Go to Top

ИТ кариера, анализ на възможностите за успех!

Работата в ИТ сектора може да означава различни неща. Можете да работите като специалист компютърна поддръжка, киберсигурност, поддръжка и администриране на бази от данни, уеб или софтуерен разработчик или тестер, дизайнер в рекламната индустрия и други области.

Тези работни места, които излизат като резултати от търсенето в сайтовете за работа, могат да доведат до нова кариера в областта на ИТ – от хелпдеск до мениджър ИТ проекти.

Обикновено се предполага, че работата в сферата на информационните технологии (IT) означава работа в технологичен офис в голям град. Но това не е цялата истина. Особено в настоящите корона вирусни реалности.  Дори един бърз преглед на по-популярните сайтове за търсене на работа ще ви покаже, че вече има отделна рубрика за дистанционна работа и тя съдържа може би стотици работни позиции на ежедневна база.

Нетехнологичните ИТ работни места също се развиват. Дори по-бързо от технологичните работни места в ИТ, което означава, че има осезаема тенденция в разрастване на търсенето на палитра от специалисти, които да подпомагат или допълват основните ИТ професии. Освен това, ИТ умения са необходими в места като болници, правителствeни институции, банки и университети в големите и по-малки градове в цялата страна.

Това показва, че в областта на ИТ се предлагат разнообразие от кариерни пътища в различни индустрии. ИТ специалистът може да се специализира в киберсигурността, за да поддържа компютрите в безопасност, облачните технологии, за да улесни достъпа до информацията, или в най-различни помощни роли, за да подпомага ежедневните функции на всяка организация.

 

ИТ кариера – пътища и възможности за успех:

Разбирането на това, какви пътища са достъпни за вас, може да ви помогне да навигирате първите си стъпки, когато започвате кариерата си в ИТ.

Не сте сигурни откъде да започнете? Много ИТ специалисти започват с общи роли, които покриват редица въпроси, като помощен техник (хелпдеск) или ИТ поддръжка. Нека сега да ви запознаем с най-популярните и търсени ИТ кариерни пътища:

 

1.   Компютърна поддръжка (хелпдеск или ИТ съпорт)

Тези специалисти поддържат компютърните системи, мрежи и операции от различен характер в компаниите. Това включва както хардуерната поддръжка и обновяване, така и софтуера. Такава позиция е много подходяща за ИТ специалисти в началото на тяхната кариера. От там е възможно да се специализират в по-тясна област като киберсигурност или мрежи, или да се продължи с компютърна поддръжка, за да станете старши експерт или мениджър.

Със сигурност тази кариерна пътека има бъдеще и устойчив растеж.

Работни места за младши специалисти (ще бъдат изписани на английски език, защото по този начин се публикуват в сайтовете за работа, а и имат популярност и в българския разговорен език): System administration, Technical support, hardware and technicians, desktop support , customer support, help desk.

Работни места за старши специалисти или за ръководни позиции: Senior help desk support technician, service desk supervisor, support desk manager, Senior System administration.

Първи стъпки: Ако току-що започвате, ще ви бъде необходимо обучение по „Диагностика и ремонт на компютърни системи“. Ценни и търсени са LINUX специалистите. Подготовката и получаването на  сертификат LPI101 и LPI102 може да ви донесе уменията, от които се нуждаете. Това може да се случи в курса LINUX СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР и обучението по  LINUX ENGINEER.

Нека да се запознаем  по-детайлно с работата на системните администратори или специалистите по Компютърна поддръжка. Системните администратори са специалисти по информационни технологии (ИТ), които се уверяват, че компютърните системи на организацията функционират и отговарят на нуждите на организацията. Сисадмините поддържат компютърни сървъри и мрежи.

Описанието на работата на системния администратор може да включва:

 • Управление на Windows, Linux или Mac системи.
 • Надстройка, инсталиране и конфигуриране на компютърен хардуер и софтуер.
 • Отстраняване на неизправности и осигуряване на техническа поддръжка на служителите.
 • Извършване на редовни тестове за сигурност и наблюдение на сигурността.
 • Поддържане на мрежи.

В някои организации системния администратор и мрежовия администратор са едно и също лице(лица). И това не е нередно или необичайно, защото има много припокриващи се отговорности. Но има техническа разлика. Системната администрация се фокусира върху сървъри и компютърни системи, докато мрежовите администратори работят по-конкретно с мрежови задачи и оборудване, като настройка на маршрутизация, IP адреси и поддържане на локални мрежи (LAN).

Ако сте в по-малка организация, тези отговорности могат да бъдат съчетани в една роля, докато по-големите организации може да са склонни да ги разграничават. Тъй като системите и мрежите често се преплитат, не е рядко да се видят длъжностни характеристики, които изискват познания и за двете.

Умения, от които се нуждаете като системен администратор:

Като системен администратор ще трябва да развиете основен набор от умения, които ще ви позволят да гарантирате, че компютърните системи във вашата организация работят безпроблемно. Ето най-добрите умения, които ще е хубаво да включите в автобиографията си:

 • Задълбочени познания за операционните системи: Независимо дали става въпрос за Windows, Linux или Mac, наемащите мениджъри обикновено търсят компетентност в администрирането на операционната система, използвана в тяхната компания. Операционните системи Windows и Linux са широко възприети и са добри системи за начало.
 • Хардуерни познания: Работещите физически устройства – като сървъри или принтери – ще бъдат важна част от работата на системния администратор.
 • Умения за облачно администриране: Познанията за облачни приложения като Office365, Google Apps и AWS може да ви даде тласък в процеса на наемане.
 • Мрежови познания: Възможността за създаване и поддържане на локални мрежи (LAN) и широкообхватни мрежи (WAN), в допълнение към настройването на функции за мрежова защита като защитни стени, често се очаква от системните администратори. Такива познания може да придобиете в курса по „Основи на компютърните мрежи“.
 • Комуникационни и междуличностни умения: Освен работата в екип, от системните администратори често се очаква да помагат на други служители, които нямат същите технически познания. Възможността за добра комуникация ще бъде ключова част от успешните ежедневни задачи на системния администратор. Компютърно образователен център Progress се е погрижил да предложи няколко обучения в тази област. Бихте могли да се запишете в курса по „Управление на времето и приоритетите в работата“, както и в курса по „Техники за решаване на проблеми и вземане на решения“ или/и  курса по „Работа в екип и информираност на екипите“.

Подготовка за интервюто

Подготовката за всяко интервю означава да предвидите някои въпроси и да знаете как да отговорите на тях. Ето няколко основни въпроса, които може да срещнете, когато сте на интервю за ролята на системен администратор.

 • Опишете своя опит с хардуера.
 • Как бихте се справили с вирус?
 • Как бихте разбрали кога да надстроите сървър?
 • Разкажете ни за време, когато не сте били в състояние да разрешите проблем. Какво направи?
 • Какви качества притежавате, които ви правят добър системен администратор?

Интервюиране за ИТ работни места: Тъй като ИТ работните места са изключително технически, интервюиращите вероятно ще ви зададат няколко технически въпроса в допълнение към по-лични поведенчески въпроси. Бъдете готови и за двете. Освежете своите ИТ умения, като мислено преминете през няколко задачи, които знаете как да изпълнявате, и се упражнявайте да ги обяснявате на глас.

Добре е да помислите за някои истории за това кога нещо се е получило добре за вас и кога нещата не са се получили толкова добре – и какво сте направили в тази ситуация, за да го направите по-добре. Наличието на конкретни примери може да ви помогне да се чувствате психически подготвени и да изглеждате по-уверени пред работодателите.

 

2. Мрежови специалисти (мрежови администратори)

Мрежовите ИТ специалисти работят с мрежови задачи или хардуер, а системните специалисти работят сред сървъри и компютърни системи. Те може да имат припокриващи се роли, особено в по-малки компании, както вече споменахме по-горе. Може да започнете като анализатор или администратор, след което да работите като мрежов или системен инженер или архитект.

Ролята на тази кариерна пътека е съизмерима с тази на ИТ специалистите по компютърната поддръжка, така, че това е една сигурна и перспективна професия.

Работни места за младши специалисти: мрежов администратор, системен администратор, техник по внедряване на мрежата, системен анализатор. Тези професии са по-често срещани в обявите с техните английски наименования: Network administrator, network implementation technician, systems analyst.

Работни места за старши специалисти или за ръководни позиции: мрежов инженер, системен инженер, инженер по мрежова сигурност, инженер на мрежи в облака, старши системен администратор, архитекти на компютърни мрежи. Тези професии са по-често срещани в обявите с техните английски наименования: Network engineer, systems engineer, network security engineer, cloud network engineer, senior system administrator, computer network architect.

Първи стъпки: Ако току-що започвате, ще ви бъде необходимо обучение по  „Основи на компютърните мрежи“.

В какво се състои работата на мрежовия администратор?

Мрежовият администратор е ИТ специалист, който гарантира, че компютърните мрежи на организацията – групи компютри, които споделят информация помежду си – работят, за да отговорят на нуждите на организацията. Те могат да поддържат и отстраняват проблеми с компютърни мрежи и да използват принципи за сигурност, за да поддържат мрежите защитени.

Някои задачи, които може да намерите в описанието на работата на мрежовия администратор, включват:

 • Инсталиране, конфигуриране и поддържка на мрежов хардуер и софтуер като рутери, защитни стени и комутатори.
 • Защита на мрежите от неоторизирани потребители чрез физически и технически средства.
 • Настройване и поддържане на виртуални частни мрежи (VPN)
 • Решаване на проблеми с мрежовата свързаност за други служители
 • Поддържайте и отстранявайте мрежови проблеми.

Мрежовите администратори често имат длъжностна характеристика, която е подобна на тази на системните администратори.

Как да стана мрежов администратор?

Като мрежов специалист ще трябва да имате познания и основните умения за работа в мрежа. Сертифицирането може да ви помогне да придобиете необходимите умения и да покажете на работодателите вашите възможности. Курсът, който предлагаме по  „Основи на компютърните мрежи“ осигурява подготовка за Cisco сертификат (Cisco Certified Network Associate (CCNA)). Можете също така да започнете като хелпдеск и да станете мрежов администратор в последствие.

Изградете уменията си за мрежов администратор

Ето някои често срещани умения, които са в длъжностната характеристика на мрежовия администратор:

 • Познаването на различни видове мрежи:Локални мрежи (LAN), Широкообхватни мрежи (WAN), Виртуални частни мрежи (VPN) и понякога мрежи за съхранение (SAN). Въпреки че някои работни места може да изискват повече опит в една или друга област, наличието на основни познания за това какви са различните мрежи и как да ги конфигурирате ще бъде от основно значение за вашата работа като мрежов администратор.
 • Познаване на мрежовите компоненти за сигурност:Те могат да включват защитни стени, VPN и контрол на достъпа. Знанието какви са често срещаните атаки и подходящият отговор на тях ще бъде важна част от работата на мрежовия администратор. В случай, че имате желанието да надградите уменията си, бихте могли да се запишете на курс по информационна сигурност.
 • Да разбирате от сървъри:Настройването и конфигурирането на сървъри е често срещано умение, търсено от мрежовите администратори. Windows и Linux сървърите са често срещани. Определено в България и Европа, Linux са предпочитаните мрежови сървъри.
 • Комуникация и работа в екип:Като мрежов администратор вероятно ще работите в екип или с други членове на вашата организация, за да сте сигурни, че компютрите и системите работят. Умението да общувате с други хора с проблеми и да намирате решения е ценно. Ако не се чувствате уверени или имате лош опит, препоръчително е да се запишете в курса по „Работа в екип и информираност на екипите“, както и в курса по „Техники за решаване на проблеми и вземане на решения“.

3. Разработка на софтуер

Разработчиците на софтуер създават компютърни програми, които се използват за изпълнение на всякакви разнообразни задачи – от вашият интернет браузър, през услуги за поточно предаване на музика и приложения за онлайн видеоконференции. Това са само някои по-популярни напоследък примери за софтуер. Разработката на софтуер може да отвори пътища в различни индустрии, включително финанси, разработване на видео игри и технологии и т.н.

Планирания растеж на заетостта е един от най-високите, въпреки кризата, предизвикана от корона вируса. Освен това, този бизнес всъщност не пострада от нея и се оказа един от най-устойчивите. Заплатите са най-високите в ИТ сектора.

Работни места: Софтуерен инженер, софтуерен разработчик, старши софтуерен инженер и много други. Списъкът не е кратък и се разраства.

Първи стъпки: Научаването да кодираш на езиците, използвани в разработката на софтуер, ще бъде от ключово значение за започване на работа в тази област. Опитайте да започнете с някои от най-търсените езици за програмиране като се запишете в курс по  Python,  Java или C#. Не са за пренебрегване, защото трайно са в топ 10 на търсените езици вече над 10 години и езици като С, С++, а имайте предвид, че работодателите очакват поне познания по 2 или 3 езика и технологии. Затова си заслужава да обърнете внимание и на курса по С и С++.

Който иска да се развива в кариерата обаче, не бива да спира до тук, а според интересите си или проектите, които е започнал и вижда перспектива, трябва да продължи с обучение по програмиране на Python – Аdvanced или Machine Learning с Python, програмиране с Java – Advanced, програмиране със C# Advanced или C++ за напреднали.

4. Уеб програмиране

Работата като уеб програмист означава, че ще отговаряте за създаването и поддържането на уеб сайтове и мобилни приложения. Уеб разработчиците могат да бъдат front end или на back end – т.е. да създавате интерфейса, с който работят потребителите или механика “зад сцената” на даден уеб сайт, съответно – или и двете.

Уеб разработчик и уеб дизайнер  е много желана, а и много търсена професия, която има стабилни растеж и перспективи за развитие. Заплащането на такива специалисти зависи от опита и нивото на позицията, но като цяло се движи между това на системните и мрежови администратори и това на софтуерните разработчици.

Работни места: Уеб разработчик, уеб дизайнер, front end или на back end разработчик, full stack разработчик, front end инженер, back end инженер, full stack инженер. Списъкът не е докрай изчерпателен, но може да ви даде достатъчно добра представа за възможностите и работните позиции.

Първи стъпки: Независимо дали сте самоук или имате диплома по компютърно програмиране, за да си намерите успешно работа в тази ИТ кариерна ниша, приоритет има опита и направените до момента проекти. Курсът по уеб програмиране – може да ви ориентира с основните положения. Оттам можете да опитате да създадете собствен уебсайт или приложение, преди да кандидатствате за работа на  входно ниво.

Независимо дали сте си намерили вече работа или още не, препоръчително е да разширите познанията и възможностите си като продължите в курсове за напреднали по JavaScript with React JS или AngularJS. А ако искате да работите с лекота с динамични сайтове и да създавате уеб приложения с бази данни, задължително е да изкарате обучение по Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL.

5. Софтуерно тестване

Процесите на софтуерното тестване са неразделна част от създаването и осигуряване на качествен софтуер. Софтуерното тестване е процес при който се изследва и проучва създаден  софтуер, с цел получаване на информация за качеството на продукта или услугата, която се изпитва.

Работни места за младши специалисти: софтуерен тестер, QA тестер, QA Specialist Software Testing, manual QA, automation QA, junior test engineer.

Работни места за старши специалисти и ръководни позиции: QA Engineer, Senior Automation QA Engineer, QA Team Lead, QA Analyst, Senior QA Analyst.

Първи стъпки: В България няма отделна университетска специалност. Предимствата, които курсът по „Софтуерно тестване“ ще ви даде е, че по време на обучението ще придобиете практически познания и ще бъдете подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподавания материал е ориентиран към покриване на основните познания, необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level.

6. Бази от Данни

С повсеместното използване на свързаните с интернет устройства, компаниите имат достъп до безпрецедентни количества данни за своите клиенти, услуги и други бизнес фактори. И макар че данните не се водят за най-престижната ИТ специализация, увеличаването на търсенето на умения по бази от данни  прави този кариерен път солидна възможност за тези, които търсят работа, свързана с ИТ дейности. Работата с бази от данни може да се състои в поддържане на хардуера и сигурността като администратор на бази данни или да анализирате и извличате справки от бази данни, за да се намерят модели или да се прави прогностика като анализатор на данни или учен.

Работни места за начинаещи: администратор на база данни(DB admin), анализатор на  данни(DB analyst).

Работни места за напреднали или за старши служители:  инженер по бази от данни(DB engineer), архитект на данни(DB architect).

Първи стъпки: Ако се интересувате от това как да станете DB admin, някои познания за ИТ поддръжката може да ви помогнат. Ако идеята за работа директно с данни е по-примамна за вас, помислете да изкарате курс по анализ на данни – като курс по MуSQL. Който иска да напредне в кариерата, може да надгради с обучение по MySQL – advanced.

7. DevOps

DevOps – термина означава комбинация от „разработка“ и „операции“. Това е методология, която действа като мост между разработчиците на софтуер и ИТ екипите. На практика методологията DevOps се появява като отговор на взаимната зависимост между разработката и експлоатацията на софтуер. Целта на DevOps е да помогне на организациите по-бързо да разработват и внедряват програмни продукти и услуги. Може да са ви необходими следните умения:

 • Разбиране на теорията за непрекъсната доставка
 • Контейнерни технологии като Docker или Kubernetes
 • Скриптови езици като Python, Ruby и C
 • Познания в cloud технологиите

Като цяло кариерата в тази област е с висока добавена стойност и не е за начинаещи, но си струва да помислите за този хоризонт. Много врати и възможности за развитие в ИТ сектора, като DevOps специалист ще ви се отворят ако придобиете квалификация чрез курса по DevOps. След завършването му, ще може да работите с „cloud“ технологии, ще разбирате от виртуализация, ще можете да извършвате прости и по-сложни автоматизации.

Заключение:

Може да получите съвети кои позиции са подходящи за вас от кариерния център на компютърно образователен център Progress,  при това напълно безплатно ако станете курсист дори с едно единствено обучение.  Това ще ви помогне да припознаете своята ИТ кариерна възможност. След като попълните техния въпросник и разговаряте с кариерен специалист,  ще имате по-добра представа за това, което обичате да правите. После може да помислите за фокусиране на кариерата си в по-специфична област.

 

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ