Go to Top

Софтуерно Тестване

kurs po softuerno testvane

Какво представлява софтуерното тестване?

Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта и услугата, която се изпитва. Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от софтуерното инженерство и осигуряване на качеството на софтуера.

Цел на курса по софтуерно тестване:

Курса има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 80 учебни часа и е с продължителност два месеца и половина.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Ползване на личен лаптоп:

За този курс е необходимо всеки курсист да носи личен лаптоп. Тези, които нямат възможност да носят личен лаптоп, могат да попитат в администрацията за възможността да им бъде зачислен служебен лаптоп ( безплатно ).

Лектори:

Мирослав Исикийски и Жана Ивова. Повече информация за тях– тук.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Хостинг план:

Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 580лв.
Курсът може да бъде заплатен на две  вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 180 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дни от началото на обучението.

Записване на курс по „ Софтуерно Тестване”  – тук.

Учебна програма:

1. Въведение в софтуерното тестване

– Основни понятия;
– Терминология;
– Какво е бъг?;
– Спецификция;
– Въпроси и упражнения.

2. Основни принципи и цели на тестването

– Защо е необходимо да тестваме;
– Ролята на тестването в разработката на софтуер;
– Testing & Quality;
– Основни принципи;
– Въпроси и упражнения.

3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет

– Документация съпровождаща тестовия процес;
– Test case;
– Test suite;
– Тест мениджмънт системни и въведение в TestLink;
– Упражнение.

4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)

– Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер;
– Модели и методологии;
– Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер;
– Въпроси и упражнения.

5. Етапи в софтуерното тестване

– Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи;
– Въпроси и упражнения.

6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване

– Разглеждане на различните нива на тестване;
– Разглеждане на най-разпространените типове тестване;
– Въпроси и упражнения.

7. Управление на дефекти

– Описание и управление на дефекти;
– Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
– Запознаване с JIRA;
– Упражнение.

8. Техники за тестване

– Статични техники за тестване;
– Динамични техники за тестване;
– Упражнение.

9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques

– Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
– Въведение в Black box Techniques;
– Equivalence Partitioning;
– Boundary Value Analysis;
– Decision table testing;
– State Transition;
– Use case testing;
– Упражнение.

10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques

– Statement testing and coverage;
– Decision testing and coverage;
– Упражнение.

11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност

– Стратегии при тестване на нова функционалност;
– Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
– Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
– Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

12. Тестване на производителността и натоварването

– Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
– Въведение в JMeter;
– Упражнение.

13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването

– Тест мениджмънт;
– Планиране и контрол;
– Оценка на риска;
– Въпроси и упражнения.

14. Инструменти в тестването

– Въведение и класификация;
– Разглеждане на различните типове инструменти в тестването;
–  Въпроси и упражнения.

15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

16. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

17. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL

– Бази данни;
– Запознаване с SQL;
– Основни заявки с SQL;
– Упражнение.

18. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing)

– Soap и REST базирани уеб услуги;
– Въведение в SoapUI;
– Упражнение.

19. Въведение в автоматизираното тестване

– xPath;
– Локатори;
– Firebug;
– Въведение в Selenium IDE;
– Упражнение със Selenium IDE.

20.Подготовка за интервю за работа. Финален тест

– Подготовка на автобиография;
– Въпроси за интервю;
– Финален изпит.

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.