Go to Top

Предимства на автоматизираното тестване

Автоматизираното тестване е похват при тестването на софтуерни продукти, при който тестовете се разработват и изпълняват посредством вече създаден софтуер (framework) или набор от инструменти за автоматизиране.

Автоматизацията позволява изпълнението на голям обем от тестове за кратко време върху различни конфигурации (операционни системи, браузъри, бази данни, хардуер), което няма как физически да бъде реализирано от ръчно изпълнение на сценариите от софтуерен тестер. Човешкият фактор оказва влияние при изпълнение на ръчни тестове, докато при автоматизираните тестове стъпките се изпълняват винаги по един и същ начин.

Изпълнението на наличните тестови сценарии може да бъде извършено от всеки член на екипа, който има познанието за това, или да бъде предизвикано от друг автоматизиран процес, който се стартира в определен час от денонощието или при наличие на нова версия на разработвания продукт.

Работата на софтуерните инженери и тестери е много по-спокойна и ефикасна, когато работят с версия на продукта, която е стабилна (stable version). Това състояние може да бъде проверено с автоматизираните тестове. Тъй като не е възможно да бъдат автоматизирани безбройно много сценарии, с приоритет за автоматизирано тестване се избират основни функционалности, без които потребителите на бъдещата система не могат да я използват ефективно, а също и функционалности, които са под риск да бъдат засегнати от нова версия на продукта.

В повечето проекти създаването на един автоматизиран тест може да бъде направено от специалист, който има познание по език за програмиране. Това може да е специалист на позиция automation QA, manual QA, софтуерен инженер.

При първоначалния избор на automation framework е от изключителна важност за успеха на автоматизирането да има яснота по въпроси като:

– познания за технологията, използвана при създаването на софтуерният продукт, който ще бъде обект на тестване
– да се обмислят добре изискванията за тестване
– да се проверят правилата, при които може да бъде използван framework-a, например: цена, срок за използване, дали може да бъде инсталиран лесно на машините, с които разполагат членовете на екипа
– да бъдат взети предвид уменията на служителите, които ще разработват автоматизираните тестови сценарии

Съществуват и инструменти за автоматизирано тестване, при които не е необходимо писането на код. Все пак дори и при тях би могло да се наложи персонализиране на тестовите сценарии така,  че да бъдат ефективни при многократно изпълнение на сценариите и върху различни версии на софтуерния продукт.

Пример за среда за разработване на автоматизирани тестове без писане на код е Selenium IDE. Selenium IDE може да бъде добавен към браузъри Mozilla Firefox или Google Chrome. Чрез запис на стъпките за работа с разработвания продукт, могат да бъдат създадени различни тестови скриптове, които да бъдат изпълнявани отново и отново, за да дадат сигурност за качество на продукта.

Работата по автоматизираните тестове не приключва при създаването им. За да бъдат ефективни, те трябва да бъдат поддържани и актуализирани. Понякога дори малка промяна в потребителския интерфейс на тестванания софтуер може да доведе до неуспешно изпълнен тестови сценарий. Често пъти при разследване на проблема трябва да се прецени дали самият автоматизиран скрипт не е написан достатъчно добре, дали има дефект в тествания продукт или промяна в инфраструктурата на проекта.

Наличието на автоматизирани тестови скриптове не изключва ръчното тестване.  Автоматизираното тестване е предпочитано за сценарии, при които може да има регресия (regression testing), а ръчното тестване е по-подходящо при постоянно променящи се изисквания в началото на разботката на софтуерен продукт и при тестване за първи път на функционалност.

Прочете повече за курса ни по “Автоматизирано тестване”.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ