Go to Top

Курсове по Програмиране с Python

Предназначен за начинаещи и напреднали

Какво е Python? 

Python e интерпретируем, обектно ориентиран език за програмиране с огромна употреба. Python предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Като език, който се интерпретира, той спестява значително време при разработването на софтуер. Програмите, написани на Python, са компактни и четими като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++. Python намира приложение в научните изследвания, изкуствения интелект, автоматизацията и още. 

Цел на курса по Програмиране на Python: 

Курсът е предназначен да ви научи да използвате Python, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Да разберете различните части на програмата и как да ги ползвате заедно. Да овладеете синтаксиса на основните функции и инструкции на езика и данните, с които работи, както и значението на вградените променливи. Да изпълнявате системни команди, да обработвате текстови файлове от всякакъв формат, да използвате основни функции на езика и въз основа на тях да се развиете и да направите функционални програми. 

За кого е предназначен курсът: 

Курсът може да бъде изучаван както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво. 

Ползване на личен или служебен лаптоп: 

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра. 

Мащаб на групата: 

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения. 

Лектори: 

Ива Попова, Евгени Пандурски, Теодор Колев, Атанас Данаилов. Повече информация за тях– тук. 

Издаване на Сертификат по програмиране с Python: 

Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението. 

Учебна програма по Програмиране с Python (ниво начинаещи): 

 

 1. Introduction: interpreters, distributions, IDEs. 
 2.  Expressions. Core types: int, long, complex, bool, float, NoneType. 
 3.  Strings. Mutability. 
 4.  Data structures: list, tuple, set, dict. 
 5.  Booleans and logical operations. 
 6.  Control structures: if, for, while, do, break, continue. 
 7. Functions. 
 8. Exceptions: raising and handling. 
 9. Iterators. Generators. Comprehensions. 
 10.  Organizing code: imports, modules, packages. 
 11. Functional topics: decorators, lambda/map/filter/reduce. 
 12. OOP: Classes, encapsulation, inheritance, operator overloading. 
 13. Practicalities: virtualenv, linting, testing, documentation. 
 14. The Python process and OS services. 
 15. Using the filesystem. 
 16.  Date & Time support. 
 17.  Various formats handling. 
 18.  Unicode topics. 
 19.  Reflection. 
 20.  Notable Standard Library Modules. 
 21.  Debugging applications. 
 22. Async programming: asyncio. 
 23. Parallel programming: multiprocessing. 
 24. Data science basics. 
 25. Web: Django and Flask. 
 26.  Databases: SQLalchemy. 
 27. GUI: PyQt. 
 28. Финален тест.  

*По време на обучението ще се работи по примерни проекти, ще се дават домашни задачи, също така, курсистите ще държат финален тест в края на курса. 


Записване за Курсове по Програмиране с Python

Цена: 600 лв.

Продължителност на обучението  – 64 учебни часа ( 2 месеца). 

Цена и заплащане на курса –  600лв. 

Сумата на курса може да се заплати разсрочено на две равни вноски по 300 лева. Първата се внася при записването, а втората след първият месец от обучението. 

Следващите начални дати са: 

12-ти февруари 2019 г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 04-ти април 2019г. 

       16-ти февруари 2019 г. (съботно-неделна  форма на обучение от 17:30 до 20:30 часа, което са 4 учебни часа с 20          минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 13-ти април 2019г (на 03-ти март няма да се провеждат занятия).

Допълнителни условия: 

 •  Записването се извършва предварително на място в образователен център Progress, или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу. 
 • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра. 
 • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор. 
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението  (безплатно). 

Записване по банков път: 

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Програмиране с Python. 

След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:[email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура. 

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.