Go to Top

Общи условия

Общи условия

За провеждане на курсове за повишаване на квалификацията,

провеждани от

компютърно образователен център

“Progress”.

 

 1. Компютърно образователен център “Progress” провежда курсове за начинаещи и напреднали на физически лица, провежда изпити и при успешно положен финален изпит на завършилите съответния курс лица издава Сертификат .
 2. Обученията се провеждат по учебни програми, обявени в уебсайта на Компютърно образователен център “Progress“ – progressbg.net.
 3. Договор за участие в организираните и провеждани курсове с Компютърно образователен център “Progress” може да сключи юридическо лице за обучение на служителите си или членовете си, както и физическо лице за собственото си обучение или обучение на друго физическо лице, в т .ч и на ненавършило пълнолетие лице.
 4. За събираните такси се издават платежни документи . Компютърно образователен център “Progress“ е регистриран по ДДС. За издаване на фактура, курсистът трябва да заяви до 5 дни от заплащането на сумата в администрацията на центъра.
 5. При записване на втори курс се ползва отстъпка от 10 % от цената.
 6. При невъзможност на курсиста да носи личен лаптоп за нуждите на дадено обучение, той може заяви това в администрацията и при наличност да му бъде зачислен служебен лаптоп от Компютърно образователен център “Progress“  в рамките на курса , безплатно.
 7. При ползването на служебен лаптоп собственост на центъра, курсиста е длъжен да спазва техническа хигиена на работния плот, като съхранява файловете си в папка с неговото име. Също така е строго забранено изтеглянето и използването на нелицензиран софтуер.
 8. В случай на крайна невъзможност от страна на преподавателя, занятието се отлага, като за това курсистите биват предварително уведомени. Изпуснатата лекция се отработва в удобно за всички време.
 9. След направено плащане, цената на курса се дължи от Възложителя, независимо дали е посещавал курса или не.
 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласие  стартирането на обучението да започне не по-късно от 3 седмици от посочената начална дата, предвид набирането на необходимия брой от 4-ма записали се за  обучение в съответния курс.
 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,платил таксата дава съгласие хорариума на обучението да бъде редуцирано с 20% при налични само 3-та кандидати за този курс, а при налични само двама кандидати хорариума да бъде редуциран с 40%.
 12. При отменен курс от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платената сума се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 13. При направено плащане от страна на Възложителя/Курсиста се приема, че той се съгласява с общите условия на Изпълнителя в лицето на компютърно образователен център “Progress”.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ