Go to Top

Курс по Софтуерно Тестване

Подходящ за начинаещи и за напреднали

kurs po softuerno testvane

Какво представлява софтуерното тестване? 

Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта и услугата, която се изпитва. Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от софтуерното инженерство и осигуряване на качеството на софтуера. 

Цел на курса по софтуерно тестване: 

Курса има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса. 

За кого е предназначен курсът: 

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. 

Мащаб на групата: 

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения. 

Ползване на личен лаптоп: 

За този курс е необходимо всеки курсист да носи личен лаптоп. Тези, които нямат възможност да носят личен лаптоп, могат да попитат в администрацията за възможността да им бъде зачислен служебен лаптоп ( безплатно ). 

Лектори: 

Мирослав Исикийски, Жана Ивова,  Атанас Радков. Повече информация за тях– тук. 

Издаване на Сертификат по софтуерно тестване: 

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалният тест са основание за издаване на сертификат. 

Учебна програма:

1. Въведение в софтуерното тестване
– Основни понятия;
– Терминология;
– Какво е бъг?;
– Спецификция;
– Въпроси и упражнения.

2. Основни принципи и цели на тестването
– Защо е необходимо да тестваме;
– Ролята на тестването в разработката на софтуер;
– Testing & Quality;
– Основни принципи;
– Въпроси и упражнения.

3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет
– Документация съпровождаща тестовия процес;
– Test case;
– Test suite;
– Тест мениджмънт системни и въведение в TestLink;
– Упражнение.

4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)
– Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер;
– Модели и методологии;
– Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер;
– Въпроси и упражнения.

5. Етапи в софтуерното тестване
– Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи;
– Въпроси и упражнения.

6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване
– Разглеждане на различните нива на тестване;
– Разглеждане на най-разпространените типове тестване;
– Въпроси и упражнения.

7. Управление на дефекти
– Описание и управление на дефекти;
– Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
– Запознаване с JIRA;
– Упражнение.

8. Техники за тестване
– Статични техники за тестване;
– Динамични техники за тестване;
– Упражнение.

9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques
– Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
– Въведение в Black box Techniques;
– Equivalence Partitioning;
– Boundary Value Analysis;
– Decision table testing;
– State Transition;
– Use case testing;
– Упражнение.

10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques
– Statement testing and coverage;
– Decision testing and coverage;
– Упражнение.

11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност
– Стратегии при тестване на нова функционалност;
– Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
– Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
– Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

12. Тестване на производителността и натоварването
– Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
– Въведение в JMeter;
– Упражнение.

13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването
– Тест мениджмънт;
– Планиране и контрол;
– Оценка на риска;
– Въпроси и упражнения.

14. Инструменти в тестването
– Въведение и класификация;
– Разглеждане на различните типове инструменти в тестването;
– Въпроси и упражнения.

15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

16. Internet и WWW
– Internet
– World Wide Web
– Packets
– TCP/IP
– URL
– DNS
– HTTP(S)
– HTML
– Web Page
– Web Site
– Browser
– Web Server
– Cloud

17. Web Testing
– Уеб приложения
– Проблеми при уеб тестването
– Категории инструменти за уеб тестване
– Основни методи при тестване на уеб приложения
– Cookies.

18. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

19. XML, XPATH и JSON
– XML
– XML дърво
– XML Синтаксис
– XPath
– XML валидация
– JSON
– Сравнение с XML
– JSON Синтаксис
– JSON и JavaScript

20. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL
– Бази данни;
– Запознаване с SQL;
– Основни заявки с SQL;
– Упражнение.

21. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing)
– Soap и REST базирани уеб услуги;
– Въведение в SoapUI;
– Упражнение.

22. Въведение в автоматизираното тестване
– Ползи от автоматизираното тестване
– Инструменти за автоматизация
– Цена на автоматизираното тестване
– Рискове при автоматизираното тестване
– Стратегии за автоматизираното тестване
– Принципи при автоматизираното тестване
– Класификация и категории на инструменти за автоматизация

23.Подготовка за интервю за работа. Финален тест.
– Подготовка на автобиография;
– Въпроси за интервю;
– Финален изпит.

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании. 


Записване за Курс по Софтуерно Тестване

Цена: 580 лв.

Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2 месеца и половина). 

Цена и заплащане на курса –  580 лв. 

Курсът може да бъде заплатен на две  вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 180 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дни от началото на обучението. 

Следващите начални дати са: 

12-ти февруари 2019г.  (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 18-ти април 2019г. 

16-ти февруари 2019г.  (съботно-неделна  форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса 21-ви април 2019г. 

Допълнителни условия: 

Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу. 

За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор. 

Предоставят се учебни материали на всеки курсист по време на обучението  (безплатно). 

Записване по банков път

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Софтуерно Тестване”

След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура. 

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.