Go to Top

Игра на Кодене: Java vs. Python

 

*Повечето добри програмисти програмират не защото очакват да им се плати добре или да получат публично признание, а защото просто е приятно да се програмира.*
Линус Торвалдс

 Усвояването и придобиването на нови знания и умения винаги е част от човешкото развитие и стремеж. Всяко едно ново знание и умение, което се научи от даден човек отваря допълнителен прозорец към света около него. Дори вече можем да кажем, че животът ни задължава непрекъснато да учим и да се развиваме. Това е така, защото в човешкото ежедневие непрекъснато се появяват нови неща, нови програмни продукти, нови технологии, нови продукти, а дори можем да кажем, че непрекъснато се появяват и нови професии с всяка изминала година. Тази реалност налага човек непрекъснато да е адаптивен и да придобива и усвоява нови знания и умения независимо дали това му е приятно или не.

Python и Java с два много популярни езика за програмиране в цял свят, които имат своите начини на приложение и създаване на различни софтуерни решения.

В реализацията на много софтуерни платформи често се налага да се използват няколко технологии поради една или друга причина. Поради това при всички случаи от гледна точка на квалификация и умения е добре човек да познава Python и Java, което ще му даде и повече възможности за професионална реализация на пазара на труда. Също така, човек колкото повече технологии и езици за програмиране познава ще придобие и по-голям светоглед, така че да може да избере най-оптималното решение в една или друга ситуация ако това се налага.

Важно е да отбележим, че както Python така и Java имат своето място в реализацията на различни софтуерни проекти в цял свят в зависимост от целите, които преследват. Един малък пример. И на Python и на Java могат да бъдат изградени например, уеб-решения, които имат административна и клиентска част.

Какво представлява Java?

Можем да кажем, че Java е език за програмиране, който може да се използва при реализацията на проекти за различни софтуерни платформи. По своята същност Java е обектно-ориентиран език за програмиране. С негова помощ могат да се правят различни програмни решения, които могат да бъдат реализирани като десктоп инструменти или уеб-базирани платформи. А също така с помощта на Java си правят и много различни инструменти в областта на мрежовото програмиране.

Програмният код, който е написан в изходните файлове с помощта на Java може да бъде компилиран до байт код (Java byte code), така че да могат да бъдат използвани за реални задачи и цени.

Характерни за програмния код на Java е, че при декларирането на променливи е необходимо да се указва техния тип в явен вид.
За да се изпълнява един програма и код на Java е необходимо да бъде инсталирана Java virtual machine.

новото в javaJava на фокус

Ще посочим някои от основните характеристики при използването на Java.

 • Много добра производителност
 • Добра възможност за използване на принципите на софтуера архитектура, така че да се създават програми, които позволяват многократното преизползване на програмен код
 • Наличие на много стандартни библиотеки и такива, които са създадени от различни външни производители
 • Java е доста популярен език за програмиране и се използва изключително много в редица проекти по целия свят. Това дава възможност да се разчита на голям брой подготвени специалисти, които са наясно със създаването на програмни решения с Java.
 • Стандартен синтаксис, който е типичен за езици като C и C++.
 • Java може да се използва под различни операционни системи и е мултиплатформена технология.
 • Възможност за работа с многонишкови процеси.

Какво представлява Python?

Python е език за програмиране от високо ниво, който в сравнение с Java е по-бавен. Също така, една програма написана на Python може да работи под най-различни операционни системи. Освен това, чрез питон могат да се проектират и създадат различни решения с помощта на допълнителни външни устройства като Рaspberry Pi, Banana Pi, Nano Pi и различни видове контролери.

Синтаксисът на Python е много лесен за възприемане и изучаване особено от хора, които навлизат в професията софтуерен разработчик. Различните логически блокове програмен код се разделят с отместване и по този начин се подреждат и изпълняват.

Променливите в Python могат динамично да променят своя тип данни. Не е необходимо да се декларира предварително типа на всяка променлива.

Програмен код, който е написан на Python е  много добре подреден, лесно се поддържа и човек без проблем може да се ориентира в неговата логика и последователност.

Python по същността си е език, който се интерпретира посредством интерпретатор,  тоест програма написана на Python няма нужда да се компилира предварително. Напълно достатъчно е да има инсталиран интерпретатор за Python със съответните модули и пакети, които се използват в конкретния софтуерен проект.

Python се използва в различни специализирани направления, така че да бъдат реализирани решения, които са със строго професионална насоченост. Например, за хора, които се занимават с астрофизика и астрономия има *отделен вид* Python, който се нарича AstroPy. За за хора занимаващи се с биология и медицина има друг вид, който се нарича Biopython.

Python по същността си е модулно ориентиран език. Основната причина да се използва Python все повече и повече и да става все по-масов език за работа е това, че има изключително голямо многообразие от модули и пакети, които решават различни професионални цели. Например, различни специалисти в клонове във всички клонове на науката използват Python, за визуализация на данни, за математически изчисления, за решаване на специализирани задачи, също така и много решения свързани с алгоритми за изкуствен интелект. Наличието на много и разнообразни пакети и модули дава възможност при създаването на определена програмна функционалност с по-малко писане на програмен код да се постигнат по-големи резултати за и за по-кратък срок от време.

kurs po programirane na PythonPython на фокус

 

Ще разгледаме някои основни характеристики на Python.

 • Като синтаксис и програмни конструкции Python е много лесен за учене особено за начинаещи
 • Наличие на много безплатни модули и пакети, които спестяват изключително много време и ресурси.
 • Различни софтуерни продукти поддържат интерфейс за работа с питони възможност да си пишат специфични макроси.
 • В сравнение с други програмни езици в Python синтаксисът е изчистен и прост което дава възможност за по-леко писане и поддържане на програмен код.
 • Питон се използва за Machine Learning, Data Science, Визуализация на данни и решаване на различни изчислителни задачи.
 • При инсталация на Python се инсталира като допълнителен помощен инструмент особено за начинаещи и активна конзола в която могат да се изпълняват директно различни команди.
 • Python може да се използва в различни операционни системи и платформи подходящи за различни устройства.
 • Python се използва и за различни решения в областта на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT).

Някои основни различия между Java и Python

 • Python за разлика от Java е много по-лесен за учене. Докато за работа с Java се изискват малко по-комплексни познания.
 • Един софтуер написан на Java е възможно да работи на всякакво устройство, което поддържа работа на JVM(Java Virtual Machine). За да работи Python е необходимо да бъде инсталиран интерпретатор на съответното устройство.
 • Програмните конструкции в Java се отделят чрез вълнисти скоби и също така на всеки ред е необходимо да се слага точка и запетая, докато в Python програмните конструкции са отделени като блокове само и единствено с отмествания надясно без допълнителни символи за уточнение.
 • Java може да се използва в два режима на работа, когато и изходния код се компилира до изпълними файлове, които JVM стартира по време на изпълнение на програмата. Python за разлика от Java се интерпретира по време на изпълнение. При него няма предварително компилиране до изпълними файлове.
 • Python позволява динамично присвояване на типове, докато при Java е налице статична типизация.
 • За да създадете прост текстов файл чрез Python е нужно само да напишете два-три реда код, докато в Java това може да стане с десетина-дванадесет реда код.
 • Python по подразбиране поддържа голямо разнообразие от стрингови функции, докато при Java те са сравнително ограничени.
 • Java може да се използва за създаването на огромни платформи, приложения и софтуерни продукти като уеб или десктоп решения. Като Java е много по-подходяща от Python за създаване на десктоп програми с Графичен потребителски интерфейс. И Python от своя страна може да се използва за най-различни решения, както уеб, така и десктоп като самостоятелно като цялостно изпълнение или като спомагателни компоненти, които решават специфични задачи като Machine Learning, Data Science, Изчислителни алгоритми, създаване на графики, разпознаване на обекти във видео или изображение и още много много възможности…

В заключение не можем да кажем кое е по-добро Python или Java. Просто всичко е въпрос на целтa за даден проект или конкретна задача за изпълнение. При всички случаи що се отнася до сравнение от гледна точка на начинаещия Python е много по-лесен за изучаване, навлизане, разбиране и използване. Освен това, начинаещият за много по-кратко време ще може да създаде някаква програмна логика.

Java от своя страна пък, позволява създаването на различни софтуерни решения от всякакъв вид,  които биха могли да работят на различни устройства и операционни системи по един и същи начин.

Компютърно-образователен център Progress дава възможност за начално обучение чрез курс по програмиране с Java и курс по програмиране с Python. По този начин всеки, който желае да се занимава с програмиране и да навлезе в тази област може да избере подходящ вариант, който му допада повече.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ