Go to Top

Курс по Revit

 

 

 • За кого е предназначен курса и какво, ще можете след него:

  Курсът е предназначен за тези от вас, които желаят да си създадат стабилна основа, върху която да градят Revit уменията си. Ще имате възможност да се запознаете с основните концепции на продукта и да усетите на практика преимуществата на BIM базираната работна среда.

  След курса ще можете уверено да създавате и модифицирате вашите BIM модели на Revit. Ще знаете как да извличате от тях нужната информация под формата на чертежи, перспективни изгледи и данни. Ще повишите скоростта и ефективността на работата си. С овладяване на софтуерния продукт ще повишите качеството на работата си и драматично ще намалите допусканите технически грешки. Revit ще ви даде възможността да отделяте все по-малко време на техническа работа и все повече на развитието на вашите концепции.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  За целите на този курс е необходимо да ползвате личен лаптоп с инсталиран софтуер.

  Начин на обучение:

  Обучението се провежда в индивидуална форма. Тук, курсиста определя дните и часовете на занятията според своето свободно време. При тази форма на обучение, курсиста може да отложи дадено занятие без да го губи. Също така, може да не се следва напълно учебната програма на курса по-долу, като се наблегне само на желаните от курсиста теми/проблеми и т.н.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса по Revit:

  1. Запознаване с работната среда на Revit 2017 и основните концепции на софтуерния продукт и на BIM базираното проектиране, добри практики при работа.
  2. Създаване и селектиране на елементи, скриване и изолиране на елементи в даден изглед, копиране на елементи между изгледи и нива, ограничаване на елементи.
  3. Моделни и анотативни елементи – принципи и основни концепции.
  4. Основни типове елементи в Revit 2017 – нива, осови линии, изгледи.
  5. Основни типове елементи в Revit 2017 – стени, врати и прозорци.
  6. Основни типове елементи в Revit 2017 – подове, тавани, покриви.
  7. Основни типове елементи в Revit 2017 – комплексни стени.
  8. Основни типове елементи в Revit 2017 – стълби и парапети.
  9. Анотативни елементи – основни концепции, създаване, контрол. Добавяне на помещения и площи към чертежите.
  10. Вмъкване, използване, контрол и добри практики при свързване на външни файлове към Revit. Концепции при работата с централен файл и „Workset“ елементи.
  11. Създаване на таблици, легенди и количествени сметки.
  12. Настройки на графиката на чертежите. Подготвяне за печат, създаване на PDF и DWG файлове от Revit.
  13. Материали и рендериране.
  14. Създаване и работа с фамилии.
  15. Концепции при въвеждане на фази на проектирането и дизайн опции.
 • График  на курсовете по “Revit”:

  Продължителност на обучението по “Revit”  – 30 учебни часа.

  Обучението по “Revit”  е в индивидуална форма. Тук Вие сами определяте в кои дни и по колко учебни часа ще се обучавате. В случай на неотложен ангажимент, може да отместите дадено занятие, без да го губите.

  За уговорка на график, моля обадете се на 0988 78 4321 – Божидара Кацарова.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 760 лв.

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Константин Дафинов Доганов

   Константин Дафинов Доганов

   Магистър по Архитектура в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – УАСГ 4 години опит в изготвяне на архитектурни чертежи в идеен до технически етап, конструктивни детайли, 3D визуализации. 3- години преподавателски опит по следните програми:

   • CAD: AutoCAD 2D&3D, ArchiCAD, Revit Architecture,
   • 3D Design: 3DsMax, Maya, Mudbox, Rhinoceros, SketchUp,
   • Render Engine: V-ray, Mental Ray
   • Postproduction: Photoshop, Illustrator, After Effects,

   Публикации: ФантАstika 2012 – алманах за фантастика и бъдеще Ел. списание DeZone

   Проекти: Доброволческа Архитектурна работилница „За Нашите Деца“

   Уъркшопи: ISWinT 2012 – Photography

   Изложби: Ceresit Art Competition 2006 Positive-Negative 2010 International VELUX Award 2010 Новата София 2012 eVolo Skyscraper Competition 2013

   Мартин Евлогиев

   Мартин Евлогиев

   Магистър Архитект-проектант, интериорен дизайнер, специализира “Културни ценности в Архитектурата”, CG артист

   Мартин Евлогиев е завършил специалност Архитектура, катедра Обществени сгради в УАСГ през 2015 година. ППП към КАБ. От тогава работи по множество проекти в едни от най-големите архитектурни бюра в страната. Носител на награди от архитектурни конкурси и изложби, както самостоятелно, така и в колектив. Разполага с богати техническа и компютърна грамотност и опит с различни програмни продукти, свързани с проектиране, моделиране и постобработка.

   Професионални софтуерни продукти за графика и моделиране:

   Autodesk – Revit, AutoCAD – 2D и 3D, 3Ds MAX, Maya

   Adobe – Photoshop, InDesign, Illustrator

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ