Go to Top

Динамичното образование – университет или учебен център да изберем?

Нека започнем материала с това какво представлява термина Образование. Ако цитираме Уикипедия:

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.

Именно, вече все повече ни се налага всеки ден да добиваме нови знания и умения за справяне в различни ситуации или с различни видове технически и софтуерни средства.Ежедневието ни е изпълнено с различни изисквания, които често се менят. Така че всеки ден има една динамична среда в която съвременния човек се налага да се приспособява. Непрекъснато се налага да се чете и учи в движение.

Доскоро, когато ставаше дума за образование повечето хора в България имаха представа за начално, средно и висше образование съответно, училище или университет или друго учебно заведение. Това беше така да се каже класическия модел за образование дълги години в цялата страна.

Съвременните изисквания и бързо променящата се среда налагат човек да е адаптивен в ежедневието си. Именно поради спецификите на ежедневието се налага да се формира нов модел на образование, така че да удовлетворят съвременните изисквания и нужди.

Вече се оказва, че така нареченото стандартно образование – училище и/или университет не е достатъчно.

В България през последните 20 години се появи бум в областта на образованието. Появиха се много възможности за допълнително обучение. Също така с развитието на интернет технологиите в последните години стана възможно и дистанционното обучение с устойчив ефект.С развитието на компютърните технологии пазара на труда все повече се нуждае от квалифицирани специалисти, които притежават определени качества. Едно от тях е спобността за научаване с бързи темпове на нови неща и технологии. При това с високо ниво на адаптация.

За да се обучават специалистите с бързи темпове и да придобиват устойчиви знания и умения е необходимо да се намери модел, който ще предостави добра възможност за продължаващо образование.  За да има добри възможности за обучение ни е необходимо да разделим видовете специалисти и да разгледаме, как те се обучават.

Динамичното образование – университет или учебен център да изберем?

Начинаещите специалисти

Начинаещите не могат да преценят кой е най-добрият начин за тях и често се лутат в различни крайности. За тях най-добрият подход е или онлайн обучение с преподавател и изградена система на преподаване или присъствена форма на обучение в специализирани компютърни центрове за обучение, където е гарантирано качеството на обучение.

Като цяло начинаещите и хората, които тепърва навлизат имат нужда от преподавател, който да ги насочи в началото на кариерата. Същото важи и за хората, които се преквалифицират поради една или друга причина и са решили да навлязат в сферата на Информационните технологии.

Начинаещите и хората, които се преквалифицират като цяло предпочитат преисъствено обучение с преподавател. Това е така защото се чустват по-уверени и имат подкрепа от опитен преподавател.

Специалисти на средно ниво

Това са хората, които вече имат известен опит и са придобили увереност в знанията си. Освен това те вече имат и формиран на интерес за насоки на професионално развитие. Те самите могат вече да изберат подходящ начин за обучение и развитие. Също така те вече търсят и възможности за обучение с конкретна програма, която ги интересува. В зависимост от индивидуалните предпочитания те могат да поискат да има и преподавател, който да ги насочва и проверява текущите упражнения.

Обучението на специалистите на средно ниво може да бъде в голяма част с по-бързи темпове, тъй като те могат да изпълняват упражнения за самостоятелна работа. Те се нуждаят от надграждане и развиване на настоящите умения. Също така на средно ниво специалистите може да бъдат насочени за специализация в различни направления.

Старши специалисти

Старшите специалисти са хората с години опит, които вече имат изградено професионално виждане при изпълнение на ежедневните си задачи. Също така специалистите с опит имат идея и как да се обучават. Освен това те самите като специалисти вече се нуждаят от конкретно насочени обучения, които включват придобиването на специализирани умения, които са им в пряка полза при изпълнение на работните задължения.

След като разгледахме накратко трите нива на специализация в компютърната сфера можем да направим кратък преглед на инструментите и подходите в образованието на хората като цяло в България. Те са разнообразни и непрекъснато се появяват нови форми и начини на обучение. Имаме, обаче структура, която може да се каже, че е официална и приета на държавно ниво и се спазва като цяло. Тя се взима предвид за стандартно образование.

Форми на образование:

В България има на макро ниво основно разделение на два вида образование – средно и висше. Като условно казано средното и висшето имат свои степени и разделение.

Училищно обучение:

До 16 годишна възраст училищното обучение в Република България е задължително. Различават се четири етапа или степени на средно образование. То се обезпечава от средни училища, професионални гимназии и техникуми. Както и училища със специализирани паралелки. Училищното обучение условно се разделя на три степени.

Начално образование

Това е прага на пътя на обучение за всеки един човек в България. Започва се от 6-7 годишна възраст и достига до 10-11 години. Периодът на обучение обхваща от 1-ви до 4-ти клас. Нарича се още и Начално училище. Така започва началния етап на обучение, който се казва Начално образование.

Основно образование

Това е вторият етап от училищното обучение. Започва от 10-11 годишна възраст до 13-14 години. Периодът на обучение обхваща от 5-ти до 7-ми клас. Нарича се още и Основно училище. Така продължава обучението, като този етап се нарича Основно образование.

Средно образование

Това е вторият етап от училищното обучение. Започва от 14-15 годишна възраст до 18 години. Периодът на обучение обхваща от 8-ми до 9-ти клас. Нарича се още и Средно училище. Така продължава обучението, като този етап се нарича Средно образование.

По време на средното образование може да се придобият и специализирани умения чрез различни специализирани училища като професионални гимназии и техникуми или училища с профилирани паралалеки.

След завършване на средно образование или по-точно средно специално, випускниците получават и професионална квалификация с право на практикуване на определена професия.

Висше образование:

Висшето образование в Република България не е задължително. Различават се четири етапа или степени на обучение на висше образование в страната. То се реализира чрез различни типове Висши Учебни Заведения (ВУЗ) – колежи, университети, специализирани висши училища или различни организации.

Обучението за придобиване на висша образователна степен в България е разделено на четири степени.

Образователна степен Професионален бакалавър

Бакалавър е началната степен на обучение в колеж. Обикновено е със срок между 3 и 5 години. След завършване се придобива образователна степен Професионален бакалавър. И ако човек има желание може да продължи в следващите степени на обучение в същото или друго учебно заведение.

Образователна степен Бакалавър

Бакалавър е началната степен на обучение в колеж, университет или специализирано висше училище. Обикновено е със срок 4 години. След завършване се придобива образователна степен Бакалавър. И ако човек има желание може да продължи в следващите степени на обучение в същото или друго учебно заведение.

Образователна степен Магистър

Магистър е образователна степен на обучение, която може да се придобие в колеж, университет или специализирано висше училище. Обикновено е със срок от 1 или 2 години. След завършване се придобива образователна степен Магистър. Степента Магистър се придобива след изкаран курс на обучение като за това са налице няколко условия. Най-разпространеният вариант е 5 години след завършено средно образование. Друг вариант е да се получи степен Магистър 2 години след придобиване на степен Професионален бакалавър. Сравнително стаднартен подход е получаване на магистърска степен 1 година след бакалавърска степен.

Образователна и научна степен Доктор

Доктор е образователна и научна степен, която може да се придобие в колеж, университет или специализирано висше училище. Обикновено е със срок от 1 или 2 години. След завършване се придобива образователна степен Магистър. Степента Магистър се придобива след изкаран курс на обучение като за това са налице няколко условия. Най-разпространеният вариант е 5 години след завършено средно образование. Друг вариант е да се получи степен Магистър 2 години след придобиване на степен Професионален бакалавър. Сравнително стандартен подход е получаване на магистърска степен 1 година след бакалавърска степен.

След като разгледахме стандартната структура на образованието в България е време да обърнем внимание на вариантите за допълнително образование и обучение. Оказва се, че в съвременни условия не е достатъчно да се мине училищно и/или висше образование.

Фактите показват много успешни компютърни специалисти и предприемачи в областта на Информационните технологии, които имат само завършено гимназиално образование. Включително, можем да дадем пример с Бил Гейтс, който нямаше висше образование. Да не забравяме Стив Джобс, Майкъл Дел, Мукеш Амбани и не на последно място основателят на компанията „Оракъл“ Лари Елисън.

Динамичната реалност налага и динамичен подход в образованието. Един от вариантите е посещаването на специализирани образователни курсове и семинари. При реализиране на подходящ избор се взимат два основни момента – дали човек е начинаещ или с малко опит или човек със опит на средно ниво или до ниво напреднал.

Специализираните образователни курсове са вариант за хора, които искат да се развиват в професионална област, към която имат интерес. Те са вариант и за хора търсещи възможности за преквалификация. За разлика от преди, днес един човек може да работи дадена професия известно време и впоследствие да я смени. Преквалификацията вече е все по-често срещано явление и хората искат да успеят за все по-кратък период.

Тези обучения обикновено се предоставят от различни организации, университети и независими образователни центрове. Освен това много компании и организации поръчват фирмени обучения по индивидуална програма от външни центрове, които провеждат специализирани курсове.

Поддръжката и развитието на професионалните умения предполага планиране на посещение на курсове за обучение през годината в удобно време. И това планиране вече стана част от стандартните условия за работа в различни фирми, организации и учебни заведения.

Динамичното образование – университет или учебен център да изберем?

Динамично образование:

Динамичното образование предполага използването на различни инструменти които дават възможност за скоростно обучение и преквалификация на различни видове специалисти по този начин се гарантира бърза реакция и възможност за бързо изграждане на стабилни професионални умения които могат да се използват ежедневно при изпълнение на служебните си задължения.

Ако вземем предвид сферата на информационните технологии можем да дадем един много добър пример който ще покаже как се налага специалистите в сферата на Информационните технологии да се преквалифицират от време на време. И така в продължение на 10 години имаше бум на технологията Flash на Макромедия като тази технология даде възможност за професионална реализация на различни видове специалисти а също така и беше изградена една огромна екосистема.

В продължение на десет години технологията флаш даваше възможност да се изграждат различни уеб инструменти и продукти, уеб сайтове и игри, а също така и много средства за реклама под формата на банери. Имаше много литература и обучения по темата. С течение на развитието на технологиите стана така че флаш вече започна да не се използва. И малко по малко залезе като технология, която беше актуална и това наложи всички специалисти, които бяха ангажирани в сферата и особено програмистите на екшън скрипт (action script) да търсят нови варианти за професионална реализация. Именно тук се наложи всеки един да учи бързо, така че своевременно да може да придобие професионални умения, които да реализира без значение дали в текущата си работа или в търсене на ново професионално поприще.

И така можем да кажем, че основен момент в динамичното образование и обучение е способността за кратко време да се усвоява определена материя и да се придобиват устойчиви умения, чрез които експертите да се реализират ежедневно при изпълнение на служебните си задължения от различни видове специалисти.

Също така, много организации в последно време по света и в България осъзнаха, че е необходимо да подсигуряват на своите специалисти през годината възможност за професионално развитие на знания и умения. По този начин те дадоха възможност на своите служители да посещават различни видове курсове и образователни програми с професионална насоченост, която е необходима на фирмата, която ги изпраща. Фирмите осъзнаха, че поддържането на квалификацията уменията и знанията на своите служители е част от работата и е задължителна необходимост ако искат техните кадри да са на ниво с актуални знания и способности.

През последните две години поради разразилата се пандемия от Ковид 19 условно можем да разделим образованието на два основни типа, онлайн и присъствено обучение. В България поради обстоятелствата свързани с пандемията от Covid-19 доверието към онлайн обучението принудително се повиши като ученето онлайн обхвана повсеместно всички форми на обучение – от средното училище до извънучилищни форми на обучение, включително и различните академични програми във висшите учебни заведения.

Онлайн обучение

Онлайн обучението се наложи като форма за учене и развитие с голямо доверие по света и в страната. Този вид обучение вече започна да се приема нормално от хората, които искат да повишат своята квалификация и дори в последно време се наложи една така нова форма на обучение, а именно, хибридна, тоест по време на занятие една час от курсистите са в залата присъствен, а друга част са включени онлайн във времето на занятието. Разбира се, онлайн обучението не на последно място трябва да отбележим, че се провежда с помощта на преподавател, който съвместява отношението към хората които са включени онлайн и тези които са в залата също така онлайн обучението дали изцяло или хибридна форма дава възможност за обучаване на специалисти от всяка точка на света и по този начин се осигурява една гъвкавост.

Също така, онлайн обучението стана предпочитана форма за развитие и обучение от хората в активния летен сезон. Много голяма част от курсистите вече решиха да съвместяват почивка и обучение едновременно. По този начин те не губят от курсове а в същото време имат активна лятна форма на почивка. Същото важи и за зимния сезон когато има хора, които активно практикуват зимни спортове. Онлайн обучението, което се провежда с преподавател дава възможност, както и при нормалната присъствена форма да се проверява текущата работа и домашни на курсистите и по този начин се формират устойчиви навици свързани с материала, който се усвоява по време на обучение.

Онлайн обучението също така стана предпочитана форма за повишаване уменията на различни специалисти, екипи от фирми и  организации. Често пъти, фирмите подсигуряват на свой служители само и единствено вариант за онлайн обучение поради една или друга причина.

Присъствено обучение

Това е класическата форма, която е приета навсякъде в страната и по света. Присъственото обучение ще остане основен инструмент за работа и развитие на кадри независимо от обстоятелствата защото нищо не може да замени живия контакт между преподаватели и ученици. Освен това присъственото обучение дава възможност на преподавателите да коригират своевременно курсистите, така че да се убедят в устойчивото усвояване на уменията и знанията свързани с тематиката на даденият курс.

Формата на  присъствено обучение дава възможност на участниците в курса да получат обратна връзка от преподавателя дали правилно са изпълнили своите домашни задания и или курсови-проекти. По този начин курсистите могат да поправят своите пропуски. Освен това присъствената форма на обучение дава възможност при изготвяне на курсови проекти и текущи задания курсистът да ги представи пред своите колеги и преподаватели и по този начин да добие устойчива увереност свързана с изграждането на презентационни умения, така че да може да представи своята работа пред широк кръг от хора и по-голяма аудитория. Обучаващите се присъствено получават и един вид морална подкрепа от преподавателя и групата, така че да напредват с усвояването на материала.

Независимо каква форма на обучение курсиста ще избере, присъствено или онлайн той гарантирано ще усвои необходимите умения и материал без да има пропуски от формата на обучение. Без значение от начина на обучение още един фактор за ефективността на различните курсове и програми е размерът на групата в заниятията. Оптималният размер за качествено обучение е между 6 и 8 човека бутикова група. По този начин ще се гарантира индивидуален подход и преподавателят ще има възможност да проверява знанията на всеки курсист, а също така и при срещани затруднения да даде адекватна помощ.

Динамичното образование – университет или учебен център да изберем?

Как, да изберем обучение?

Изборът на подходящо обучение с професионална насоченост често пъти се оказва решаващ и за ефективността на курса или образователната програма. Има различни видове и начини на избор на един или друг тип курс или програма, а именно това се определя от това дали човек сам ще ходи да се обучава или като част от фирмена структура. Ако един курсист е част от фирмена структура често пъти и изборът може да е продиктуван от някакъв мениджърски екип и просто той да участва.

В случая, когато човек сам решава за себе си каква форма на обучение да избере то той трябва да има предвид дали трябва да се насочи към обучение за начинаещи, средно напреднали или напреднали. Това разбира се, зависи от степента на неговите умения, квалификация и знания. Също така правилния избор на конкретно ниво на обучение допълнително ще му гарантира ефективност и съответните резултати, които той очаква.

Независимо дали човек ще участва самостоятелно в даден обучение или в корпоративно обучение и като служител на дадена компания то той неминуемо може да разчита на това, че преподавателят ще води обучението в определена посока и при срещани затруднения той може да разчита на навременна помощ при усвояването на материала от програмата за обучение.

Един много често срещан вариант за обучение, който хората избират е външен център за обучение, който предлага различни възможности за обучение на начинаещи,  средно напреднали и напреднали в определени направления. В тези центрове за обучение за компютърни умения участниците в курсовете особено, когато са начинаещи могат да разчитат на много лесно навлизане в материала като се има предвид че той е напълно непознат.

Също така компютърно-образователните центрове дават възможност за преквалификация на хора от различни професии и с различен професионален опит и умения. Интересен факт и явления е, че външните центрове често се посещават и от ученици в средното училище с цел придобиване на допълнителни умения, тъй като обучението в средното училище се оказва недостатъчно или просто имат завишен интерес към материята и желаят да научат още нови неща, които са извън стандартната програма за обучение в клас.

Специализираните кратки курсове са добра алтернатива на традиционното образование, които могат да дадат практически умения и насоки в професионалното развитие на навлизащите в сферата на Информационните технологии. Още повече, че курсовете, които се провеждат от различни образователни центрове са насочени към актуалните технологии и умения на пазара на труда.

Също в процеса на обучение курсистите имат възможността сами да инсталират и настроят различни софтуерни инструменти за работа. И по този начин в течение на курса участниците добиват практически навици при използването на софтуерни инструменти, които са на „въоръжение“ в ежедневната работа на специалистите по създаване на софтуер.

Новите тенденции в образованието:

Все по-често млади хора след завършване на средно образование се записват и посещават курсове по програмиране и други в сферата на компютърните науки. Някои, дори не записват висше образование. Вместо това избират да се насочат към строго нишови образователни курсове.

Обученията чрез профилирани курсове дават възможност да се добият за сравнително кратък период от време практически умения, които могат да се приложат на практика. Друг основен момент е, че по време на обученията курсистите могат да се докоснат до технологии и софтуерни инструменти, които се ползват практически ежедневно в софтуерната индустрия.

Независимо, какъв тип обучение ще си избере, дали за начинаещ или с цел преквалификация всеки курсист може да разчита, че в онлайн и присъствена форма курсът или образователната програма ще бъдат водени от водещ преподавател и при нужда те могат да задават уточняващи въпроси. Освен това могат да разчитат на преподавателя за различни съвети и препоръки и корекции ако се налага.

Компютърно-образователен център Progress подсигурява две основни форми на обучение, онлайн и присъствено, като при присъственото обучение има възможност да се включат хора и онлайн при заявено желание, като въпреки хибридната форма на обучение, бутиковия мащаб на курсистите в групата се запазва до 8-м човека.

Център Progress провежда обучение с преподаватели които се стараят да дават практически насочени знания, така че дори и начинаещи да могат да навлязат в определена материя. Преподавателите често помагат и коригират грешки в процеса на обучение и по този начин курсистите усвояват по-устойчиво материала. Обученията са по утвърдени програми от самия център в зависимост от това дали даден курс е за начинаещи или за напреднали.  Продължителността за всеки от тях е различна в зависимост от нивото им.

Освен това компютърно-образователен център Progress провежда и корпоративни обучения по  заявена учебна програма на фирмата, или се изготвя индивидуална програма, като се вземат предвид нуждите на фирмата. По този начин се осигурява качество на обучението, което пряко ще повиши практическите умения на служителите на дадената организация.

 

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ