Go to Top

Курс по Софтуерно Тестване

Подходящ за начинаещи

kurs po softuerno testvane, kurs po software testing

 • Какво представлява софтуерното тестване?

  Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта и услугата, която се изпитва. Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от софтуерното инженерство и осигуряване на качеството на софтуера.

  Цел на курса по софтуерно тестване:

  Курса има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка група с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен лаптоп:

  За този курс е необходимо всеки курсист да носи личен лаптоп.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма:

  1. Въведение в софтуерното тестване
  – Основни понятия;
  – Терминология;
  – Какво е бъг?;
  – Спецификция;
  – Въпроси и упражнения.

  2. Основни принципи и цели на тестването
  – Защо е необходимо да тестваме;
  – Ролята на тестването в разработката на софтуер;
  – Testing & Quality;
  – Основни принципи;
  – Въпроси и упражнения.

  3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет
  – Документация съпровождаща тестовия процес;
  – Test case;
  – Test suite;
  – Тест мениджмънт системни и въведение в TestLink;
  – Упражнение.

  4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)
  – Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер;
  – Модели и методологии;
  – Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер;
  – Въпроси и упражнения.

  5. Етапи в софтуерното тестване
  – Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи;
  – Въпроси и упражнения.

  6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване
  – Разглеждане на различните нива на тестване;
  – Разглеждане на най-разпространените типове тестване;
  – Въпроси и упражнения.

  7. Управление на дефекти
  – Описание и управление на дефекти;
  – Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
  – Запознаване с JIRA;
  – Упражнение.

  8. Техники за тестване
  – Статични техники за тестване;
  – Динамични техники за тестване;
  – Упражнение.

  9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques
  – Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
  – Въведение в Black box Techniques;
  – Equivalence Partitioning;
  – Boundary Value Analysis;
  – Decision table testing;
  – State Transition;
  – Use case testing;
  – Упражнение.

  10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques
  – Statement testing and coverage;
  – Decision testing and coverage;
  – Упражнение.

  11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност
  – Стратегии при тестване на нова функционалност;
  – Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
  – Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
  – Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

  12. Тестване на производителността и натоварването
  – Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
  – Въведение в JMeter;
  – Упражнение.

  13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването
  – Тест мениджмънт;
  – Планиране и контрол;
  – Оценка на риска;
  – Въпроси и упражнения.

  14. Инструменти в тестването
  – Въведение и класификация;
  – Разглеждане на различните типове инструменти в тестването;
  – Въпроси и упражнения.

  15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

  16. Internet и WWW
  – Internet
  – World Wide Web
  – Packets
  – TCP/IP
  – URL
  – DNS
  – HTTP(S)
  – HTML
  – Web Page
  – Web Site
  – Browser
  – Web Server
  – Cloud

  17. Web Testing
  – Уеб приложения
  – Проблеми при уеб тестването
  – Категории инструменти за уеб тестване
  – Основни методи при тестване на уеб приложения
  – Cookies.

  18. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

  19. XML, XPATH и JSON
  – XML
  – XML дърво
  – XML Синтаксис
  – XPath
  – XML валидация
  – JSON
  – Сравнение с XML
  – JSON Синтаксис
  – JSON и JavaScript

  20. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL
  – Бази данни;
  – Запознаване с SQL;
  – Основни заявки с SQL;
  – Упражнение.

  21. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing)
  – Soap и REST базирани уеб услуги;
  – Въведение в SoapUI;
  – Упражнение.

  22. Въведение в автоматизираното тестване
  – Ползи от автоматизираното тестване
  – Инструменти за автоматизация
  – Цена на автоматизираното тестване
  – Рискове при автоматизираното тестване
  – Стратегии за автоматизираното тестване
  – Принципи при автоматизираното тестване
  – Класификация и категории на инструменти за автоматизация

  23.Подготовка за интервю за работа. Финален тест.
  – Подготовка на автобиография;
  – Въпроси за интервю;
  – Финален изпит.

   

 • График на Курса по Софтуерно Тестване

   

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5  месеца).

  Следващите начални дати са:

  14-ти октомври 2023г.  (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 17-ти декември 2023г.

  17-ти октомври 2023г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 21-ви декември 2023г.

  Участниците могат да избират между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 790 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две  вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 390 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дни от началото на обучението.

  Полезни статии относно Софтуерно тестване:

  КАКВО ПРАВИ СОФТУЕРНИЯТ ТЕСТЕР?
  ИСКАМ ДА БЪДА QA, ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА.
  КАКВО Е СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ И ЗАЩО Е ВАЖНО В ПРОГРАМИРАНЕТО?
  13 ВЪПРОСА , КОИТО ДОБРИЯТ СОФТУЕРЕН ТЕСТЕР СИ ЗАДАВА

 • Записване за курса по Софтуерно Тестване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Получател: Прогрес 2013 ЕООД
  Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
  (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

  Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

 • Преподаватели

  Ангел Джамбазов

  През 2014 Ангел  започва своята преквалификация от Строителен Инженер към “IT Специалист”. Работи в сферата от 2015 година.
  Има опит в различни компанни с голямо разнообразие от технологии.
  Първоначално започва работа като Developer, след което се прехвърля към
  Automation Developer.
  Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Selenium, Cypress,
  TypeScript, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins,
  MySql, Oracle DB, Postgre SQL, GIT, Maven, Docker, Kubernetes, Linux, OpenProject, JIRA,
  HTML/CSS, Cucumber, Selenium grid, PageFactory – POM, BDD, CI/CD

  Ивайло Николов

  Работи като QA – ръчно тестване от 2019 година.
  Магистър по „Финансов контрол и одит“ СА“Д.А.Ценов“- Свищов.

  Да поеме по пътищата в ИТ сферата, го вдъхновяват участията му в разработката на различни уебсайтове, базирани на WordPress, както й умението му да вниква в детайли и адаптивността му към променящата се среда. Участва в тестването на CRM система, използвана в телемуникационен оператор.
  Програмни езици и акроними:  C#, CSS, PHP, HTML
  Бази данни:  MySQL, Oracle
  Използвани инструменти при тестване: Selenium WebDriver, SoupUI, Postman, Putty
  Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Test Link, Rally, Redmine, Test Lodge, Qase

  Сертификати:
  Php and WordPress- VratsaSoftware
  SQL 2016 Database Administration, Awarded by Microsof-2018
  CPD Modules: CSS, HTML, JavaScript – 2018

   

  Ненко Ненков

  Ненко Ненков

  Работи като QA – ръчно и автоматизирано,
  от 2011 година. Магистър по
  “Информационни технологии” от УНИБИТ.
  През годините е работил в няколко
  утвърдени ИТ компании – Virtual Affairs, DAIS
  Software, Wacom, Tech Huddle и Puzzel. През годините е
  участвал в разработката на различни
  проекти – банков софтуер, платформа за
  кол центрoве,
  SaaS проекти и много други. Ненко е много
  позитивен,комуникативен и адаптивен
  към всяка ситуация, което е
  изключително важно за работата като QA.

  Програмни езици: C++, C#, Java, Python,
  JavaScript/Node.js
  Бази данни:  MySQL, MSSQL
  Инструменти за автоматизирано
  тестване: Selenium WebDriver, WebdriverIO Watin,
  Appium, SoupUI,
  Mountebank, RestAssured, Pytest, JMeter
  Системи за управление на проекти и
  дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS
  Сертификати: 98-361 Microsoft Software Development
  Fundamentals

  Красимир Арсов

  Красимир проявява интереси към програмирането още от гимназията и след завършването й стартира кариерата си като Manual QA.
  По-късно става Automation Developer специализирайки в Web Service тестване.
  Работи като Аutomation Developer повече от 5 години в голяма немска софтуерна компания,
  като ръководи и активно разработва тестването на един от най – новите продукти в нея.
  Интересува се от всичко свързано с автоматизация и тестване.
  Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Python, Ruby, Selenium, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins, GIT, Gerrit, Maven, Linux, OpenProject, JIRA, HTML/CSS.

  Антон Димитров

  Антон е специалист по софтуерно тестване с повече от 8 години опит в сферите на Fintech, Social Networks, Cybersecurity и RPA.
  Акцентира на практичното разбиране на тестовите процеси както и оптимизацията им в преподавателската си дейност.
  Tools: Selenium IDE, Cypress, TestRigor, Wave.
  Сертификати:
  – ISTQB FL
  – Kryon RPA Developer

  Бадер Бадер

  Бадер Бадер

  Mагистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 6 години опит в софтуерното тестване като участва в проекти в области като здравеопазване, електронна търговия, онлайн залагания, финанси, логистика, телекомуникация и др.

  Сертификати: ISTQB foundation level
  Програмни езици: Java, C#
  Опит в автоматизирано тестване с инструменти като Selenium, Protractor, Rest Assured
  Бази данни: Oracle PL/SQL, MySQL
  Системи за управление на проекти: Jira, Rally, TFS, Quality Center

  Мирослав Исикийски

  Мирослав Исикийски

  Работи като QA Engineer от 2014.

  Обича да допринася за създаването на качествен и клиентно-ориентиран софтуер, следвайки всички добри практики в сферата. Разглежда тестването като експериментален процес (точно както в научната сфера). В свободното си време обича да чете техническа литература, защото ключа към развитието е непрестанното надграждане на знания и умения.

  Има опит с програмните езици Java, Python, JavaScript/Node.js.
  Бази данни – MySQL, MSSQL, Druid, NoSQL.
  Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Cucumber BDD, JMeter, TestNG.
  Опит с batch scripting, web services REST & SOAP, HTTP, servers, SDLC.
  Комуникативен и способен да работи в екип – вярва, че това е жизнено важно за всеки един успешен отбор, а съвкупността от тези отбори изгражда успешна и силна фирма.
  Преподаването му е хоби, но и призвание, защото е от учителско семейство с над 40 годишен професионален стаж в сферата 🙂

  Виктор Грозев

  QA от 2014г. Работил е като QA за компании като eBay,
  SAP, Accenture. Понастоящем работи като Senior
  Automation QA за компания от FinTech
  индустрията. Участвал в тестването на
  ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, medical и fintech
  software и е минал през всички нива – от
  trainee tester до senior automation QA, както и е
  ръководил собствен екип. В различните проекти и компании е тествал cloud,
  virtualization, Web, UI, DB, mobile apps и desktop приложения, както и е минал през всички фази на развитието на един
  проект – от писането на тест стратегия и създаването на тест средите, през unit, system и
  regression testing, до UAT и последваща test maintenance фаза.

  Програмни езици: Java SE, Kotlin, Groovy
  Мобилни технологии: Android
  DB: MySQL, MongoDB
  Инструменти: SoapUI, Postman, JMeter, Selenium, REST
  Assured, Appium, Cucumber, Gherkin, Jenkins, Docker
  Системи за управление на проекти и
  дефекти: Jira, Confluence, Zephyr, BitBucket
  Сертификати: ISTQB, Java, Automation QA, Test manager

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ