Go to Top

Управление на времето и приоритетите в работата

 

soft skills kursove

Курс по „Управление на времето и приоритетите в работата“      

       

Цели:

 • да се развият уменията за самоорганизиране.
 • да се развият умения за приоритизране на дейностите на работното място.
 • да се развият умения за планиране и ефективно използване на работното време.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Разбиране за ефективно самоуправление. Ефективност и ефикасност

Съдържание:

 • Въведение
 • Кога сме ефективни и кога сме ефикасни?
 • Резултати от ефективното самоуправление
 • Фактори, влияещи върху самоуправлението
 • Целеполагане. SMART модел за дефиниране на цели
 • Разлика между цели и задачи

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и програмата
 • Загряване
 • Упражнение за изследване на нагласите на участниците
 • Експозе
 • Индивидуално упражнение за дефиниране на SMART цели
 • Дискусия
Сесия 2: Принципи на приоритизирането

Съдържание:

 • Определяне на приоритети по спешност и важност.  Матрица на Айзенхауер
 • АВС анализ
 • Основни и текущи задачи

Дейности и методи:

 • Експозе – представяне на концепциите
 • Работа по казус за приоритизиране на седмични задачи
 • Дискусия
Сесия 3: Управление на собственото време

Съдържание:

 • Основни начини да си губим времето. Крадците на време. Последствията от недоброто управление на времето
 • Бюджет на времето
 • Техники за управление на времето
 • Инструменти за проследяване на задачи и срокове
 • Справяне с прекъсвания и асертивно отказване

Дейности и методи:

 • „Мозъчна атака”
 • Демонстрация
 • Индивидуално упражнение – изготвяне на личен бюджет на времето
 • Експозе
 • Ролеви игри за асертивна комуникация
 • Дискусия
Сесия 4: Ефективно делегиране

Съдържание:

 • Делегирането – основен мениджърски инструмент за постигане на резултати чрез другите
 • Какво е делегиране и какви са предимствата му
 • Техники за определяне на нивата на делегиране
 • Цикъл на контрол и делегиране
 • Практически техники за проследяване на процеса по делегиране
 • Водене на разговори за делегиране  и контрол върху изпълнението на задачите

Обобщение

Дейности и методи:

 • Експозе – процесът на делегиране и контрол върху изпълнението
 • Работа в малки групи
 • Ролеви игри за възлагане на задачи и проследяване на изпълнението
 • Дискусия
 • Разработване на план за действие за по-ефективно управление на собствените времеви ресурси

Попълване на анкета за обратна връзка

 
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по „Управление на времето и приоритетите в работата“

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ