Go to Top

Техники за решаване на проблеми и вземане на решения

Курс по „Техники за решаване на проблеми и вземане на решения“

Цели:

 • да се задълбочи разбирането на участниците за същността на проблемите на работното място;
 • да се развият умения за анализирането им с помощта на различни техники и инструменти;
 • да се усвоят различни подходи и техники за вземане на управленски решения.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност:

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Анализ на проблеми в организациите.

Съдържание:

 • Въведение
 • Анатомия на проблема
 • Идентифициране на проблема и анализ на причините
 • Собственост на проблема
 • Етапи на систематичното разрешаване на проблеми и вземане на решения

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
 • Загряване
 • Презентация на особеностите и типовете проблеми в организацията
 • Интерактивни упражнения в малки групи за дефиниране на проблеми и на заинтересованите страни
 • Дискусия върху работата на малките групи

Сесия 2: Структуриран подход за вземане на решения.

Съдържание:

 • Поставяне на цели и определяне на ограничения
 • Генериране на алтернативни решения
 • Критични фактори за успех
 • Анализ на въздействието и техники за оценка
 • Планиране и изпълнение
 • Наблюдение и оценка

Дейности и методи:

 • Симулация „Оцеляване“ за прилагане на структуриран подход за вземане на решения
 • Дискусия
 • Анализ и изводи

Сесия 3: Помощни техники при вземане на решения.

Съдържание:

 • Мисловни карти
 • “ Мозъчна атака“
 • Фокус групи
 • Диаграма на Ишикава
 • Дърво на целите

Дейности и методи:

 • Презентация и демонстрация на различните техники
 • Работа в малки групи за прилагане на различните техники към реални организационни проблеми
 • Анализ на работата на малките групи
 • Дискусия относно приложимостта им в реални работни ситуации

Сесия 4: Алтернативни подходи за вземане на решения в организацията.

Съдържание:

 • Същност и приложение на дизайн мисленето
 • Латерално мислене
 • Практическо приложение на различните подходи

Дейности и методи:

 • Презентация на различните подходи и ползите от прилагането им
 • Демонстрация на подходите чрез работа по реални практически казуси
 • Дискусия върху приложимостта на подходите
 • Оценка на обучението чрез анкета
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по “Техники за решаване на проблеми и вземане на решения”

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ