Go to Top

Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL

курс по php и mysql

 • Кратко представяне на курса по “PHP и MySQL”

  PHP е скриптов език за програмиране, който е проектиран за изпълнение върху сървър, но може да се използва и като език за програмиране с общо предназначение. PHP е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато. Фактът, че PHP се разпространява свободно, го прави удачен избор за изграждането на Web-сървър базиран изцяло на свободни продукти. PHP предоставя функции за работа с различни Системи за Управление на База от Данни, като MySQL.

  MySQL е Релационна Системи за Управление на Бази от Данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel.

  SQL е специално създаден език за управление на системата за бази данни, с който може да се създават и изтриват таблици, да се попълват и изтриват редове и колони с данни и най-важното да се оформят заявки за извличане на нови таблици със синтезирани данни от базовите таблици.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен, както за  начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво. Необходимо е базово познание по HTML.

  Цел на курса:

  Целта на курса е да запознае курсистите с основите на уеб програмирането, също така и със спецификите на езика PHP. По време на курса ще се наблегне и на ефективната работа с базата данни, както и най-често използваните похвати в разработването на уеб сайт.

  Придобити умения, в резултат от курса:

  След завършване на курса учащите, ще могат да създават сайт, подобен на online магазин, който да регистрира потребители, да записва специфична за съответния потребител информация на сървъра, както и да създава и изпраща динамично страници към потребителя, съобразени с историята на профилът му.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса:

  1. Въведение в програмния език PHP.

  1.1  защо да изучаваме PHP ?

  1.2  Инсталиране на PHP среда.Apache сървър, PHP –интерпретатор.

  1.3  Връзка между  скриптови езици PHP, HTML, JavaScript.

  2. Основни езикови конструкции и оператори в езика PHP.

  2.1  Синтактични правила в езика PHP.

  2.2  Ключови думи в PHP.

  2.3  Дефиниране на променливи и типове данни в езика PHP.

  2.4  Дефиниране на функции и извикване на функции в PHP.

  2.5  Дефиниране и извикване на вложени функции в PHP.

  2.6  Област на действие на променливите в езика PHP (variable scope).Глобални и локални променливи.

  3. Видове оператори в PHP.

  3.1  Аритметични  оператори. Оператори за събиране, изваждане, умножение, деление, деление по модул.

  3.2  Логически оператори . Оператори за логическо умножение, събиране, отрицание, неравнозначност.

  3.3  Оператор за присвояване.

  3.4  Условен оператор.( if – else ).

  3.5  Оператор за избор на вариант (switch).

  3.6  Оператори за цикъл (for ;while; do-while).

  3.7  Оператори за прекратяване на цикли (break, continue).

  4. Работа с масиви.

  4.1  Оператор за създаване на масив.

  4.2  Присвояване на стойности на променливи от тип масив.

  4.3  Определян на размерност на масив.

  4.4  Оператори за добавяне на елементи към масив.

  4.5  Оператори за премахване на елементи от масив.

  4.6  Задаване на ключове и стойности в масив.

  4.7  Стартиране на индекс на елемент на масив от едно.

  4.8  Манипулиране на масиви.

  5. Генериране на динамично съдържание на Web – страница с помощта на PHP.

  5.1  Оператори и  сървърни променливи за идентификация на браузера и платформата.

  5.2  Генериране на дата и час на сървъра.

  5.3  Функция за създаване на генератор на случайни числа.

  5.4  Оператори и  сървърни променливи за четене на стойности от HTML –формуляр.

  5.5  Обработка на приетите стойности от формуляра.

  5.6  Оператори за манипулиране на низове.

  5.7  Презареждане на Web – страница.

  5.8  Оператор за пренасочване на браузера.

  5.9  Приложение на PHP в мобилните устройства.

  6. Работа с файлове в среда PHP.

  6.1  Копиране и преименуване на файлове.

  6.2  Изтриване на файлове.

  6.3  Отваряне и затваряне на файлове.

  6.4  Четене на данни от файл.

  6.5  Запис на данни във файл.

  6.6  Записване на информация за потребителите.

  6.7  Качване на файлове в системата PHP.

  6.8  Създаване на формуляр за качване на файлове.

  6.9  Скриптове за качване и разлистване на файл.

  7. Сесии и „бисквитки“ в среда PHP.

  7.1  Задаване на стойности на бисквитки.

  7.2  Ограничаване на достъпа до бисквитки.

  7.3  Създаване на сесии в езика PHP.

  7.4  Стартиране на сесии.

  7.5  Сесии без бисквитки.

  7.6  Задаване на сесийни настройки.

  7.7  Избор между бисквитки и сесии.

  8. Изпращане на електронна поща с PHP.

  8.1  Активиране на електронна поща в PHP.

  8.2  Изпращане на e-mail съобщение с обикновен текст.

  8.3  Изпращане на HTML форматирано e-mail съобщение.

  8.4  Създаване на формуляр за прикачване на файлове.

  8.5  Изпращане на прикачен файл с e-mail съобщение.

  8.6  Скрипт за проверка на грешки и формата на e-mail съобщение.

  9. Въведение в езика MySQL.

  9.1  Структура на базите данни /БД/.

  9.2  Създаване на таблици в БД.

  9.3  Създаване на нова база данни.

  9.4  Дефиниране на типове данни в MySQL.

  9.5  Добавяне на данни в таблици в MySQL.

  9.6  Промяна на съществуваща таблица в MySQL.

  9.7  Обновяване на записи в таблици посредством MySQL.

  9.8  Оператори за изтриване на данни, таблици и бази данни в MySQL.

  9.9  Създаване на заявки в MySQL.

  10. Интерфейс между езиците PHP и MySQL.

  10.1       Свързване на потребител към MySQL сървър.

  10.2       Създаване на списък с бази данни посредством оператори на PHP.

  10.3       Създаване на списък с имена на таблици.

  10.4       Създаване на база данни .

  10.5       Създаване на таблици в бази данни.

  10.6       Добавяне на данни в таблици.

  10.7       Промяна на таблици.

  10.8       Извличане на данни от таблици.

  11. Интерфейс между PHP и езика XML.

  11.1       Въведение в езика XML.

  11.2       Синтаксис на езика XML.

  11.3       Създаване на Document Object Model (DOM).

  11.4       Четене на данни от DOM.

  11.5       Запис на данни в DOM.

  11.6       Създаване на заявки с Xpah.

  11.7       Използване на стандарта SimpleXML.

 • График на курсовете по PHP и MySQL:

  Продължителност на обучението по “PHP и MySQL”  – 108 учебни часа.

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 750лв.

  Има възможност за разсрочено заплащане на курса на две вноски. Първата вноска от 400 лева се внася при записването, а втората (350 лева) в началото на вторият месец от обучението.

   

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  One Response

  1. Георги Шуртанов септември 30, 2020

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ