Go to Top

Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL

курс по php и mysql

Кратко представяне на курса по „PHP и MySQL“ 

PHP е скриптов език за програмиране, който е проектиран за изпълнение върху сървър, но може да се използва и като език за програмиране с общо предназначение. PHP е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато. Фактът, че PHP се разпространява свободно, го прави удачен избор за изграждането на Web-сървър базиран изцяло на свободни продукти. PHP предоставя функции за работа с различни Системи за Управление на База от Данни, като MySQL.

MySQL е Релационна Системи за Управление на Бази от Данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel.

SQL е специално създаден език за управление на системата за бази данни, с който може да се създават и изтриват таблици, да се попълват и изтриват редове и колони с данни и най-важното да се оформят заявки за извличане на нови таблици със синтезирани данни от базовите таблици.

Цел на курса:

Целта на курса е да запознае курсистите с основите на уеб програмирането, също така и със спецификите на езика PHP. По време на курса ще се наблегне и на ефективната работа с базата данни, както и най-често използваните похвати в разработването на уеб сайт.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за  начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. Необходимо е базово познание по HTML.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11) заплащайки първа вноска за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Продължителност на курса:

Курсът е с обем от 108 учебни часа и ще продължи  три месеца. Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 690лв.

Има възможност за разсрочено заплащане на курса на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората(290 лева) в началото на вторият месец от обучението.

Хостинг план:

Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

Учебна програма на курса:

1. Въведение в програмния език PHP.

1.1  защо да изучаваме PHP ?

1.2  Инсталиране на PHP среда.Apache сървър, PHP –интерпретатор.

1.3  Връзка между  скриптови езици PHP, HTML, JavaScript.

2. Основни езикови конструкции и оператори в езика PHP.

2.1  Синтактични правила в езика PHP.

2.2  Ключови думи в PHP.

2.3  Дефиниране на променливи и типове данни в езика PHP.

2.4  Дефиниране на функции и извикване на функции в PHP.

2.5  Дефиниране и извикване на вложени функции в PHP.

2.6  Област на действие на променливите в езика PHP (variable scope).Глобални и локални променливи.

3. Видове оператори в PHP.

3.1  Аритметични  оператори. Оператори за събиране, изваждане, умножение, деление, деление по модул.

3.2  Логически оператори . Оператори за логическо умножение, събиране, отрицание, неравнозначност.

3.3  Оператор за присвояване.

3.4  Условен оператор.( if – else ).

3.5  Оператор за избор на вариант (switch).

3.6  Оператори за цикъл (for ;while; do-while).

3.7  Оператори за прекратяване на цикли (break, continue).

4. Работа с масиви.

4.1  Оператор за създаване на масив.

4.2  Присвояване на стойности на променливи от тип масив.

4.3  Определян на размерност на масив.

4.4  Оператори за добавяне на елементи към масив.

4.5  Оператори за премахване на елементи от масив.

4.6  Задаване на ключове и стойности в масив.

4.7  Стартиране на индекс на елемент на масив от едно.

4.8  Манипулиране на масиви.

5. Генериране на динамично съдържание на Web – страница с помощта на PHP.

5.1  Оператори и  сървърни променливи за идентификация на браузера и платформата.

5.2  Генериране на дата и час на сървъра.

5.3  Функция за създаване на генератор на случайни числа.

5.4  Оператори и  сървърни променливи за четене на стойности от HTML –формуляр.

5.5  Обработка на приетите стойности от формуляра.

5.6  Оператори за манипулиране на низове.

5.7  Презареждане на Web – страница.

5.8  Оператор за пренасочване на браузера.

5.9  Приложение на PHP в мобилните устройства.

6. Работа с файлове в среда PHP.

6.1  Копиране и преименуване на файлове.

6.2  Изтриване на файлове.

6.3  Отваряне и затваряне на файлове.

6.4  Четене на данни от файл.

6.5  Запис на данни във файл.

6.6  Записване на информация за потребителите.

6.7  Качване на файлове в системата PHP.

6.8  Създаване на формуляр за качване на файлове.

6.9  Скриптове за качване и разлистване на файл.

7. Сесии и „бисквитки“ в среда PHP.

7.1  Задаване на стойности на бисквитки.

7.2  Ограничаване на достъпа до бисквитки.

7.3  Създаване на сесии в езика PHP.

7.4  Стартиране на сесии.

7.5  Сесии без бисквитки.

7.6  Задаване на сесийни настройки.

7.7  Избор между бисквитки и сесии.

8. Изпращане на електронна поща с PHP.

8.1  Активиране на електронна поща в PHP.

8.2  Изпращане на e-mail съобщение с обикновен текст.

8.3  Изпращане на HTML форматирано e-mail съобщение.

8.4  Създаване на формуляр за прикачване на файлове.

8.5  Изпращане на прикачен файл с e-mail съобщение.

8.6  Скрипт за проверка на грешки и формата на e-mail съобщение.

9. Въведение в езика MySQL.

9.1  Структура на базите данни /БД/.

9.2  Създаване на таблици в БД.

9.3  Създаване на нова база данни.

9.4  Дефиниране на типове данни в MySQL.

9.5  Добавяне на данни в таблици в MySQL.

9.6  Промяна на съществуваща таблица в MySQL.

9.7  Обновяване на записи в таблици посредством MySQL.

9.8  Оператори за изтриване на данни, таблици и бази данни в MySQL.

9.9  Създаване на заявки в MySQL.

10. Интерфейс между езиците PHP и MySQL.

10.1       Свързване на потребител към MySQL сървър.

10.2       Създаване на списък с бази данни посредством оператори на PHP.

10.3       Създаване на списък с имена на таблици.

10.4       Създаване на база данни .

10.5       Създаване на таблици в бази данни.

10.6       Добавяне на данни в таблици.

10.7       Промяна на таблици.

10.8       Извличане на данни от таблици.

11. Интерфейс между PHP и езика XML.

11.1       Въведение в езика XML.

11.2       Синтаксис на езика XML.

11.3       Създаване на Document Object Model (DOM).

11.4       Четене на данни от DOM.

11.5       Запис на данни в DOM.

11.6       Създаване на заявки с Xpah.

11.7       Използване на стандарта SimpleXML.

Придобити умения, в резултат от курса:

След завършване на курса учащите, ще могат да създават сайт, подобен на online магазин, който да регистрира потребители, да записва специфична за съответния потребител информация на сървъра, както и да създава и изпраща динамично страници към потребителя, съобразени с историята на профилът му.

Вижте график на стартиращи групи по “Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL” – тук.

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.