Go to Top

Искам да бъда QA, откъде да започна.

Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път.
– Теодор Рузвелт –

„Осигуряване на качеството“ е процес, който е неизменна част от създаването на един цялостен продукт. С развитието на човечеството и забързаното ежедневие идва и необходимостта от създаването на много продукти във всяка сфера. Качеството на предлаганите продукти е от особена важност за успеха и поддържане на доброто име на компаниите разработчици.

QA професията има много разновидности, но в последните години става все по-популярно тестването на софтуерни продукти, тъй като голяма част от тях вече са лесно достъпни за масовия потребител. Социални мрежи, компютърни игри и множество електронни услуги са примери за софтуерни разработки, които запълват ежедневието на милиони потребители от всяка възраст. Потребителите се сблъскват все по-често с проблеми при използването на любимите си продукти.

Проблемите във софтуерните продукти най-общо се наричат дефекти. Те могат да бъдат от различно естество – проблеми в изгледа на потребителския интерфейс, проблеми, свързани с недовършена функционалност на продукта, проблеми при претоварване на системата от много потребители и други. Софтуерните компании, които държат на качеството, не биха позволили дефектите да бъдат забелязани от потребителите им, още повече да пречат за лесното използване на продукта, затова на помощ идва Quality assurance и QA-ите.

Често пъти за професията QA се научава случайно – от приятел или от реклама/ обява за работа.
Голяма част от характеристиките на длъжността са качества, които човек вече притежава, но не се е замислял за това. Част от тези качества са аналитично мислене, любопитство, търпение, добри умения за комуникация. Когато основата е поставена, сравнително лесно може да се надгради с още умения в областта.

софтуерно тестване, съвети за тестериГоляма част от QА обявите започват с изискването за бакалавърска степен в сферата на информационните технологии, но в последните години се забелязва, че и хора, доказали се в други области като архитектура, икономика, психология, успяват сравнително бързо да навлязат в QA професията.

Разбира се, няма как да се започне работа без технически познания. Курсовете по Софтуерно тестване са една от възможностите за структурирано обучение на достъпен език от доказани професионалисти в областта. Те протичат в рамките на няколко месеца и дават начални насоки за етапите на създаване на софтуерния продукт, видове тестване, процеси, бази данни, описание и управление на дефекти, практически съвети за откриване на дефекти и вникване в проблема така, че това да доведе до по-лесно отстраняване проблема и нормализиране на работния процес.

След завършване на курса, курсистите имат достатъчно познания за започване на работа като стажант QA или Junior QA, но и достатъчно наблюдение над останалите позиции, необходими за разработката на цялостен софтуерен продукт. Това дава възможност да се развиват професионално и в друга посока според интересите си.

Още една положителна страна на курсовете по Софтуерно тестване, спрямо самостоятелното обучение с ресурси в интернет, е че курсистът може да получи навременна обратна връзка от преподавателя за работата си, да задава директни въпроси по теорията и практиката и да дискутира с останалите курсисти взетия материал, инсталирането и използването на софтуерни продукти, спомагащи процеса на тестване.

В зависимост от политиките на различките софтуерни компании, Junior QA позицията може да бъде надградена до Middle level/Regular QA в рамките на една или две години, след което има възможности за развитие към Senior позиция с трупане на все повече технически познания или QA Lead позиция, отговорна за управлението и развитието на потенциала на QА ресурсите.

Автор: Ина Бунова

Може да надградите знанията си по QA с курс по Автоматизирано тестване.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ