Go to Top

Обучение по бази данни за напреднали

 

“Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.” Китайска поговорка

 Човекът в различните етапи на своята история винаги е търсил начини за развитие  в едно или друго, за подобряване на уменията си или просто за увеличаване на академичните си знания. Независимо в каква област работи един човек той се интересува за това как да постига по-високи нива на развитие и да преминава от една степен в друга. Разбира се, това важи по един и същи начин за всички хора по света и за всяка една област на обучение която е избрана.

Разделението на нива или степени в сферата на образованието е нещо нормално, което дори е търсена възможност за хората, които се обучават. Всеки един  човек иска да е наясно до какво ниво е стигнал, както в работата си, така и в образованието си в което в повечето случаи сам е инвестирал.

Курс по бази данни за напреднали (MySQL)

В компютърно-образователен център Progress има много добро и практически насочено обучение по бази данни. То е разпределено в две нива – курс по бази данни за начинаещи и обучение по бази данни за напреднали. В двата курса основният фокус е в изграждането на практически умения за проектиране и създаване на бази данни и програмиране чрез структуриран език за заявки (SQL – Structured Query Language).

И в двата вида обучение по бази данни за начинаещи и напреднали се използва MySQL  сървър за онагледяване и изграждане на умения за работа с бази данни, разработка     на програмна логика и управление на данни чрез SQL и проектиране на бази данни.

Знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението в двата класа са валидни за всички видове релационни бази данни като разбира се е необходимо и да се изпълняват редица практически упражнения и задачи, така че обучаващият се да добие реални умения.

Курсът по бази данни за напреднали е направен по такъв начин, че курсистите могат да доразвият вече придобити умения в областта на релационните бази данни, и фокусирано да се упражняват в някои специфични направления като например:

  • Проектиране на бази данни
  • Работа със Съхранени процедури(Stored Procedures)
  • Работа с Изгледи (Views)
  • Работа със Спусъци (Triggers)
  • Създаване на сложни заявки за данни(Queries)

Освен изброените по-горе акценти има още много теми, които ще се разгледат по време на учебните занятия. Важна особеност в обучението е, че курсът за напреднали ще бъде насочен изцяло към практическа работа на курсистите, тоест в много голям процент от времето за обучение самите участници ще пишат програмен код, а също така ще има и регулярни задачи за домашна работа съобразени индивидуално с нивото на групата.

Участниците в обучението задължително трябва да притежават начални умения за работа с бази данни и програмиране със SQL или преди това да са посетили курса по бази данни за начинаещи, който се провежда в компютърно-образователен център Progress . Също така, обучаващите се в групата е необходимо регулярно да изпълняват всички практически задачи на място в клас и задачите за домашна работа така, че да поддържат темпото на обучение на курса, което ще гарантира подобряване на собствените им умения.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ