Go to Top

Защо е необходимо да изучаваме бази данни?

 

Бих предположил, че основният „информационен проблем „, пред който са изправени

мениджърите, не е твърде малко информация, а твърде много информация. Това,

от което най-много се нуждаем, са начини да разберем кое е важно и кое не е важно,

върху какви променливи да се съсредоточим и на кои да обърнем по-малко внимание

– и имаме нужда от начини да направим това, които да помогнат на групите или

екипите да развият споделено разбиране.

Питър Сенги

 

Информацията е всичко!

Всичко около нас е динамично. Непрекъснато ни се предоставя информация по един

или друг начин, така че тя да достигне до хората.

 

В съвременния свят информацията се получава от нас по различни информационни

канали – телевизия вестници интернет. Човекът е в състояние да получи за кратък срок

максимално бързо резултат от търсене на информация за различни стоки предмети,

дейности, обучения и други. С развитието на технологиите и мобилните устройства

ние сме в състояние от всяка една точка на света и по всяко време да получим

информацията, която ни интересува, за да вземем определено решение.

 

Развитието на Интернет дава възможност за професионално и личностно израстване

чрез онлайн семинари, курсове, уъркшопи, уебинари, онлайн конференции и други

форми на обучение и комуникация. Съвременните начини на обучение дават отлична

възможност за получаване на записи, презентации и други учебни материали.

 

Ежедневието на хората вече е немислимо без Интернет и непрестанния обмен на

информация. Един добър пример може да бъде модерния мобилен телефон с

множество функции, който дори вече е с толкова големи възможности, че в много

ситуации човек може да свърши работа само с негова помощ без да е нужен

компютър.

 

Данни и Информация

Кое е първичното, данните или информацията? Данните са изначалната частица от

която се получава информация. Нека вземем за пример поредица от десет цифри. Те,

могат да бъдат и ЕГН, Булстат, Служебен номер, Баркод, и още много. Придаването на

значение и контекст на данните е това, което им дава смисъл и ги превръща в

информация.

 

курс по бази от данни

 

Софтуерни решения

Ежедневието вече е немислимо без използването на различни устройства и

компютърни програми. Дори, вече домашният телевизор е компютър с много

възможности.

Голяма част от софтуера около нас използва данни по един или друг начин. А някои,

дори и съхраняват данни за непрекъснато използване в дългосрочен план.

 

Базите данни са основа на всяка програма

Базите данни могат да се срещнат в различни системи по мащаб.

Съществуват различни СУБД (Системи за Управление на Бази от Данни), които се

използват в редица системи. Най-разпространени са релационните бази данни,

които решават почти 100% от случаите, където се налага тяхното използване.

 

Голяма част от уебсайтовете в Интернет и различни софтуерни платформи използват

бази данни. Това е и една от причините да се налага разработчиците на софтуер да

притежават знания за работа с бази данни и SQL.

Независимо дали човек има някакви начални знания по работа с бази данни или не,

винаги се налага да се посети обучение, присъствено или онлайн.

Компютърно-образователен център Progress предлага курс по бази данни за

напреднали и начинаещи. Курсът е уникален с това, че в процеса на обучение се

усвояват знания, които са подходящи за работа с всички видове релационни бази

данни. За целите на курса се използват последни версии на MySQL.__

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ