Go to Top

Archives

непрекъснато разраствайте бизнеса си

Защо дигиталният маркетинг е толкова важен?

link icon

  В съвременните условия на бързо развиващи се технологии рекламните канали и като цяло маркетинговия обхват на бизнеса, придобива различно измерение. Оформя се изцяло ново звено на маркетинга, а именно дигитален маркетинг. Маркетингът е съвкупност от всички дейности, чиято основна цел е генериране и увеличаване обема на продажбите. Дигиталният маркетинг са всички активности и техники, на тяхното прилагане, използващи дигитални комуникационни средства и интернет. До скоро, онлайн маркетингът беше просто Read More

Базите данни – основа на всяка информационна система

link icon

  Светът е информация. В наши дни във всяка сфера на живота се използва едно или друго решение чрез информационни технологии. Разбира се има и информационни решения, които не използват бази данни в общоприетия смисъл, но те е възможно да съхраняват данни във външни файлове. В повечето случаи почти винаги има нужда от съхранение и управление на информация. Ето например ако вземем съвременните мобилни телефони (смартфони), които са вече конкурентни Read More

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ