Go to Top

Защо е необходимо да изучаваме бази данни?

 

Бих предположил, че основният “информационен проблем “, пред който са изправени

мениджърите, не е твърде малко информация, а твърде много информация. Това,

от което най-много се нуждаем, са начини да разберем кое е важно и кое не е важно,

върху какви променливи да се съсредоточим и на кои да обърнем по-малко внимание

– и имаме нужда от начини да направим това, които да помогнат на групите или

екипите да развият споделено разбиране.

Питър Сенги

 

Информацията е всичко!

Всичко около нас е динамично. Непрекъснато ни се предоставя информация по един

или друг начин, така че тя да достигне до хората.

 

В съвременния свят информацията се получава от нас по различни информационни

канали – телевизия вестници интернет. Човекът е в състояние да получи за кратък срок

максимално бързо резултат от търсене на информация за различни стоки предмети,

дейности, обучения и други. С развитието на технологиите и мобилните устройства

ние сме в състояние от всяка една точка на света и по всяко време да получим

информацията, която ни интересува, за да вземем определено решение.

 

Развитието на Интернет дава възможност за професионално и личностно израстване

чрез онлайн семинари, курсове, уъркшопи, уебинари, онлайн конференции и други

форми на обучение и комуникация. Съвременните начини на обучение дават отлична

възможност за получаване на записи, презентации и други учебни материали.

 

Ежедневието на хората вече е немислимо без Интернет и непрестанния обмен на

информация. Един добър пример може да бъде модерния мобилен телефон с

множество функции, който дори вече е с толкова големи възможности, че в много

ситуации човек може да свърши работа само с негова помощ без да е нужен

компютър.

 

Данни и Информация

Кое е първичното, данните или информацията? Данните са изначалната частица от

която се получава информация. Нека вземем за пример поредица от десет цифри. Те,

могат да бъдат и ЕГН, Булстат, Служебен номер, Баркод, и още много. Придаването на

значение и контекст на данните е това, което им дава смисъл и ги превръща в

информация.

 

курс по бази от данни

 

Софтуерни решения

Ежедневието вече е немислимо без използването на различни устройства и

компютърни програми. Дори, вече домашният телевизор е компютър с много

възможности.

Голяма част от софтуера около нас използва данни по един или друг начин. А някои,

дори и съхраняват данни за непрекъснато използване в дългосрочен план.

 

Базите данни са основа на всяка програма

Базите данни могат да се срещнат в различни системи по мащаб.

Съществуват различни СУБД (Системи за Управление на Бази от Данни), които се

използват в редица системи. Най-разпространени са релационните бази данни,

които решават почти 100% от случаите, където се налага тяхното използване.

 

Голяма част от уебсайтовете в Интернет и различни софтуерни платформи използват

бази данни. Това е и една от причините да се налага разработчиците на софтуер да

притежават знания за работа с бази данни и SQL.

Независимо дали човек има някакви начални знания по работа с бази данни или не,

винаги се налага да се посети обучение, присъствено или онлайн.

Компютърно-образователен център Progress предлага курс по бази данни за

напреднали и начинаещи. Курсът е уникален с това, че в процеса на обучение се

усвояват знания, които са подходящи за работа с всички видове релационни бази

данни. За целите на курса се използват последни версии на MySQL.__

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ