Go to Top

Видове Графичен Дизайн

Видове графичен дизайн

Графичният дизайн решава много различни проблеми чрез цветове, форми, изображения, композиции и типография. Невъзможно е да се задоволят съвременните очаквания на аудиторията само с един метод или инструмент, поради което има няколко вида графичен дизайн. Обикновено дизайнерите са специализирани в един до два, но днес трябва да сте гъвкави и да се задълбочите във всички клонове на сферата.

1.Графичен дизайн във визуална идентичност на марката – няколко определения …

Дизайнът на марката е проектна дейност за създаване на индивидуална визуална маркова среда, която отразява основната стойност и емоционалните характеристики на продукт или услуга чрез средствата за комуникация (изображения).
Визуалната идентичност на марката е свързана с нейната личност и начина, по който компанията създава тази връзка с аудиторията си. Графичният дизайн в идентичността използва визуални елементи, които предават корпоративната идентичност и създават лицето на марката. Идентичността може да разкаже историята на една компания, да предаде опит и емоции.

Дизайнерите, участващи в такива проекти работят с лога, типография, библиотеки с изображения, цветова схема, визитки, фирмени бланки и други визуални компоненти на марката. За да поддържат жива темата за брандиране, дизайнерите разработват ръководства за стил. С тяхна помощ всички продукти и визуални представи на марката поддържат единството на стила, като същевременно запазват основната концепция.

Това е сложна индустрия, която изисква обширни познания. Дизайнерът трябва да решава проблеми с всякакви носители на визуална информация: реклама, опаковка, информационни материали. Всеки етап от развитието на визуалната идентичност може да съдържа десетки и стотици дизайнерски задачи.

dizain za brand

 

 

 

 

 

 

 

2. Рекламна графика

Маркетинговите дейности насърчават публиката да вземе правилното решение. Ефективният маркетинг се основава на желанията и нуждите на аудиторията. Това е начин за комуникация с нея, който има преки ползи, като например увеличаване на продажбите. Тъй като визуалното съдържание е по -привлекателно за зрителя, графичният дизайн може да помогне за решаване на предизвикателствата на комуникационния маркетинг и за създаване на ефективни, ангажиращи реклами.

Традиционните печатни графики стават все по -малко популярни. Те се заменят с цифрови продукти, които са по-удобни за потребителя, динамични и достигат до повече аудитория.

Примери:

 • Рекламни банери в списания и интернет.
 • Пощенски картички и флаери.
 • Плакати и външна реклама.
 • Инфографика и брошури.
 • Презентации на PowerPoint проекти.
 • Реклами в социалните мрежи.

Маркетинг дизайнерът трябва да притежава добри комуникативни умения и аналитично мислене. Работата ще изисква опит в различни приложения и редактори. Дизайнерът създава продукти за печатни и цифрови медии.

3. Дизайн на графичен потребителски интерфейс (UI)

Потребителският интерфейс (UI) е инструмент за взаимодействие между потребител и приложение. Дизайнът на потребителския интерфейс съдържа всички елементи, които взаимодействат с публиката по един или друг начин: екранът, менютата, бутоните, полетата и други. Дизайнът трябва да направи интерфейса не само привлекателен, но и функционален и удобен. Графичният дизайн отговаря за естетическата част, която трябва да отчита техническата функционалност на проекта.

Примери:

 • Настолни и мобилни приложения.
 • Уеб ресурси.
 • Игри.

Графичният потребителски интерфейс работи в тясно сътрудничество с UX дизайнера. Следователно, освен уменията за графичен дизайн, той трябва да разбира принципите на UI / UX. Професионален дизайнер на потребителски интерфейс трябва да владее езици за програмиране: HTML, CSS и JavaScript.

4. Графичен дизайн на опаковки

Повечето продукти от всяка група изискват опаковка за съхранение, идентификация и продажба. Дизайнът на опаковката е пряко свързан с потребителя и може да определи окончателното решение за покупка. Кутия, бутилка, чанта, контейнер или щайга е ценен маркетингов инструмент, който трябва да привлече вниманието.

Дизайнерите на опаковки започват с концепцията и я завършват след отпечатването на крайния продукт за опаковане. Следователно, освен графиката, дизайнерът трябва да разбира основите на маркетинга и индустриалния дизайн. Типография, снимки, снимки и елементи за идентичност на марката могат да бъдат включени в създаването на външния вид на опаковката.

Примери: 

 • Хартиени и пластмасови етикети.
 • Картонени, пластмасови, метални и дървени кутии.
 • Бутилки, буркани, консерви и други контейнери с храна.
 • Опаковки, пакети и торби.

Графичният дизайнер на опаковки може да се специализира в конкретен вид печатни продукти или конкретна индустрия. Но във всеки случай той трябва да притежава умения за индустриален дизайн и да работи в тясно сътрудничество с маркетолозите, за да отговори на исканията на клиентите.

5. Графичен дизайн на движение (Motion Design)

Проектите за дизайн на движение могат да включват анимации и видео ефекти, снимки и картини, типография и триизмерни обекти. Този вид графичен дизайн се използва само в дигиталната среда: уеб съдържание, телевизия, кинематография.

Движещите се графики са сравнително нови за дизайнерите. Преди това в тази област имаше само специалисти по телевизия и кинематография. Днес графиките с движение се използват в реклами, презентации, интерфейси, видеоинфографика и други цифрови проекти. Всеки ден се откриват нови области на приложение на дизайна на движение.

Примери:

Специалист по дизайн на движение започва работата си, като създава сценарий. След това той дава движение на статични обекти, използвайки анимация или видео. Дизайнерът трябва да е развил комуникационни и маркетингови умения. Особено предимство ще бъде умението да се работи с 3D обекти, например в 3D Studio Max. Много полезен би бил курса по Post-production ( After Effects, Premiere Pro ).

6.Дизайн на публикации и илюстрации

Публикациите традиционно се разпространяват чрез печатни медии. Това са книги, вестници, каталози, списания и други журналистически продукти.

Графичните дизайнери на публикации работят предимно с оформления. Но работата включва и създаване на типография, обработка на снимки и илюстрации.

Илюстраторите създават оригинални произведения на изкуството, които могат да приемат всякаква форма от изобразително изкуство до илюстрации към книги. Публикациите и илюстрацията са две различни области, които често вървят заедно за постигане на една и съща цел.

Примери:

 • Книги и справочници.
 • Вестници и списания.
 • Бюлетини и отчети.
 • Каталози и инструкции.

Дизайнерът на публикации и илюстрации трябва да притежава организационни умения и схематично дизайнерско мислене. Важно е да можете да управлявате цветоотделки и правилно да подготвяте проект за печат или публикуване в цифрова среда.

Графичният дизайн е уникална и динамична смесица от креативност и технологии професионална сфера. Тя е всичко друго, но не и скучна. Никога не е късно да започнете да се занимавате с нея. Курсовете на компютърно образователен център Progress по Графичен дизайн ще ви помогнат по най-добрия начин.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ