Go to Top

Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL

курс по php и mysql

 • Кратко представяне на курса по “PHP и MySQL”

  PHP е скриптов език за програмиране, който е проектиран за изпълнение върху сървър, но може да се използва и като език за програмиране с общо предназначение. PHP е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато. Фактът, че PHP се разпространява свободно, го прави удачен избор за изграждането на Web-сървър базиран изцяло на свободни продукти. PHP предоставя функции за работа с различни Системи за Управление на База от Данни, като MySQL.

  MySQL е Релационна Системи за Управление на Бази от Данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel.

  SQL е специално създаден език за управление на системата за бази данни, с който може да се създават и изтриват таблици, да се попълват и изтриват редове и колони с данни и най-важното да се оформят заявки за извличане на нови таблици със синтезирани данни от базовите таблици.

  Цел на курса:

  Целта на курса е да запознае курсистите с основите на уеб програмирането, също така и със спецификите на езика PHP. По време на курса ще се наблегне и на ефективната работа с базата данни, както и най-често използваните похвати в разработването на уеб сайт.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен, както за  начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. Необходимо е базово познание по HTML.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Хостинг план:

  Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

  Придобити умения, в резултат от курса:

  След завършване на курса учащите, ще могат да създават сайт, подобен на online магазин, който да регистрира потребители, да записва специфична за съответния потребител информация на сървъра, както и да създава и изпраща динамично страници към потребителя, съобразени с историята на профилът му.

  Важно:

  Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса:

  1. Въведение в програмния език PHP.

  1.1  защо да изучаваме PHP ?

  1.2  Инсталиране на PHP среда.Apache сървър, PHP –интерпретатор.

  1.3  Връзка между  скриптови езици PHP, HTML, JavaScript.

  2. Основни езикови конструкции и оператори в езика PHP.

  2.1  Синтактични правила в езика PHP.

  2.2  Ключови думи в PHP.

  2.3  Дефиниране на променливи и типове данни в езика PHP.

  2.4  Дефиниране на функции и извикване на функции в PHP.

  2.5  Дефиниране и извикване на вложени функции в PHP.

  2.6  Област на действие на променливите в езика PHP (variable scope).Глобални и локални променливи.

  3. Видове оператори в PHP.

  3.1  Аритметични  оператори. Оператори за събиране, изваждане, умножение, деление, деление по модул.

  3.2  Логически оператори . Оператори за логическо умножение, събиране, отрицание, неравнозначност.

  3.3  Оператор за присвояване.

  3.4  Условен оператор.( if – else ).

  3.5  Оператор за избор на вариант (switch).

  3.6  Оператори за цикъл (for ;while; do-while).

  3.7  Оператори за прекратяване на цикли (break, continue).

  4. Работа с масиви.

  4.1  Оператор за създаване на масив.

  4.2  Присвояване на стойности на променливи от тип масив.

  4.3  Определян на размерност на масив.

  4.4  Оператори за добавяне на елементи към масив.

  4.5  Оператори за премахване на елементи от масив.

  4.6  Задаване на ключове и стойности в масив.

  4.7  Стартиране на индекс на елемент на масив от едно.

  4.8  Манипулиране на масиви.

  5. Генериране на динамично съдържание на Web – страница с помощта на PHP.

  5.1  Оператори и  сървърни променливи за идентификация на браузера и платформата.

  5.2  Генериране на дата и час на сървъра.

  5.3  Функция за създаване на генератор на случайни числа.

  5.4  Оператори и  сървърни променливи за четене на стойности от HTML –формуляр.

  5.5  Обработка на приетите стойности от формуляра.

  5.6  Оператори за манипулиране на низове.

  5.7  Презареждане на Web – страница.

  5.8  Оператор за пренасочване на браузера.

  5.9  Приложение на PHP в мобилните устройства.

  6. Работа с файлове в среда PHP.

  6.1  Копиране и преименуване на файлове.

  6.2  Изтриване на файлове.

  6.3  Отваряне и затваряне на файлове.

  6.4  Четене на данни от файл.

  6.5  Запис на данни във файл.

  6.6  Записване на информация за потребителите.

  6.7  Качване на файлове в системата PHP.

  6.8  Създаване на формуляр за качване на файлове.

  6.9  Скриптове за качване и разлистване на файл.

  7. Сесии и „бисквитки“ в среда PHP.

  7.1  Задаване на стойности на бисквитки.

  7.2  Ограничаване на достъпа до бисквитки.

  7.3  Създаване на сесии в езика PHP.

  7.4  Стартиране на сесии.

  7.5  Сесии без бисквитки.

  7.6  Задаване на сесийни настройки.

  7.7  Избор между бисквитки и сесии.

  8. Изпращане на електронна поща с PHP.

  8.1  Активиране на електронна поща в PHP.

  8.2  Изпращане на e-mail съобщение с обикновен текст.

  8.3  Изпращане на HTML форматирано e-mail съобщение.

  8.4  Създаване на формуляр за прикачване на файлове.

  8.5  Изпращане на прикачен файл с e-mail съобщение.

  8.6  Скрипт за проверка на грешки и формата на e-mail съобщение.

  9. Въведение в езика MySQL.

  9.1  Структура на базите данни /БД/.

  9.2  Създаване на таблици в БД.

  9.3  Създаване на нова база данни.

  9.4  Дефиниране на типове данни в MySQL.

  9.5  Добавяне на данни в таблици в MySQL.

  9.6  Промяна на съществуваща таблица в MySQL.

  9.7  Обновяване на записи в таблици посредством MySQL.

  9.8  Оператори за изтриване на данни, таблици и бази данни в MySQL.

  9.9  Създаване на заявки в MySQL.

  10. Интерфейс между езиците PHP и MySQL.

  10.1       Свързване на потребител към MySQL сървър.

  10.2       Създаване на списък с бази данни посредством оператори на PHP.

  10.3       Създаване на списък с имена на таблици.

  10.4       Създаване на база данни .

  10.5       Създаване на таблици в бази данни.

  10.6       Добавяне на данни в таблици.

  10.7       Промяна на таблици.

  10.8       Извличане на данни от таблици.

  11. Интерфейс между PHP и езика XML.

  11.1       Въведение в езика XML.

  11.2       Синтаксис на езика XML.

  11.3       Създаване на Document Object Model (DOM).

  11.4       Четене на данни от DOM.

  11.5       Запис на данни в DOM.

  11.6       Създаване на заявки с Xpah.

  11.7       Използване на стандарта SimpleXML.

 • График на курсовете по PHP и MySQL:

  Продължителност на обучението по “PHP и MySQL”  – 108 учебни часа.

  Следващите начални дати са:

  03-ти февруари 2024г. (съботно-неделна форма на обучение от 13:30 до 16:30 часа, което са 4  учебни часа с 20 минути почивка). Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 11-ти май 2024 г. (без занятия на 04-ти и 05-ти май 2024г. – Великден).

  06-ти февруари 2024г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 07-ми май 2024г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 750лв.

  Има възможност за разсрочено заплащане на курса на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората (350 лева) в началото на вторият месец от обучението.

   

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Теодор Колев

   Теодор Колев

   Повече от 15 години опит в разработката на софтуерни решения с релационни бази данни. Като още през далечната 2002-ра година е бил част от разработката на клиент-сървър система с Visual Basic 6.0 и сървър за бази данни MySQL. В този период Тео е бил на различни позиции в частта с използването на бази данни от проектант до разработчик. Дори една година е бил само и единствено SQL разработчик под MS SQL Server и MySQL. През годините винаги в голяма част от проектите е присъствал сървър за релационни бази данни – MS SQL, MySQL, PostgreSQL и др. През последните 9 години основният фокус е в уеб решения с инструментите на PHP, MySQL, PostgreSQL. Консултира, проектира и разработва решения, както само за базата данни, така и като цялостна софтуерна архитектура.
   Тео има и дългогодишен опит и интереси в областта на SEO и управлението на съдържание. Той притежава повече от 10 години опит като SEO експерт и копирайтър като автор на публикации в различни сфери и текстове със специфична насоченост.
   Притежава опит и в работата с ГЕО бази данни, ГИС моделиране и работа с пространствена информация.
   Също така, Тео дълги години се занимава и като експерт по стратегическо развитие и управление на интернет присъствие за различни организации.
   С над 30 години преподавателски опит той винаги намира правилния подход и отношение към участниците в обучението, така че всеки курсист да се справи с учебния материал по най-добрия начин.

   Уеб технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery)

   Програмни езици: PHP, Ansi SQL, T-SQL, PL/SQL, JavaScript, R, Python, VBA, XSLT, XML

   CMS: WordPress, OpenCart, Drupal, Joomla

   Релационни бази данни: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Firebird, SQL lite, MS SQL, MS Access

   Софтуерни инструменти: GIMP, QGIS, Postman, Selenium

  One Response

  1. Георги Шуртанов септември 30, 2020

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ