Go to Top

Курс по Автоматизирано тестване


 • Цел на курса по Автоматизирано тестване:

  Този курс по “Автоматизирано тестване” (QA Automation) цели да постави основите и да даде практически познания за започване на стаж или работа като Junior Automation QA.

  За кого е предназначен курсът:

  Лекциите са предназначени за хора с базови знания по софтуерно  тестване и работа със Selenium.  Курсът е подходящ и за всички, които работят като Manual QA и желаят да преминат към автоматизирано тестване.

  Какво е необходимо за участие в курса по Автоматизирано тестване:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 4), заявят по телефона или отправят запитване през формата за запитване – тук.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м  участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Сертификат:

  Всеки успешно завършил курсът, получава сертификат, който може да послужи като удостоверение за завършването или да бъде представен пред работодател при кандидатстване.

   

  Оставете ревю на курса

  avatar

   

 • Учебна програма:

  1. Course Introduction
   1. Introduction
   2. Course Agenda
   3. Introduction to Java and Language History
   4. Environment setup
  2. Java Basics
   1. Primitive data types and variables
   2. Operators in Java
   3. Console Input/Output
   4. Conditional logic
  3. Java Loops
   1. While/Do While
   2. For/Foreach
   3. Nested Loops
  4. Object Oriented Programing part 1
   1. Methods and return types
   2. Access modifiers
   3. Method Overloading and Overriding
  5. Object Oriented Programing part 2
   1. Objects and Classes
   2. Constructors
   3. Fields and static members
   4. System classes
  6. Data structures part 1
   1. Strings
   2. Arrays
   3. ArrayList/LinkedList
   4. Stack/Queue
  7. Data structures part 2
   1. Generic Types
   2. Java Collections
   3. Dictionaries, Maps and Sets
  8. Object Oriented Principles
   1. Inheritance
   2. Encapsulation
   3. Abstraction
   4. Polymorphism
  9. Interfaces and abstract classes
  10. Exceptions
  11. Dependency management systems
   1. Maven
   2. Gradle
   3. Ant
  12. Version control systems
   1. History of VCS
   2. Git
   3. Bitbucket
   4. GitHub
  13. E2E testing
   1. Testing Pyramid
   2. E2E testing
   3. Selenium
   4. Test Automation Framework
  14. Selector strategies
  15. Selenium IDE
  16. Selenium WebDriver API part 1
  17. Selenium WebDriver API part 2
  18. Test flow control
  19. Unit testing frameworks
   1. JUnit
   2. TestNG
  20. Software testing project setup
  21. Design patterns
   1. Page Object model
   2. PageFactory
  22. Keyword-driven testing
  23. Data-Driven Testing
  24. Behavior-Driven Development
   1. BDD and Gherkin;
   2. Tests implementation with Cucumber JVM
  25. Final project assessment and Job interview preparation

   

   

 • Курс по Автоматизирано тестване

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5  месеца).

  Следващите начални дати:

  27-ми април 2021г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, с включени 20  минути почивка между часовете ). Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 08-ми юли 2021г. (На 04-ти и 06-ти май няма да има занятия!)

  15-ти май 2021г. (съботна-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, с включени 20  минути почивка между часовете ). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 18-ти юли 2021г.

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

       Цена и заплащане на курса:

  Цена: 700 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а останалите 300 лева след първият месец от обучението.

   

 • Записване за курс по по Автоматизирано тестване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Автоматизирано Тестване”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Йордан Георгиев

  Йордан Георгиев

  Работи като QA Engineer от 2013, а с автоматизирано тестване се занимава от 2015.

  Бакалавър по АИУТ по образование , инжер по качеството по душа.

  Автоматизацията на цялостния процес е негова лична цел, която преследва до край. Обича свободата на работа, която му дават фирмите, в които е работил. Обича иновациите и надграждане на изградените процеси. В свободното си време обича : да отделя на близките му хора, да играе бордови игри, да се занимава със стрийт фитнес,да чете фентъзи и фантастика.

  Програмира на следните езици : C#, Java, JavaScript, HTML, CSS
  Бази данни – MySQL, MSSQL
  Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Selenium WebDriver, Cucumber BDD, Specflow BDD, JMeter, Postman, Junit, NUnit, Spring, Ranorex, RobotFramework, WinAppDriver
  Много комуникативен и смее да каже, с доста добри „soft skills”. Менторстването и преподаването като цяло, е призвание, чийто корени идват учителското семейство, в което е израстнал.

  Бадер Бадер

  Бадер Бадер

  Mагистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 6 години опит в софтуерното тестване като участва в проекти в области като здравеопазване, електронна търговия, онлайн залагания, финанси, логистика, телекомуникация и др.

  Сертификати: ISTQB foundation level
  Програмни езици: Java, C#
  Опит в автоматизирано тестване с инструменти като Selenium, Protractor, Rest Assured
  Бази данни: Oracle PL/SQL, MySQL
  Системи за управление на проекти: Jira, Rally, TFS, Quality Center

  Полина Тодорова

  Полина Тодорова

  Работи в IT сферата повече от 12 години, като 11 от тях са като QA.
  Бакалавър по „Информационни технологии“ от Шуменски Университет.

  Проекти – Софтуер за бизнес пътувания. Система за мониторинг на социалните мрежи. Софтуер за изчисляване на себестойноста при производството на части.  Финансов софтуер за банки и финансовата борса.

  Програмни езици: Java, C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS
  Бази данни:  MySQL, MSSQL, PostgreSQL
  Инструменти за автоматизирано тестване: Selenium WebDriver, Cucumber BDD, JUnit, NUnit, TestNG
  Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS

  Александър Йорданов

  Александър Йорданов

  Тест инженер автоматично тестване.

  Повече от 5 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер на десктоп и уеб приложения, както и тестване на ниво уеб услуги (REST, SOAP).

  Ръководител на екип с повече от 5 години опит.

  Технологии и инструменти – C#, Java, QTP with VBS; Selenium, BDD (Cucumber and SpecFlow); JMeter, Gatling; PL SQL, PostgreSQL, MS SQL; Postman, SOAP UI; Bamboo, Jenkins e.t.c.

  Automation QA в проекти за: Софтуер за управление на устройства за локация, Портал за разплащане и други финансови инструменти, Софтуер за документооборот на компания за чартърни полети, Софтуер за управление на интерактивни онлайн предавания

  Жана Ивова

  Жана Ивова

  Инженер качество.
  Магистър Информационни Системи – Westminster University of London.
  ISTQB certification.
  Повече от 3 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер.
  Ръководител на екип.
  Проекти – Медицински софтуери, Здравна осигурителна система, HR- системи, EPOD
  Технологии – Java, Python, PHP, системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ