Go to Top

Преподавателски колектив

Ива Емилова Попова

инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
пространството.
Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
Neural Networks.

Николай Цеков

Николай Цеков

Николай Цеков e инжeнер автоматика и ИТ в ТУ-София със специализация компютърни мрежи и технологии в MIT (The Massachusetts Institute of Technology) и дългогодишен стаж като Системен Администратор в едни от най големите корпорации в света, като HP, CSC, Accenture, Amazon, Google, NASA и други. Участвал в изграждането на корпоративни решения за големи клиенти като DHL, SHELL, Alianz, Suse .
Активно се занимава с разработка, внедряване и проектиране на дейтацентрове по света.
Консултант по корпоративна сигурност и LINUX /UNIX операционни системи . Част от проектите, в които е участвал, са разработката на първия линукс изцяло на български. С много статии и материали на тема LINUX  не само в България, но и в САЩ. Автор на курса корпоративен LINUX в университета в Южна Пасадена (Флорида) .
Сертифициран Линукс инженер, Мрежови инжинер и Секюрити администратор.
Има повече от 10 години опит в изгрждане и проектиране на клауд решения.
Понастоящем работи като старши системен администратор в А1 Австрия .

Николай притежава висок професионализъм на преподаване с взискателност и лично отношение към курсистите.

Умения: LINUX, CISCO, VMWARE, SAP, ORACLE, както и VOIP технологии.

Licenses & Certifications:
CompTIA PenTest+
InsightVM Certified Administrator
Advanced Penetration Testing
CISM
Cisco CCNA
CompTIA Linux+ (Archived)
Cryptography
Metasloit
Post Exploitation Hacking
Web Application Penetration Testing
Penetration Testing and Ethical Hacking

Евгени Енчев

Евгени е завършил морско право в University of Southampton, United Kingdom.
Следва интереса си към програмирането – в продължение на 7 години работи като Java разработчик, а в последствие – лидер на екипи. Консултира на локация международни проекти в банковия и публичния сектори (Bank of Canada, Screen Actors Guild Los Angeles, London Metropolitan Police).

Последните му проекти включват система за управление на съдържанието в голяма медийна група и работа по чатбот с изкуствен интелект, популярен сред S&P500 компании.

Методът на преподаване на Евгени е базиран на перфекционизъм към учебния процес и лично отношение към всеки курсист. Обучението е обогатено с примери от реалната практика. Всеки един участник в курса получава обратна връзка за справянето си с домашните задания и за финалния проект. Въпросите, които възникват в процеса на обучение, се дискутират с внимание към детайлите. Знанията, които Евгени дава на курсистите, са ценна основа за професионалната им реализация.

Технологичен опит:
*  Програмни езици – Java(big data stack and Spring framework)/Python(data
science stack)/PHP
* Датабази – PostgreSQL/MongoDB/Redis/Kafka
* Инфраструктура – Kubernetes (Certified Kubernetes Administrator), Jenkins, GitLab, Terraform, Linux

Ангел Джамбазов

През 2014 Ангел  започва своята преквалификация от Строителен Инженер към “IT Специалист”. Работи в сферата от 2015 година.
Има опит в различни компанни с голямо разнообразие от технологии.
Първоначално започва работа като Developer, след което се прехвърля към
Automation Developer.

Ангел преподава с много висока степен на ангажираност и лично отношение към всеки курсист. Участва активно при работата им с домашните задания и проекти, дискутира възникналите въпроси и дава съответна обратна връзка за справянето със задачите. Подготвя курсистите за работа в реалната практика с много нагледни примери и на базата на личен опит. Проследява професионалното развитие на курсистите дори след завършване на обучението. Знанията и уменията, които преподава, са добра основа за кариерно развитие в IT сферата.

Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Selenium, Cypress,
TypeScript, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins,
MySql, Oracle DB, Postgre SQL, GIT, Maven, Docker, Kubernetes, Linux, OpenProject, JIRA,
HTML/CSS, Cucumber, Selenium grid, PageFactory – POM, BDD, CI/CD

Красимир Арсов

Красимир проявява интереси към програмирането още от гимназията и след завършването й стартира кариерата си като Manual QA.
По-късно става Automation Developer, специализирайки в Web Service тестване.
Работи като Аutomation Developer повече от 5 години в голяма немска софтуерна компания,
като ръководи и активно разработва тестването на един от най–новите продукти в нея.
Интересува се от всичко свързано с автоматизация и тестване.

Стилът му на преподаване се отличава с персонално отношение към всеки курсист и желание да сподели личния си професионален опит.

Красимир преподава учебния материал с примери от реалната практика. Начинът на обучение е интерактивен, като персонално ангажира всеки един участник в курса.

Освен, че дава ценни съвети и насоки по време на обучението, поставя и високи изисквания към курсистите. Практическите задачи за самостоятелна работа се проверяват и обсъждат. Курсистите получават обратна връзка от Красимир, който дискутира с тях всички възникнали въпроси с внимание и голямо търпение.

Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

Красимир постига с лекота основната цел на обучението, а именно да изгради трайни знания у курсистите. Благодарение на солидната основа от знания и умения курсистите намират по-лесно професионална реализация след завършване на обучението.

Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Python, Ruby, Selenium, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins, GIT, Gerrit, Maven, Linux, OpenProject, JIRA, HTML/CSS.

Станко Узунов

Станко завършва бакалавър във Финландия към университета в Оулу, специалност “Електротехника и софтуерно инженерство”.
В момента е мейнфрейм и софтуерен инженер с повече от 10 години опит в разработка на продукти, насочени към следващото поколение мейнфрейм разработчици в голяма IT корпорация.
Правил е много вътрешнофирмени обучения за  свои колеги.
Притежава ценен международен опит в областта на IT технологиите, който споделя с курсистите по време на обученията. Преподава с персонално отношение към всеки курсист и на базата на много примери от реалната практика.
Програмни езици: Python, Typescript/Node.js, COBOL, Java, C++
Бази данни:  MongoDB
Инструменти за автоматизирано тестване: Jest/Mocka
Уеб услуги: REST API

Емил Кожухаров 

Емил Кожухаров е специалист в графичния дизайн с дългогодишен опит.
Работи 20 години за клиенти като Nestle, Kraft foods, Домейн Бойар, Oracle, Sony, Eurobet, Софарма, Labor Records и др.
Обработва фотографски изображения за изложби и рекламни продукти. Големият му опит като графичен дизайнер го прави ценен преподавател, както в теорията, така и в практичното приложение на продуктите на Adobe и Coreldraw.

Успява с креативност да спечели вниманието и да предаде уменията си на всеки курсист по “Графичен дизайн”. Едно от предимствата на обучението при Емил е подробната и обективна обратна връзка, която дава при оценяването на домашните задачи и проектите.  Съдейства на високо професионално ниво при практическото изработване на личното портфолио на курсистите, с което завършват обучението.

Много голяма част от обучаващите се при Емил заявяват желание да надградят нивото си с курса по “Графичен дизайн” за напреднали, воден също от Емил Кожухаров. Методите му на преподаване успяват не само да мотивират курсистите да усвоят тънкостите на Adobe продуктите, но и да намерят подходяща професионална реализация след завършване на курса.

Програми за обучение: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Coreldraw

Борислав Михайлов

Борислав Михайлов

Борислав Михайлов се занимава професионално с графичен дизайн от седем години.
Денят, в който решава, че иска да бъде дизайнер, започва тогава, когато се опитва да съчетае двете си страсти, любовта към рисуването и компютърните си умения.

Кариерата на Борислав започва като графичен дизайнер в рекламна агенция в град Шумен, където работи като единствен дизайнер и прекарва две години и половина като такъв. Усвоява най-големите тънкости в рекламния дизайн, от това да
изработваш дизайн за габърчета, до изработката на двадесет и пет метрови билборди и всякакъв вид реклама.

Завършва курс по графичен дизайн в DesignAcademy. След това в град Варна прекарва една година и половина като продуктов дизайнер за Ареон и Балев Био. Там усвоява голяма част от продуктовата фотография и цялостната изработка на парфюмен продукт от нулата.

Създава фирма за уеб дизайн,  която е специализирана в изработка на уеб сайтове и цялостна бранд идентичност. Работи като UX/Ui дизайнер в град Пловдив в продължение на една година и половина. В София започва работа като дизайнер в агенция за светлинни реклами. По това време записва в Художествената академия “Теория и психология на изкуството”.

Борислав Михайлов споделя “Записвайки се на курс при мен, ще ви науча да бъдете крайно адаптивни относно всякакъв вид дизайн и ще ви помогна да поставите основите за началото на вашата бъдеща кариера.”

Бадер Бадер

Бадер Бадер

Магистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 10 години опит в софтуерното тестване с участие в проекти в области като роботизация, здравеопазване, електронна търговия,финанси, логистика, телекомуникация и др.

От 2019 води курсове в Академия Прогрес по “Софтуерно тестване” и “Автоматизирано тестване”.

Сертификати: ISTQB

Използвани езици и технологии в кариерата: Selenium WebDriver, WebDriverIO, Cypress, API Testing, Jmeter,  BDD/Gherkin, Mobile Testing, JavaScript, Java, C#, HTML, CSS, SQL, Microsoft Azure, Gitlab, Jenkins, Jira.

Димитринка Вълкова

Димитринка Вълкова

ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

инж. Таня Вълкова

инж. Таня Вълкова

Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

Людмила Асенова

Людмила Асенова

ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw

Лора Каравелова

Лора Каравелова преподавател по Дигитален маркетинг и SEO

Лора Каравелова е контент маркетинг и SEO специалист с 8 години стаж в сферата на дигиталния маркетинг. Има завършена цялостна програма по Дигитален маркетинг към SoftUni, както и редица курсове за повишаване на компетенциите в сферата. Работила е и като специалист на свободна практика, и като част от екипите на български, канадски и британски компании. Професионалният й опит я е срещал с клиенти от разнообразни бизнеси – IT компании, маркетинг агенции, преводачески агенции, малък и среден бизнес. Професионалното й портфолио включва разработване на цялостни дигитални стратегии, контент маркетинг стратегии, работа със социални мрежи и платена реклама, копирайтинг, множество проекти за SEO оптимизация и съдържание за уебсайтове.

Убедена е, че SEO оптимизацията и качественото съдържание могат да създадат лоялна аудитория, която се доверява на бизнеса.

Проекти и сертификати: активно участва в проекти на Природонаучния мизей в с. Черни Осъм, в които прилага професионалните си умения – създаване на онлайн обучителни материали, помощ при създаването на онлайн съдържание.

Завършен курс Digital Marketing for Managers към Business Institute

Технически компетенции:

CMS, Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google AdWords, E-mail Marketing, SMM (Social media marketing), SEO tools, Keywords Analysis,  Google Data Studio.

Светослав Чонков

Светослав Чонков

Светослав има 7+ годишен опит в компания за разработването на софтуер и уеб проекти.

Завършил е образованието си в това направление : ОКС – бакалавър по “Информатика” и магистър по “Софтуерни Технологии” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Има задълбочени познания и интереси в различни програмни езици и технологии.

Програмни езици: C#, Java, PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, XML

Технологии: ASP.NET MVC, JavaScript Libraries

Бази данни: MySQL, MS SQL Server, MongoDB

Атанас Николов

АтанаАтанас Николов - преподавател по DevOpsс е завършил ТУЕС през 2017 година специалност “Компютърни мрежи”.

Има успешно завършени обучения по “Програмиране с Python”, “Linux Системен администратор” и “DevOps” в компютърно образователен център “Progress”.

В  момента работи като DevOps инженер във фирма GenericSoft.
Притежава опит като системен администратор в GoDaddy. Работил е за големи корпорации като IBM, DXC, Concentrix, Pokerstars.

Като практикуващ DevOps инженер Атанас преподава с примери от реалната работна среда на всички курсисти, които желаят да развиват кариерата си в тази област.

Умения:
Automation tools: Ansible, Terraform, GitLab CI
Virtualization: VMware
Containerization: Docker, Kubernetis
OS: Debian, CentOS, Windows
Programming: Bash, Python
Cloud: AWS, GCP, DigitalOcean

Теодор Дяков

Теодор Дяков - преподавател по Програмиране с Java за начинаещиТеодор Дяков се занимава с програмиране любителски и професионално от повече от 8 години.

Има 3 години професионален опит в IT сферата, 2 от които като Java програмист, разработвайки и поддържайки бизнес софтуер с разнообразни технологии от Java екосистемата, като Spring, Apache Kafka, Java EE, Oracle ADF и други.

Завършил е Софтуерно инженерство във ФМИ към Софийски университет. В момента кара магистратура по “Компютърна графика”.

Обича да споделя знания и има афинитет към  писането на ефективен и разбираем код.

Милен Смиленски

Милен Смиленски Преподавател по Microsoft Office и Начална компютърна грамотност

Милен Смиленски има над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Притежава опит в преподаването на различни възрастови групи.
Магистър биолог, учител по биология и химия  от СУ „Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет

Специалности:
“Инструктор по базови и специфични компютърни умения”– Аграрен Университет гр. Пловдив, Център за продължаващо обучение, гр. Пловдив
и
“Учител по Информатика и Информационни технологии, 1 –12 клас” – Следдипломна квалификация по информатика и информационни технологии, СУ. „Свети Климент Охридски” гр. София.

Технически компетенции:
Операционни системи: MS Windows, Linux /Unix/, ChromeBook
Офис пакети: MS Office, Outlook, Open Office
Интернет: Интернет страници, Интернет приложения, Електронни магазини, Електронни платформи
Обучение за работа: Компютърна графика, Уебдизайн, Графичен дизайн
Електронни платформи: WordPress, Moodle, LinkedIn
Администратор: MS Office 365, Google Workspace for Education, Школо
Компютърно моделиране и информационни технологии: Logo, Scratch, Python
Приложни програми: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Corel Draw

Мария Гроздева

Мария Гроздева завършва английско-немската Първа езикова гимназия във Варна. Още тогава се проявява интересът й към точните науки – математика, физика, химия. Участва в множество олимпиади в споменатите области.
Продължава своето образование в София, където през 2023г. успешно завършва Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Компютърни науки. Именно по време на обучението си в университета се заражда и задълбочава интересът й към преподаването. Вече три години тя споделя своите знания и опит със студенти, преподавайки различни дисциплини като „Увод в програмирането“, „Обектно-ориентирано програмиране“, „Структури от данни и програмиране“, „Дискретни структури“, „Дизайн и анализ на алгоритми“, „Вероятности и статистика“. В допълнение, активно преподава и бази данни в Компютърно образователен център Progress, където помага на студентите да изградят стабилна основа в тази критична област на компютърните науки. Освен преподаването, което Мария нарича “свое хоби и удоволствие”, тя работи като C++ софтуерен инженер в автомобилната индустрия.

Интересите на Мария са насочени основно към C++, математическа логика, алгоритми и изкуствен интелект. Тя притежава обширни познания и умения в различни технологии и програмни езици, включително C++, C, Java, PHP и други. В областта на базите от данни работи с MySQL, MSSQL и MongoDB.

През годините Мария натрупва богат опит в различни аспекти на софтуерното инженерство и преподаването, като вярва, че знанията и уменията трябва да бъдат достъпни и разбираеми за всеки. Тя се стреми не само да обучава, но и да вдъхновява своите студенти да продължават да се развиват и да изследват безкрайните възможности на компютърните технологии.

Тодор Владимиров

Tодор Владимиров има 10 години стаж в сферата на информационните технологии. Занимавал се е с телекомуникации, системна администрация, програмиране и DevOps. Научава се да програмира чрез частни уроци и цени самоинициативата и желанието за развитие над формалното образование.
В образователния процес най-важни за него са присъствието и вниманието.
В момента заема позиция на Automation Engineer за телекомуникационна компания. Негова отговорност е да автоматизира процеси по диагностика и конфигурация на мрежови устройства.
Умения: Python, Flask, Django, Linux, Windows, Docker, Jenkins, Cisco, Juniper ADSL, fiber-optic broadband, Arduino, Raspberry Pi.

Мартин Евлогиев

Мартин Евлогиев

Магистър Архитект-проектант, интериорен дизайнер, специализира “Културни ценности в Архитектурата”, CG артист

Мартин Евлогиев е завършил специалност Архитектура, катедра Обществени сгради в УАСГ през 2015 година. ППП към КАБ. От тогава работи по множество проекти в едни от най-големите архитектурни бюра в страната. Носител на награди от архитектурни конкурси и изложби, както самостоятелно, така и в колектив. Разполага с богати техническа и компютърна грамотност и опит с различни програмни продукти, свързани с проектиране, моделиране и постобработка.

Професионални софтуерни продукти за графика и моделиране:

Autodesk – Revit, AutoCAD – 2D и 3D, 3Ds MAX, Maya

Adobe – Photoshop, InDesign, Illustrator

Димитър Съйков

Димитър Съйков

Димитър Съйков е Senior Java Developer. Има повече от 15 години опит в разработката на софтуерни проекти с Java SE, Java EE и Spring.
Завършил е две магистратури в сферата на софтуерното инженерство и информационните системи (СУ “Св.Климент Охридски” – Магистър Информационни системи и University of Portsmouth – Master Computer Software Engineering).
Има множество сертификати от престижни организации като Oracle и Sun.
Любител е на отворения код.

За Димитър най-важното е човек да разбира как всъщност работят нещата.
Начинът му на преподаване е базиран на примери от реалната практика. Ангажира се персонално с всеки един участник в курса, дава обратна връзка за резултати от поставените задачи. Лекциите с Димитър Съйков протичат под формата на дискусии, по време на които курсистите получават ценни насоки за реалното приложение на изучавания материал.

Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

Умения:
Java
Spring (Core, Data, Boot)
JEE (JSF, EJB, JPA, Servlets)
Scala, Sllck, Play Framework
Maven, Jenkins, Git, SonarQube, SVN, Ant
React JS, Angular 5, TypeScript, JavaScript, CSS
Web Services (JAX-RS, JAX-WS)
Elasticsearch
Apache Lucene / Solr
Apache Kafka
Apache Camel
Apache ActiveMQ
Apache Cassandra
JBoss EAP
JUnit,Mockito
Jasper reports
SQL, PL/SQL
MySQL RDBMS, Oracle RDBMS
Scrum, Jira
Terraform
AWS – SQS, S3, EC2, ECR
Kubernetes
Docker,
Tomcat, Glassfish 3, 4,Wildfly,Oracle Weblogic Server

Допълнителни умения – JavaScript, XML, CSS, OO analysis and design, ER models, SOA
Adobe Flex 3, Generic Frame
Основни познания – Flash, C#, Visual C++, C, ESRI GIS., Hadoop, Mahout and many more.

Сертификати:
Core Java Certificate (National Academy for Software Development – Bulgaria(NARS)
Sun Certified Java Programmer (SCJP 5) (SUN Microsystems)
Sun Certified Web Component Developer (SCWCD JEE5) (Sun Microsystem)
Oracle SQL Fundamental Certification
Certificate of Completion of Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Course
Oracle PL/SQL Certified Associate

Ивайло Стаматов

Ивайло Стаматов

Инженер  УХТ – Пловдив, ОКС Бакалавър

Над 10 години професионален опит в инженерството, конструирането и производството.

Над 10 години лектор в областта на дигиталните методи за проектиране.

Професионални интереси, проектиране на машини и апарати, прототипиране, компютърна симулация.

Работи близо 4 години в Нестле България като механичен конструктор, работил е за фирми в различни сфери на дейност – Walltopia, Keraglass, Sofiaplast  и др. Отлични препоръки.

Преподава: AutoCAD, AutoCAD 3D, Solid Works.

Обича да играе шах.

Явор Петков

Явор е завършил бакалавър „Компютърни технологии“ в Технически университет и след това става магистър по „Изкуствен интелект“ към Софийски университет.

Над 10 години опит, като софтуерен инженер с Java. 7 години от тях в една от най-големите компании на IT пазара в световен мащаб.

 

Солиден преподавателски опит с внимание и загриженост към всеки курсист и всяка група.

Явор дава ценни съвети от практиката по време на обучението. Практическите задачи за самостоятелна работа се проверяват и резултатите се дискутират. Курсистите получават обратна връзка за представянето си и насоки за надграждане на знанията и уменията.

Certifications:
CKA: Certified Kubernetes Administrator
Architecting on AWS

Георги Величков

Над 15 години има опит в софтуерна компания като системен администратор, внедряване и поддръжка на: софтуер и хардуер, офис и мрежово оборудване. В последните години се занимава със системи за автоматизация, микроконтролери и едноплаткови компютри.

Също така разработва и софтуер, предимно Android проложения.
Преподава и в гимназия.
Работи с  Java, С++, C#,  Javascript и от скоро се занимава с Python.

Петър Коев

Петър Коев е с над 15 години опит в IT сектора, със силен акцент върху системната и мрежова администрация, в проектирането на цялостните архитектури на различни информационни системи, и техническото им изпълнение.
Основен приоритет за него винаги са били технологиите с отворен код като на тяхна база е реализирал множество проекти за дистрибутирани системи с висока  степен на автоматизация, достъпност и ниво на сигурност.
В момента е старши инженер cloud системи като пренася богатите си знания и опит в няколко различни cloud провайдъра.
Сред страстите му са споделянето на знания и работата в екип.
Скриптови езици: Bash, Python, Ruby
Бази данни: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Технологии: Linux and BSD, DNS, TCP/IP, firewalls, git, NGINX, Docker, Prometheus, Grafana, various NIDS and SIEM, Ansible, Puppet, load balancers

Тихомир Теофилов

Тихомир Теофилов

ОКС Бакалавър със специалност „Електроника“ във Факултет „Авиационен“ към НВУ
„Васил Левски“.Работил е като Ръководител на Полети в Българските
Военновъздушни Сили.

След като се запалва по програмирането се преквалифицира. Това е пример как всеки
един човек може да се преквалифицира.

От 2018-та година работи в ИТ сектора.
Има опит в голяма международна компания, занимаваща се с Automotive Software. В
момента работи като Back-End Developer за компания предлагаща търсачка за
самолетни билети.
Програмни езици: C#, C++, C.
Бази данни: MSSQL, MySQL, MongoDB.
Уеб програмиране: JavaScript, HTML, CSS.

Преподавател от 2019-та година.

Траян Василев

Траян Василев
Траян е завършил Технологично училище електронни системи (ТУЕС) със специалност “Компютърна техника и технологии”.
Притежава над седем години опит в ИТ сферата на различни позиции (програмиране на маркетингови проучвания, ИТ съпорт, системна администрация, DevOps).
Професионални сертификати:
– Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
– Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate
– Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Технологии, с които работи на ежедневна база:
AWS, Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, Azure DevOps, Jenkins, Powershell, Python

Даниел Димитров

Професионално образование по специалност “Компютърни мрежи”, както и професионално образование по специалност “Приложно програмиране”. Завършен CCNA.
Има 3 години опит с DevOps технологии, като 2 от тях са в ИТ компания.
Преподавател е в ТУЕС по предмета “Въведение в скриптовите езици”.
Работи с Cloud провайдърите: AWS, GCP, Oracle.
Специализиран в DevOps технологиите: Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible.
Технологии за непрекъсната доставка и непрекъснато внедряване (CI CD): Jenkins, GitLabCI.
Владее програмните езици Python и C#.

Йордан Георгиев

Йордан Георгиев

Работи като QA Engineer от 2013, а с автоматизирано тестване се занимава от 2015.

Бакалавър по АИУТ по образование , инжер по качеството по душа.

Автоматизацията на цялостния процес е негова лична цел, която преследва до край. Обича свободата на работа, която му дават фирмите, в които е работил. Обича иновациите и надграждане на изградените процеси. В свободното си време обича : да отделя на близките му хора, да играе бордови игри, да се занимава със стрийт фитнес,да чете фентъзи и фантастика.

Програмира на следните езици : C#, Java, JavaScript, HTML, CSS
Бази данни – MySQL, MSSQL
Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Selenium WebDriver, Cucumber BDD, Specflow BDD, JMeter, Postman, Junit, NUnit, Spring, Ranorex, RobotFramework, WinAppDriver
Много комуникативен и смее да каже, с доста добри „soft skills”. Менторстването и преподаването като цяло, е призвание, чийто корени идват учителското семейство, в което е израстнал.

Крис Мембе

Крис Мембе

Образование:
Магистър по право – СУ “Св. Климент Охридски”

Професионален опит:
Повече от 7 години в IT индустрията. Разнообразен опит включващ – техническа поддръжка, системна админстрация, програмиране, девопс. Над 2 години вече е в ролята на ДевОпс инженер с акцент върху infrastructure automation и AWS. Основни езици с които борави – Python и Go.

Сертификати:
AWS Certified Solutions Architect – Associate
Microsoft Certified Professional
Exam 70-483: Programming in C# (Microsoft)

Георги Тенев

Георги Тенев

Георги има бакалавър по Computer Science от University of Southampton, Англия и магистратура по Computer Science & Artificial intelligence от KU Leuven, Белгия.
Работил е във фирми в България, Англия и Белгия – в банка, startup-и и scaleup-и.
Основният му опит като DevOps е в контекста на Amazon Web Services (AWS). Любимият му език е Python.
В момента работи като DevOps Engineer & Python Developer за forex фирма в София.

Сертификации:
– AWS Solutions Architect – Associate

Бинка Иванова

Бинка Иванова

Дигитален маркетинг и SEO специалист. Бакалавър по маркетинг във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново. Опит в обучения по дигитален маркетинг и оптимизация за търсещи машини. Професионален опит с корпоративни сайтове, онлайн магазини, български и международни компании. Разработване на маркетинг стратегии, онлайн реклама, работа със социални мрежи, копирайтинг, оптимизиране за търсещи машини –SEO.

Проекти и стажове: Стаж по обучение за продажби, стаж в частни и държавни предприятия, работа по фрийланс проекти.

Технически умения: CMS, Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google AdWords, E-mail Marketing, SMM (Social media marketing), SEO tools, Keywords Analysis,  Google Data Studio, HTMl.

Белослава Неделчева

Белослава се занимава с програмиране от над 5 години като в момента е софтуерен инженер в една от най-големите компании на IT пазара. Разчита на своите Scrum master умения, за да решава възникнали проблеми в екипа си. Силно мотивирана е да учи нови неща и да подобрява уменията си ежеднвено.
Технологии: Java, Docker, Go, Bash, Kubernetes, Jenkins.
Сертификати: OCA Java 8 Programmer; GO: The complete Developer’s Guide.

Виктор Грозев

QA от 2014г. Работил е като QA за компании като eBay,
SAP, Accenture. Понастоящем работи като Senior
Automation QA за компания от FinTech
индустрията. Участвал в тестването на
ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, medical и fintech
software и е минал през всички нива – от
trainee tester до senior automation QA, както и е
ръководил собствен екип. В различните проекти и компании е тествал cloud,
virtualization, Web, UI, DB, mobile apps и desktop приложения, както и е минал през всички фази на развитието на един
проект – от писането на тест стратегия и създаването на тест средите, през unit, system и
regression testing, до UAT и последваща test maintenance фаза.

Програмни езици: Java SE, Kotlin, Groovy
Мобилни технологии: Android
DB: MySQL, MongoDB
Инструменти: SoapUI, Postman, JMeter, Selenium, REST
Assured, Appium, Cucumber, Gherkin, Jenkins, Docker
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Zephyr, BitBucket
Сертификати: ISTQB, Java, Automation QA, Test manager

Александър Йорданов

Александър Йорданов

Тест инженер автоматично тестване.

Повече от 5 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер на десктоп и уеб приложения, както и тестване на ниво уеб услуги (REST, SOAP).

Ръководител на екип с повече от 5 години опит.

Технологии и инструменти – C#, Java, QTP with VBS; Selenium, BDD (Cucumber and SpecFlow); JMeter, Gatling; PL SQL, PostgreSQL, MS SQL; Postman, SOAP UI; Bamboo, Jenkins e.t.c.

Automation QA в проекти за: Софтуер за управление на устройства за локация, Портал за разплащане и други финансови инструменти, Софтуер за документооборот на компания за чартърни полети, Софтуер за управление на интерактивни онлайн предавания

Надя Рангелова

Надя Рангелова

Завършва интериорен дизайн бакалавърска степен в IED Милано, Италия.

Завършва магистърска програма в Domus Academy в Милано, Италия.

Специализира в последствие в 3D Studio MAX.

Над 4 години професионален опит в областта на 3D анимирането. Работи в редица фирми за интериорен дизайн, архитектура и реклама, като RedVertex, Steven George International,  IDEA International като 3D артист.
Професионалните и ангажименти са свързани и с ежедневно владеене на други софтуери като Adobe Photoshop, Autocad и Premier.

Дългогодишен преподавател по 3D Studio MAX.

Ивайло Николов

Работи като QA – ръчно тестване от 2019 година.
Магистър по „Финансов контрол и одит“ СА“Д.А.Ценов“- Свищов.

Да поеме по пътищата в ИТ сферата, го вдъхновяват участията му в разработката на различни уебсайтове, базирани на WordPress, както й умението му да вниква в детайли и адаптивността му към променящата се среда. Участва в тестването на CRM система, използвана в телемуникационен оператор.
Програмни езици и акроними:  C#, CSS, PHP, HTML
Бази данни:  MySQL, Oracle
Използвани инструменти при тестване: Selenium WebDriver, SoupUI, Postman, Putty
Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Test Link, Rally, Redmine, Test Lodge, Qase

Сертификати:
Php and WordPress- VratsaSoftware
SQL 2016 Database Administration, Awarded by Microsof-2018
CPD Modules: CSS, HTML, JavaScript – 2018

 

Йоан Средков

Йоан има 4 години опит в IT индустрията като софтуерен инжeнер.
Участвал е в разнообразни проекти – web приложения, blockchain мрежи и
инфраструктура, networking инструменти и финансови системи. Ръководил е малки екипи е провеждал вътрешни обучения. Силно мотивиран постоянно да придобива нови знания и да подобрява уменията си.
Студент в 4-ти курс – НБУ, специалност “Телекомуникации”.
Работи с: Java, Go, Javascript, SQL & NoSQL databases, docker, linux, bash.

Галина Грозева

От 1995 г. се занимава с обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. Проектира и ръководи различни обучителни програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. Има над 7 000 часа работа с групи.
От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители. Член на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР). Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ “Св. Кл. Охридски”

Иван Радев

Иван Радев

Образование : Магистър-инженер по Електроника, ТУ-София Работи като : Системен архитект

Опит: 14 години в ИТ сферата като системен архитект, ръководител на екип, програмист и системен администратор 8 години професионален опит с Linux

Умения: ОС администрация – Gentoo, Debian, Red Hat, Windows Програмни езици – C/C++,.NET ,HTML ,XML ,CSS Скриптови езици – Bash, Python Мрежови технологии – TCP/IP, OSI, DHCP, NAT, NTP, DNS, SNMP, VLAN, EIGRP, OSPF, Cisco IOS, ACL, IPS/IDS, Firewall Информационна сигурност – ISO27000 Бази данни – PostgreSQL, MySQL Виртуализация – VMware, VirtualBox, KVM

Сертификати : LPIC-2, LPIC-1, CCNA, Comptia Security+, IRCA Information Security Management System Auditor

Ина Бунова

Ина Бунова

Ина Бунова

Завършва ОКС Бакалавър специалност
“Информационни системи” в Софийски
университет Св. Климент Охридски.
Има над 5 години опит в софтуерното
тестване. Участвала е в проекти за
български и немски телекоми, а в
момента работи по международен проект
за разработка и поддръжка на онлайн
платформа за представяне на реклами.
Според Ина когато човек е положително
настроен, винаги може да намери изход
от трудна ситуация, а това много помога
в ежедневието като QA.

Сертификати: ISTQB foundation level

Опит със следните технологии:

Бази данни: MySQL, MongoDB, MSSQL, Aerospike
Инструменти за автоматизирано
тестване: SoapUI, QTP
Езици за програмиране: C++, Java, .Net, VBScript
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Mantis, Redmine, Trac

Мартин Асенов

Мартин Асенов е специалист в сферата на Cyber Security и Cloud решенията.

Магистър инженер по вградени системи за управление от Технически университет София и магистър инженер по телекомуникации от Нов Български Университет.
Работил сферата на Cyber Security от повече от 5 години. Има опит в разработването и интегрирането на решения на Microsoft, интеграция на проекти на национално ниво, поддържал е pk инфраструктурата на международни компании. Участвал е в разработването и развитието на проекти с Европейската комисия.

Преподавал е: AI, Quality Assurance, Microsoft Azure Identity management.
Сертификати: CompTIA Security +, penetration tester, Azure cloud security.

Ива Иванова


Ива Иванова се развива в сферата на дизайна от 5 години. Нейният професионален път започва с магистърска програма Медиен дизайн, СУ “СВ. Климент Охридски”, докато паралелно насочени курсове за Компютърна графика и дизайн.

Има педагогическа правоспособност, придобита по време на обучението си придобива солидна основа както теоритична, така и с практическа насоченост. Работила е три години за една от най-големите вериги магазини в България за черна и бяла техника. В момента продължава кариерното си развитие като графичен дизайнер в международна компания, изработвайки визии за САШ, ЕЬ, Китай и Япония. Интересите и включват дигитално рисуване и фотография.

Компетенции: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe XD и Procreate.

 

Александър Куков

Образование: Магистър-инженер  дизайнер, ЛТУ-София
Работи като: интериорен дизайнер, проектант дизайнер
Опит: над 10 години професионален опит ;
Интериорен дизайнер; Проектант дизайнер; 3D визуализатор; 3D артист;
Умения:
Autocad – ниво на работа: експертно;
3Dmax – ниво на работа: експертно; Vray-ниво на работа: експертно;
Microsoft office – ниво на работа: експертно;

Евгени Пандурски

Евгени Пандурски

Завършил физика в Софийски Университет  Св. Климент Охридски специалност „Физика на твърдото тяло и компютърно моделиране“.

Повече от 10 години опит при проектиране, разработка и тестване на софтуерни приложения. Опит с широка гама от технологии и езици за програмиране: Python, JavaScript, Rust, Docker, PL/pgSQL, T-SQL, C++, ColdFusion, C#, PHP, MatLAB, LabVEW, Turbo Pascal.

Ненко Ненков

Ненко Ненков

Работи като QA – ръчно и автоматизирано,
от 2011 година. Магистър по
“Информационни технологии” от УНИБИТ.
През годините е работил в няколко
утвърдени ИТ компании – Virtual Affairs, DAIS
Software, Wacom, Tech Huddle и Puzzel. През годините е
участвал в разработката на различни
проекти – банков софтуер, платформа за
кол центрoве,
SaaS проекти и много други. Ненко е много
позитивен,комуникативен и адаптивен
към всяка ситуация, което е
изключително важно за работата като QA.

Програмни езици: C++, C#, Java, Python,
JavaScript/Node.js
Бази данни:  MySQL, MSSQL
Инструменти за автоматизирано
тестване: Selenium WebDriver, WebdriverIO Watin,
Appium, SoupUI,
Mountebank, RestAssured, Pytest, JMeter
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS
Сертификати: 98-361 Microsoft Software Development
Fundamentals

Петър Биволарски

Петър се занимава с програмиране от 3 години, като понастоящем работи в голяма fintech компания като Java програмист.
Обича да проучва технологиите в техните детайли и да ги представя по лесен и разбираем начин както на своите колеги, така и на своите курсисти.
Любопитството му позволява и да решава най-различни проблеми на работата си – от странни бъгове до писането на сложни процеси.
Технологии: Java, Spring, PostgreSQL, RabbitMQ, Kafka, Docker

Антон Димитров

Антон е специалист по софтуерно тестване с повече от 8 години опит в сферите на Fintech, Social Networks, Cybersecurity и RPA.
Акцентира на практичното разбиране на тестовите процеси както и оптимизацията им в преподавателската си дейност.
Tools: Selenium IDE, Cypress, TestRigor, Wave.
Сертификати:
– ISTQB FL
– Kryon RPA Developer

Йордан Панайотов

Йордан е завършил бакалавър със специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” в ТУ-София.
Магистър – “Вградени системи за управление” в ТУ-София.
Работил е 2 години като Android Developer.
Вече 4 години работи като Release Engineer/DevOps.
Най-използвани езици и технологии: Java, C#, SQL, Powershell, Batch, Go, Selenium, JSP, SilkTest.

Александър Величков

Завършва средното си образование с интензивно изучаване на английски език и математика. Бакалавър по “Интернет и мобилни комуникации” към Русенски Университет “Ангел Кънчев”. В сферата на ИТ сектора повече от 10 години. Участие в много и разнообразни курсове на тема компютърни мрежи, администрация на сървърни операционни системи, управление на облачни услуги. Започва кариерата си като поддръжка на компютърни системи, мрежи и софтуер за търговски обекти. Опит с изграждането и поддържането на кабелна инфраструктура. През последните 6 години заема позиции като Инженер компютърни мрежи. Опит в големи телекомуникационни компании и корпоративния свят. Настоящем Експерт телекомуникации и пренос на данни към голяма Американска компания, занимаваща се в сферата на системната интеграция и поддръжка. Сертификации към програмите на Cisco Systems и Cisco Meraki. Интерес към изграждането и поддържането на корпоративни мрежи и услуги.

Калина Барух

ОКС Електроинженер Технически Университет София.
Следдипломна квалификация – „Учител по Информатика и Информационни технологии“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
Професионален опит – проектант – електро; работа с Географски информационни системи; преподавател по Информатика и Информационни технологии.
Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Цветомир Бановски

Цветомир Бановски е възпитаник по Електроника към ТУ – София.
От две години се занимава със софтуерно тестване, като е направил преминаване от ръчно към автоматизирано тестване.
Има опит в тестването на приложения, използвани от големи корпорации.
Автоматизираното тестване му харесва най-вече с това, че елиминира голяма част от повторяемите и банални задачи, с които всеки Manual QA се сблъсква.
Tools: C#, Java, Selenium, RestSharp, Postman.

Надежда Иванова

Надежда Иванова


магистър Софийски Университет
. Работи повече от 20 години в област реклама, графичен дизайн и предпечат. Има дългогодишен опит с подготвяне на материали и организирането на събития, изложби или рекламни кампании. От 2006 година е и преподавател в НБУ по Adobe Photoshop в специалност Реклама и Фотография. Има опит в преподаването и в други школи за компютърно обучение по Adobe Indesign и Illustrator.

Програми за обучение:  Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator.

 

Полина Тодорова

Полина Тодорова

Работи в IT сферата повече от 12 години, като 11 от тях са като QA.
Бакалавър по „Информационни технологии” от Шуменски Университет.

Проекти – Софтуер за бизнес пътувания. Система за мониторинг на социалните мрежи. Софтуер за изчисляване на себестойноста при производството на части.  Финансов софтуер за банки и финансовата борса.

Програмни езици: Java, C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS
Бази данни:  MySQL, MSSQL, PostgreSQL
Инструменти за автоматизирано тестване: Selenium WebDriver, Cucumber BDD, JUnit, NUnit, TestNG
Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS

Детелин Йовчев

Детелин Йовчев

Образование:
Гимназия- НГПИ “Свети Лука”, специалност
“дизайн на детската среда”.
Бакалавър: НХА, специалност
“Индустриален дизайн”
– програма “Еразъм” – Италия, град Фаенца,
университет Isia, специалност
“Индустриален дизайн”
Магистратура: НХА, специалност “Гейм
дизайн”

Софтуер: Photoshop, Illustrator, Indesign, keyshot, 
3dsmax, Rhinoceros, Autocad, Zbrush, Ue4

Жана Ивова

Жана Ивова

Инженер качество.
Магистър Информационни Системи – Westminster University of London.
ISTQB certification.
Повече от 3 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер.
Ръководител на екип.
Проекти – Медицински софтуери, Здравна осигурителна система, HR- системи, EPOD
Технологии – Java, Python, PHP, системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL.

Владимир Димитров

Д-р инж. Владимир Димитров има повече от 14 години професионален стаж.

Започва кариерата си като системен администратор, работил е като техническа поддръжка в ISP, заемал е академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ към катедра „Компютърни системи“ при Технически университет – София. 2 години и половина е работил чрез контрактор за Cisco System като част от Security VPN екип.

Притежава следните сертификати от Cisco – CCNP Security, CCNP Enterprise, CCNA, CCNA Security, автор е на научни статии и доклади от конференции. В момента работи като Инженер мрежова сигурност.

Димитър Денев

Димитър Денев

Димитър Денев е мениджър бизнес развитие на една от водещите дигитални агенции в България – SEOMAX, както и управител на представителството на агенцията в град София. Той се занимава активно с дигитален маркетинг и електронната търговия през последните над 8 години.

Участвал е в създаването, изработката и развитието на множество уеб проекти. Димитър е участвал и в популяризирането на една от най-големите SaaS услуги за електронна търговия в България.

В момента се развива активно в изграждането на цялостни сратегии за дигитален маркетинг, анализ и CRO (Conversion rate optimization) на уеб проекти.

Член на Digital4 Foundation с основна дейност, насочена в развитието на дигиталните технологии и индустрия в светове мащаб.

Таня Христова Томова

Таня Христова Томова

 

Машинен инженер, специалност „ Хидравлика и пневматика “,  ВМЕИ-Габрово. Допълнителна професионална квалификация „ Преподавател по технически дисциплини в професионалните училища“ и защитена втора ПКС.

Професионален опит:  Четири години работа на позиция инженер производство. Опит на ръководни позиции като Технолог на предприятие за преработка на пластмаси, Организатор производство и други.

Преподавателски опит 18 години в професионална гимназия по  ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“ гр. Белене. През последните 3 години работи като механичен конструктор. Компютърна графика и дизайн: AutoCAD, SolidWorks, CorelDraw и AI.

 

Надежда Витанова

Надежда Витанова

Над 3 годишен опит в тестването на софтуер. От 2 години е ръководител на екип от софтуер тест специалисти. Има опит в работата по международни проекти. Магистър по „Застраховане и социално дело“ към УНСС – София

Сертификати: ISTQB

® Foundation level; ITIL® Foundation certification; Test Automation foundation course – Selenium, WebDriver, SoapUI, jMeter; Scrum

Илиян Петев Петров

Илиян Петев Петров

Завършил профил „Математика и информатика“ към ПМГ „Иван Вазов“. Завършил бакалавър „Компютърни системи и технологии“ към Технически Университет – София. Профисионален опит като преподавател в „КСИ“ Технически университет – София, както и в частни учебни центрове. Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C, C++.

Мирослав Исикийски

Мирослав Исикийски

Работи като QA Engineer от 2014.

Обича да допринася за създаването на качествен и клиентно-ориентиран софтуер, следвайки всички добри практики в сферата. Разглежда тестването като експериментален процес (точно както в научната сфера). В свободното си време обича да чете техническа литература, защото ключа към развитието е непрестанното надграждане на знания и умения.

Има опит с програмните езици Java, Python, JavaScript/Node.js.
Бази данни – MySQL, MSSQL, Druid, NoSQL.
Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Cucumber BDD, JMeter, TestNG.
Опит с batch scripting, web services REST & SOAP, HTTP, servers, SDLC.
Комуникативен и способен да работи в екип – вярва, че това е жизнено важно за всеки един успешен отбор, а съвкупността от тези отбори изгражда успешна и силна фирма.
Преподаването му е хоби, но и призвание, защото е от учителско семейство с над 40 годишен професионален стаж в сферата 🙂

Диана Едрева

Диана Едрева

Над 8 години опит в областта на уеб разработването и поддръжката на уеб базирани приложения.
Понастоящем е platform engineer. Завършила с отличен профил „Компютърна Графика“ в Национална Професионална Гимназия по Полиграфия и Фотография. Магистър по дигитална криминалистика и киберсигурност.

Програмни езици: PHP, HTML, CSS, JavaScript
CMS: WordPress, Joomla, Prestashop, Magento 1.9, Magento 2.0
Компютърна графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Muse, Flash Animation

Любослав Митков Ванков

Любослав Митков Ванков

ОКС Бакалавър по информатика в СУ св. „Климент Охридски“. Над 5 годишен опит при проектиране,разработка и тестване на софтуерни приложения, като последните 2 години е ръководител на екип. Педагогическа правоспособност и опит в преподаване на различни възрастови групи. Участие в редица семинари на различни теми свързани с високите технологии. Задълбочени познания по:

Програмни езици: Java,C#,C/C++,Python

Мобилни технологии: Android,Java mobile

Уеб програмиране: HTML/HTML5, XML, JavaScript, CSS, AJAX, JSON

Бази данни:MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server

Румяна Игнатова

Румяна Игнатова

Магистър по Информатика от СУ“Св.Климент Охридски“, специализирала „Информационни системи“. Работила като Програмист, в сферата на обучението и като системен и мрежови администратор. Последните 20 години посветила на изграждането на широкоспекърна, бърза и надеждна мрежа в България с пълен високоскоростен достъп до Глобалната мрежа Internet. Приемайки това като лична мисия достига до позиция Директор „Управление на мрежата “ в един от най-големите Интернет доставчици у нас. Понастоящем е Технически Мениджър на фирма, занимаваща се с софтуерна и хардуерна поддръжка на корпоративни сървъри, мрежи и компютърни системи; разработка, дизайн, инсталация и управление на цялостни решения за бизнеса. По време на тези процеси добива опит със следните технологии:

Computer Systems: RISC platforms (SUN SPARC, HP), VAX and PCs, Cisco Routers and Switches, Juniper routers
Operating Environment: UNIX (Linux – Slackware, Debian, Ubuntu, Knoppix; BSDI, Solaris, Free BSD), MS DOS, MS Windows, NT, VAX/VMS, X Window System
Network Environment and routing Protocols: BGP, OSPF, MPLS, TCP/IP, Novell IPX/SPX, DECNET, NetBEUI
Professional Software: VAX/VMS Mail Exchanger, Qmail, Exim, BIND DNS server, FTP server, Apache/nginx WWW servers, Squid Proxy server, Radius, Tacacs+ access server, DHCP. MySQL, Samba, KVM

Additional Software: MS Office, SQL, Internet Client Software
Programming Languages: Perl, C, C++, Prolog, Lisp, Pascal, FORTRAN 77, PL/1, CGI scripts

ИГНЕС СИМЕОНОВА

ИГНЕС СИМЕОНОВА

Игнес учи в Софийската математическа гимназия.

Натрупала е богат опит с програмирането, основно на С++ като състезател по информатика. Има редица призови места и награди от национални състезания и турнири. Била е в разширения отбор по информатика в 8 клас.

 От няколко години успешно се справя с преподаването на информатика и С++ в малки и големи групи, на хора на различна възраст.

 Също така Игнес е автор на задачи за състезания и съавтор в онлайн учебник по програмиране: https://cpp-book.softuni.bg/

 Тук можете да видите част от нейните проекти: http://github.com/ignesesi/

 

Христо Минков

Христо Минков

Обучение: Софийска Математическа Гимназия с профил информатика Участия в алгоритмични състезания и школи по информатика.

Програмни езици: Java SE/EE, C/C++, C#

Мобилни технологии: Android

Уеб програмиране: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP7

Бази данни: Oracle RDBMS (PL/SQL), MySQL, MS SQL Server

Константин Дафинов Доганов

Константин Дафинов Доганов

Магистър по Архитектура в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – УАСГ 4 години опит в изготвяне на архитектурни чертежи в идеен до технически етап, конструктивни детайли, 3D визуализации. 3- години преподавателски опит по следните програми:

  • CAD: AutoCAD 2D&3D, ArchiCAD, Revit Architecture,
  • 3D Design: 3DsMax, Maya, Mudbox, Rhinoceros, SketchUp,
  • Render Engine: V-ray, Mental Ray
  • Postproduction: Photoshop, Illustrator, After Effects,

Публикации: ФантАstika 2012 – алманах за фантастика и бъдеще Ел. списание DeZone

Проекти: Доброволческа Архитектурна работилница „За Нашите Деца“

Уъркшопи: ISWinT 2012 – Photography

Изложби: Ceresit Art Competition 2006 Positive-Negative 2010 International VELUX Award 2010 Новата София 2012 eVolo Skyscraper Competition 2013

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ