяне на лично портфолио ( 12 уч. часа – практика )

Курсистите, работили по отделни задачи през целия период на обучението, ще оформят професионално своите проекти с които могат да кандидатстват за работа, като графични дизайнери.

Срок за обучение по Графичен дизайн – 76 уч. часа (2,5 месеца)

Цена: 750лв.

Вижте график на следващите курсове по „Графичен дизайн“ – тук.

Реализирани дипломни проекти на курсисти от курс по „Графичен дизайн“ – тук.