Go to Top

Курс по Начална компютърна грамотност

Предназначен за абсолютно начинаещи

 • Курсът по „Начална компютърна грамотност“ включва изучаване на следните модули:

  • MS Windows
  • Internet
  • MS Word
  • MS Excel

  MS Windows: По време на обучението,  курсистите ще бъдат запознати с операционната система Windows. Ще създават папки, където ще съхраняват файлове, ще се научат да инсталират програми и да ги деинсталират правилно. Ще се разгледа менюто “Control Panel“. Обект на курса ще бъдат също File Explorer, бързи клавишни комбинации и още.

  Internet: В часовете заложени за Internet курсистите ще започнат да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща и още.

  MS Word е текстообработваща програма. Курсът по MS Word ще придаде умения на курсистите за писане и форматиране на текстове, откриване на грешки в текста, създаване на таблици и диаграми, принтиране.

  MS Excel е широкоразпространена изчислителна програма. Обучението по MS Excel запознава слушателите с възможните аритметични действия, финансови функции, диаграми и тяхното модифициране. Обучението е съпътствано с множество упражнения и интересни примери.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.

  Ползване на служебен лаптоп:

  За всички курсисти са осигурени компютри.

  Мащаб на групата по начална компютърна грамотност:

  Обучението се провежда в малка група, ограничена до 7-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  В последния ден от обучението курсистите държат тест. На всеки успешно положил теста му се издава сертификат на място в администрацията. 

 • Учебна програма на курс по начална компютърна грамотност:

  I. Windows

  1. Работа в Start Screen.

  2. Настройване на приложения.

  3.  Лента Charms.

  4. File Explorer.

  5.  Menu File.

  6. Menu Home.

  7. Menu Share.

  8. Menu View.

  9. Клавишни комбинации в Windows.

   

  II. Интернет

  1. Сърфиране в интернет.
  2. Практики за лесно намиране на информация в интернет.
  3. Запомняне на любими уебстраници.
  4. Мащабизиране.
  5. Създаване на пощенска кутия.
  6. Изпращане на имейли.

   

  III. Microsoft Word

  1. Запознаване с Microsoft Word. Меню File. Настройване на програмата.

  2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

  3. Създаване на нов документ

  · Промяна на оформлението на документа и настройките на листа

  4. Вмъкване, селектиране и редактиране на текст

  · Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи
  · Прилагане и промяна на текстови формати
  · Промяна на регистъра на буквите
  · Коригиране на правопис и граматически грешки
  · Прилагане на текстови ефекти

  5. Създаване и редактиране на абзац

  · Промяна на форматиращите параметри
  · Прилагане на стилови формати към абзац

  6. Създаване на номериран и неномериран списък. Създаване на списък от няколко нива

  7. Създаване и промяна на таблици

  · Форматиране на таблици.
  · Добавяне и изтриване на редове и колони
  · Сливане и разделяне на клетки
  · Извършване на изчисления в таблица

  8. Вмъкване на горен и долен колонтитул.

  9. Работа с дълги документи

  · Номериране на страници
  · Създаване и актуализиране на съдържание
  · Създаване на азбучен указател
  · Добавяне на бележки под черта
  10. Управление на документи

  · Съхраняване на документи, използвайки различни имена и файлови формати
  11. Работа с графични елементи

  · Вмъкване на картинки и графични елементи. Редактиране на граф. елементи
  · Вмъкване на видео
  · Вмъкване на елементи тип SmartArt
  · Създаване на родословно дърво.
  12. Отпечатване на документ

  · Настройка на полетата
  · Отпечатване на селектиран текст
  · Отпечатване на определени страници
  13. Създаване на CV

  IV. Microsoft Excel

  • Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  • Основни понятия в Excel:
   1. Работна книга (workbook).
   2. Работен лист (worksheet).
   3. Клетка (cell).
   4. Движение из работния лист.
   5. Работа с клетки, колони и редове.
  • Въвеждане на данни.
   1. Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
   2. Вмъкване и изтриване на колони и редове.
   3. Изменение ширината на колона или ред.
   4. Fill Series.
   5. Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати
  • Изчисления в електронната таблица:
   1. Ред на аритметичните операции.
   2. Сумиране на стойности.
   3. Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено
   4. Въвеждане и изчисляване на формули.
   5. Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  • Основни вградени функции.
   1. Autosum
   2. Сумиране, брой
   3. Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
   4. Средни стойности.
  • Работа с филтри
   1. Създаване на филтър
   2. Филтриране по стойност
   3. Филтриране по зададено условие
   4. Изчисляване на филтрирани стойности
  • Функции за пресмятания по зададено условие
   1. SUMIF
   2. COUNTIF
   3. AVERAGEIF
  • Логическа функция IF
  • Функции за извличане на стойности от база данни – VLOOKUP
  • Условно форматиране
  • Предпечатна подготовка и отпечатване
   1. Оформяне на страницата размер, отстъпи
   2. Постоянни заглавия
   3. Повтарящи се редове при отпечатване
  • Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE.

   

   

   

 • График на курс по „Начална компютърна грамотност“:

  Продължителност на обучението  – 40 учебни часа

  Следващите начални дати са:

  07-ми юни 2022г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа).
  Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 19-ти юли 2022г.

  25-ти юни 2022г. (съботно-неделна  форма на обучение от 08:15 – 10:15 часа, което са 3 учебни часа).
  Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 06-ти август 2022г.

   

  Цена на курса по Начална компютърна грамотност:

  Цена: 229 лв.

  Солидарни в период на Covid-19, всички ползват отстъпка:

  Цена: 199 лв.

  Полезни статии за Компютърна грамотност:

  КАК ДА ПОВИШИМ ГРАМОТНОСТТА СИ ДНЕС?
  ЗАЩО ДНЕС Е ВАЖНО ДА СМЕ КОМПЮТЪРНО ГРАМОТНИ?

  Видео представяне на курса по „Компютърна грамотност“

 • Записване за курс по „Начална компютърна грамотност“:

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  • Бонус: При записване на следващ курс в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Начална компютърна грамотност”.

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че искате да ви се издаде фактура.

 • инж. Таня Вълкова

  Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
  С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
  Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
  С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

  Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project.


  Людмила Асенова

  ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

  Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw


  Калина Барух

  ОКС Електроинженер Технически Университет София.

  Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

  Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ