Go to Top

Общи условия

Общи условия

За провеждане на курсове за повишаване на квалификацията,

провеждани от

компютърно образователен център

“Progress”.

 

 1. Компютърно образователен център “Progress” провежда курсове за начинаещи и напреднали на физически лица, провежда изпити и при успешно положен финален изпит на завършилите съответния курс лица издава Сертификат.
 2. Обученията се провеждат по учебни програми, обявени в уебсайта на Компютърно образователен център “Progress“ – progressbg.net.
 3. За събираните такси се издават платежни документи. Компютърно образователен център “Progress“ е регистриран по ДДС. За издаване на фактура, курсистът трябва да заяви до 5 дни от заплащането на сумата в администрацията на центъра.
 4. При записване на втори курс се ползва отстъпка от 10 % от цената.
 5. При невъзможност на курсиста да носи личен лаптоп за нуждите на дадено обучение, той може да заяви това в администрацията и при наличност да му бъде зачислен служебен лаптоп от Компютърно образователен център “Progress“  в рамките на курса, безплатно.
 6. При ползването на служебен лаптоп, собственост на центъра, курсистът е длъжен да спазва техническа хигиена на работния плот, като съхранява файловете си в папка с неговото име. Също така е строго забранено изтеглянето и използването на нелицензиран софтуер.
 7. В случай на крайна невъзможност от страна на преподавателя, занятието се отлага, като за това курсистите биват предварително уведомени. Изпуснатата лекция се отработва в удобно за всички време.
 8. След направено плащане, цената на курса се дължи от Възложителя, независимо дали е посещавал курса или не.
 9. Компютърно образователен център Progress за улеснение на своите курсисти предоставя възможност за разсрочено заплащане на обученията. Плащанията могат да се направят на две вноски. Първата вноска се извършва преди обучението, а втората се заплаща до 30 дена от началната дата на курса. При неплатена втора вноска за период повече от 60 дни от датата на стартиране на обучението се начислява наказателна лихва върху незаплатената сума в размер на 3,9 % на месечна база.
 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласие стартирането на обучението да започне не по-късно от 3 седмици от посочената начална дата, предвид набирането на необходимия брой от 4-ма записали се за обучение в съответния курс.
 11. Със записването си за курс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да прави промяна в графика и във формата на обучение при възникнала необходимост. При абсолютна невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да посещава новия график на обучението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се включи в следваща група на съответния курс.
 12. При необходимост и по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел максимално добро протичане на обучението първоначалният преподавател може да бъде заменен с друг лектор.
 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, платил таксата, дава съгласие хорариумът на обучението да бъде редуциран с 20% при налични само 3-ма кандидати за този курс, а при налични само двама кандидати хорариумът да бъде редуциран с 40%.
 14. При отменен курс от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платената сума се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 15. При направено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КУРСИСТА се приема, че той се съгласява с общите условия на ИЗПЪНИТЕЛЯ в лицето на компютърно образователен център “Progress”.
 16. При обявяване на извънредни ограничителни мерки от МЗ, свързани със здравната обстановка в страната, всички курсове преминават задължително в онлайн формат на провеждане.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ