Go to Top

Наши IT партньори, наемащи кадри за своята дейност

Accenture Bulgaria е компания доставяща консултации и дигитални услуги за най-големите световни известни компании с предмет на дейност – търговия на дребно. Компанията създава своя първи офис в София през 2008г. Поради бързото си разрастване през 2013г. отваря втори офис в град Пловдив. От 2015 г. компанията стартира стажантска програма. Българския екип преди всичко     развива проекти свързани с електронна търговия и търговия на дребно. Фокусът на компанията пада върху дизайн, разработка, имплементиране и поддръжка на системи за електронна търговия. Работата се основава предимно на езика за програмиране Java, както и платформите за електронна търговия Demandware и Intershop. Компанията предлага, възможност за професионален разтеж, приятна работа атмосфера, както и множество социални придобивки.

Повече информация за партньора: https://www.accenture.com/bg-en/careers/mobility


SEEBURGER AG е немска софтуерна компания, световен лидер и водещ доставчик на B2B интеграционен софтуер.  Брандът на SEEBURGER е разпознат в цял свят като компания, предлагаща една от най-добрите интеграционни платформи в помощ на бизнес партньоритe. Днес в Зеебургер Информатик работят над 200 специалисти в офисите в София и Пловдив – разработчици на софтуер с програмен език Java, специалисти софтуерно тестване, инженери софтуерна поддръжка и бизнес консултанти. Представителството в България има ключова роля за SEEBURGER, тъй като тук са Развойният център и Глобалният център за обслужване и софтуерна поддръжка. SEEBURGER дава възможност за придобиване на уникално ноу-хау и работа с модерни технологии по интересни проекти. Фирмената култура предразполага към свободна комуникация и открит диалог в приятна и неформална работна атмосфера. Ставайки част от компанията, служителите имат възможност да участват в редица мероприятия като тематични творчески работилници, спортни турнири, благотворителни инициативи и т.н. Повече информация за партньора:  https://www.seeburger.com/


Инфосистемс интернешънъл ЕООД е бързо развиваща се ИТ компания основана в гр. София. Фирмата е специализирана в проектиране, бизнес анализ, разработка, внедряване, поддържка и развитие на информационни системи използвайки дългогодишния си опит и последните технологии и стандарти в областта на информационните технологии. Със своята дейност компанията помагаме на клиенти да оптимизират бизнес процесите в предприятието и да постигнат висока степен на ефективност в управлението на бизнеса и производството. Инфосистемс Интернешънъл разработва цялостни и ефективни информационни решения, подпомагащи развитието на малкия, средния и корпоративния бизнес. Със своите дълбоки познания в обществения сектор Инфосистемс Интернешънъл е активен партньор при оптимизиране на процесите и технологиите за държавната администрация.
Повече информация за партньора:  https://infosys.bg/


Телкософт е млада и амбициозня компания, която предлага пълната гама от услуги в сферата на телекомуникациите, които отговарят на най-високите професионални стандарти и изисквания. Компанията, добре осъзнава важността от свързаност за фирмите и физическите лица в днешния забързан свят, затова тя се фокусира върху качествено предоставяне на такава услуга. Компанията предлага различни допълнително придобивки за своите служители, сред които възможност за работа от вкъщи, карти за различни видове спорт и още.
Повече информация за партньора: https://telcosoft.it/


Нашата дейност е да проектираме  и визуализираме вашата представа за бъдещия ви екстериор  и интериор. За успешен резултат трябва да се премине през няколко етапа. Замерване на съответната сграда или помещение, 3D проект, текстуриране ( оцветяване), на обектите след това рендериране, това е процесът на генериране на цифрово изображение (визуализация) от модел в компютърната графика.

Визуализацията има приложения в архитектура, проектиране на мебели, интериор, видео игрите, симулациите, специалните ефекти за кино и телевизия , като навсякъде се използва различен баланс от особености и техники. Използват се различни софтуерни продукти „render engines“ — визуализиращи програми. С постоянно увеличаващата се сложност на компютърната графика, oт седемдесетте години на миналия век  насам, този процес се изяснява все повече.
Повече информация за партньора:  https://3dlook.bg/