Go to Top

Курс по Софтуерно Тестване

Подходящ за начинаещи

kurs po softuerno testvane, kurs po software testing

 • Какво представлява софтуерното тестване?

  Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта и услугата, която се изпитва. Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от софтуерното инженерство и осигуряване на качеството на софтуера.

  Цел на курса по софтуерно тестване:

  Курса има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка група с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен лаптоп:

  За този курс е необходимо всеки курсист да носи личен лаптоп.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание ние ще ви помогнем да опознаете трудовия пазар (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Къде да търсите работа, как да различавате работодателите. Какви възможности има за работа на свободна практика избрания от вас профил.

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Възможност за започване на работа/стаж:

  Компютърно образователен център Progress има партньорски взаимоотношения с утвърдени компании. Отличилите се курсисти по време на курса ще бъдат препоръчани и изпратени на интервю за работа. Повече за част от нашите партньори може да прочетете тук.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма:

  1. Въведение в софтуерното тестване
  – Основни понятия;
  – Терминология;
  – Какво е бъг?;
  – Спецификция;
  – Въпроси и упражнения.

  2. Основни принципи и цели на тестването
  – Защо е необходимо да тестваме;
  – Ролята на тестването в разработката на софтуер;
  – Testing & Quality;
  – Основни принципи;
  – Въпроси и упражнения.

  3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет
  – Документация съпровождаща тестовия процес;
  – Test case;
  – Test suite;
  – Тест мениджмънт системни и въведение в TestLink;
  – Упражнение.

  4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle)
  – Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер;
  – Модели и методологии;
  – Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер;
  – Въпроси и упражнения.

  5. Етапи в софтуерното тестване
  – Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи;
  – Въпроси и упражнения.

  6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване
  – Разглеждане на различните нива на тестване;
  – Разглеждане на най-разпространените типове тестване;
  – Въпроси и упражнения.

  7. Управление на дефекти
  – Описание и управление на дефекти;
  – Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
  – Запознаване с JIRA;
  – Упражнение.

  8. Техники за тестване
  – Статични техники за тестване;
  – Динамични техники за тестване;
  – Упражнение.

  9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques
  – Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
  – Въведение в Black box Techniques;
  – Equivalence Partitioning;
  – Boundary Value Analysis;
  – Decision table testing;
  – State Transition;
  – Use case testing;
  – Упражнение.

  10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques
  – Statement testing and coverage;
  – Decision testing and coverage;
  – Упражнение.

  11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност
  – Стратегии при тестване на нова функционалност;
  – Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
  – Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
  – Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

  12. Тестване на производителността и натоварването
  – Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
  – Въведение в JMeter;
  – Упражнение.

  13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването
  – Тест мениджмънт;
  – Планиране и контрол;
  – Оценка на риска;
  – Въпроси и упражнения.

  14. Инструменти в тестването
  – Въведение и класификация;
  – Разглеждане на различните типове инструменти в тестването;
  – Въпроси и упражнения.

  15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

  16. Internet и WWW
  – Internet
  – World Wide Web
  – Packets
  – TCP/IP
  – URL
  – DNS
  – HTTP(S)
  – HTML
  – Web Page
  – Web Site
  – Browser
  – Web Server
  – Cloud

  17. Web Testing
  – Уеб приложения
  – Проблеми при уеб тестването
  – Категории инструменти за уеб тестване
  – Основни методи при тестване на уеб приложения
  – Cookies.

  18. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

  19. XML, XPATH и JSON
  – XML
  – XML дърво
  – XML Синтаксис
  – XPath
  – XML валидация
  – JSON
  – Сравнение с XML
  – JSON Синтаксис
  – JSON и JavaScript

  20. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL
  – Бази данни;
  – Запознаване с SQL;
  – Основни заявки с SQL;
  – Упражнение.

  21. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing)
  – Soap и REST базирани уеб услуги;
  – Въведение в SoapUI;
  – Упражнение.

  22. Въведение в автоматизираното тестване
  – Ползи от автоматизираното тестване
  – Инструменти за автоматизация
  – Цена на автоматизираното тестване
  – Рискове при автоматизираното тестване
  – Стратегии за автоматизираното тестване
  – Принципи при автоматизираното тестване
  – Класификация и категории на инструменти за автоматизация

  23.Подготовка за интервю за работа. Финален тест.
  – Подготовка на автобиография;
  – Въпроси за интервю;
  – Финален изпит.

   

 • График на Курса по Софтуерно Тестване

   

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5  месеца).

  Следващите начални дати са:

  28-ми май 2024г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 01-ви август 2024г.

  01-ви юни 2024г.  (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 04-ти август 2024г.

  Участниците могат да избират между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 790 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две  вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска от 390 лева. Първата се внася при записването, а втората до 30 дни от началото на обучението.

  Полезни статии относно Софтуерно тестване:

  КАКВО ПРАВИ СОФТУЕРНИЯТ ТЕСТЕР?
  ИСКАМ ДА БЪДА QA, ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА.
  КАКВО Е СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ И ЗАЩО Е ВАЖНО В ПРОГРАМИРАНЕТО?
  13 ВЪПРОСА , КОИТО ДОБРИЯТ СОФТУЕРЕН ТЕСТЕР СИ ЗАДАВА
  НАБОР ОТ КАЧЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА СОФТУЕРНИЯТ ТЕСТЕР

 • Записване за курса по Софтуерно Тестване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Красимир Арсов

   Красимир проявява интереси към програмирането още от гимназията и след завършването й стартира кариерата си като Manual QA.
   По-късно става Automation Developer, специализирайки в Web Service тестване.
   Работи като Аutomation Developer повече от 5 години в голяма немска софтуерна компания,
   като ръководи и активно разработва тестването на един от най–новите продукти в нея.
   Интересува се от всичко свързано с автоматизация и тестване.

   Стилът му на преподаване се отличава с персонално отношение към всеки курсист и желание да сподели личния си професионален опит.

   Красимир преподава учебния материал с примери от реалната практика. Начинът на обучение е интерактивен, като персонално ангажира всеки един участник в курса.

   Освен, че дава ценни съвети и насоки по време на обучението, поставя и високи изисквания към курсистите. Практическите задачи за самостоятелна работа се проверяват и обсъждат. Курсистите получават обратна връзка от Красимир, който дискутира с тях всички възникнали въпроси с внимание и голямо търпение.

   Учебните материали са адаптирани към нивото на обучаващите се и са добре структурирани.

   Красимир постига с лекота основната цел на обучението, а именно да изгради трайни знания у курсистите. Благодарение на солидната основа от знания и умения курсистите намират по-лесно професионална реализация след завършване на обучението.

   Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Python, Ruby, Selenium, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins, GIT, Gerrit, Maven, Linux, OpenProject, JIRA, HTML/CSS.

   Ангел Джамбазов

   През 2014 Ангел  започва своята преквалификация от Строителен Инженер към “IT Специалист”. Работи в сферата от 2015 година.
   Има опит в различни компанни с голямо разнообразие от технологии.
   Първоначално започва работа като Developer, след което се прехвърля към
   Automation Developer.

   Ангел преподава с много висока степен на ангажираност и лично отношение към всеки курсист. Участва активно при работата им с домашните задания и проекти, дискутира възникналите въпроси и дава съответна обратна връзка за справянето със задачите. Подготвя курсистите за работа в реалната практика с много нагледни примери и на базата на личен опит. Проследява професионалното развитие на курсистите дори след завършване на обучението. Знанията и уменията, които преподава, са добра основа за кариерно развитие в IT сферата.

   Използвани езици и технологии в кариерата: Java, Selenium, Cypress,
   TypeScript, TestNG, JUnit, JMeter, Postman, Web Services, Jenkins,
   MySql, Oracle DB, Postgre SQL, GIT, Maven, Docker, Kubernetes, Linux, OpenProject, JIRA,
   HTML/CSS, Cucumber, Selenium grid, PageFactory – POM, BDD, CI/CD

   Ивайло Николов

   Работи като QA – ръчно тестване от 2019 година.
   Магистър по „Финансов контрол и одит“ СА“Д.А.Ценов“- Свищов.

   Да поеме по пътищата в ИТ сферата, го вдъхновяват участията му в разработката на различни уебсайтове, базирани на WordPress, както й умението му да вниква в детайли и адаптивността му към променящата се среда. Участва в тестването на CRM система, използвана в телемуникационен оператор.
   Програмни езици и акроними:  C#, CSS, PHP, HTML
   Бази данни:  MySQL, Oracle
   Използвани инструменти при тестване: Selenium WebDriver, SoupUI, Postman, Putty
   Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Test Link, Rally, Redmine, Test Lodge, Qase

   Сертификати:
   Php and WordPress- VratsaSoftware
   SQL 2016 Database Administration, Awarded by Microsof-2018
   CPD Modules: CSS, HTML, JavaScript – 2018

    

   Мирослав Исикийски

   Мирослав Исикийски

   Работи като QA Engineer от 2014.

   Обича да допринася за създаването на качествен и клиентно-ориентиран софтуер, следвайки всички добри практики в сферата. Разглежда тестването като експериментален процес (точно както в научната сфера). В свободното си време обича да чете техническа литература, защото ключа към развитието е непрестанното надграждане на знания и умения.

   Има опит с програмните езици Java, Python, JavaScript/Node.js.
   Бази данни – MySQL, MSSQL, Druid, NoSQL.
   Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Cucumber BDD, JMeter, TestNG.
   Опит с batch scripting, web services REST & SOAP, HTTP, servers, SDLC.
   Комуникативен и способен да работи в екип – вярва, че това е жизнено важно за всеки един успешен отбор, а съвкупността от тези отбори изгражда успешна и силна фирма.
   Преподаването му е хоби, но и призвание, защото е от учителско семейство с над 40 годишен професионален стаж в сферата 🙂

   Антон Димитров

   Антон е специалист по софтуерно тестване с повече от 8 години опит в сферите на Fintech, Social Networks, Cybersecurity и RPA.
   Акцентира на практичното разбиране на тестовите процеси както и оптимизацията им в преподавателската си дейност.
   Tools: Selenium IDE, Cypress, TestRigor, Wave.
   Сертификати:
   – ISTQB FL
   – Kryon RPA Developer

   Бадер Бадер

   Бадер Бадер

   Магистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 10 години опит в софтуерното тестване с участие в проекти в области като роботизация, здравеопазване, електронна търговия,финанси, логистика, телекомуникация и др.

   От 2019 води курсове в Академия Прогрес по “Софтуерно тестване” и “Автоматизирано тестване”.

   Сертификати: ISTQB

   Използвани езици и технологии в кариерата: Selenium WebDriver, WebDriverIO, Cypress, API Testing, Jmeter,  BDD/Gherkin, Mobile Testing, JavaScript, Java, C#, HTML, CSS, SQL, Microsoft Azure, Gitlab, Jenkins, Jira.

   Виктор Грозев

   QA от 2014г. Работил е като QA за компании като eBay,
   SAP, Accenture. Понастоящем работи като Senior
   Automation QA за компания от FinTech
   индустрията. Участвал в тестването на
   ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, medical и fintech
   software и е минал през всички нива – от
   trainee tester до senior automation QA, както и е
   ръководил собствен екип. В различните проекти и компании е тествал cloud,
   virtualization, Web, UI, DB, mobile apps и desktop приложения, както и е минал през всички фази на развитието на един
   проект – от писането на тест стратегия и създаването на тест средите, през unit, system и
   regression testing, до UAT и последваща test maintenance фаза.

   Програмни езици: Java SE, Kotlin, Groovy
   Мобилни технологии: Android
   DB: MySQL, MongoDB
   Инструменти: SoapUI, Postman, JMeter, Selenium, REST
   Assured, Appium, Cucumber, Gherkin, Jenkins, Docker
   Системи за управление на проекти и
   дефекти: Jira, Confluence, Zephyr, BitBucket
   Сертификати: ISTQB, Java, Automation QA, Test manager

   Ненко Ненков

   Ненко Ненков

   Работи като QA – ръчно и автоматизирано,
   от 2011 година. Магистър по
   “Информационни технологии” от УНИБИТ.
   През годините е работил в няколко
   утвърдени ИТ компании – Virtual Affairs, DAIS
   Software, Wacom, Tech Huddle и Puzzel. През годините е
   участвал в разработката на различни
   проекти – банков софтуер, платформа за
   кол центрoве,
   SaaS проекти и много други. Ненко е много
   позитивен,комуникативен и адаптивен
   към всяка ситуация, което е
   изключително важно за работата като QA.

   Програмни езици: C++, C#, Java, Python,
   JavaScript/Node.js
   Бази данни:  MySQL, MSSQL
   Инструменти за автоматизирано
   тестване: Selenium WebDriver, WebdriverIO Watin,
   Appium, SoupUI,
   Mountebank, RestAssured, Pytest, JMeter
   Системи за управление на проекти и
   дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS
   Сертификати: 98-361 Microsoft Software Development
   Fundamentals

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ