Go to Top

Курс по Автоматизирано тестване


Цел на курса по Автоматизирано тестване:

Този курс по “Автоматизирано тестване” (QA Automation) цели да постави основите и да даде практически познания за започване на стаж или работа като Junior Automation QA.

За кого е предназначен курсът:

Лекциите са предназначени за начинаещи или хора с базови знания по програмиране с Java, софтуерно  тестване и работа с Selenium. Подходящ е за хората, преминали курс по „Софтуерно тестване“, както и за всички, които работят като Manual QA  и желаят да преминат към автоматизирано тестване.

Лектор на курса:

 Жана Ивова и Алекс Божилов. Повече информация за тях може да намерите – тук.

Продължителност на курса:

Обучението по “Автоматизирано тестване” е с продължителност 2,5  месеца, а занятията – 3 астрономически часа и се провеждат 2 пъти в седмицата. Общият брой занятия е 80 учебни часа.

Какво е необходимо за участие в курса по Автоматизирано тестване:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4), заявят по телефона или отправят запитване през формата за запитване – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м  участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Сертификат:

Всеки успешно завършил курсът, получава сертификат, който може да послужи като удостоверение за завършването или да бъде представен пред работодател при кандидатстване.

Учебна програма:

 1.  Introduction to JAVA:
  1.  Setup
  2. Variables and data types;
  3. Conditional logic.
 2. Loops:
  1.  For, Foreach, While, Do-while.
 3. Data structures:
  1. Array, ArrayList, Map.
 4. Classes and methods:
  1. Constructors, Void and Return types.
 5. OOP:
  1. Principles;
  2. Interfaces, abstract classes.
 6. Exceptions:
  1. Good practices.
 7. High quality code:
  1. Naming, Formatting, Documentation;
  2. Defensive programming, Refactoring;
  3. Unit testing.
 8. Version control systems:
  1. Introduction;
  2. Git.
  3. Bitbucket.
 9. Selenium IDE, Builder and WebDriver API:
  1. Introduction;
  2. locators
  3. Practice.
 10. Test flow control:
  1. Explicit waits;
  2. Implicit waits;
  3. Custom-expected conditions;
  4. Popup and alerts;
  5. Frames.
 11. Design principles and patterns:
  1. PageObject model;
  2. PageFactory;
  3. LoadableComponent;
  4. Object map.
 12. Data-Driven Testing and Keyword-driven testing with Apache Poi:
  1. Introduction to DDT in Junit;
  2. Keyword – Driven testing overview.
  3. Apache Poi overview
  4. DDT and Keyword – Driven testing with Poi
 13. Behavior-Driven Development (Testing) with Cucumber JVM:
  1. Introduction to BDT and Gherkin;
  2. Tests implementation with Cucumber JVM
  3. Data – Driven testing with Cucumber JVM
 14. API Testing:
  1. Webservices Concept;
  2. introduction to REST and JSON
  3. Manual testing of REST services
  4. REST Automation with Java and Rest Assured
  5. practice
 15. CI and Automation Project Architecture:
  1. Jenkins;
  2. Maven;
  3. creating and managing test suites.
  4. simultaneous tests execution
 16. Testing Automation in Agile (Practice):
  1. Agile and scrum introduction;
  2. Test Automation planning in agile;
  3. Estimation;
  4. Managing Scrum board tasks ;
  5. Reporting.
 17. Exam and Job interview preparation.

Курс по Автоматизирано тестване

Цена: 690 лв.

Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5  месеца). 

Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а останалите 290 лева след първият месец от обучението.

*Курсистите преминали при нас,  първата част на курса – „Софтуерно тестване“ , ползват 15% отстъпка при записване на курса „QA Automation“.

 

Следващите начални дати са: 

15-ти януари 2019г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, с включени 20 минути почивка между часовете ). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 21-ви март 2019г. 

Допълнителни условия: 

 • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу. 
 • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра. 
 • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор. 
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно). 

Записване по банков път: 

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Автоматизирано Тестване” 

След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура. 

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.