Go to Top

MySQL – Advanced

подходящ за напреднали

kurs po mysql advanced

 • Кратко представяне на MySQL:

  MySQL е релационна система за управление на бази от данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel. Обучението, дава възможност на курсистите да проектират свои бази от данни, да правят заявки към релационните бази от данни и т.н.

  В процеса на обучение курсистите, ще изготвят и надграждат база данни, която в края на курса, ще бъде комбинирана с програмен код на PHP.

  За кого е предназначен курсът по MySQL – Advanced:

  Във второто ниво е необходимо курсистите да са преминали обучение от MySQL – basic  или да имат опит с бази данни от релационен тип. Както и работа с диаграми и проектиране на бази данни.

  Какво ще научите по време на обучението по MySQL – Advanced:

  По време на този курс ще се изградят умения за работа с функционални възможности за изпълнение на сложни задачи от високо ниво за разработчици.

  Второто ниво започва направо с практически проект, който има за цел на първо място да припомни неща от предишното ниво и да си опреснят знанията.

  В това ниво се набляга практически на създаването на програмна логика и се пишат много и различни команди и заявки. Разглеждат се определени подходи и функционални възможности от гледната точка на хора, които са запознати с основните положения в SQL и работата с бази данни.

  В краят на курса се провежда изпит, който е от 2 части. Първата част включва изграждане на курсов проект в част база данни от всеки курсист. Втората част е изпит – тест.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курс по MySQL – Advanced

  Хорариум ( 72 учебни часа ):

  1. Изпълнение на Практически проект по създаване на База данни. Чрез този проект курсистите ще се запознаят с необходимите стъпки при изготвянето на частта за базата данни за всеки един проект, който използва данни.
  2. Принципи на работа с променливи в MySQL. Ще бъдат усвоени знания, които са приложими за всякакъв вид бази данни.
  3. Коментиране на кода. Техники за напреднали, които ще подпомогнат организацията, поддръжката и управлението на скриптове и програмни инструкции.
  4. Работа с Интервали за дата и време. Техники за напреднали при управление на данни свързани с дата и време.
  5. Работа с Временни таблици (Temporary tables). Кога, как и защо можем да използваме временни таблици. Техники за създаване и практическа работа.
  6. Копиране на таблици. Инструкции за копиране на таблици.
  7. Управление на повтарящи се стойности.
  8. Сравняване на таблици.
  9. Работа с броячи. Техники за напреднали.
  10. Търсене на информация. Техники за работа с Full-Text Search.
  11. Какво е самостоятелна програма? Проектиране и създаване на програмни скриптове с програмна логика.
  12. Какво е контролна структура? Принципи и работа с контролни структури. Основи на Избора.
  13. Работа с Цикли.
  14. Проектиране и създаване на Съхранена процедура (Stored Procedure).
  15. Проектиране и създаване на Потребителски функции (Function).
  16. Проектиране и създаване на Спусък (Trigger).
  17. Проектиране и създаване на Изглед (View).
  18. Използване на Вложена заявка (Subquery / Subselect).
  19. Работа със сложни заявки.
  20. Сравняване на последователни редове.
  21. Принципи при импорт на данни. Практически приложения.
  22. Основи на Регулярните изрази. Работа с Регулярни изрази (Regular Expressions) при заявки за данни.
  23. Работа с Транзакции.
 • График на курса по MySQL – Advanced:

  Продължителност на обучението – 72 учебни часа ( два месеца )

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business acount.

  Цена на курс по MySQL – Advanced:

  Цена: 760 лв.

  Сумата може да бъде заплатена разсрочено на две вноски. Първа вноска от 400 лева и втора вноска от  360 лева. Първата при записване на курса, а втората при преполовяване на хорариума на обучението.

   

   

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ