Go to Top

Revit

 

За кого е предназначен курса и какво, ще можете след него:

Курсът е предназначен за тези от вас, които желаят да си създадат стабилна основа, върху която да градят Revit уменията си. Ще имате възможност да се запознаете с основните концепции на продукта и да усетите на практика преимуществата на BIM базираната работна среда.

След курса ще можете уверено да създавате и модифицирате вашите BIM модели на Revit. Ще знаете как да извличате от тях нужната информация под формата на чертежи, перспективни изгледи и данни. Ще повишите скоростта и ефективността на работата си. С овладяване на софтуерния продукт ще повишите качеството на работата си и драматично ще намалите допусканите технически грешки. Revit ще ви даде възможността да отделяте все по-малко време на техническа работа и все повече на развитието на вашите концепции.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

За целите на този курс е необходимо да ползвате личен лаптоп с инсталиран софтуер.

Начин на обучение:

Обучението се провежда в индивидуална форма. Тук, курсиста определя дните и часовете на занятията според своето свободно време. При тази форма на обучение, курсиста може да отложи дадено занятие без да го губи. Също така, може да не се следва напълно учебната програма на курса по-долу, като се наблегне само на желаните от курсиста теми/проблеми и т.н.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Учебна програма на курса по Revit:
 1. Запознаване с работната среда на Revit 2017 и основните концепции на софтуерния продукт и на BIM базираното проектиране, добри практики при работа.
 2. Създаване и селектиране на елементи, скриване и изолиране на елементи в даден изглед, копиране на елементи между изгледи и нива, ограничаване на елементи.
 3. Моделни и анотативни елементи – принципи и основни концепции.
 4. Основни типове елементи в Revit 2017 – нива, осови линии, изгледи.
 5. Основни типове елементи в Revit 2017 – стени, врати и прозорци.
 6. Основни типове елементи в Revit 2017 – подове, тавани, покриви.
 7. Основни типове елементи в Revit 2017 – комплексни стени.
 8. Основни типове елементи в Revit 2017 – стълби и парапети.
 9. Анотативни елементи – основни концепции, създаване, контрол. Добавяне на помещения и площи към чертежите.
 10. Вмъкване, използване, контрол и добри практики при свързване на външни файлове към Revit. Концепции при работата с централен файл и „Workset“ елементи.
 11. Създаване на таблици, легенди и количествени сметки.
 12. Настройки на графиката на чертежите. Подготвяне за печат, създаване на PDF и DWG файлове от Revit.
 13. Материали и рендериране.
 14. Създаване и работа с фамилии.
 15. Концепции при въвеждане на фази на проектирането и дизайн опции.
Продължителност на курса:

Курса е с обем от 30 учебни часа.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 760 лв.

Записване за курса – тук.