Go to Top

Курс по Начална компютърна грамотност

Предназначен за абсолютно начинаещи

 • Курсът по „Начална компютърна грамотност“ включва изучаване на следните модули:

  • MS Windows
  • Internet
  • MS Word
  • MS Excel

  MS Windows: По време на обучението,  курсистите ще бъдат запознати с операционната система Windows. Ще създават папки, където ще съхраняват файлове, ще се научат да инсталират програми и да ги деинсталират правилно. Ще се разгледа менюто “Control Panel“. Обект на курса ще бъдат също File Explorer, бързи клавишни комбинации и още.

  Internet: В часовете заложени за Internet курсистите ще започнат да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща и още.

  MS Word е текстообработваща програма. Курсът по MS Word ще придаде умения на курсистите за писане и форматиране на текстове, откриване на грешки в текста, създаване на таблици и диаграми, принтиране.

  MS Excel е широкоразпространена изчислителна програма. Обучението по MS Excel запознава слушателите с възможните аритметични действия, финансови функции, диаграми и тяхното модифициране. Обучението е съпътствано с множество упражнения и интересни примери.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.

  Ползване на служебен лаптоп:

  За всички курсисти са осигурени компютри.

  Мащаб на групата по начална компютърна грамотност:

  Обучението се провежда в малка група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  В последния ден от обучението курсистите държат тест. На всеки успешно положил теста му се издава сертификат на място в администрацията. 

 • Учебна програма на курс по начална компютърна грамотност:

  I. Windows

  1. Работа в Start Screen.

  2. Настройване на приложения.

  3. File Explorer.

  4.  Menu File.

  5. Menu Home.

  6. Menu Share.

  7. Menu View.

  8. Клавишни комбинации в Windows.

   

  II. Интернет

  1. Сърфиране в интернет.
  2. Практики за лесно намиране на информация в интернет.
  3. Запомняне на любими уебстраници.
  4. Мащабизиране.
  5. Създаване на пощенска кутия.
  6. Изпращане на имейли.

   

  III. Microsoft Word

  1. Запознаване с Microsoft Word. Меню File. Настройване на програмата.

  2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

  3. Създаване на нов документ

  · Промяна на оформлението на документа и настройките на листа

  4. Вмъкване, селектиране и редактиране на текст

  · Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи
  · Прилагане и промяна на текстови формати
  · Промяна на регистъра на буквите
  · Коригиране на правопис и граматически грешки
  · Прилагане на текстови ефекти

  5. Създаване и редактиране на абзац

  · Промяна на форматиращите параметри
  · Прилагане на стилови формати към абзац

  6. Създаване на номериран и неномериран списък. Създаване на списък от няколко нива

  7. Създаване и промяна на таблици

  · Форматиране на таблици.
  · Добавяне и изтриване на редове и колони
  · Сливане и разделяне на клетки
  · Извършване на изчисления в таблица

  8. Вмъкване на горен и долен колонтитул.

  9. Работа с дълги документи

  · Номериране на страници
  · Създаване и актуализиране на съдържание
  · Създаване на азбучен указател
  · Добавяне на бележки под черта
  10. Управление на документи

  · Съхраняване на документи, използвайки различни имена и файлови формати
  11. Работа с графични елементи

  · Вмъкване на картинки и графични елементи. Редактиране на граф. елементи
  · Вмъкване на видео
  · Вмъкване на елементи тип SmartArt
  · Създаване на родословно дърво.
  12. Отпечатване на документ

  · Настройка на полетата
  · Отпечатване на селектиран текст
  · Отпечатване на определени страници
  13. Създаване на CV

  IV. Microsoft Excel

  • Стартиране и основен екран на Microsoft Excel. Менюта и ленти с бутони.Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  • Основни понятия в Excel:
   1. Работна книга (workbook).
   2. Работен лист (worksheet).
   3. Клетка (cell).
   4. Движение из работния лист.
   5. Работа с клетки, колони и редове.
  • Въвеждане на данни.
   1. Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
   2. Вмъкване и изтриване на колони и редове.
   3. Изменение ширината на колона или ред.
   4. Fill Series.
   5. Основни използвани числови формати в Excel. Особености. Особености, въвеждане и смяна на формати
  • Изчисления в електронната таблица:
   1. Ред на аритметичните операции.
   2. Сумиране на стойности.
   3. Адресиране на клетки, видове адресиране – относително, абсолютно, смесено
   4. Въвеждане и изчисляване на формули.
   5. Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  • Основни вградени функции.
   1. Autosum
   2. Сумиране, брой
   3. Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
   4. Средни стойности.
  • Работа с филтри
   1. Създаване на филтър
   2. Филтриране по стойност
   3. Филтриране по зададено условие
   4. Изчисляване на филтрирани стойности
  • Функции за пресмятания по зададено условие
   1. SUMIF
   2. COUNTIF
   3. AVERAGEIF
  • Логическа функция IF
  • Функции за извличане на стойности от база данни – VLOOKUP
  • Условно форматиране
  • Предпечатна подготовка и отпечатване
   1. Оформяне на страницата размер, отстъпи
   2. Постоянни заглавия
   3. Повтарящи се редове при отпечатване
  • Създаване на графики (диаграми) от тип PIE, COLUMN, BAR, LINE.

   

   

   

 • График на курс по “Начална компютърна грамотност”:

  Продължителност на обучението  – 40 учебни часа

  Следващите начални дати са:

  30-ти май 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 21:00 часа, което са 3 учебни часа).
  Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 11-ти юли 2024г.

  08-ми юни 2024г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 16:00 часа, което са 3 учебни часа).
  Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 20-ти юли 2024г.

   

  Цена на курса по Начална компютърна грамотност:

  Цена: 350 лв.

   

  Полезни статии за Компютърна грамотност:

  КАК ДА ПОВИШИМ ГРАМОТНОСТТА СИ ДНЕС?
  ЗАЩО ДНЕС Е ВАЖНО ДА СМЕ КОМПЮТЪРНО ГРАМОТНИ?

  Видео представяне на курса по “Компютърна грамотност”

 • Записване за курс по “Начална компютърна грамотност”:

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник “Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100”.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП “Конкурентоспособност”.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project.


   Людмила Асенова

   ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

   Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw


   Милен Смиленски Преподавател по Microsoft Office и Начална компютърна грамотност

   Милен Смиленски има над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Притежава опит в преподаването на различни възрастови групи.
   Магистър биолог, учител по биология и химия  от СУ „Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет

   Специалности:
   “Инструктор по базови и специфични компютърни умения”– Аграрен Университет гр. Пловдив, Център за продължаващо обучение, гр. Пловдив
   и
   “Учител по Информатика и Информационни технологии, 1 –12 клас” – Следдипломна квалификация по информатика и информационни технологии, СУ. „Свети Климент Охридски” гр. София.

   Умения:
   Операционни системи: MS Windows, Linux /Unix/, ChromeBook
   Офис пакети: MS Office, Outlook, Open Office
   Интернет: Интернет страници, Интернет приложения, Електронни магазини, Електронни платформи
   Обучение за работа: Компютърна графика, Уебдизайн, Графичен дизайн
   Електронни платформи: WordPress, Moodle, LinkedIn
   Администратор: MS Office 365, Google Workspace for Education, Школо
   Компютърно моделиране и информационни технологии: Logo, Scratch, Python
   Приложни програми: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Corel Draw


   Калина Барух

   ОКС Електроинженер Технически Университет София.

   Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии”- Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

   Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

    

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ