Go to Top

Трудно или лесно е да се програмира на PHP?

За всеки, който е решил да се развива в областта на програмирането, е важно да избере с кой език да започне. За тези, които вече имат някакъв опит, е интересно да научат кой е най-подходящият език за програмиране, който да добавят към уменията си.

Правени са различни проучвания кои са най-търсените езици за програмиране в България и е интересно, че през последните 5 години тенденциите като цяло се запазват. PHP винаги присъства в топ 5 на най-търсените езици за програмиране на нашия пазар. Ето защо голяма част от начинаещите програмисти се ориентират към него като първа стъпка в професионалното им развитие.

Някои от важните въпроси, които всеки си задава са колко лесно е усвояването на PHP и каква е реализацията след това. Най-краткият отговор е, че PHP се учи сравнително бързо и се смята за един от лесните езици за програмиране, макар че има особености в своето приложение. За да придобиете по-ясна представа защо PHP е добър избор за всеки, който е решил да търси кариерно развитие в сферата на програмирането, е добре да се запознаете с неговата същност и поле на приложение, както и с възможностите, които предлага.

Какво е PHP?

PHP е език за уеб програмиране, който е много популярен и доста често използван, макар да не е универсален. Използва се за сървърна уеб разработка или както е популярно за back-end или казано по друг начин това е езикът за писане на уеб приложения и услуги.

PHP е скриптов език с отворен код, който е лесен за усвояване. Въпреки, че се използва предимно за по-малки проекти, той задвижва огромна част от сайтовете в интернет. Най-разпространен е сред уеб системи като WordPress, Drupal, Magento, OpenCart и се използва за поддръжката на уеб магазини, блогове, форуми или други уеб софтуери. PHP се използва в повечето операционни системи като GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Windows, а PHP разработчиците работят със съвременни бази данни като MySQL, MariaDB, Oracle и др.

Като цяло PHP може да бъде доста добър избор като начало за изучаване на програмен език, особено ако сте се насочили към уеб програмиране, тъй като той се използва само за това. PHP е добро допълнение и за тези разработчици, които вече владеят HTML & CSS и биха искали да надградят знанията си.

Развитие на PHP през годините

В самото начало PHP се използва предимно за създаването на динамични уеб страници. Той се счита за прост скриптов език, който е процедурно ориентиран. Тъй като е лесен за научаване и прилагане, с времето се утвърждава като водещ език за сървърна уеб разработка. В най-силните си години PHP е използван да задвижва половината интернет сайтове в световен мащаб, основно свързани с платформи за електронна търговия като WordPress, Magento, Joomla. Според по-нови проучвания, през 2017 г. PHP задвижва 37% от водещите сайтове в интернет.

В началото на развитието му, ползвателите на PHP са срещали редица затруднения, свързани с поддръжката на кода, липсата на стандарти, безразборно разпръснати файлове и проблеми при по-мащабни проекти, поради което езикът не се е считал за най-функционалните.

С разработването на по-нови версии и навлизането на PHP 7 и PHP 7.1, тези грешки са отстранени и езикът става съвременен и обектно ориентиран. Под влиянието на Java, PHP вече поддържа парадигми за интерфейси, обекти, капсулация, полиморфизъм и т.н., а последните версии дават възможност за типизация на данни и по-голяма гъвкавост чрез функционално програмиране.

Към настоящия момент PHP се използва за изготвянето на висококачествени уеб проекти и е сравним с водещи езици за сървърно програмиране като Java и C#.

Защо да програмирам на PHP?

Има няколко причини, поради които да започнете да програмирате с PHP. Една от най-важните е, че в момента има голямо търсене на PHP разработчици в България и това е една чудесна възможност за тези, които тепърва започват да се занимават с програмиране.

Има още няколко интересни факта, свързани с PHP, които ще ви накарат да се замислите дали наистина това не е езикът за програмиране, към който следва да се насочите:

 • Добра стартова заплата за PHP разработчик без опит – варира около 1000 лв. след облагане с данъци
 • PHP и MySQL са едни от най-търсените технологии у нас
 • Над 5 милиона програмисти в целия свят използват PHP като език за програмиране
 • Близо 1/3 от интернет сайтовете се задвижват от PHP технологиите
 • PHP е езикът, използван за разработка на уеб приложения и сървърни уеб разработки (back-end системи)

Как да се науча да програмирам на PHP?

Вече споменахме, че да се програмира на PHP е сравнително лесно и този език може да бъде избран както от начинаещи програмисти, така и от такива, които желаят да продължат да надграждат своите знания.

Има няколко начина да усвоите този програмен език:

 • Самообучение чрез информация в интернет – този метод би бил по-подходящ за хора със значителен опит в програмирането. За начинаещи не би било много препоръчително, защото ще им се налага твърде често да отсяват полезната информация от неточните съвети, които се срещат в мрежата.
 • Обучение с помощта на книги – тази опция също е по-добър вариант за хора, които вече имат опит в сферата, въпреки това с повече мотивация, всеки би могъл да постигне добри резултати.
 • Курсове по програмиране с PHP – като цяло това е най-добрата опция както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които искат да надградят знанията си. Курсът по програмиране с PHP съчетава в себе си както теоретична, така и практична подготовка, което го прави значително по-ефективен и често скъсява времето за обучение. Възможността да се работи в малки групи дава на обучаващия се по-голям достъп до знания и повече възможност за комуникация с лектора, както и с останалите участници.

Как да стана PHP програмист?

За да започнете работа като програмист, без значение кой език ще използвате са необходими няколко ключови умения:

 • Да се научите да пишете код – как да ползвате променливи, функции, как да боравите с данни, масиви, списъци са част от основните умения, които трябва да усвоите
 • Да имате логическо/алгоритмично/математическо мислене – може да го развиете като решавате задачи по програмиране. Като цяло способността да се решават задачи е жизнено важна за успешния програмист. Познания в областта на математиката и физиката са полезни за развитието на този тип мислене.
 • Да придобиете основни знания за професията на програмиста – какво представляват бази данни, софтуерно инженерство, мрежово програмиране; кои са основните уеб технологии и видове програмиране.
 • Да усвоите езици за програмиране и софтуерни технологии – това е етапът, в който може да определите насоката на вашето развитие. За да станете PHP програмист е необходимо да овладеете този език, заедно с другите необходими технологии, които ще ви позволят да се усъвършенствате в сървърната уеб разработка.

PHP е език, който е доста популярен и търсен в средите на информационните технологии. Да се програмира на PHP е сравнително лесно, а усвояването му също не изисква прекалено голяма инвестиция от време. Един курс от 2 месеца би бил достатъчен и на начинаещ програмист да усвои основите на PHP програмирането и да сложи начало на своето кариерно развитие в тази насока.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ