Go to Top

10 PHP въпроса, които ще ви зададат на интервюто за работа

Софтуерното инженерство е изкусителна територия, която набира скорост в световен мащаб с всяка изминала година. Тя предлага не само интелектуална стимулация и обширно развитие но и богато финансово възнаграждение, както у нас, така и в чужбина. Поради тези причини, и не само, интересът към програмирането нараства и все повече млади хора се обръщат към тази наука като основа на бъдещето.

Още през 2017, Крис Уейнщтрат, директорът на GitHub, споделя, че софтуерните програмисти по Света достигат 20 милиона.

Програмирането стои в основата на почти всичко в днешното ежеднение на високо развити технологии, дигитализация и масова уеб комуникация. То служи за улеснение на милиони каузи и въпроси, свързани със софтуерния свят и дава лесни и бързи отговори. С развитието на изкуствен интелект и множество други нови тенденции обвързани с уеб пространството, програмирането се очертава да върви само и единствено нагоре.

Програмисти с PHP

Ако ти вече си взел своето решение и си на път да поемеш по пътя на програмирането, първите стъпи лежат в това да направиш избор относно своя пръв език за програмиране. PHP заема основна роля в повечето списъци с топ езици за програмиране и е с широко търсене и приложение, което го прави един от най-атрактивните.

Ако си съвсем начинаещ или програмист с опит но търсещ обогатяване на знанията си, потърси курс по програмиране с PHP, който ще ти помогне да набавиш повече знания и опит, които пък ще са от полза при търсене на работа с PHP.

Намирането на работа с PHP и развиването на кариера в областта е съвсем постижимо начинание но трябва да имаш предвид. Да си представим, че си намерил прекрасна позиция за работа като програмист с PHP.

Преминал си през първите стъпки на кандидатстване, свързали са се с теб за интервю и предстои да ти бъдат зададени най-различни въпроси свързани както с теб и твоя характер, така и с PHP. Нека видим какви са най-често задаваните въпроси свързани с PHP при кандидатстване за работа.

Най-често Задавани PHP Въпроси на Интервю

Имайки идея за най-често задаваните въпроси по време на интеревю за работа с PHP ти ще можеш да се подготвиш по-добре и да отидеш на интервю с повече самоувереност и знания. Нека видим кои са въпросите и техните отговори:

Въпрос #1: Каква е разликата между функциите include() и require() ?

Отговор: И двата включват специфичен файл, но изискват процесът да излезе с фатална грешка, ако файлът не може да бъде включен, докато include операторът все още може да премине и да прескочи към следващата стъпка в изпълнението.

Въпрос #2: Как можем да получим IP адреса на клиента?

Отговор: Този отговор изисква доза креативност от страна на кандидата и именно тази черта би спечелила интервюиращия на твоя страна. Отговорът се крие на много места, като $_SERVER[“REMOTE_ADDR”]; е най-лесният вариант но със сигурност не единственият. Ако си добре запознат с материята можеш да изпишеш много редове по този въпрос.

Въпрос #3: Как можете да активирате отчитането на грешки в PHP?

Отговор: Провери дали “display_errors” е равен на “on” в php.ini или декларирайте “ini_set (‘display_errors’, 1)” в скрипта си. След това включете “error_reporting (E_ALL)” в кода си, за да покажеш всички типове съобщения за грешки по време на изпълнението на скрипта. Активирането на съобщения за грешки е много важно, особено по време на процеса на отстраняване на грешки, тъй като човек може незабавно да получи точния ред, който генерира грешката, и може да види също и дали скриптът по принцип се държи правилно.

Въпрос #4: Може ли стойността на константата да се промени по време на изпълнението на скрипта?

Отговор: Не, стойността на константа не може да бъде променена, след като бъде декларирана по време на изпълнението на PHP. Тук е добре да покажеш категоричност и сигурност в отговора си.

Въпрос #5: Какво представляват методите __construct() и __destruct() в PHP клас?

Отговор: Всички обекти в PHP имат вградени методи за конструктор и деструктор. Методът Конструктор се извиква веднага след създаването на нов екземпляр на класа и се използва за инициализиране на свойствата на класа. Методът Destructor не използва параметри. Разбирането на тези две неща в PHP означава, че кандидатът познава самите основи на OOP в PHP.

Въпрос #6: Използвате ли Composer? Ако да, какви ползи сте извлекли от него? 

Отговор: Използването на Composer е инструмент за управление на зависимостта. Можеш да декларираш библиотеките, на които разчиташ родукта на клиента и Composer ще управлява инсталирането и актуализирането на библиотеките. Ползата се намира предимно в последователния начин за управление на библиотеките, зависещ от толкова по-малко време за управление на библиотеките.

Въпрос #7: Какви стандарти на PSR следвате? Защо трябва да спазвате стандарт PSR? 

Отговор: Един програмист трябва да следва PSR, защото стандартите за кодиране често варират между разработчиците и компаниите. Това може да доведе до проблеми при прегледа или поправянето на кода на друг разработчик и намирането на различна от вашата кодова структура.

Стандартът PSR може да помогне за оптимизиране на очакванията за това как трябва да изглежда кодът, като по този начин намалява объркването и в някои случаи синтактичните грешки.

Въпрос #8: Какво представляват PSR? Изберете един вид и го опишете накратко. 

Отговор: Във връзка с въпрос #7, PSR са PHP препоръки за стандарти, които имат за цел да стандартизират общите аспекти на PHP Development. Пример за PSR е PSR-2, който е ръководство за стил на кодиране.  

Въпрос #9: Какво представляват PHP сесиите и как работят те? 

Отговор: Въпросът всъщност цели да разбере дали използваш session_start().ой или създава, или възобновява сесия въз основа на идентификатор, който се изпраща на сървъра чрез GET или POST заявка или бисквитка. Най-често използваният сценарий за използване в мрежата е, когато даден уебсайт не ти позволява да коментираш или да публикуваш, без първо да поискаш вход или достъп. Как се разбира дали си влязъл?

Един от начините е да поставиш „бисквитка“ в браузъра на потребителя; при всяка заявка бисквитката се изпраща от страна на сървъра, където PHP може да се използва, за да се определи коя информация се изпраща обратно и се показва на клиента. Докато session_start () записва данните за сесията по подразбиране, възможно е също да се съхраняват сесии директно в базата данни.

Въпрос #10: Как можем да получим броя на елементите в масив? 

Отговор: Функцията count () се използва за връщане на броя на елементите в масив. Разбирането на масиви и помощни функции, свързани с масив, е важно за всеки разработчик на PHP.

Това е нашият списък с въпроси, с които би могъл да се сблъскаш по време на интервю за работа с PHP. Надяваме се те да са ти от полза и да помогнат за отварянето на вратата към твоето бъдеще като програмист!

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ