Go to Top

Обучение по бази данни за напреднали

 

„Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“ Китайска поговорка

 Човекът в различните етапи на своята история винаги е търсил начини за развитие  в едно или друго, за подобряване на уменията си или просто за увеличаване на академичните си знания. Независимо в каква област работи един човек той се интересува за това как да постига по-високи нива на развитие и да преминава от една степен в друга. Разбира се, това важи по един и същи начин за всички хора по света и за всяка една област на обучение която е избрана.

Разделението на нива или степени в сферата на образованието е нещо нормално, което дори е търсена възможност за хората, които се обучават. Всеки един  човек иска да е наясно до какво ниво е стигнал, както в работата си, така и в образованието си в което в повечето случаи сам е инвестирал.

Курс по бази данни за напреднали (MySQL)

В компютърно-образователен център Progress има много добро и практически насочено обучение по бази данни. То е разпределено в две нива – курс по бази данни за начинаещи и обучение по бази данни за напреднали. В двата курса основният фокус е в изграждането на практически умения за проектиране и създаване на бази данни и програмиране чрез структуриран език за заявки (SQL – Structured Query Language).

И в двата вида обучение по бази данни за начинаещи и напреднали се използва MySQL  сървър за онагледяване и изграждане на умения за работа с бази данни, разработка     на програмна логика и управление на данни чрез SQL и проектиране на бази данни.

Знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението в двата класа са валидни за всички видове релационни бази данни като разбира се е необходимо и да се изпълняват редица практически упражнения и задачи, така че обучаващият се да добие реални умения.

Курсът по бази данни за напреднали е направен по такъв начин, че курсистите могат да доразвият вече придобити умения в областта на релационните бази данни, и фокусирано да се упражняват в някои специфични направления като например:

  • Проектиране на бази данни
  • Работа със Съхранени процедури(Stored Procedures)
  • Работа с Изгледи (Views)
  • Работа със Спусъци (Triggers)
  • Създаване на сложни заявки за данни(Queries)

Освен изброените по-горе акценти има още много теми, които ще се разгледат по време на учебните занятия. Важна особеност в обучението е, че курсът за напреднали ще бъде насочен изцяло към практическа работа на курсистите, тоест в много голям процент от времето за обучение самите участници ще пишат програмен код, а също така ще има и регулярни задачи за домашна работа съобразени индивидуално с нивото на групата.

Участниците в обучението задължително трябва да притежават начални умения за работа с бази данни и програмиране със SQL или преди това да са посетили курса по бази данни за начинаещи, който се провежда в компютърно-образователен център Progress . Също така, обучаващите се в групата е необходимо регулярно да изпълняват всички практически задачи на място в клас и задачите за домашна работа така, че да поддържат темпото на обучение на курса, което ще гарантира подобряване на собствените им умения.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ