Go to Top

Курс по Софтуерно Тестване

Подходящ за начинаещи

kurs po softuerno testvane, kurs po software testing

 • Какво представлява софтуерното тестване?

  Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта и услугата, която се изпитва. Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от софтуерното инженерство и осигуряване на качеството на софтуера.

  Цел на курса по софтуерно тестване:

  Курса има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен лаптоп:

  За този курс е необходимо всеки курсист да носи личен лаптоп. Тези, които нямат възможност да носят личен лаптоп, могат да попитат в администрацията за възможността да им бъде зачислен служебен лаптоп ( безплатно ).

  Издаване на Сертификат по софтуерно тестване:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалният тест са основание за издаване на сертификат.

 • Учебна програма:

  1. Въведение в софтуерното тестване
  – Основни понятия;
  – Терминология;
  – Какво е бъг?;
  – Спецификция;
  – Въпроси и упражнения.

  2. Основни принципи и цели на тестването
  – Защо е необходимо да тестваме;
  – Ролята на тестването в разработката на софтуер;
  – Testing & Quality;
  – Основни принципи;
  – Въпроси и упражнения.

  3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет
  – Документация съпровождаща тестовия процес;
  – Test case;
  – Test suite;
  – Тест мениджмънт системни и въведение в TestLink;
  – Упражнение.

  4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)
  – Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер;
  – Модели и методологии;
  – Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер;
  – Въпроси и упражнения.

  5. Етапи в софтуерното тестване
  – Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи;
  – Въпроси и упражнения.

  6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване
  – Разглеждане на различните нива на тестване;
  – Разглеждане на най-разпространените типове тестване;
  – Въпроси и упражнения.

  7. Управление на дефекти
  – Описание и управление на дефекти;
  – Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
  – Запознаване с JIRA;
  – Упражнение.

  8. Техники за тестване
  – Статични техники за тестване;
  – Динамични техники за тестване;
  – Упражнение.

  9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques
  – Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
  – Въведение в Black box Techniques;
  – Equivalence Partitioning;
  – Boundary Value Analysis;
  – Decision table testing;
  – State Transition;
  – Use case testing;
  – Упражнение.

  10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques
  – Statement testing and coverage;
  – Decision testing and coverage;
  – Упражнение.

  11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност
  – Стратегии при тестване на нова функционалност;
  – Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
  – Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
  – Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

  12. Тестване на производителността и натоварването
  – Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
  – Въведение в JMeter;
  – Упражнение.

  13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването
  – Тест мениджмънт;
  – Планиране и контрол;
  – Оценка на риска;
  – Въпроси и упражнения.

  14. Инструменти в тестването
  – Въведение и класификация;
  – Разглеждане на различните типове инструменти в тестването;
  – Въпроси и упражнения.

  15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

  16. Internet и WWW
  – Internet
  – World Wide Web
  – Packets
  – TCP/IP
  – URL
  – DNS
  – HTTP(S)
  – HTML
  – Web Page
  – Web Site
  – Browser
  – Web Server
  – Cloud

  17. Web Testing
  – Уеб приложения
  – Проблеми при уеб тестването
  – Категории инструменти за уеб тестване
  – Основни методи при тестване на уеб приложения
  – Cookies.

  18. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

  19. XML, XPATH и JSON
  – XML
  – XML дърво
  – XML Синтаксис
  – XPath
  – XML валидация
  – JSON
  – Сравнение с XML
  – JSON Синтаксис
  – JSON и JavaScript

  20. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL
  – Бази данни;
  – Запознаване с SQL;
  – Основни заявки с SQL;
  – Упражнение.

  21. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing)
  – Soap и REST базирани уеб услуги;
  – Въведение в SoapUI;
  – Упражнение.

  22. Въведение в автоматизираното тестване
  – Ползи от автоматизираното тестване
  – Инструменти за автоматизация
  – Цена на автоматизираното тестване
  – Рискове при автоматизираното тестване
  – Стратегии за автоматизираното тестване
  – Принципи при автоматизираното тестване
  – Класификация и категории на инструменти за автоматизация

  23.Подготовка за интервю за работа. Финален тест.
  – Подготовка на автобиография;
  – Въпроси за интервю;
  – Финален изпит.

   

 • График на Курса по Софтуерно Тестване

   

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5  месеца).

  Следващите начални дати са:

  28-ми май 2022г. (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 31-ви юли 2022г.

  31-ви май 2022г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 04-ти август 2022г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсиста, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 750 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две  вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 350 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дни от началото на обучението.

  Полезни статии относно Софтуерно тестване:

  КАКВО ПРАВИ СОФТУЕРНИЯТ ТЕСТЕР?
  ИСКАМ ДА БЪДА QA, ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА.
  КАКВО Е СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ И ЗАЩО Е ВАЖНО В ПРОГРАМИРАНЕТО?
  13 ВЪПРОСА , КОИТО ДОБРИЯТ СОФТУЕРЕН ТЕСТЕР СИ ЗАДАВА

 • Записване за курса по Софтуерно Тестване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.

  За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.

  Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението (безплатно).

  Записване по банков път

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Софтуерно Тестване”

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Ненко Ненков

  Ненко Ненков

  Работи като QA – ръчно и автоматизирано,
  от 2011 година. Магистър по
  „Информационни технологии“ от УНИБИТ.
  През годините е работил в няколко
  утвърдени ИТ компании – Virtual Affairs, DAIS
  Software, Wacom, Tech Huddle и Puzzel. През годините е
  участвал в разработката на различни
  проекти – банков софтуер, платформа за
  кол центрoве,
  SaaS проекти и много други. Ненко е много
  позитивен,комуникативен и адаптивен
  към всяка ситуация, което е
  изключително важно за работата като QA.

  Програмни езици: C++, C#, Java, Python,
  JavaScript/Node.js
  Бази данни:  MySQL, MSSQL
  Инструменти за автоматизирано
  тестване: Selenium WebDriver, WebdriverIO Watin,
  Appium, SoupUI,
  Mountebank, RestAssured, Pytest, JMeter
  Системи за управление на проекти и
  дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS
  Сертификати: 98-361 Microsoft Software Development
  Fundamentals

  Бадер Бадер

  Бадер Бадер

  Mагистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 6 години опит в софтуерното тестване като участва в проекти в области като здравеопазване, електронна търговия, онлайн залагания, финанси, логистика, телекомуникация и др.

  Сертификати: ISTQB foundation level
  Програмни езици: Java, C#
  Опит в автоматизирано тестване с инструменти като Selenium, Protractor, Rest Assured
  Бази данни: Oracle PL/SQL, MySQL
  Системи за управление на проекти: Jira, Rally, TFS, Quality Center

  Ивайло Николов

  Работи като QA – ръчно тестване от 2019 година.
  Магистър по „Финансов контрол и одит“ СА“Д.А.Ценов“- Свищов.

  Да поеме по пътищата в ИТ сферата, го вдъхновяват участията му в разработката на различни уебсайтове, базирани на WordPress, както й умението му да вниква в детайли и адаптивността му към променящата се среда. Участва в тестването на CRM система, използвана в телемуникационен оператор.
  Програмни езици и акроними:  C#, CSS, PHP, HTML
  Бази данни:  MySQL, Oracle
  Използвани инструменти при тестване: Selenium WebDriver, SoupUI, Postman, Putty
  Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Test Link, Rally, Redmine, Test Lodge, Qase

  Сертификати:
  Php and WordPress- VratsaSoftware
  SQL 2016 Database Administration, Awarded by Microsof-2018
  CPD Modules: CSS, HTML, JavaScript – 2018

   

  Ина Бунова

  Ина Бунова

  Ина Бунова

  Завършва ОКС Бакалавър специалност
  “Информационни системи” в Софийски
  университет Св. Климент Охридски.
  Има над 5 години опит в софтуерното
  тестване. Участвала е в проекти за
  български и немски телекоми, а в
  момента работи по международен проект
  за разработка и поддръжка на онлайн
  платформа за представяне на реклами.
  Според Ина когато човек е положително
  настроен, винаги може да намери изход
  от трудна ситуация, а това много помога
  в ежедневието като QA.

  Сертификати: ISTQB foundation level

  Опит със следните технологии:

  Бази данни: MySQL, MongoDB, MSSQL, Aerospike
  Инструменти за автоматизирано
  тестване: SoapUI, QTP
  Езици за програмиране: C++, Java, .Net, VBScript
  Системи за управление на проекти и
  дефекти: Jira, Confluence, Mantis, Redmine, Trac

  Мирослав Исикийски

  Мирослав Исикийски

  Работи като QA Engineer от 2014.

  Обича да допринася за създаването на качествен и клиентно-ориентиран софтуер, следвайки всички добри практики в сферата. Разглежда тестването като експериментален процес (точно както в научната сфера). В свободното си време обича да чете техническа литература, защото ключа към развитието е непрестанното надграждане на знания и умения.

  Има опит с програмните езици Java, Python, JavaScript/Node.js.
  Бази данни – MySQL, MSSQL, Druid, NoSQL.
  Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Cucumber BDD, JMeter, TestNG.
  Опит с batch scripting, web services REST & SOAP, HTTP, servers, SDLC.
  Комуникативен и способен да работи в екип – вярва, че това е жизнено важно за всеки един успешен отбор, а съвкупността от тези отбори изгражда успешна и силна фирма.
  Преподаването му е хоби, но и призвание, защото е от учителско семейство с над 40 годишен професионален стаж в сферата 🙂

  Надежда Витанова

  Надежда Витанова

  Над 3 годишен опит в тестването на софтуер. От 2 години е ръководител на екип от софтуер тест специалисти. Има опит в работата по международни проекти. Магистър по „Застраховане и социално дело“ към УНСС – София

  Сертификати: ISTQB

  ® Foundation level; ITIL® Foundation certification; Test Automation foundation course – Selenium, WebDriver, SoapUI, jMeter; Scrum

  Жана Ивова

  Жана Ивова

  Инженер качество.
  Магистър Информационни Системи – Westminster University of London.
  ISTQB certification.
  Повече от 3 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер.
  Ръководител на екип.
  Проекти – Медицински софтуери, Здравна осигурителна система, HR- системи, EPOD
  Технологии – Java, Python, PHP, системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL.

  Виктор Грозев

  QA от 2014г. Работил е като QA за компании като eBay,
  SAP, Accenture. Понастоящем работи като Senior
  Automation QA за компания от FinTech
  индустрията. Участвал в тестването на
  ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, medical и fintech
  software и е минал през всички нива – от
  trainee tester до senior automation QA, както и е
  ръководил собствен екип. В различните проекти и компании е тествал cloud,
  virtualization, Web, UI, DB, mobile apps и desktop приложения, както и е минал през всички фази на развитието на един
  проект – от писането на тест стратегия и създаването на тест средите, през unit, system и
  regression testing, до UAT и последваща test maintenance фаза.

  Програмни езици: Java SE, Kotlin, Groovy
  Мобилни технологии: Android
  DB: MySQL, MongoDB
  Инструменти: SoapUI, Postman, JMeter, Selenium, REST
  Assured, Appium, Cucumber, Gherkin, Jenkins, Docker
  Системи за управление на проекти и
  дефекти: Jira, Confluence, Zephyr, BitBucket
  Сертификати: ISTQB, Java, Automation QA, Test manager

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ