Go to Top

Видове Графичен Дизайн

Видове графичен дизайн

Графичният дизайн решава много различни проблеми чрез цветове, форми, изображения, композиции и типография. Невъзможно е да се задоволят съвременните очаквания на аудиторията само с един метод или инструмент, поради което има няколко вида графичен дизайн. Обикновено дизайнерите са специализирани в един до два, но днес трябва да сте гъвкави и да се задълбочите във всички клонове на сферата.

1.Графичен дизайн във визуална идентичност на марката – няколко определения …

Дизайнът на марката е проектна дейност за създаване на индивидуална визуална маркова среда, която отразява основната стойност и емоционалните характеристики на продукт или услуга чрез средствата за комуникация (изображения).
Визуалната идентичност на марката е свързана с нейната личност и начина, по който компанията създава тази връзка с аудиторията си. Графичният дизайн в идентичността използва визуални елементи, които предават корпоративната идентичност и създават лицето на марката. Идентичността може да разкаже историята на една компания, да предаде опит и емоции.

Дизайнерите, участващи в такива проекти работят с лога, типография, библиотеки с изображения, цветова схема, визитки, фирмени бланки и други визуални компоненти на марката. За да поддържат жива темата за брандиране, дизайнерите разработват ръководства за стил. С тяхна помощ всички продукти и визуални представи на марката поддържат единството на стила, като същевременно запазват основната концепция.

Това е сложна индустрия, която изисква обширни познания. Дизайнерът трябва да решава проблеми с всякакви носители на визуална информация: реклама, опаковка, информационни материали. Всеки етап от развитието на визуалната идентичност може да съдържа десетки и стотици дизайнерски задачи.

dizain za brand

 

 

 

 

 

 

 

2. Рекламна графика

Маркетинговите дейности насърчават публиката да вземе правилното решение. Ефективният маркетинг се основава на желанията и нуждите на аудиторията. Това е начин за комуникация с нея, който има преки ползи, като например увеличаване на продажбите. Тъй като визуалното съдържание е по -привлекателно за зрителя, графичният дизайн може да помогне за решаване на предизвикателствата на комуникационния маркетинг и за създаване на ефективни, ангажиращи реклами.

Традиционните печатни графики стават все по -малко популярни. Те се заменят с цифрови продукти, които са по-удобни за потребителя, динамични и достигат до повече аудитория.

Примери:

 • Рекламни банери в списания и интернет.
 • Пощенски картички и флаери.
 • Плакати и външна реклама.
 • Инфографика и брошури.
 • Презентации на PowerPoint проекти.
 • Реклами в социалните мрежи.

Маркетинг дизайнерът трябва да притежава добри комуникативни умения и аналитично мислене. Работата ще изисква опит в различни приложения и редактори. Дизайнерът създава продукти за печатни и цифрови медии.

3. Дизайн на графичен потребителски интерфейс (UI)

Потребителският интерфейс (UI) е инструмент за взаимодействие между потребител и приложение. Дизайнът на потребителския интерфейс съдържа всички елементи, които взаимодействат с публиката по един или друг начин: екранът, менютата, бутоните, полетата и други. Дизайнът трябва да направи интерфейса не само привлекателен, но и функционален и удобен. Графичният дизайн отговаря за естетическата част, която трябва да отчита техническата функционалност на проекта.

Примери:

 • Настолни и мобилни приложения.
 • Уеб ресурси.
 • Игри.

Графичният потребителски интерфейс работи в тясно сътрудничество с UX дизайнера. Следователно, освен уменията за графичен дизайн, той трябва да разбира принципите на UI / UX. Професионален дизайнер на потребителски интерфейс трябва да владее езици за програмиране: HTML, CSS и JavaScript.

4. Графичен дизайн на опаковки

Повечето продукти от всяка група изискват опаковка за съхранение, идентификация и продажба. Дизайнът на опаковката е пряко свързан с потребителя и може да определи окончателното решение за покупка. Кутия, бутилка, чанта, контейнер или щайга е ценен маркетингов инструмент, който трябва да привлече вниманието.

Дизайнерите на опаковки започват с концепцията и я завършват след отпечатването на крайния продукт за опаковане. Следователно, освен графиката, дизайнерът трябва да разбира основите на маркетинга и индустриалния дизайн. Типография, снимки, снимки и елементи за идентичност на марката могат да бъдат включени в създаването на външния вид на опаковката.

Примери: 

 • Хартиени и пластмасови етикети.
 • Картонени, пластмасови, метални и дървени кутии.
 • Бутилки, буркани, консерви и други контейнери с храна.
 • Опаковки, пакети и торби.

Графичният дизайнер на опаковки може да се специализира в конкретен вид печатни продукти или конкретна индустрия. Но във всеки случай той трябва да притежава умения за индустриален дизайн и да работи в тясно сътрудничество с маркетолозите, за да отговори на исканията на клиентите.

5. Графичен дизайн на движение (Motion Design)

Проектите за дизайн на движение могат да включват анимации и видео ефекти, снимки и картини, типография и триизмерни обекти. Този вид графичен дизайн се използва само в дигиталната среда: уеб съдържание, телевизия, кинематография.

Движещите се графики са сравнително нови за дизайнерите. Преди това в тази област имаше само специалисти по телевизия и кинематография. Днес графиките с движение се използват в реклами, презентации, интерфейси, видеоинфографика и други цифрови проекти. Всеки ден се откриват нови области на приложение на дизайна на движение.

Примери:

Специалист по дизайн на движение започва работата си, като създава сценарий. След това той дава движение на статични обекти, използвайки анимация или видео. Дизайнерът трябва да е развил комуникационни и маркетингови умения. Особено предимство ще бъде умението да се работи с 3D обекти, например в 3D Studio Max. Много полезен би бил курса по Post-production ( After Effects, Premiere Pro ).

6.Дизайн на публикации и илюстрации

Публикациите традиционно се разпространяват чрез печатни медии. Това са книги, вестници, каталози, списания и други журналистически продукти.

Графичните дизайнери на публикации работят предимно с оформления. Но работата включва и създаване на типография, обработка на снимки и илюстрации.

Илюстраторите създават оригинални произведения на изкуството, които могат да приемат всякаква форма от изобразително изкуство до илюстрации към книги. Публикациите и илюстрацията са две различни области, които често вървят заедно за постигане на една и съща цел.

Примери:

 • Книги и справочници.
 • Вестници и списания.
 • Бюлетини и отчети.
 • Каталози и инструкции.

Дизайнерът на публикации и илюстрации трябва да притежава организационни умения и схематично дизайнерско мислене. Важно е да можете да управлявате цветоотделки и правилно да подготвяте проект за печат или публикуване в цифрова среда.

Графичният дизайн е уникална и динамична смесица от креативност и технологии професионална сфера. Тя е всичко друго, но не и скучна. Никога не е късно да започнете да се занимавате с нея. Курсовете на компютърно образователен център Progress по Графичен дизайн ще ви помогнат по най-добрия начин.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ