Go to Top

Управление на времето и приоритетите в работата

 

soft skills kursove

Курс по „Управление на времето и приоритетите в работата“      

       

Цели:

 • да се развият уменията за самоорганизиране.
 • да се развият умения за приоритизране на дейностите на работното място.
 • да се развият умения за планиране и ефективно използване на работното време.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Разбиране за ефективно самоуправление. Ефективност и ефикасност

Съдържание:

 • Въведение
 • Кога сме ефективни и кога сме ефикасни?
 • Резултати от ефективното самоуправление
 • Фактори, влияещи върху самоуправлението
 • Целеполагане. SMART модел за дефиниране на цели
 • Разлика между цели и задачи

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и програмата
 • Загряване
 • Упражнение за изследване на нагласите на участниците
 • Експозе
 • Индивидуално упражнение за дефиниране на SMART цели
 • Дискусия
Сесия 2: Принципи на приоритизирането

Съдържание:

 • Определяне на приоритети по спешност и важност.  Матрица на Айзенхауер
 • АВС анализ
 • Основни и текущи задачи

Дейности и методи:

 • Експозе – представяне на концепциите
 • Работа по казус за приоритизиране на седмични задачи
 • Дискусия
Сесия 3: Управление на собственото време

Съдържание:

 • Основни начини да си губим времето. Крадците на време. Последствията от недоброто управление на времето
 • Бюджет на времето
 • Техники за управление на времето
 • Инструменти за проследяване на задачи и срокове
 • Справяне с прекъсвания и асертивно отказване

Дейности и методи:

 • „Мозъчна атака”
 • Демонстрация
 • Индивидуално упражнение – изготвяне на личен бюджет на времето
 • Експозе
 • Ролеви игри за асертивна комуникация
 • Дискусия
Сесия 4: Ефективно делегиране

Съдържание:

 • Делегирането – основен мениджърски инструмент за постигане на резултати чрез другите
 • Какво е делегиране и какви са предимствата му
 • Техники за определяне на нивата на делегиране
 • Цикъл на контрол и делегиране
 • Практически техники за проследяване на процеса по делегиране
 • Водене на разговори за делегиране  и контрол върху изпълнението на задачите

Обобщение

Дейности и методи:

 • Експозе – процесът на делегиране и контрол върху изпълнението
 • Работа в малки групи
 • Ролеви игри за възлагане на задачи и проследяване на изпълнението
 • Дискусия
 • Разработване на план за действие за по-ефективно управление на собствените времеви ресурси

Попълване на анкета за обратна връзка

 
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по „Управление на времето и приоритетите в работата“

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ