Go to Top

Управление на времето и приоритетите в работата

 • Какво са Soft Skills?

  Случвало ли се е някога да работите с екип от хора,  които не се понасят и не работят ефективно заедно?  „Меките  умения“  (преносими умения)  са такива социални  умения като например това  да бъдете  комуникативни,  да бъдете екипен играч,  да бъдете лидер,  да управлявате конфликтите. Меките  умения са станали все по-важни за успешна професионална кариера и изкачване по корпоративната стълбица,  като се комбинират със специфичните знания и опит.
  Все повече работодатели  са склонни да наемат по-малко квалифицирани кандидати, но притежаващи  меки умения. Дори и IT специалистите  вече не могат да се справят без меки умения при  успешното изпълнение на по-сложни  IT проекти (особено  ако са на ръководни позиции).  През последните няколко години, се наблюдава тенденция за интернационализация на пазара на труда.  IT специалистите много често работят в смесени екипи с участието на международни партньори.  Това също създава необходимост от „меки умения“.

  Цел на курса по Управление на времето и приоритетите в работата:

  Курсът има три основни цели:

  • да се развият уменията за самоорганизиране.
  • да се развият умения за приоритизране на дейностите на работното място.
  • да се развият умения за планиране и ефективно използване на работното време.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е подходящ за всеки желаещ да придобие меки умения, както и особено подходящо за IT специалисти и всички специалисти в областта на техническите и точните науки.  Курсът е предназначен  и  за  мениджъри  (от всякакво ниво) на  малки и големи компании (както и за корпоративни обучения), за специалисти по управление на човешките ресурси.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група ограничена до 8 участника с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма по “Управление на времето и приоритетите в работата”:

   

  Сесия 1: Разбиране за ефективно самоуправление. Ефективност и ефикасност

  Съдържание:

  • Въведение
  • Кога сме ефективни и кога сме ефикасни?
  • Резултати от ефективното самоуправление
  • Фактори, влияещи върху самоуправлението
  • Целеполагане. SMART модел за дефиниране на цели
  • Разлика между цели и задачи

  Дейности и методи:

  • Представяне на водещия, участниците, целите и програмата
  • Загряване
  • Упражнение за изследване на нагласите на участниците
  • Експозе
  • Индивидуално упражнение за дефиниране на SMART цели
  • Дискусия

  Сесия 2: Принципи на приоритизирането

  Съдържание:

  • Определяне на приоритети по спешност и важност.  Матрица на Айзенхауер
  • АВС анализ
  • Основни и текущи задачи

  Дейности и методи:

  • Експозе – представяне на концепциите
  • Работа по казус за приоритизиране на седмични задачи
  • Дискусия

  Сесия 3: Управление на собственото време

  Съдържание:

  • Основни начини да си губим времето. Крадците на време. Последствията от недоброто управление на времето
  • Бюджет на времето
  • Техники за управление на времето
  • Инструменти за проследяване на задачи и срокове
  • Справяне с прекъсвания и асертивно отказване

  Дейности и методи:

  • „Мозъчна атака”
  • Демонстрация
  • Индивидуално упражнение – изготвяне на личен бюджет на времето
  • Експозе
  • Ролеви игри за асертивна комуникация
  • Дискусия

  Сесия 4: Ефективно делегиране

  Съдържание:

  • Делегирането – основен мениджърски инструмент за постигане на резултати чрез другите
  • Какво е делегиране и какви са предимствата му
  • Техники за определяне на нивата на делегиране
  • Цикъл на контрол и делегиране
  • Практически техники за проследяване на процеса по делегиране
  • Водене на разговори за делегиране  и контрол върху изпълнението на задачите

  Обобщение

  Дейности и методи:

  • Експозе – процесът на делегиране и контрол върху изпълнението
  • Работа в малки групи
  • Ролеви игри за възлагане на задачи и проследяване на изпълнението
  • Дискусия
  • Разработване на план за действие за по-ефективно управление на собствените времеви ресурси
 • График на курс Управление на времето и приоритети в работата

  Продължителност на обучението  – 1 ден, 8 уч.часа по 45 минутни блокове в 4 сесии

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти.

  Цена на курсa:

  Цена: 400 лв.

  Сумата на курса се заплаща при записването ви, което трябва да бъде поне седмица по-рано от стартовата дата.

  Видео представяне на курс
  “Управление на времето и приоритетите в работата”

 • Записване за курс по Управление на времето и приоритетите в работата

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Галина Грозева

   От 1995 г. се занимава с обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. Проектира и ръководи различни обучителни програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. Има над 7 000 часа работа с групи.
   От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители. Член на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР). Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ “Св. Кл. Охридски”

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ