Go to Top

Начална компютърна грамотност

Курсът по „Начална компютърна грамотност“ включва изучаване на: 
MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel и MS PowerPoint.

По време на обучението по MS Windows, курсистите, ще бъдат запознати с операционната система. Ще създават папки, където, ще съхраняват файлове, ще се научат да инсталират програми и да ги деинсталират правилно. Ще се разгледа менюто“Control Panel“. Обект на курса, ще бъдат също File Explorer, бързи клавишни комбинации и още.

Internet: В часовете заложени за Internet курсистите, ще започнат да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща и още.

MS Word е  текстообработваща програма. Курсът по MS Word, ще придаде умения на курсистите за писане и форматиране на текстове, откриване на грешки в текста, създаване на таблици и диаграми, принтиране.

MS Excel е широкоразпространена изчислителна програма. Обучението по MS Excel запознава слушателите с възможните аритметични действия, финансови функции, диаграми и тяхното модифициране. Обучението е съпътствано с множество упражнения и интересни примери. 

MS PowerPoint е програма за изработване на презентации. Възможностите на програмата, ще ви позволят лесно да създадете своя интересна и атрактивна презентация. По време на курса вие ще се научите да  вмъквате в тях таблици, графики, диаграми, анимации, музика, както и много други ефекти и хипервръзки.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.

Лектор на курса: Людмила Асенова. Повече информация – тук.
Ползване на служебен лаптоп:

За всички курсисти са осигурени компютри.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 6-т участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

В последния ден от обучението, курсистите държът тест. Всеки успешно положил теста получава Сертификат.

Продължителност на обучението:
 45 учебни часа ( 1 месец и половина ).
Цена на курс по „Началнакомпютърна грамотност“:

Цена = 229 лева

Записване за следващ курс